ŽIVOT V OBCI
     
  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
 
  Významné události v roce 2020                                                                     Text, foto J. Tomšová  
     
  Pingpongový turnaj  
  V sobotu 11. ledna od 9 hodin v budově na zámecké zahradě proběhl v soutěživé atmosféře pingpongový turnaj. Pořadatelem akce byl SK Svojkov. Stolní tenisté odehráli 44 zápasů ve 3 kategoriích. Soutěže se zúčastnilo 8 mužů, 5 žen a 4 junioři. Vítězem se stal p. Robert Sedlák, pí Eliška Švecová a Vláďa Dvořáček. Pro přítomné bylo zajištěno občerstvení.  
     
  Vítání občánků  
  Na sobotní odpoledne 7. března zorganizoval starosta obce p. Gusta Pilz vítání občánků. Slavnostní chvíli prožili rodiče a hosté na sále OÚ. Po jejich přivítání předneslo místních šest dětí krátký program veršů a písní, nacvičený v místní knihovně. Po projevu p. Pilze, jsme přivítali dvě narozené holčičky a jednoho chlapečka mezi občany Svojkova a jejich jména byla zapsána do knihy narozených. Maminkám dětí byla předána krásná orchidej a pro děti pamětní knížka. Dětem i jejich rodičům přejeme vše nejlepší.  
     
     
   
     
     
  Oslava Mezinárodního dne žen  
  Tradiční jarní sousedské posezení spojené s oslavou MDŽ se uskutečnilo na sále OÚ 7. března od 19 hodin za přítomnosti 30 občanů. K tanci a poslechu hrálo Duo Kotyšev a Němec. Každá z žen zde obdržela hezkou orchidej.  
     
  COVID-19  
  Z důvodu rozšíření koronavirové nákazy byl vyhlášen od 12. března až do odvolání v celé České republice nouzový stav. Týká se zákazu shromažďování, nesmí se konat žádné společenské, kulturní a sportovní akce. Školy byly uzavřeny již od 9. března a od 19. března byl vydán zákaz pohybovat se na veřejnosti bez ochranných prostředků a bylo nařízeno dodržovat odstupy lidí nejméně na 2 m. Protože roušek i respirátorů byl zpočátku nedostatek, řada občanů a podniků se chopila šití roušek i výroby respirátorů a ochranných štítů. Patří dík i svojkovským ženám, šily roušky (nejen pro obyvatele Svojkova) a p. starosta Pilz roušky rozvážel po obci. Byly uzavřeny některé obchody, drobné podniky i velké továrny. Řada lidí trávila čas v karanténě. Prostranství měst se vylidnila, klid byl i ve Svojkově. Naplánované akce se nekonaly, nebyla velikonoční koleda. Po částečném uvolnění, kdy již bylo možné pobýt v desetičlenných skupinách s odstupy a s rouškami na obličeji, naši hasiči se rozhodli postavit 30. dubna tradiční májku. Ovšem pálení čarodějnic se nekonalo.  
  V této nelehké situaci si zaslouží velké poděkování lékaři, zdravotní sestřičky, vědci, personál domovů důchodců, prodavačky, hasiči a všichni ti, kteří pomáhali zejména nemocným a starším občanům. Poděkování patří i Libereckému kraji, který se postaral o zásobování obcí základními ochrannými prostředky-dezinfekcí, jednorázovými rouškami i nanovláknovými částmi roušek.  
     
   
     
  Díky příznivější epidemiologické situaci v České republice docházelo během měsíců dubna, května a června  k postupnému zmírňování předepsaných pravidel života společnosti. I ve Svojkově nastaly změny. 27. dubna byla otevřena knihovna za přísných opatření - používání dezinfekce, nošení roušek, dodržování odstupů, odevzdané knihy během uzavření knihovny byly uloženy v "karanténě". 12. května se po delší době sešli na hřišti mladí fotbalisté, 15. května cyklisté a 27. května začal pracovat kroužek mladých hasičů. 7. června vyrazili turisté na výlet do Josefova Dolu a jeho okolí.  
     
  Svojkovský záchranářský víkend  
  Naši dobrovolní hasiči připravili zajímavou akci pro mladé hasiče. Ta proběhla o víkendu 13. a 14. června pod vedením p. Petra Junka, p. Rudolfa Sajdla ze šluknovské organizace Červeného kříže a vedoucích mládeže SDH Svojkov pí Marcely Sedlákové, p. Martina Průchy, Jaroslava Fialy a Pavla Šorfa ml. Cílem akce bylo seznámit děti s prací záchranářů a vyzkoušet si ji v praxi. 36 přítomných dětí ve věku 5 až 16 let bylo krátce proškoleno v protipožární ochraně a první pomoci. Mladí hasiči byli rozděleni do 4 čet. Každá z devítičlenných čet se zúčastnila 4 výjezdů - k požáru rodinného domu, k pomoci zraněnému horolezci, k lesnímu požáru a k nehodě cyklisty. Mladí hasiči po vyhlášení poplachů museli být řádně oblečeni a vybaveni ochrannými pomůckami. Velitelé těchto družstev museli komunikovat pomocí radiostanice s "operačním střediskem" na zámecké zahradě. Zde bylo zázemí celé akce i připravené hry pro děti. Po večerce se děti zúčastnily bonusového výjezdu k jeskyním do Lindavy, kde měly hledat, vyprostit a ošetřit čtyřčlennou rodinu. Po návratu před půlnocí se chystaly k přenocování v připravených stanech.  
  V neděli po ranní rozcvičce a snídani měly děti možnost si vyzkoušet, jak náročné je vyproštění zraněné osoby z havarovaného auta. Vozidlo poskytla firma "Recyklace" s.r.o. z Nového Boru. Dospělí členové ČČK Šluknov dětem vysvětlili, jak řádně ohlásit mimořádnou událost a názorně předvedli, jak správně zacházet se zraněným.  
  Všechny výjezdy byly provedeny za dohledu dospělých, ale všechny aktivity na místě zásahu byly čistě v kompetenci dětí. Při všech výjezdech se děti chovaly vážně a zodpovědně. Akci byli přítomni i velitelé hasičů z Grossschonau a Waltersdorfu. Záchranářský víkend byl jistě značně náročný na přípravu. Všem, kdo pomohli, patří uznání a dětem pochvala za jejich velmi dobrý přístup k hasičské a záchranářské činnosti.  
     
   
     
   
                                                                                                                                                               foto Petr Junek                       
     
  OBEC  SVOJKOV  DÁVÁ  NA  VĚDOMÍ  :  
  Václavský jarmark ve Svojkově se letos neuskuteční  z důvodu nejisté zdravotní situace při koronavirové nákaze. Druhým důvodem je generální oprava budovy v zámecké zahradě. Těšíme se napřesrok na jubilejní 10. Václavský jarmark, který se bude konat v naší obci.  
     
  Na stojáka  
  Téměř 500 lidí se přišlo v pátek 31. července pobavit na představení Na stojáka. Tento zábavný pořad se konal na zámecké zahradě už popáté. Účinkovali herci Karel Hynek, Richard Nedvěd a Pavel Tomeš. Letní počasí účinkujícím i návštěvníkům přálo. Poděkování patří našim hasičům i dobrovolníkům, kteří připravili stany, podium a lavice a také všem, kteří zajišťovali občerstvení, prodej vstupenek a úklid po akci. Večer se vydařil.  
     
  Svatováclavský koncert  
  Téměř 50 přítomných v kapli sv. Václava 27. září odpoledne si připomnělo život a odkaz patrona české země i naší obce sv. Václava. Program zahájila dětská dívčí skupina Tři koťata přednesem básně o sv. Václavu. Následoval pěkný varhanní koncert a Svatováclavský chorál v podání p. Jana Ševčíka. Po koncertu jsme vyslechli poselství lužického kněze patera Michala Brězana. Ze záznamu pochvalně hovořil o naší obci, o kráse zdejšího okolí a významu odkazu sv. Václava. Následovalo hezké hudební vystoupení Tří koťat a v závěru pěvecké vystoupení sboru Gaudí ze Sloupu v Č., v němž účinkují i čtyři svojkovské ženy. Sbor uvedl písně umělé i národní ve velmi pěkném podání. Program v kapli sv. Václava byl pestrý a hodnotný.  
  Poděkování patří zejména pí Pavlíně Štěpánkové za zajištění programu a za pěknou výzdobu kaple a p. Petru Junkovi za přípravu a promítání obrazů.