OÚ ve Svojkově se stal jednou z dalších obcí, rozšiřujících službu pro občany pod názvem Czech POINT, kterou ukládá zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. Jedná se o Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, který umožňuje občanům získat ověřené výstupy:
z veřejných informačních systémů veřejné správy, a to z centrálních registrů – lze je vydat každému občanovi:  

výpis z katastru nemovitostí - výpis z listu vlastnictví
- podle čísla listu vlastnictví
- podle čísla popisného
- podle čísla parcely
- částečné výpisy  

výpis z obchodního rejstříku
- podle IČ
- úplný výpis
- výpis platných údajů k aktuálnímu dni  

výpis ze živnostenského rejstříku
- podle IČ  

a výpis z rejstříku trestů - neveřejná evidence
- výpis lze vydat pouze občanu ČR, kterého se týká, a to na základě platného občanského průkazu nebo cestovního dokladu (§11 odst. 1 zákona o Rejstříku trestů č. 269/1994 Sb.).

formulář registru živnostenského podnikání pro právnickou a fyzickou osobu
- podle identifikačního tiketu Hospodářské komory
výpis z insolvenčního rejstříku
- podle IČ
výpis registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH (inf. systém odpadového hospodářství)
- podle IČ
výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatel
ů
- podle IČ
výpis z bodového systému
řidičů
- podle občanského a řidičského průkazu

Z  obecního úřadu si mohou občané na počkání odnést vyhotovený výpis z uvedených rejstříků.
Služba je zpoplatněna částkou 100,- Kč za první stranu, za každou další 50,- Kč.
V případě výpisu z rejstříku trestů se vybírá pouze správní poplatek 50,- Kč, ověřovací doložka se nezpoplatňuje.