ŽIVOT V OBCI
     
  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
 
  Významné události v roce 2020                                                                     Text, foto J. Tomšová  
     
  Pingpongový turnaj  
  V sobotu 11. ledna od 9 hodin v budově na zámecké zahradě proběhl v soutěživé atmosféře pingpongový turnaj. Pořadatelem akce byl SK Svojkov. Stolní tenisté odehráli 44 zápasů ve 3 kategoriích. Soutěže se zúčastnilo 8 mužů, 5 žen a 4 junioři. Vítězem se stal p. Robert Sedlák, pí Eliška Švecová a Vláďa Dvořáček. Pro přítomné bylo zajištěno občerstvení.  
     
  Vítání občánků  
  Na sobotní odpoledne 7. března zorganizoval starosta obce p. Gusta Pilz vítání občánků. Slavnostní chvíli prožili rodiče a hosté na sále OÚ. Po jejich přivítání předneslo místních šest dětí krátký program veršů a písní, nacvičený v místní knihovně. Po projevu p. Pilze, jsme přivítali dvě narozené holčičky a jednoho chlapečka mezi občany Svojkova a jejich jména byla zapsána do knihy narozených. Maminkám dětí byla předána krásná orchidej a pro děti pamětní knížka. Dětem i jejich rodičům přejeme vše nejlepší.  
     
     
   
     
     
  Oslava Mezinárodního dne žen  
  Tradiční jarní sousedské posezení spojené s oslavou MDŽ se uskutečnilo na sále OÚ 7. března od 19 hodin za přítomnosti 30 občanů. K tanci a poslechu hrálo Duo Kotyšev a Němec. Každá z žen zde obdržela hezkou orchidej.  
     
  COVID-19  
  Z důvodu rozšíření koronavirové nákazy byl vyhlášen od 12. března až do odvolání v celé České republice nouzový stav. Týká se zákazu shromažďování, nesmí se konat žádné společenské, kulturní a sportovní akce. Školy byly uzavřeny již od 9. března a od 19. března byl vydán zákaz pohybovat se na veřejnosti bez ochranných prostředků a bylo nařízeno dodržovat odstupy lidí nejméně na 2 m. Protože roušek i respirátorů byl zpočátku nedostatek, řada občanů a podniků se chopila šití roušek i výroby respirátorů a ochranných štítů. Patří dík i svojkovským ženám, šily roušky (nejen pro obyvatele Svojkova) a p. starosta Pilz roušky rozvážel po obci. Byly uzavřeny některé obchody, drobné podniky i velké továrny. Řada lidí trávila čas v karanténě. Prostranství měst se vylidnila, klid byl i ve Svojkově. Naplánované akce se nekonaly, nebyla velikonoční koleda. Po částečném uvolnění, kdy již bylo možné pobýt v desetičlenných skupinách s odstupy a s rouškami na obličeji, naši hasiči se rozhodli postavit 30. dubna tradiční májku. Ovšem pálení čarodějnic se nekonalo.  
  V této nelehké situaci si zaslouží velké poděkování lékaři, zdravotní sestřičky, vědci, personál domovů důchodců, prodavačky, hasiči a všichni ti, kteří pomáhali zejména nemocným a starším občanům. Poděkování patří i Libereckému kraji, který se postaral o zásobování obcí základními ochrannými prostředky-dezinfekcí, jednorázovými rouškami i nanovláknovými částmi roušek.