ROK  2017                                                                                Stručné zprávy o životě v obci s fotografiemi od r. 2009 do r. 2017
                                                                                                                                             zapisovala Jiřina Tomšová, kronikářka
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce  - 2017
Jednotka má 11 členů. Všichni i v letošním roce absolvovali pravidelné školení odborné způsobilosti v rozsahu 40 hodin teorie. Prošli 5 praktickými nácviky : vyproštění vozidla mimo vozovku, prořez a kácení nebezpečných stromů, požár zemědělské usedlosti, polygon dýchací techniky, třídenní taktické cvičení na letišti v Hradčanech, určené ochraně obyvatelstva / naše jednotka se aktivně zúčastnila hromadné evakuace osob z hořící budovy, dálkové dopravy vody hadicovým systémem, pátrací akce v terénu po nezvěstné osobě, pálení uhynulého skotu /. V roce 2017 4 strojníci úspěšně absolvovali povinné přezkoušení znalostí na stanici HZS LK v České Lípě. Hasiči, kteří pracují s motorovou pilou v čele s p. Jaroslavem Fialou, prošli pravidelným 8 hodinovým školením. Nositelé dýchací techniky se účastní 1 krát za 3 měsíce výcviku v DT. Závěry školení jsou vždy zakončeny testy. Jednotka vyjížděla k 5 událostem : v dubnu k odstranění spadlého stromu na střechu rekreačního objektu, v květnu poskytla první pomoc zraněnému na skalách, v červnu pomohla při otevření domu pro zásah zdravotní služby, v říjnu při orkánu HERWART zasáhla u 10 událostí na obecním i soukromém majetku / poškozené střechy, kácení stromů, odstraňování spadlých stromů, zajišťování dopravy /. Zde místní jednotka zasahovala okamžitě a předešla větším škodám. Hasiči měli přehled o situaci v celé obci. Také evidují tzv. činnost, např. mají přehled o stromech, které mohou v případě pádu, způsobit škodu. V rámci této činnosti provedli potřebný prořez cest a kácení několika stromů. V zimě pomohli odstranit sněhové převisy a rampouchy na obecních budovách a školce. Po celý rok v rámci hasičských střed probíhaly práce na technice - při opravách a úpravách vozidel. V prosinci dokončilo několik členů JSDHO náročnou generální opravu karoserie na vozidle Š 706 RTHP -  výměna dveří, svařování, kytování, broušení a následné lakování celého vozu. 1. 11. oslavila JSDHO 6 let své novodobé existence.
Sbor dobrovolných hasičů - 2017
Sbor dobrovolných hasičů má 64 členů, včetně 10 členů JSDHO Svojkov a 20 dětí. Starostou sboru je p. Robert Sedlák, jednatelem p. Petr Junek, velitelem SDH a zároveň velitelem JSDHO Svojkov p. Martin Průcha. Členové SDH organizovali brigádnickou činnost, např. káceli nebezpečné stromy v obci, prořezali okolí cest, odstranili náletové dřeviny ze svojkovského hradu, pomohli obci se zimním úklidem i posypem a při úklidu příkopů. Ve spolupráci s obcí nebo samostatně řídili práce při společenských a některých kulturních akcích, např. při přípravě zázemí, obstarání občerstvení, při organizaci parkování, při úklidu. Zajistili 2 sportovní akce. Sbor zajišťuje práci s mládeží. Každou středu probíhá hasičský kroužek s vedoucími p. Martinem Průchou, p. Jaroslavem Fialou a pí Marcelou Sedlákovou. Kroužek navštěvuje 15 dětí. Učí se zábavnou formou základům hasičské dovednosti, získávají fyzickou zdatnost, účastní se soutěží. 29. 4. se malí hasiči zúčastnili vybraných disciplin hry Plamen v Zákupech, 2. 9. 15ti minutové hasičské fontány na koupališti v Novém Boru. V okresním kole soutěže požárnické všestrannosti, které proběhlo 14.10. na zámecké zahradě, družstvo mladších vyhrálo svou kategorii a i ostatní děti si vedly výborně. Hry Plamen se zúčastnilo více než 200 mladých hasičů z Českolipska. Zázemí této akci poskytla obec Svojkov a místní SDH pomoc při organizaci a podávání občerstvení. Kroužek navštívil hasičské muzeum v Novém Oldřichově, bazén v České Lípě a několik hasičských slavností.
Místní knihovna - 2017
Knihovna vlastní 1328 svazků, z toho 1146 pro dospělé čtenáře a 182 pro děti. Městská knihovna Česká Lípa nám ve 3 výměnných souborech souborech zapůjčila 170 knih v ceně 42 000 Kč. Během roku byly v naší knihovně půjčeny 303 knihy, dospělým 224, dětem 79 knih. V knihovně se 20.5. uskutečnilo 5. setkání bývalých žáků Národní školy s promítáním a výstavkami dobových i současných fotografií. Dále pohádkové čtení a kreslení výjevů z pohádek křídou na návsi. Knihovnice uspořádala 3 výstavky knih pro dospělé, 3 výstavky knih s besedou pro děti a fotovýstavku 7. Václavský jarmark. Děti v knihovně nacvičovaly koledy pro zahájení adventu a pro vánoční sousedské zpívání v kapli sv. Václava. Také si vytvářely vánoční dekorace a vymalovávaly vánoční omalovánky. Knihovnu vede pí J. Tomšová.
Přání k narozeninám a výročím - 2017
V roce 2017 oslavilo 18 našich občanů 70. a vyšší narozeniny. Všichni obdrželi od obce osobně předané přání a dárkový balíček. Vzácných 60 let společného života - diamantovou svatbu oslavil 1 manželský pár a další manželé 50 let společného života - zlatou svatbu. I těmto oslavencům členové ZO s p. starostou a místostarostou pogratulovali.
V obci se narodila jedna holčička. Blahopřejeme rodičům.
Sport - 2017
Na hřišti trénovali a hráli tenisté i fotbalisté. Přes zimu zde trénovali mladší i starší fotbalisté z SK Bukovany, kde jsou členy i svojkovští. Na sále v čp. 12 cvičila skupina místních žen jógu pod vedením lektorky pí Martiny Koderové. 11.3. SDH zorganizoval 4. pingpongový turnaj. 6.8. zapsaný spolek Cycling for fun uspořádal na zámecké zahradě cyklistické závody horských kol - Svojkovský pohár, který je součástí seriálu HAVEN. 30.12. se konal již 6. výstup na Tisový vrch. 31.12. SDH zorganizoval silvestrovský fotbálek.
Prosinec  2017
31.12.  Pěknou oslavu silvestra prožilo téměř 40 občanů v budově na zámecké zahradě. K dobré náladě vyhrávala místní skupina Artroza. Přítomní se po celý večer dobře bavili. Hymnou, přípitkem, přáním všeho nejlepšího a ohňostrojem přivítali nový rok 2018.
31.12.  Členové SDH uspořádali v neděli 31.12. odpoledne silvestrovský fotbálek. Hrálo se jedno utkání, na každé straně se hráči - děti i dospělí průběžně střídali. Zahrálo si 20 fotbalistů ze Svojkova, Pihelu a Bukovan. Přihlíželo 25 diváků. SDH pro přítomné zajistil teplý čaj a svařáček.
30.12.  Na 6. výstup na Tisový vrch  se vydala 30. prosince ve 13 hodin téměř stovka lidí - dětí, dospělých, místních i jejich přátel. Byl mírně mrazivý, mlhavý den bez sněhu. Odpoledne se opět vydařilo.
 

   
..
17.12.  Hezkou hodinku plnou hudby a vánočního zpívání prožilo v neděli 17. prosince v kapli sv. Václava 5 desítek občanů. Kapli svátečně vyzdobila a program organizovala pí Dana Kejklíčková. Zazněla její hra na varhany, klávesy i kytaru, zněly housle p. Milana Janeckého. Zazpívaly i svojkovské děti a dívčí duo z českolipského sboru. Dívky doprovázely i zpěv přítomných.  6. vánoční zpívání bylo opět pěkné a srdečné.
 

   
..
9. 12. V sobotu 9. prosince dopoledne prožily děti příjemné adventní chvíle na zámecké zahradě při pečení a zdobení perníčků, při tvoření přírodních ozdob i při přípravě pečených čajů. V této hezké atmosféře si přítomní také poslechli vánoční koledy. Pěknou předvánoční akci zajistily svojkovské ženy, které mladším dětem pomáhaly. Paní Iva Hollanová z Mimoně představila královské zdobení perníčků.
 

   
..
5.12.  Na přání rodičů i dětí tradičně procházely obcí v úterý 5. prosince po 17. hodině pohádkové bytosti. Mikuláš Petr, anděl Lenka a krásní čerti Jirka a Robert v rodinách dětem za přednes básničky nebo písničky předávali nadílku.
 

 

 
3.12.  V neděli v podvečer 3. prosince jsme ve Svojkově přivítali advent. V osvětlené a vyzdobené kapli sv. Václava za přítomnosti rodičů i prarodičů přednesly svůj pěkný program děti z MŠ skřítka Ostružinky spolu s několika dětmi staršími. Slavnostní písně zazpívaly členky ženského pěveckého sboru ze Sloupu, ve kterém účinkují i tři ženy z naší obce. Tradiční české koledy, nacvičované v místní knihovně, zazpívalo 15 svojkovských dětí u kostela. Mezi vystoupeními přítomné uvítal p. starosta Gustav Pilz. Potom už následovalo očekávané rozsvícení vánočního stromu. V mírně mrazivém večeru se slavnosti zúčastnilo na 100 lidí. V závěru se přítomní mohli ohřát teplým nápojem.
 

   
..
1.12.  Večer 1. prosince přišlo na pozvání OÚ do sálu asi 40 občanů, aby se pobavili a zatančili si na mikulášském sousedském posezení  při hudbě Septima p. Milana Šefčíka. Místní hasiči zde čepovali pivo, zábava se vydařila.
1.12.  OÚ uspořádal v pátek 1. prosince odpoledne ve vyzdobeném sále v čp.12 pro děti mikulášskou nadílku. Nejprve si děti zazpívaly a zacvičily  s šikovnou čerticí Danou, dospělí přihlíželi. Potom už přišli Mikuláš Martin, anděl Kristýnka a čerti jako z pekla Jaroslav a Milan. Děti přednášely básničky a odnášely si balíčky dobrot.
 

 

 
Říjen 2017
29.10.  V neděli 29. října od časných hodin se proháněla několika kraji republiky silná vichřice. Neminula ani Liberecký kraj, ani naši obec a okolí. Také členové JSDHO Svojkov vyhlásili pohotovost. Extrémně silný vítr poškodil několik střech u rodinných domů, ze střechy obecního čp. 62 padaly tašky, z kůlen vítr odnášel plechové a lepenkové krytiny. Odnesl krytí nového bazénu, vyrazil okénko pod věží kostela. Padaly stromy na silnici, na cesty, vzrostlé stromy na zahradách, u domků na oplocení. Od rána jezdili naši hasiči, a kde bylo třeba, zabezpečovali střechy a pomáhali. Prořezávali a odstraňovali z cest a kolem domů spadlé stromy a ty, kterým hrozil pád, pokáceli. Zajišťovali bezpečnost a měli přehled o situaci v celé obci. Naštěstí větší škody na majetku nevznikly a nikdo nebyl zraněn. Všem hasičům děkujeme.
 

   
..
 

   
..
26.10. Hezké odpoledne a podvečer prožilo na 30 dětí ve čtvrtek 26. října na zámecké zahradě. U stolů si na připravené dýně nakreslily strašidelné obličeje a s pomocí rodičů i prarodičů dýně vydlabaly. V budově si vytvářely malá strašidýlka. Ženy v kuchyni uvařily výbornou dýňovou polévku, děti posvačily i lívance a mufínky přinesené z domova. Tátové se staršími chlapci mezitím připravili stezku odvahy, tentokrát v Modlivém dole. Hasiči zapůjčili a umístili v lese reproduktory s hlasy hejkalů. Po výstavce rozsvícených dýní a po fotografování se děti s lampiony za doprovodu dospělých vydaly do Modlivého dolu. Vystrašil je vodník i hejkalové. Po návratu na zámeckou zahradu se opékaly buřtíky. Tuto pěknou a náročnou akci připravila hlavně pí Marcela Sedláková. Počasí se také vydařilo.
 

   
..
 

   
..
22.10.  Ve dnech 20.- 22. října se uskutečnilo na zámecké zahradě soustředění malých záchranářů Červeného kříže ze Šluknova.
14.10.  V sobotu 14. října proběhlo na zámecké zahradě okresní kolo závodů požárnické všestrannosti - Hra Plamen. Akce se zúčastnilo více než 200 soutěžících mladých hasičů z Českolipska v různých věkových kategoriích. Svojkovský tým se skládal ze 3 starších, 6 mladších a 4 nejmladších hasičů. V soutěži starších požárních hlídek obsadili 7. místo, v soutěži mladších 1. místo! Obojí  je velkým úspěchem pro děti i pro vedoucí hasičského kroužku p. Martina Průchu a p. Jaroslava Fialu, kteří každou středu s dětmi pracují. Gratulujeme! Hře Plamen poskytla zázemí obec Svojkov a SDH pomoc při organizaci a přípravě občerstvení.
 

   
..
 

   
..
6.10.  V pátek 6. října navečer se na pozvání OÚ sešlo v budově na zámecké zahradě na 50 občanů. Zde jim starosta obce p. Gustav Pilz poděkoval za vykonané práce při zdárném 7. Václavském jarmarku. Podával se gulášek, vařený p. starostou s pomocníky, ženy připravily pohoštění. Zlatým hřebem večera bylo vystoupení nové hudební svojkovské skupiny Artroza / Umění růže / se členy p. Janeckým, pí Kejklíčkovou, p. Slapničkou, p. Štěpánkem a dívčím pěveckým triem. V úvodu přítomní zazpívali svojkovskou hymnu s další slokou od p. Tomše. A hudba vyhrávala, přítomní zpívali. Po letech je ve Svojkově nová kapela. Muzikanti té bývalé p. Jiří Listík a p. Mil. Tomeš hudebníkům vřele pogratulovali.
 

 

 
Září 2017
29.9.  V pátek 29. září proběhl v kapli sv. Václava folkový koncert kytaristy a zpěváka René Součka, který zde pokřtil své nové CD Sto tisíc slov. Jako jeho host vystoupila  Adéla Jonášová a část skupiny Zhasni. Koncert si přišlo poslechnout 30 lidí.
28.9.  Ve státní svátek 28. září odpoledne se konala v kapli sv. Václava za účasti pěti osob svatováclavská mše. Sloužil ji nový farář novoborské farnosti pater Pavel Morávek, který zde působí od 1.7.2017. Vysvětlil význam motlitby ke sv. Václavovi pro náš národ, zdůraznil důležitost vzdělání, znalost historie a kultury, nutnost morálky a dobra v našem životě. Děkan farnosti pater Josef Pavlas odešel na zasloužený odpočinek.
23.9.  Od časných hodin v sobotu 23. září byli na zámecké zahradě naši organizátoři a určovali přijíždějícím stánkařům místa k postavení stánků - většinou s vlastnoručními výrobky. Někteří si místo vybrali už v pátek navečer. Také se připravovali svojkovští k prodávání pokrmů, občerstvení a pití.   Hasiči organizovali řazení vozidel na parkovišti. Služby u obou pokladen byly připraveny. V 9 hodin starosta obce p. Gustav Pilz 7. Václavský jarmark zahájil a všem popřál hezký den. Návštěvníci obdivovali umění pánů Haidlů u sklářské pícky, práci kováře, dráteníka, výrobců štípaného šindele. Viděli různou keramiku, výrobky ze dřeva, kovu, proutí, látek, vlny, papíru, kůže, z přírodnin, bižuterii, cukrářské i sýrové dobroty. Svůj hezký stánek s výrobky předvedla i MŠ skřítka Ostružinky. OÚ zajistil na celý den bohatý program, kterým provázel veselý klaun. Hrála hudební skupina MK3-band, s písněmi o řemeslech vystoupily svojkovské děti, zahrál hudebník na fujaru. Také cvičilo několik skupin úspěšných mažoretek z Nového Boru. V poledne přijel na koni kníže Václav s rytířským doprovodem a k přítomným promluvil. Patrona obce představoval náš občan p. Martin Průcha na vlastním koni. Pro děti byla připravena pohádka cvikovských loutkoherců strašidla ze Strašilberku, tvůrčí dílničky, jízdy na koních, skákací hrad, šerm členů kmene Askété. Návštěvníci i prodejci byli spokojeni s atmosférou jarmarku, s krásným prostředím, dobrou organizací i občerstvením. Zabíjačkových výrobků mohlo být více, šly na odbyt. Počasí jarmarku přálo do 16. hodiny. Potom se mírně rozpršelo a Ajeto Dixieland už hrál za deště. Stánkaři balili své zboží a odjížděli. V 18 hodin byl letošní jarmark ukončen. Na zámecké zahradě stálo 59 stánků, obsluhovalo je 78 lidí. 7. Václavský jarmark  navštívilo 1480 platících dospělých, se stánkaři a dětmi asi 2250 lidí.
V neděli dopoledne se 20 občanů ujalo úklidu. Všem, kteří při akci "jarmark" pomáhali, patří poděkování.
 

   
..
 

   
..
 

   
..
 

   
..
22.9.  V pátek 22. září už od ranních hodin bylo na zámecké zahradě rušno. Pracovalo zde více než 20 svojkovských. Muži stavěli stany, podium pro hudebníky, přístřešek pro prodej občerstvení, hasiči se připravovali na čepování piva a limonády. Řezníci za pomoci žen i mužů chystali zabíjačkové výrobky. Pověření nakoupili potřebné potraviny. Čtyři ženy připravily a upekly 54 štrůdlů s náplní ze 25 kg jablek, další nachystaly těsto na bramboráky z 50 kg brambor a těsto na palačinky, jiní škvařili domácí sádlo. Některé maminky si  promýšlely a chystaly pro děti dílničky. Odpoledne přišli další pomocníci. Vše se připravovalo pro 7. Václavský jarmark.
 

 

 
 

 

 
Srpen  2017
26.8.  Sbor dobrovolných hasičů uspořádal v sobotu 26. srpna na zámecké zahradě hasičskou zábavu. K tanci i poslechu hrála skupina Noční můry. Pro četné  přítomné bylo zajištěno občerstvení a bohatá soutěž o ceny. Zábava se vydařila, probíhala při pěkném letním počasí.
6.8.  V neděli 6. srpna proběhly už poosmé na zámecké zahradě cyklistické závody horských kol. Svojkovský pohár / v pořadí 11./  je součástí seriálu Haven MTB Series 2017. Pořadatelem je Cycling for fun, z.s. V dopoledních hodinách se závodů zúčastnily děti různých věkových kategorií a mládež, odpoledne závodili dospělí. Organizátoři zajistili v doprovodném programu vystoupení mistra světa Martina Šimůnka a projížďky dětí na koních. Řediteli a hlavními organizátory byli opět manželé Zdeněk a Andrea Arnoldovi. Vydařeným závodům přálo i počasí.
 

   
..
Červenec  2017
29.7.  V sobotu večer 29. července v pořadu Na stojáka vystoupila na zámecké zahradě zpěvačka, textařka a moderátorka Ester Kočičková, moderátoři a baviči Jakub Žáček, Vojtěch "Vojtaano" Záveský a Dominik Heřman Lev. Obec poskytla akci zázemí a místní členové SDH a dobrovolníci své služby - již tradiční přípravu areálu, pohoštění pro návštěvníky, výběr vstupného. Hasiči také zajistili parkování přijíždějících aut. Program a teplé počasí přilákalo 400 diváků.
15.7.  Rušno bylo na zámecké zahradě v sobotu 15. července od 13 hodin. Více než 20 mužů a žen - členů SDH a dobrovolníci - stavěli stany, rozestavovali lavice a dělali poslední přípravy na ploše i v budově pro 4. folkový večer "Svojkovská zahrada". Pokladny byly otevřeny od 16 hodin. Hudební večer zahájili při mírném dešti v 18 hodin kytaristé Milan Sova a Jakub Sláma. Déšť ustal, diváci se přemístili k podiu a poslechli si písně známého trampského písničkáře Mikiho Ryvoly. Společně si také zahrál s dvojicí Stráníci. Folkový večer navštívilo 160 posluchačů, atmosféra zde byla velmi srdečná. Pro přítomné po celý večer měli svojkovští připravené již tradičně bohaté občerstvení.
V neděli dopoledne se téměř 20 občanů pustilo do úklidu. Všem, kdo při této akci pomohli, patří poděkování.
 

   
..
 

   
..
 

   
..
14.7.  Odpoledne 14. července přivezli muži zapůjčené lavice a stoly ze Sloupu a z Radvance, zajistil starosta obce p. Gustav Pilz.
10.7.  Na pozvání představitelů obce se sešli na zámecké zahradě 10. července navečer 24 občané, aby si upřesnili své úkoly při zajišťování letních kulturních akcí i při nich samých - folkovém večeru Zámecká zahrada, pořadu Na stojáka a při 7. Václavském jarmarku. Vedení porady se ujal místostarosta obce p. Pavel Šorf.
8.7.  V hezkém prostředí zámecké zahrady byli starostou obce p. Gustavem Pilzem v sobotu 8. července odpoledne oddáni - nyní již manželé - Květa a Roman Divišovi. Se svými svatebními hosty se zde po obřadu pěkně pobavili.
Červen  2017
19. 6.  Místní knihovna pozvala 19. června mladší děti k letnímu čtení pohádek a k pohádkovému kreslení křídami na návsi.
 

   
..
3.6.  Krásné počasí v sobotu 3. června odpoledne přálo oslavě Dne dětí. Na zámecké zahradě se konaly pod vedením místních žen a hasičů tradiční soutěže pro děti. Ty si také vyzkoušely lezeckou dovednost, střelbu z luku i z pušky. Malí hasiči předvedli zásah k záchraně člověka z hořícího domu a uhašení objektu. Děti ukázaly, čemu se naučily v hasičském kroužku, a zasahovaly téměř samostatně. Oslava končila dováděním dětí v jarové pěně.
Od 19 hodin se konala dražba a kácení máje.
 

   
..
 

   
..
 

   
..
Květen  2017
29.5.  V pondělí 29. května 15 místních občanů zhlédlo metodický film natočený se svojkovskými školáky v roce 1955. ,
20.5.  V sobotu 20. května odpoledne se uskutečnilo na sále OÚ již  5. setkání bývalých žáků Národní školy ve Svojkově.  Na sraz přijelo téměř 60 lidí nejen z blízkého okolí, ale i ze vzdálenějších míst, např. z Mladé Boleslavi, Nymburka, Prahy, Domažlic, Přerova. Společně si zavzpomínali na školní léta 1945 - 1965, kdy školu ve Svojkově navštěvovali. Prohlédli si dobové fotografie, fota z minulých setkání i učebnice, podle nichž se učili. Všichni s radostí zhlédli film natočený v roce 1955 se žáky školy a učitelem školy p. Zdeňkem Vlkem. Přítomní se také mnohé dozvěděli o současném životě v naší obci.
Děkuji všem, kteří mi při této pěkné a náročné akci pomáhali.                          J. Tomšová
 

   
..
6.5.  Hasičský poplach v sobotu 6. května dopoledne svolal hasiče k zákroku na skalách. Poblíž sedátek se zranil turista, nesoucí malé dítě. K Modlivému dolu přijeli svojkovští hasiči, za nimi profesionální hasiči z České Lípy. Místní členové JSDH byli pochváleni za pohotovost a za vybavení speciálními nosítky. Vzhledem k závažnosti zranění, z přivolané helikoptéry slanili záchranáři, muže ošetřili, a po snesení ho sanita odvezla do nemocnice.
1.5.  V pondělí  1. května se konala v Modlivém dole za přítomnosti asi 160 lidí  tradiční poutní mše, v novodobé historii již 22. Hlavním celebrantem byl vikář litoměřického biskupství.
Poděkování patří našim hasičům za organizaci parkování přijíždějících aut.
 

   
..
Duben  2017
30.4.  Před 19. hodinou se již scházeli na zámecké zahradě místní i pozvaní návštěvníci v počtu  asi 150 lidí. Průvodem přišly krásné malé i velké čarodějnice a po vyfotografování  předvedly svůj  tanec s košťaty a rej kolem hranice. Sklidily velký potlesk. Pan starosta Pilz podával chutný gulášek. Hasiči podpálili hranici a od hradu nad ni slétla velká čarodějnice a oheň se rozhořel. Čepovalo se pivo, lidé se bavili. Celý den byl slunný, večer se ochladilo. Druhý den ráno se členové SDH pustili do úklidu.
 

   
..
 

   
..
30.4.  V neděli 30. dubna dopoledne bylo třeba ještě májku ozdobit. Potom téměř 20 hasičů a dobrovolníků ji za pomoci traktoru a V3Sky vztyčili. Akci přihlíželi četní pozorovatelé. Hasiči také připravili k letu čarodějnici a zbývalo zajistit vše potřebné na večer. Pěknou velkou čarodějnici vytvořila opět paní Budská.
 

 

 
 

 

 
27.4.  Jako každým rokem připravovali hasiči letošní  pálení čarodějnic. Ve čtvrtek 27. dubna vyjeli ke Slavíčku pro dřevo, z kterého na zámecké zahradě postavili hranici a oloupali kmen smrku, dovezený Šorfovými, na májku - letos měří přes 21 m.
17.4.  O Velikonočním pondělí 17. dubna v chladném a mírně deštivém dopoledni v obci hodovalo již tradičně více než 60 malých koledníků, starších chlapců a mužů. Setkání v rodinách byla opět srdečná.
 

   
..
14.4.  Odpoledne 14. dubna na koncertě v kapli sv. Václava za přítomnosti asi 55 občanů zazpívaly pod vedením pí učitelky Elišky Eflerové svojkovské děti, následně vystoupil ženský pěvecký sbor ze Sloupu a v druhé polovině s hudebním doprovodem zpěvačka Luciana Tomášová.
 

   
..
14.4.  Ve státní svátek na Velký pátek 14. dubna dopoledne se sešlo na zámecké zahradě přes 20 dětí, některé s rodiči, k velikonočnímu tvoření. Také z předem udělaného těsta připravily k pečení jidáše a další perníčkové tvary. Pěknou akci zorganizovala pí Pavlína Štěpánková.
 

   
..
5.4.  Během měsíce března členové JSDHO Svojkov provedli  rizikové kácení  několika starých a okolí ohrožujících stromů. Např. lípu u čp. 67, břízu u Zámečku čp. 77, dále stromy za pomníkem, na Nových Domkách a stromy bránící výhledu řidičů při cestě u hřiště. V dubnu hasiči vyčistili hrad od náletových rostlin.
1.4.  Mikroregion Podralsko vyzval obce Českolipska  k zapojení do celorepublikové akce "Ukliďme svět, ukliďme Česko".  Představitelé naší obce zorganizovali tuto akci na sobotní dopoledne 1. dubna. Úklidu se zúčastnilo 40 občanů, včetně rodin s dětmi. Dobrovolníci sbírali odpadky podél silnice, podél místních cest i na okrajích lesa. Všichni - i organizátoři odvedli velmi dobrou práci. Společně potom poseděli na zámecké zahradě při opékání buřtíků.
 

   
..
Březen  2017
25.3.  U příležitosti 25. výročí osamostatnění Svojkova  se v sobotu 25. března od 17: 30 konalo čtení z obecní kroniky. Kronikářka  pí Jiřina Tomšová přiblížila 20 přítomným život v obci  v letech 1980 - 1992. Zájemci se mohou seznámit se zápisy v kronice v místní knihovně po tři následující pondělní odpoledne dle oznámení ve Svojkovských listech.
25.3.  Někteří členové JSDHO Svojkov a několik členů SDH i s dětmi se v sobotu 25. března zúčastnili hasičské slavnosti v Grossschonau. Tato akce se konala u příležitosti  50. výročí česko-německého přátelství hasičů. V tento den a oproti tehdy platným zákonům varnsdorfští hasiči prorazili závoru státní hranice, aby zachránili malého chlapce z hořícího domu na německé straně. Dnes, za přítomnosti představitelů měst, podepsali zástupci dobrovolných hasičů smlouvu o prodloužení vzájemné spolupráce na další roky. Následně provedly tři české a dvě německé jednotky rekonstrukci události. Přihlížel i muž, který byl jako malý chlapec před 50 lety zachráněn.
 

   
..
11.3. V sobotu 11.3. proběhl na zámecké zahradě v soutěživé atmosféře 4. pingpongový turnaj. Pořadatelem byl SDH,  hlavním organizátotem p. Martin Průcha. Stolní tenisté odehráli 43 zápasy ve dvou kategoriích. Z 10 hrajících mužů se stal vítězem Pavel Šorf nejml., z 5 žen pí Sunková.
10.3.  Mezinárodní den žen  při hudbě p. Milana Šefčíka oslavilo na sále v pátek 10. března přes 40 občanů. Přítomné ženy obdržely pěkné květiny a všichni se dobře pobavili.
 

 

Leden  2017
14.1.  V sobotu 14. ledna se konala na zámecké zahradě výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů za přítomnosti hostů, dospělých i malých členů sboru. Byl zvolen výkonný výbor, jednotliví funkcionáři přednesli zprávy o činnosti za rok 2016, nastínili program na tento rok. Následovalo pohoštění.
ROK  2016                                                                                Stručné zprávy o životě v obci s fotografiemi od r. 2009 do r. 2016
                                                                                                                                                                zapsala Jiřina Tomšová.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce - 2016
Všech 11 členů absolvovalo 40 hodinové školení odborné způsobilosti, velitelé družstev a strojníci povinná školení v HZS ČL, členové způsobilí pro práci s motorovou pilou prošli 8 hodinovým školením, rovněž i nositelé dýchací techniky a 4 členové se zúčastnili dvoudenního kurzu "Technik chemicko- technické služby" a převzali díl zodpovědnosti za vybavení jednotky. Jednotka se zúčastnila 9 interních a 1 mezinárodního nácviku. Vedle těchto nácviků hasiči hasili s PV3S na úbočí Tisového vrchu skutečný lesní požár. Zásobení vodou provedli Š706 RTHP s pomocí dalších 4 jednotek. Během letních měsíců jednotka 10krát pomohla občanům při likvidaci vosích a sršních hnízd a v zimě s údržbou místních komunikací. Určení členové jednotky odpracovali středeční osmihodinové pracovní směny při údržbě a vylepšení techniky. OZ schválilo návrh zařazení JSDHO Svojkov mezi jednotky PO předurčené na civilní ochranu obyvatelstva. Zařazením může jednotka mimořádně zasahovat i mimo katastr obce a může získat z fondů ČR i EU dotace. V rámci předurčenosti se jednotka zúčastnila dvou taktických cvičení a do programu byla oficiálně zařazena.
Sbor dobrovolných hasičů - 2016
SDH má 56 členů, včetně 11 členů JSDHO Svojkov a 22 dětí. Starostou sboru je p. Robert Sedlák, jednatelem p. Petr Junek, velitelem SDH a zároveň velitelem JSDHO  p. Martin Průcha. Členové SDH pomáhali obci při řadě akcí, např. při kácení nebezpečných stromů, při úklidu v Dlouhém dole, podíleli se na odvozu nebezpečného a velkokapacitního odpadu a sběru železa, vyčistili studánku v Modlivém dole a pod skalami u čp. 6. Svou prací se podíleli na většině společenských a některých kulturních akcích, zorganizovali dvě akce sportovní. Sbor zajišťuje práci s mládeží. Hasičský kroužek vede p. Martin Průcha a p. Jaroslav Fiala. Na zámecké zahradě se konal dvoudenní česko-německý hasičský tábor se 30 dětmi a 14 dospělými a okresní kolo soutěže hasičské všestrannosti, kde v 6 disciplinách soutěžilo 100 dětí a svojkovské obsadily pěkné 4. místo. SDH prostřednictvím obce požádalo o dotaci na dopravní automobil pro JSDHO. V rámci akce Český den proti rakovině SDH prodal 300 ks květů měsíčku a obdržel poděkování od OSH Česká Lípa.
Místní knihovna - 2016
V místní knihovně jsou výpůjční hodiny každé pondělí od 15 do 18 hodin. Knihovna vlastní 1438 svazků. Městská knihovna Česká Lípa nám ve 3 souborech zapůjčila 210 knih /v ceně 52000Kč/, z nichž knihovnice uspořádala 6 výstavek. Každý soubor má naše knihovna půjčen na 1 rok. V letošním roce bylo zapsáno 32 čtenářů, z toho je 18 dětí. Všichni si celkem půjčili 310 knih. Na 9. duben knihovna zorganizovala hodnotnou přednášku p. PhDr. Vladislava Jindry z Nového Boru o historii Svojkova s promítáním. Tuto přednášku si vyslechlo 55 občanů. V knihovně si děti poslechly četbu pohádek O pejskovi a kočičce - spojenou s omalovánkami, četbu Mach a Šebestová jeli na školní výlet - s kreslením křídami na návsi a čertí pohádky s kreslením podle své fantazie. V knihovně děti nacvičily pásmo k vítání občánků a procvičily si koledy pro adventní zpívání. Knihovnu vede pí Jiřina Tomšová. Uspořádala  fotovýstavku "Čarodějnice 2016" a fotovýstavku věnovanou obnově cesty v Modlivém dole a navrácení křížové cesty.
Přání k narozeninám a výročím- 2016
V tomto roce jsme popřáli 20 našim občanům, kteří oslavili 70. a vyšší narozeniny. Všichni obdrželi dárkový balíček a přání podepsané OÚ. Po dohodě s nimi jim byl určenou dvojicí dárek vždy předán. Gratulace dobrovolně organizuje pí J. Tomšová. 10. dubna proběhlo slavnostní přivítání jednoho občánka, narozeného v předcházejícím roce. V r. 2016 se žádné miminko nenarodilo. Vítání občánků zařizuje p. starosta, účinkují svojkovské děti.
Sport - 2016
Naše víceúčelové hřiště bylo podle počasí využíváno po celý rok. Trénovali a zahráli si zde místní tenisté i fotbalisté. Rovněž zde trénovali 1 krát týdně přes zimu mladší a starší fotbalisté z SK Družba Bukovany, kde jsou členy i někteří občané Svojkova. 27.2. SDH Svojkov uspořádalo v budově na zámecké zahradě 3. pingpongový turnaj. 7.8. proběhl v zámecké zahradě 10. ročník závodu horských kol Svojkovský pohár, který je součástí seriálu HAVEN. Pořadateli byli opět manželé Arnoldovi. 30.12. se uskutečnil už 5. hromadný výstup na Tisový vrch  a 31.12. se konal na hřišti silvestrovský fotbálek, zorganizovaný SDH Svojkov.
Prosinec  2016
31.12.  Oslavu silvestra zorganizovala obec v budově na zámecké zahradě. Této oslavy se zúčastnilo asi 30 občanů, bavili se při harmonice p. Lepka a při kytaře p. Vláška. Nový rok 2017 přivítali přípitkem s přáním všeho nejlepšího a zhlédnutím ohňostroje.
31.12.  S fotbalem se poslední den v roce rozloučilo 18 hráčů ze Svojkova, Bukovan a Pihelu na našem hřišti. Hráli 9 proti 9 za přítomnosti 15 diváků, kteří se mohli zahřát čajem nebo svařáčkem. Fotbalové setkání zorganizovalo SDH Svojkov.
30.12.  V pátek 30. prosince odpoledne za mlhavého počasí se uskutečnil již  5. výstup na Tisový vrch.  Na turistický výšlap se vydalo přes 50 lidí, včetně dětí.
 

 

 
17.12.  V pozdním odpoledni v sobotu 17. prosince se konalo ve svátečně vyzdobené kapli sv. Václava hezké už 5. vánoční sousedské zpívání. Asi 70 účastníků si poslechlo koledy v podání svojkovských dětí a písně dvou dívek z českolipského pěveckého sboru. Následně všichni přítomní za doprovodu kytary, varhan a klavíru pí Dany Kejklíčkové - hlavní organizátorky -  společně zazpívali koledy a vánoční písně.
 

   
..
10.12.  V sobotu 10. prosince se na hřišti SK Družba Bukovany hrál fotbalový turnaj "Zamrzlá kopačka". Této sportovní akce se zúčastnilo 6 mužstev, včetně svojkovského.
9.12.  K celorepublikové akci " Pošta Ježíškovi " se zapojilo i Rádio Impuls. Jeho výzvu k účasti na této akci přijalo také SDH Svojkov. V pátek 9. prosince přes nepěkné mlhavé počasí se před 15. hodinou sešla řada dětí i dospělých na zámecké zahradě a společně vypustili  téměř 80 balónků se svými přáními Ježíškovi.
 

 

 
5.12.  V pondělí 5. prosince za mrazivého podvečera prošli obcí Mikuláš Petr, anděl Věrka a krásní čerti Robert a Jaroslav. Na přání rodičů navštívili rodiny s dětmi.  Za přednes básničky či písničky předali dětem nadílku.
 

 

 
3.12.  Téměř 30 dětí přišlo i s dospělými 3. prosince po setmění do vyzdobeného sálu OÚ na mikulášskou nadílku. V úvodní časti hezká čertice Dana s kytarou s dětmi zpívala, tančila, děti vystoupení také doprovázely rytmickými nástroji. Společně vymodelovaly i nového čertíka. Potom již všichni přítomní čekali na krásné pohádkové bytosti - Mikuláše Míru, anděla Káťu a velké čerty Jardu a Milana. Byli hodní, ale přesto trošku strachu bylo. Děti jim ale statečně zazpívaly, přednesly básničku a odnášely si nadílku dobrot, kterou zajistila obec.
 

   
..
Večer se konalo mikulášské sousedské posezení s hudbou Septima p. Milana Šefčíka.
Listopad  2016
28.11.  V pondělí 28. listopadu prožilo v knihovně 12 dětí čertovskou hodinku - čtení o českých čertech a jejich malování.
 

   
..
27.11.  O první adventní neděli 27. listopadu odpoledne se konalo v Modlivém dole  slavnostní otevření zrekonstruované turistické stezky a navrácení křížové cesty  na původní místo za účasti asi 200 přítomných. Splnilo se společné přání z minulých let p. Josefu Kouřilovi ml. a Tomšovým a jistě i dalším. Na jaře r. 2015 p. Kouřil navrhl podobu stojanů, pí Jiřina Tomšová pořídila fotokopie původních obrazů zastavení zavěšených v kapli sv. Václava a tím doložila, že mohou být kopie k použití, a slíbila pomoci při organizování akce. Revírník p. Jaroslav Fiala zajistil účast Lesů ČR, s.p. Krajské ředitelství Liberec. Ty společně s NPÚ Územní odborné pracoviště v Liberci plán s drobnými změnami odsouhlasily a převzaly. Projekt pojaly velkoryse. Zrekonstruovaly celou cestu a podle dodaných dobových fotografií obnovily schodiště k oratoři. P. Kouřil zhotovil a usadil kříž, poutač a stojany a vsadil obrazy do kapliček. Pomáhali mu členové rodiny. Hodnota celého díla v Modlivém dole, které financovaly Lesy ČR, je téměř milion korun. Dílo je povedené a dne 27. listopadu za účasti řady hostů a kněží jednotlivá zastavení posvětil generální vikář litoměřického biskupství.
Po ukončení slavnosti svojkovští a někteří z hostů poseděli v budově na zámecké zahradě, kde jim místní ženy připravily pohoštění.
 

   
..
 

   
..
 

   
..
25.11.  Ve Svojkově jsme slavnostně přivítali advent v pátek 25. listopadu v 17 hodin za přítomnosti mnoha občanů. V kapli sv. Václava zazpíval ženský pěvecký sbor ze Sloupu a s hudebním doprovodem vystoupily děti s písněmi nacvičenými v MŠ skřítka Ostružinky. České tradiční koledy procvičované v knihovně zazpívaly děti před kaplí. Potom p. místostarosta rozsvítil vánoční strom s krásným řetězem svíček. Následovalo zahřátí čajem nebo svařáčkem, který připravila pí Laďka Šorfová.
 

   
..
5.11.  V sobotu 5. listopadu proběhlo v naší obci  taktické cvičení požární ochrany. Pod vedením JSDHO Svojkov nacvičovali vzájemnou spolupráci němečtí dobrovolní hasiči z Grossschoenau a Waltersdorfu a čeští hasiči z Varnsdorfu. Odbornou zdravotní pomoc zajišťovali členové ČČK ze Šluknova. Cílem cvičení byla likvidace fiktivního požáru v budově OÚ, evakuace osob pomocí žebříku, dálková doprava vody a zajištění nebezpečných látek. / fota na stránkách SDH /
Říjen  2016
27.10.  Odpoledne v sobotu 27. října za pěkného počasí proběhla na zámecké zahradě akce nazvaná dýňování. Přišlo hodně dětí s rodiči i prarodiči. Děti s jejich pomocí u venkovních stolů dlabaly a vyřezávaly dýně, uvnitř budovy vytvářely různá strašidýlka. Ženy uvařily výbornou dýňovou polévku, připravily z dýní pomazánku, nabídly dýňová semínka. Následovala výstavka svítících dýní a pro děti svačinka - lívanečky se šlehačkou. Předem je doma u Sedláků pomohly smažit starší dívky. Po setmění se děti s lampiony vydaly lucerničkami označenou stezkou odvahy kolem hradu. Cestu takto připravili tatínkové se staršími chlapci. Děti byly statečné, i když je postrašily ukryté pohádkové bytosti. Posledním bodem této velmi hezké akce bylo opékání buřtů. Hlavní organizátorkou tohoto odpoledne byla opět paní Marcela Sedláková.
 

   
..
22.10.  V sobotu 22. října navečer se sešlo na zámecké zahradě více než 50 občanů, kteří se v tomto roce podíleli prací při akcích pořádaných obcí. Starosta a místostarosta všem přítomným poděkovali, následovalo pohoštění a volná zábava.
15.10.  Okresní sdružení hasičů Česká Lípa uspořádalo 15. října po dohodě s OÚ Svojkov na zámecké zahradě celostátní hru PLAMEN, které se zúčastnilo v několika věkových kategoriích 150 dětí. Z 15 družstev mladších žáků se naše děti pod vedením p. Průchy a p. Fialy umístily na pěkném 4. místě. Za možnost uspořádání závodů OÚ obdržel od předsedy OSH Česká Lípa děkovný dopis.
1.10.  6. Václavský jarmark  se konal v sobotu 1. října za teplého a slunného počasí. Od časných ranních hodin přijížděli řemeslníci a tradiční stánkaři se svými výrobky - někteří stavěli své stánky již v pátek vpodvečer. Na místě je čekali naši organizátoři. Parkování přijíždějících aut zajišťovali hasiči. Návštěvníci jarmarku viděli ukázky tradičních řemesel, prohlíželi si a kupovali výrobky ze skla, keramiky, dřeva, látek, vlny, papíru, přírodnin, kůže, výrobky cukrářské, sýry, atd. Tentokrát bylo méně perníkářů a prodejců bižuterie. Do prodeje se zapojily i děti z MŠ Ostružinka se svým hezkým stánkem. Pro děti obec zajistila bohatý program - pohádku cvikovských loutkoherců Giňol, projížďky na koních, skákací hrad, šermování organizované členy kmene Askété, malování na obličeje, tvůrčí dílničky, které připravily většinou místní ženy. Programem dne provázel veselý klaun, hrála hudební skupina MK 3-band. Baletní představení na motivy Labutího jezera velmi hezky předvedly místní děti. Vystoupilo několik skupin krásných, úspěšných mažoretek z Nového Boru. V poledne přijel se svým doprovodem patron obce kníže Václav a promluvil ke svojkovským. Odpoledne vyhrávala hudba Ajeto Dixieland. Přítomné také lákala bohatá tombola. Po celý den se prodávalo občerstvení, o které byl z řad návštěvníků velký zájem. Organizátoři ještě přikupovali klobásky, chleba i nealko pivo. Hosté si pochvalovali atmosféru na jarmarku, jeho organizaci, přátelská setkání i krásné počasí. Na 6.  Václavský jarmark se přišlo podívat asi 3500 dospělých a dětí, nejvíce ze všech těchto akcí. Večer pokračovala jarmareční zábava.
V neděli dopoledne pomáhalo s úklidem asi 20 dobrovolníků z obce.
                
                                                                                     6. Václavský jarmark - r. 2016 .
 

   
..
 

   
..
 

   
..
 

   
..
Září  2016
30.9.  Po celý den v pátek 30. září  probíhala na zámecké zahradě náročná  příprava 6. Václavského jarmarku. Pracovalo zde téměř 40 občanů. Muži přivezli lavice, stavěli stany, podium, stan pro podávání občerstvení.  Řezníci s místními pomocnicemi zajišťovali staročeskou zabíjačku s veškerými výrobky. Ženy připravovaly a pekly štrůdly s náplní ze 25 kg jablek. Také oloupaly 50 kg brambor na těsto na bramboráky. Další výrobci dodali doma vyškvařené sádlo. Pověření dobrovolníci přivezli klobásy na opékání a další potřebné potraviny. Hasiči obstarali piva a limonády k čepování. K dispozici kuchařům byla nově zařízená kuchyně.
 

   
..
28.9.  Na pozvání OÚ  a místních hasičů přišlo v 18 hodin na zámeckou zahradu asi 25 občanů. P. místostarosta si ověřil, zda jsou splněny úkoly, určené jednotlivcům v předcházejících schůzkách "jarmarkové " komise.
28.9. Ve středu 28. září odpoledne sloužil děkan novoborské farnosti pater Josef Pavlas v kapli sv. Václava za přítomnosti osmi občanů svatováclavskou bohoslužbu. Připomněl život knížete Václava, jeho význam pro naši zem, Václavovy zásady, podle nichž je třeba žít v pokoji a míru, spravedlivě a moudře. Moudrost není v získávání bohatství, moudrost je v lásce, dobrotě a pomoci druhým. Také zdůraznil význam křesťanské kultury, která dala základ evropské kultuře. Mši doprovázela na varhany profesorka varhanní hry. V závěru  pater Pavlas občanům obce požehnal.
Srpen  2016
27.8.  Sdružení dobrovolných hasičů Svojkov uspořádalo v sobotu 27. srpna večer na zámecké zahradě hasičskou zábavu s bohatou tombolou i občerstvením. K tanci i poslechu hrála hudba Diesell. Zábava za pěkného počasí se vydařila.
26.8.  Den 26. srpen je svatebním dnem našich občanů paní Kateřiny a pana Zdeňka Čežíkových. Byli oddáni v kapli sv. Václava.starostou obce p. Gustavem Pilzem za varhanního a klavírního doprovodu pí Dany Kejklíčkové.
20.8.  V sobotu 20. srpna se uskutečnilo na zámecké zahradě již  4. dřevosochání. Práci s motorovými pilami opět předvedli p. Pavel Holec a další dřevosochaři z Podkrkonoší. Jejich díla si přišlo prohlédnout přes 150 platících dospělých. Večer proběhla dražba neprodaných výrobků. Pro tuto akci obce hasiči připravili dřevo a občerstvení.  
 

 

 
 

 

 
14.8.  Ve dnech 12.-14. srpna místní hasiči uspořádali na zámecké zahradě pro malé členy SDH  mezinárodní hasičský tábor. Účastníky byly děti svojkovské a děti z Grossschonau. V pátek odpoledne se utábořily a seznamovaly se. V sobotu, kromě činností tábornických, viděly hasičskou techniku obou jednotek a vyzkoušely si discipliny hasičského sportu. Odpoledne společně se členy jednotek všichni odjeli do Brniště, kde se konal první Den dobrovolných hasičů. Několik sborů zde představilo svou práci - hasičské zásahy. Pěkný den si prodloužili výletem do Pustých kostelů v Lindavě a prošli bývalým náhonem Svitávky. V neděli dopoledne se ještě podívali do Modlivého dolu a tábor byl  ukončen. Dospělí členové SDH pro děti připravili dobré zázemí, včetně přípravy jídel. Hasičský tábor byl pro děti významnou událostí.
7.8.  Na zámecké zahradě proběhl 7. srpna 10. ročník závodu horských kol Svojkovský pohár. Závod je součástí seriálu Haven MTB Series 2016. V dopoledních hodinách závodily děti, následovali mladší chlapci a dívky, starší chlapci a dívky, juniorky a ženy, junioři a muži ( trasa HOBBY a kategorie ELITE ). Pořadateli a hlavními organizátory byli opět manželé Andrea a Zdeněk Arnoldovi.
Červenec  2016
30.7.  Na zámecké zahradě v sobotu 30. července účinkovali ve svém pořadu Na stojáka herci Lukáš Pavlásek, Daniel Čech, Karel Hynek a Arnošt Frauenberg. Obec poskytla organizátorovi akce zázemí, místní hasiči i dobrovolníci své služby - přípravu areálu, pohoštění pro návštěvníky, výběr vstupného. Hasiči také zajišťovali parkování přijíždějících aut. Této show se zúčastnilo 500 diváků.
23.7  Svůj svatební den prožili 23. července naši občané - nyní již manželé- Ivanka a Milan Vláškovi. V odpoledních hodinách byli oddáni starostou obce p. Gustavem Pilzem na zámecké zahradě. Po slavnostním obřadu se při hudbě pobavili se svatebčany a svými četnými přáteli.
9.7.  Na 250 přátel folkové hudby se 9. července zúčastnilo  3. folkového večera Svojkovská zahrada 2016.  Poslechli si písně herce a skvělého textaře Arnošta Frauenberga, písně skupiny "Žamboši" v čele s výborným kytaristou Janem Žambochem. V poslední třetině hudební produkce vystoupil Jaroslav Samson Lenk, legenda trampské a folkové hudby. Místní hasiči a dobrovolníci zajistili vše potřebné ke zdárnému průběhu celé akce - lavice, podium, stany a občerstvení po celou dobu večera. Atmosféra na zámecké zahradě byla příjemná, počasí se vydařilo.
 

   
..
 

   
..
Červen  2016
6.6.  Pěkné chvíle prožilo deset děti v pondělí 6. června v místní knihovně. Nejprve si poslechly čtení z knihy Mach a Šebestová, potom kreslily křídami na návsi, jak se těší na léto a prázdniny.
 

   
..
Květen  2016
28.5.  V sobotu odpoledne 28. května byl pro děti na zámecké zahradě připraven  Den dětí  s velmi bohatým programem. V jeho první části předvedly děti z hasičského kroužku vynesení spící osoby z místnosti, kde od zapálené svíčky vznikl požár. Další dětští hasiči s pomocí dospělých již napojovali hadice a ze dvou směrů plameny hasili. Děti si počínaly jako praví záchranáři. Hasičský kroužek pod vedením p. Martina Průchy a p. Jaroslava Fialy navštěvují každou středu. V druhé části Dne dětí se konaly tradiční soutěže se sportovním zaměřením, činnostmi zručnosti i projevy výtvarnými. U soutěží asistovaly místní ženy, děti si odnášely odměny. Hlavní organizátorkou byla opět paní Marcela Sedláková. Ve volném čase se děti proběhly v nafukovací lodi. Následovala přestávka, způsobená prudkým lijákem. Po něm program pokračoval. Cvičení se dvěma psy - dogdancing - předvedla sportovkyně z Vrchlabí. Na závěr Dětského dne novoborští hasiči nastříkali na část trávníku velké množství jarové pěny a děti si ji patřičně užívaly. K večeru se svojkovští opět sešli, pobavili se, proběhla dražba máje a p. Pavel Šorf ml. za pozornosti přítomných máj pokácel.
 

   
..
 

   
..
 

   
..
1.5.  V Modlivém dole se na zahájení Mariánského měsíce konala 1. května od 15 hodin již 21. poutní mše. Hlavním celebrantem byl biskup litoměřické diecéze Mns. Jan Baxant. Mše se za pěkného počasí zúčastnilo asi 180 lidí, včetně rodičů s dětmi. Někteří přijeli i ze vzdálenějších míst. Organizaci parkování aut účastníků mše zajistili naši hasiči.
 

   
..
Duben  2016
30.4.  Dopoledne 30. dubna pokračovaly přípravy na večerní pálení čarodějnic. Hasiči a další muži z obce se pustili do stavění máje Její vrchní část předem ozdobily děti a ženy. Pomoci žebříků a lana od V3Sky májku vztyčili. A chystalo se vše na večer. Manželé Budští přivezli doma vytvořenou čarodějnici - tentokrát ve sportovním oblečení. P. Martin Průcha ji s hasiči připevnili na ukotvené lano na lípě pod hradem. P. starosta s pomocníky doma v polní kuchyni připravovali guláš, chystalo se občerstvení. Před 19. hodinou se na zámecké zahradě scházeli malí i dospělí. Po fotografování krásných čarodějnic hasiči hranici podpálili a po chvíli na ni od hradu slétla velká čarodějnice. P. starosta podával chutný gulášek, hasiči čepovali pivo, limo. Svojkovští i hosté se bavili. Přikládání dřeva na oheň se ujal p. Petr Šorf. Čarodějnice letošního roku se opět v krásném prostředí vydařily díky dobré organizaci a vzájemné spolupráci i díky pěknému, i když chladnějšímu počasí.
 

   
..
 

   
..
23.4.  V sobotu 23. dubna v dopoledních hodinách proběhly ve Svojkově dvě velké pracovní akce. Hasiči s dobrovolníky se pustili do přípravy čarodějnic. Z lesa přivezli dřevo, postavili hranici a oloupali více než 20 m dlouhý smrkový kmen na májku. Zde pracovalo téměř 30 lidí.
V Dlouhém dole u vodopádu třetím rokem na jaře pod vedením p. Františka Hanykýře pracovali  dobrovolníci - nadšení kešeři. Přijeli  nejen z Českolipska, ale i ze vzdálenějších míst. V prostoru rokle je pod nánosy hlíny stará skládka a každým rokem kešeři část vyklidili. Letos také pročistili celé údolí při potůčku a vytvořili další část přírodního schodiště. Na svahu rokle kameny upravili výtok vody z meliorační šachty. Keškaři spolupracují s obcí a s hasiči. Ti jim přistavili na odpad valník a zapůjčili nářadí. Prací v Dlouhém dole se zúčastnilo ke 40 dobrovolníků. Všem patří velký dík.
 

   
..
16. 4.  V kapli sv. Václava se v sobotu 16. dubna odpoledne uskutečnil již  7. varhanní koncert. 35 přítomných si vyslechlo díla skladatelů převážně 18. století. Tentokrát nám zahrál varhaník v kostele obce Seifennesdorf p. Gerd Brandler, bývalý pedagog. S ovládáním varhan mu pomáhal amatérský hudebník p. Dieter Schaaf, který obracel i partesy. Koncert se konal díky spolupráci našich hasičů s hasiči z Grossschoenau a hlavně díky p. Petru Junkovi, který vše zorganizoval. Kapli velmi pěkně jarními květy vyzdobila pí Dana Kejklíčková. Koncert byl pěkný a němečtí varhaníci naše varhany chválili.
 

 

 
10.4.  V neděli 10. dubna dopoledne při svém pracovním výjezdu navštívil naši obec hejtman Libereckého kraje p. Martin Půta. Zúčastnil se slavnostního  přivítání nejmladšího občánka  Svojkova. Na sále přivítal hejtmana starosta p. Gustav Pilz, přivítal i všechny přítomné. Místní  děti přednesly pásmo písní a veršů. K rodičům vítaného chlapečka i jejich hostům pronesl hejtman slavnostní projev a byl přítomný zapsání dítěte do knihy narozených. Obřad byl důstojný a velmi srdečný.
 

   
..
 9.4.  V sobotu 9. dubna v 17 hodin se konala na sále v čp. 12 velmi pěkná a hodnotná přednáška s promítáním fotografií. O minulosti naší obce  nám poutavě vyprávěl známý historik p. PhDr. Vladislav Jindra z Nového Boru. Přednášku si pozorně vyslechlo více než 50 přítomných. Akci zorganizovala místní knihovnice.
Březen  2016
28.3.  Teplé slunné dopoledne na Velikonoční pondělí  28. března koledníkům přálo. K tradičnímu hodování se jich vypravilo téměř 70 - malých dětí, starších chlapců i mužů. Setkání v rodinách byla jako vždy srdečná.
 

   
..
19.7.  V sobotu 19.března  připravily na sále svojkovské maminky s hlavní organizátorkou pí Pavlínou Štěpánkovou  jarní dílničky. Děti si vyráběly z vajíček zajíčky, papírová kuřátka a pekly se z kynutého těsta jidáše. Děti se seznámily  s další velikonoční tradicí  - kdo ráno na Zelený čtvrtek sní jidáše, bude zdravý po celý rok.
 

   
..
7.3.  Děti v knihovně s omalovánkami po čtení pohádek.
 

   
..
5.3.  Hezké chvíle při hudbě ABC z České Lípy, spojené s oslavou Dne žen,  prožilo na 30 občanů 5. března večer na sále OÚ. Každé z žen p. starosta Gustav Pilz a p.místostarosta Pavel Šorf popřáli a předali krásnou orchidej. Přítomní se dobře bavili.
 

   
..
Únor  2016
27.2.  SDH uspořádalo 27. února v budově na zámecké zahradě  3. pingpongový turnaj,  kterého se zúčastnilo 20 hráčů a 8 hráček. U dvou stolů ženy sehrály 18 zápasů, muži 48 zápasů.
ROK   2015                                                                    Stručné zprávy o životě v obci s fotografiemi od r. 2009 do r. 2015
                                                                                                                                                           zapsala Jiřina Tomšová.
Hasiči - 2015
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Svojkov
JSDHO má 11 členů, velitelem je p. Martin Průcha. Všichni absolvovali pravidelné školení odborné způsobilosti v rozsahu 40 hodin. Zúčastnili se 5 praktických nácviků / pomoc osobě po pádu do studny, vyproštění osoby zpod spadlého stromu, zásah na hořící dům, zásah při požáru v komíně a taktické cvičení /.Toto povinné cvičení proběhlo se spřátelenou jednotkou z Grossschönau. Dále společně zasáhli při fingovaném požáru budovy na zámecké zahradě, z níž evakuovali ohrožené osoby a kde hledali tlakové nádoby s propan-butanem. Cvičení při teplotě nad 30° C bylo velmi náročné. Členové jednotky prošli školením o bezpečnosti práce s motorovou pilou, křovinořezem, s traktůrkem a sněhovou frézou. Pro péči o veškeré technické a chemické vybavení jednotky byl proškolen p. Josef Listík. Výcvik také absolvovali nositelé dýchací techniky. Školení jsou vždy zakončena testy. V tomto roce jednotka vyjížděla ke třem skutečným událostem - spadlé túje ze zámecké zahrady na silnici, kouř z lesa od Šidlova, požár v rodinném domě. Hasiči také zlikvidovali havarijní komín v čp. 13 a pokáceli nebezpečné stromy v obci. Jednotka získala solidní zázemí, pořídila si základní nářadí. Rozpočet určený pro jednotku s příspěvkem 10 000 Kč firmy Faureciia Systems s.r.o. byl využit na vybavení zbrojnice, na údržbu, opravy a úpravy techniky a na pohonné hmoty. Modernizování vozidel se ujali především p. Petr Junek a  p. Jaroslav Dörner. Všichni členové JSDHO jsou členy SDH.                      
Sbor dobrovolných hasičů
SDH ve Svojkově má 41 členů - dospělé i děti. Starostou je p. Robert Sedlák. Hlavní činností SDH je protipožární prevence, práce s dětmi a pomoc v obci  při společenských událostech a kulturních akcích. Od 1. ledna tři proškolení hasiči / p. Martin Průcha, p. Jaroslav Fiala a p. Petr Junek / vedli jednou týdně oficiální hasičský kroužek dětí a účastnili se s dětmi i soutěží. V tomto roce SDH uspořádalo 2. pingpongový turnaj, letní hasičskou zábavu a dospělí pomáhali při řadě akcí. V rámci  "Českého dne proti rakovině" prodali 300 květů měsíčků za 6000 Kč - v  okrese Česká Lípa bylo vybráno 21 368 Kč.
Knihovna - 2015
Výpůjční hodiny v místní knihovně jsou každé pondělí od 15 do 18 hodin. Knihovna vlastní 1486 knih. Městská knihovna nám v tomto roce ve třech souborech zapůjčila 160 svazků, z nichž knihovnice uspořádala šest výstavek knih. V letošním roce bylo zapsáno 25 čtenářů, vypůjčili si 358 knih. Knihovnu vede pí J. Tomšová. V květnu zde zorganizovala již 4. setkání bývalých žáků NŠ ve Svojkově s fotovýstavkami dobových i současných fotografií ze Svojkova. V září byla vystavena fota ze dřevosochání. V knihovně si děti poslechly četbu pohádek Františka Hrubína, nacvičily pásmo písní a veršů pro vítání občánků a koledy pro adventní zpívání.
Přání k narozeninám - 2015
V letošním roce jsme popřáli 16 našim občanům, kteří oslavili 70. a vyšší narozeniny. Všichni obdrželi od OÚ písemné blahopřání a dárkový balíček. Po vzájemné dohodě jim určená dvojice dárek osobně předala. 50 let společného života - zlatou svatbu - oslavily dva manželské páry. Gratulace organizuje pí J. Tomšová.
Třem trvale hlášeným maminkám se narodili tři chlapci. Slavnostně byl přivítán 24. října zatím jeden z narozených. Další přivítáme v příštím roce. Vítání občánků organizuje starosta obce p. G. Pilz, kulturní vystoupení dětí místní knihovna.
Sport - 2015
S přihlédnutím na počasí bylo  po celý rok využíváno naše víceúčelové hřiště. Podle rozpisu zde trénovali i hráli tenisté a trénovali fotbalisté z Bukovan, kde jsou i svojkovští členy TJ Družba. 28. března SDH Svojkov uspořádalo 2. pingpongový turnaj. 27. prosince se uskutečnil 4. hromadný výstup na Tisový vrch.
Prosinec  2015
31.12.  Pozvání OÚ k oslavě silvestra v budově na zámecké zahradě přijalo více než 30 občanů. K poslechu a tanci hrál p. Halajčík. Přítomní se dobře bavili a o půlnoci společně přivítali nový rok. Potom zhlédli ohňostroj, pořízený z příspěvků účastníků oslavy.
27.12.  V neděli  27. prosince odpoledne se uskutečnil  4. výstup na Tisový vrch. 6 desítek občanů - dětí i dospělých -  se vydalo Modlivým dolem kolem skalní kaple strmou pěšinou vzhůru k vyhlídce na Tisovém vrchu. Zde místní hasiči s povolením Lesů ČR a odboru životního prostředí rozdělali ohýnek k opečení buřtíků. Bylo slunné a pro konec prosince nezvykle teplé počasí. Všichni se spokojeně rozcházeli.  
 

   
..
20.12.  Velmi pěkné předvánoční chvíle prožili svojkovští občané a jejich přátelé v neděli 20. prosince vpodvečer při  4. vánočním zpívání. Ve slavnostně vyzdobené kapli sv. Václava, kde je padesát míst k sezení, se sešlo asi 120 lidí. Program zahájily místní děti nacvičenými koledami a vánočními písněmi. Zazpívaly i tři členky pěveckého sboru z České Lípy. Za klavírního, varhanního a kytarového doprovodu pí Dany Kejklíčkové, která byla také hlavní organizátorkou vánočního zpívání, následně zpívali všichni přítomní. Po ukončení si popřáli krásné Vánoce a s hezkými pocity odcházeli.
 

 

 
20.12.  Dopoledne v neděli 20. prosince se sešly maminky s dětmi na sále OÚ. Zde pod vedením pí Pavlíny Štěpánkové a její dcery Elišky děti vytvářely vánoční obrázky, andělíčky, betlémky. Předvánoční atmosféru provoněl ovocný čaj a punč i podávané cukroví.
 

   
..
19..9.  Za účasti 5 mužstev se konal v sobotu 19. prosince fotbalový turnaj  Zamrzlá kopačka. Turnaj byl velmi vyrovnaný. Svojkov získal 5 bodů a skončil na 4. místě.  "Kopačka " nezamrzla, bylo několik stupňů nad nulou.
5.12.  V sobotu 5. prosince navštívili rodiny s dětmi Mikuláš Zdeněk s andělem Věrkou v doprovodu krásných čertů Roberta a Pepy. I zde po dohodě s rodiči dětem nadělovali. Také přišli pozdravit některé ze sousedů.
   

 
4.12.  Více než čtyři desítky dětí přišly v pátek 4. prosince odpoledne v doprovodu dospělých  na mikulášskou nadílku  na sál OÚ. Po vyfotografování si s paní Kejklíčkovou zazpívaly a zacvičily. Potom všichni přítomní přivítali Mikuláše Martina a čerty Milana a Jaroslava. Za přednes básničky či písničky každé z dětí dostalo balíček dobrot, zajištěný představiteli zastupitelstva obce. Podvečer na sále byl rušný a veselý. Děti odcházely domů spokojené.
Večer se konalo na sále OÚ mikulášské sousedské posezení pro dospělé při hudbě Septima p. Milana Šefčíka.
 

 

 
 

 

 
Listopad  2015
28.11.  Adventní čas letošního roku přivítalo v sobotu 28. listopadu vpodvečer u kaple sv. Václava na 60 občanů, malých i velkých. Děti zazpívaly nacvičené koledy a potom všichni sledovali rozsvícení vánočního smrku. Dospělí si popovídali, zahřál je teplý nápoj a děti uvítaly pohyb na čerstvém sněhu.
 

   
..
6.11.  Asi 45 občanů, kteří pomáhali při akci JARMARK, přijalo v pátek 6. listopadu navečer pozvání  místostarosty obce p. P.Šorfa k setkání na zámecké zahradě. Zde všem za práci poděkoval starosta p. Pilz. Všichni poseděli, ochutnali gulášek a pobavili se.
Říjen  2015
31.10.  V sobotu odpoledne 31. října za teplého a slunného počasí se na zámecké zahradě sešlo asi 25 dětí s rodiči k oslavě svátku Halloween. Děti s pomocí dospělých vyřezávaly a dlabaly dýně, vyráběly lampiony, některé omalovávaly sádrové odlitky. Ženy uvařily chutnou dýňovou polévku. Vše probíhalo v srdečné atmosféře. Po společné výstavce svítících dýní a fotografování se všichni společně vydali osvětlenou stezkou odvahy pod hradem, odvážné děti si vzaly od strašidla sladkost. Na konci cesty je čekal ohníček a buřtíky. Hlavní organizátorkou této pěkné akce byla opět paní Marcela Sedláková, které pomáhali rodiče dětí za finančního zajištění OÚ.
 

   
..
24.10.  V neděli odpoledne 24. října za přítomnosti rodičů, příbuzných i známých proběhlo na sále OÚ  přivítání nejmladšího občánka Svojkova. Jeho jméno bylo zapsáno do pamětní knihy narozených, maminka obdržela od p. starosty za obec květinu a pro chlapečka dárek a pamětní list. Pro tuto slavnostní příležitost svojkovské děti nacvičily v knihovně pásmo veršů s písněmi.
 

 

 
Září  2015
27. 9.  V neděli  27. září odpoledne v kapli sv. Václava děkan novoborské farnosti pater Josef Pavlas sloužil za malé účasti občanů svatováclavskou mši.  Připomněl, že sv. Václav je patronem naší obce a celé české země, připomněl myšlenky a zásady Václavovy - je nutné žít moudře a spravedlivě, v pokoji a míru. Zdůraznil význam rodiny a úcty v ní.
26.9.  V sobotu 26. září se konal na zámecké zahradě již  5. Václavský jarmark. Od OÚ a místních vyžadoval velkou přípravu. Po celý páteční den hasiči a četní dobrovolníci stavěli stany, lavice, řezníci s pomocníky připravovali a vařili zabíjačkové výrobky, ženy pekly štrůdly, hasiči dovezli sudy s pitím. Kdo mohl a chtěl, přiložil ruku k dílu. Již v pátek navečer několik prodejců stavělo své stánky, další přijížděli v sobotu po půl sedmé, aby v 9 hodin mohl být jarmark zahájen.
Bohatým celodenním programem nás provázeli 3 veselí klauni a vyhrávala skupina MK 3- band. Své umění předvedlo několik skupin krásných mažoretek z Nového Boru, odpoledne vystoupili hudebníci kapely Ajeto Dixieland, večer hrála multižánrová hudba Abc.  Pro děti OÚ zajistil loutkovou pohádku Čertoviny, tvůrčí dílničky, skákací loď, projížďky na koních. V poledne přijel na koni kníže Václav se svou družinou a ke shromážděným promluvil. Návštěvníci viděli při práci skláře p. Jiřího a Jakuba Haidlovy, kováře p. Romana Kotrče, keramiky, drátenici, košíkářku. Stánkaři vystavovali a prodávali své zboží -  perníky, textilní výrobky, hračky, různou keramiku, bižuterii, proutěné zboží, pečivo, med, květinové vazby. Na celý den bylo pro přijíždějící připraveno bohaté občerstvení, zabíjačkové výrobky, klobásy, bramboráky, štrůdly, káva, pivo, limo, zmrzlina. Většinu pohoštění prodávali svojkovští. Rovněž zajišťovali výběr vstupného u pokladen / dospělí 30 Kč, děti zdarma / a další činnosti. Počasí bylo příjemné, i když k večeru bylo chladněji, ale bez deště. Na letošní Václavský jarmark se přišlo podívat více než 2000 lidí.
O úklid se postarali v neděli dopoledne hasiči a dobrovolníci. Všem, kteří při akci jarmark pomáhali, patří poděkování..
                                                                                  5. Václavský jarmark - r. 2015                   
 

   
..
 

   
..
 

   
..
Srpen  2015
29.8.  Sbor dobrovolných hasičů  uspořádal v sobotu 29. srpna v zámecké zahradě  hasičskou zábavu  s živou hudbou k tanci a poslechu. Bylo zajištěno občerstvení i bohatá tombola. Zábava se za pěkného počasí vydařila.
16.8.  V neděli 16. srpna proběhly na zámecké zahradě cyklistické závody -  9. ročník Svojkovského poháru,  který je součástí seriálu HAVEN MTB Series 2015. V dopoledních hodinách jely dětské kategorie, starší dívky a starší chlapci, odpoledne kategorie dospělých. Pro pobavení zajeli po poledni nový štafetový závod PIVO biker místní hasiči a hasičky. Všechny závody se vydařily, i když mírně zapršelo. Na předních místech se umístili závodníci ze Svojkova. Hlavními organizátory byli manželé Arnoldovi.
 

   
..
15.8.  V sobotu 15. srpna vpodvečer přišlo na sál OÚ 35 občanů na  besedu s vyprávěním plukovníka v.v. p. Karla Šeráka.  Dnes 92 letý bývalý velitel tanku 1. čs.samostatné tankové brigády vyprávěl o svém raném mládí, o svém životě vojáka za 2. sv. války v čs. jednotce, o bojích proti německým okupačním vojskům při cestě tankem přes Duklu na podzim r. 1944, přes Polsko, Moravu do Prahy až k Hradu. Přítomní si prohlédli archivní fotografie i vyznamenání našeho hosta. Znovu jsme si připomněli 70. výročí osvobození naší vlasti. Děkujeme manželům Koderovým za pozvání p. Šeráka.
 

 

 
8.8.  V tropických vedrech 8. srpna se konalo na zámecké zahradě již  3. dřevosochání.  Mistři motorových pil z Podkrkonoší vystavili svá hotová díla a předváděli dřevosochařské umění. P. Pavel Holec vyřezával z ulomené túje u vstupu do zahrady krásnou sovu, sedící na několika knihách - budoucí strážkyni zámecké zahrady. Pracoval i z malého lešení, které předem připravili hasiči. Prácí všech sledovali přicházející návštěvníci, mnozí si výtvory sochařů kupovali. Navečer se sešli občané k poslechu hudby 63 Company. O přestávce p. starosta dražil neprodané výrobky a přítomní se bavili.
 

   
..
 

   
..
Červenec  2015
11.7.  Za přítomnosti více než 300 posluchačů se uskutečnil 11. července v areálu zámecké zahrady  2. folkový večer  Svojkovská zahrada. Vystoupil uznávaný písničkář René Souček, hudebník Slávek Janoušek s Lubošem Vondrákem a oblíbený moravský zpěvák, skladatel a textař Vlasta Redl a jeho přátelé. Folkový festival se přítomným líbil, počasí přálo. O zajištění a zdárný průběh večera se postaral OÚ, místní hasiči a dobrovolníci - muži, ženy. Předem postavili stany, připravili  podium, přivezli zapůjčené lavice a postarali se o přípravu a podávání občerstvení. Všem, kteří pomohli, také i  při úklidu, patří poděkování.
 

   
..
4.7.  V sobotu 4. července v horkém odpoledni proběhlo na zámecké zahradě  společné taktické cvičení  výjezdové jednotky  Sboru dobrovolných hasičů Svojkov s kolegy s Grossschónau a Waltersdorfu. Cílem nácviku byla likvidace fiktivního požáru střechy na budově v zámecké zahradě, vyproštění několika osob ze zakouřené budovy a vynesení nebezpečného uskladněného materiálu. Cvičení se zúčastnilo 30 hasičů se sedmi zásahovými vozidly. Jízdu se světelným a zvukovým zařízením povolila HZS Česká Lípa. Úspěšné akci hasičů přihlíželo asi 25  dětí a dospělých.  
 

 

 
 

 

 
Červen  2015
13.6.  V rámci čtyř koncertů  Zpěvavý čtyřlístek pod širým nebem  vystoupil v sobotu 13. června v Modlivém dole pěvecký sbor Zpěvandule  z Mimoně s pražským ženským sborem Arytmie. Poslední vystoupení se pro silný déšť na hradě nekonalo, sbory si zazpívaly na sále OÚ v čp. 12. Všechny koncerty byly velmi pěkné a proběhly v srdečné atmosféře.
 

 

 
6.6.  Hezké odpoledne 6. června prožily děti v krásném prostředí zámecké zahrady, kde oslavily v přítomnosti dospělých  Den dětí. Maminky, starší děti, dobrovolníci měli pro děti připravené různé soutěže, hry, výtvarné činnosti, děti se projely na koních, dováděly na nafukovací lodi, hasiči pro ně zajistili střelbu na cíl. Hlavní organizátorkou byla opět pí Marcela Sedláková. Díky sponzorům i OÚ získaly děti četné odměny. Druhé poloviny programu se ujali hasiči. Pod vedením p. Martina Průchy děti z hasičského kroužku předvedly perfektně nacvičený hasičský zásah při požáru připraveného domečku. Byla radost se na tyto malé hasiče a hasičky dívat - z auta sjeli po skluzavce, roztočili a napojili hadice a začali s hašením. .
Ve večerních hodinách přibylo na zámecké zahradě dospělých. P. starosta Gustav Pilz podával dobrý guláš, p. Zdeněk Budský se ujal dražby máje a její nový majitel ji pokácel. Lidé se bavili a hudba pěkně vyhrávala. Celý den byl vydařený s velmi teplým počasím.
 

   
..
 

   
..
Květen  2015
23.5.  V sobotu 23. května odpoledne se sešli v budově OÚ již počtvrté bývalí žáci Národní školy ve Svojkově. Nejstarší, kteří do zdejší školy nastoupili v r. 1945, se setkali po 70 letech, nejmladší, kteří školu opouštěli při jejím zrušení v r. 1965, po 50 letech. Na sraz přijelo více než 50 lidí z blízkých i vzdálenějších míst, včetně dvou učitelů. Bohužel, mnozí již přijet nemohli. Setkání bylo velmi srdečné, všichni si zavzpomínali, společně prohlíželi dobové fotografie i staré učebnice, zhlédli film " Hodina tělesné výchovy na jednotřídní škole ", který v roce 1955 se svojkovskými žáky natočilo Studio populárně vědeckých a naučných filmů Praha. Všichni se dobře bavili a také se mnohé dozvěděli o současném Svojkově. Pokud nám zdraví dovolí, sejdeme se opět za dva roky.
Děkuji místním ženám za přinesené pohoštění a dalším za podávání občerstvení, za půjčení promítacího zařízení a promítnutí filmu.  J.Tomšová
 

 

 
16.5.  Hodnotný  koncert v kapli sv. Václava  vyslechlo v sobotu 16. května  41 přítomných. Na varhany zahrála pí Dita Eiseltová, na klavír doprovodila i sopránový zpěv sl. Šárky Neprašové, sólo na housle přednesl p. David Singer. Zazněla díla známých skladatelů převážně 18. století. O pěknou květinovou výzdobu v kostelíku se postarala pí Dana Kejklíčková. Koncert v kapli sv. Václava se konal již pošesté.
 

   
..
1.5.  Poutní mše v Modlivém dole 1. května odpoledne - letos již po 20. - se zúčastnilo téměř 200 lidí z různých míst severních Čech.  Celebroval biskup litoměřické diecéze Mns. Jan Baxant. Organizaci parkování  aut opět převzali naši hasiči.
 

   
..
Duben  2015
30.4.  Odpoledne 30. dubna hasiči i dobrovolníci dokončili přípravy k pálení čarodějnic. Za pomoci výsuvného zařízení traktoru vztyčili ozdobenou májku a proběhla zkouška letu čarodějnice, kterou opět vytvořila pí Petra Budská. Navečer přicházející přítomní zhlédli výstavku dětských výtvarných prací s námětem "Nejkrásnější čarodějnice", porota soutěž vyhodnotila a děti získaly ceny. Tuto akci připravila pí Pavlína Štěpánková. V nápaditých kostýmech se předvedly malé i velké čarodějnice, p. starosta Pilz podával výborný guláš, hasiči čepovali pivo, limo. Následovalo podpálení hranice, na kterou slétla hlavní čarodějnice a přítomní se do noci bavili.
 

   
..
 

   
..
26.4.  Poslední dubnovou neděli se skupina hasičů ujala  přípravy "čarodějnic" již po 7. na zámecké zahradě. Přivezli kmen smrku na máj, dřevo a postavili hranici.
25.4.  V sobotu 25. dubna od 9 do 11 hodin cca 35 keškařů pod vedením manželů Hanykýřových uklízelo  v Dlouhém dole u vodopádu  a jeho okolí. Přístupovou stezku k vodopádu upravili a vybudovali zde schody. Členové SDH Svojkov a obec zajistili na schody dubové dřevo, nářadí (lopaty, rýče, krumpáče, hrábě, nůžky, sekyry, pily), rukavice, kbelíky a pytle na odpad, přistavili valník. Udělali velký kus práce. Díky!
 

   
..
6.4.  Chladné počasí s občasným sněžením provázelo o  Velikonočním pondělí  asi 65 koledníků - malých dětí, starších chlapců i dospělých. Hodování a setkání v rodinách byla tradičně srdečná.
 

   
..
2.4.  Na Zelený čtvrtek 2. dubna se sešly svojkovské děti na sále OÚ, některé s maminkami.  Pod vedením pí Štěpánkové a Elišky si připravily těsto na velikonoční muffiny, jejich upečení zajistila pí Dvořáčková. Děti se střídaly, další  tvořily velikonoční výzdobu, barvily a zdobily vajíčka. Odpoledne bylo vydařené, muffinky chutnaly, děti si své výrobky odnášely domů. .
 

   
..
Březen  2015
13.3.   Hezkou  oslavu Mezinárodního dne žen  prožilo na sále v pátek 13. března na 50 přítomných. Ve 20 hodin p. starosta G. Pilz a p. místostarosta P. Šorf pogratulovali ženám a každá od nich dostala pěkné květy orchidejí.. K dobré pohodě vyhrávala  SEPTIMA  p. Milana Šefčíka. Zábava se opravdu vydařila.
 

   
..
Únor  2015
28.2.  Sdružení dobrovolných hasičů Svojkov uspořádal 28. února od 9 do 14 hodin v budově na zámecké zahradě  2. pingpongový turnaj.  U dvou stolů se odehrálo na dva vítězné sety 56 zápasů, zúčastnilo se 18 hráčů ve třech kategoriích - muži, ženy, mládež do 18 let. Program utkání byl velmi dobře připraven, přítomní měli okamžitý přehled o výsledcích. Utkání proběhla v přátelském duchu. Pro hráče i diváky bylo připraveno občerstvení. Vítězové obdrželi diplom, skleněnou cenu a potlesk asi 30 přítomných. Hlavními organizátory byli p. Martin Průcha a p. Robert Sedlák. Patří jim poděkování za přípravu i průběh turnaje.
 

 

 
 

 

 
Leden  2015
11.1.  Silný vítr v sobotu 10. ledna způsobil  četné škody. Také JSDHO Svojkov byl hlášen z Krajského operačního střediska oficiální poplach - silnice u brány do zámecké zahrady byla neprůjezdná. Svojkovští hasiči  okamžitě vyjeli - ve 20.10 hod. - k větrem poražené túji. Její tři kmeny padly ze zahrady na silnici, při pádu poškodily vstupní branku. Hasiči kmeny ze silnice večer odstranili a v neděli dopoledne túji rozřezali a odvezli. Na zahradě byly vichrem poškozeny další stromy a pádem túje keř lísky. Práce hasičů bude pokračovat.
 

 

   
..
ROK   2014                                         Stručné zprávy o životě v obci s fotografiemi od r. 2009 do r. 2014                               
                                                                                                                                 připravuje Jiřina Tomšová.
Hasiči - 2014
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Svojkov
JSDHO má 12 členů, velitelem je p. Martin Průcha. V letošním roce všichni členové procházeli pravidelným školením. Dva členové absolvovali  školení na velitele družstev. Pomocí dotací a darů opět rozšířili materiální vybavení jednotky. Letos byli zavoláni ke třem záchranným akcím.
Sdružení dobrovolných hasičů
SDH bylo založeno 4.2.2014, v obchodním rejstříku je zapsáno 30.5.2014. Má 30 členů, mužů, žen a dětí. Starostou sdružení je p. Robert Sedlák. Hlavní činností SDH je práce s mládeží, protipožární prevence a pomoc při kulturních akcích.
P. Martin Průcha, velitel JSDHO Svojkov, získal zájem dětí o činnost v hasičském kroužku. Od září se 1 krát za 14 dní společně scházeli při pěkném počasí na zámecké zahradě, při nepříznivém počasí na sále v čp. 12. Děti byly seznamovány s prací hasičů. P. M.Průcha, p. Jaroslav Fiala a p. Petr Junek se zúčastnili proškolení, aby  k 1. lednu 2015 byl hasičský kroužek veden oficiálně.
Knihovna - 2014
Místní knihovna vlastní 1486 knih. Od Městské knihovny v České Lípě jsme měli ve 4 oběžných souborech zapůjčeno dalších 200 svazků. V naší knihovně bylo v tomto roce zapsáno 25 čtenářů, zapůjčili si 364 knih, knihovnu vede pí J. Tomšová. Uspořádala výstavky knih z nových souborů, dvě fotovýstavky, děti zde nacvičovaly koledy pro vánoční zpívání a pro pásma k vítání občánků.
Přání k narozeninám - 2014
V letošním roce jsme gratulovali k narozeninám 16 našim občanům, kteří oslavili 70. a vyšší narozeniny. Všichni obdrželi od OÚ dárkový balíček, a blahopřání. Vše jim bylo po vzájemné dohodě osobně předáno. Nezapomínáme na paní Marii Potůčkovou, která žije v domově důchodců ve Sloupu v Č. a na paní Annu Trčovou, která bydlí u syna v Novém Boru. Blahopřání organizuje pí Jiřina Tomšová.
V obci se narodily 4 děti - jedna holčička a tři chlapci. První vítání občánků v letošním roce se konalo 29. června a druhé 14. prosince.
Sport - 2014
Víceúčelové hřiště bylo podle počasí využíváno po celý rok. Podle rozpisu zde trénovali a hráli tenisté. Od ledna do března a v listopadu a prosinci zde trénovali fotbalisté z Bukovan, v mužstvu jsou i svojkovští. P. Pavel Šorf ml. je trenérem mládeže již 10. rok, v tomto roce vede tým dorostu a mladších žáků a mladší přípravky.
Prosinec  2014
31.12. Pěkný  silvestrovský večer  prožilo více než 30 občanů - tentokrát v budově na zámecké zahradě. Všichni se bavili, při kytarách pí Dany Kejklíčkové, a p. Milana Vláška si zazpívali, někteří si zatančili. Po 22. hodině se podával ovárek, přítomnými předem zaplacený. O půlnoci přivítali rok 2015,  popřáli si do nového roku a společně na zámecké zahradě zhlédli ohňostroj. A zábava pokračovala.
28.12.  V mrazivém slunečném nedělním odpoledni 28. prosince vystoupalo Modlivým dolem a prudkou stezkou k vyhlídce na Tisovém vrchu  přes 60 dospělých i dětí. Na ohni, založeným hasiči, si opekli buřtíky, popovídali si a zanedlouho sestupovali. Byl to již 3. společný výstup na Tisový vrch.
 

 

 
21.12.  V neděli 21. prosince prožívala kaple sv. Václava sváteční chvíle. Odpoledne se zde sešlo více než 120 lidí ke 3. sousedskému zpívání. Pan starosta přivítal přítomné, poděkoval za obec p. Milanu Janeckému, který vytvořil krásný velký betlém s místními prvky a který věnoval obci. Živý betlém s koledami předvedly místní děti.
Následovala oficiální část OÚ - starosta a místostarosta obce na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva ze dne 22. září 2014 slavnostně předali p. Miloslavu Tomšovi udělení Čestného občanství obce Svojkov k 1. lednu 2015 za celoživotní zásluhy o prospěch a rozvoj obce. 
Další program řídila pí Dana Kejklíčková. Za jejího hudebního doprovodu zpívaly tři členky českolipského sboru vánoční písně a koledy, potom si zazpívali všichni přítomní. Po skončení programu jsme si navzájem popřáli pěkné prožití vánočních svátků.
 

 

 
 

 

 
20.12.  Fotbalová soutěž  "Zamrzlá kopačka" se konala v sobotu 20. prosince. Utkalo se šest týmů, za Svojkov kopalo 10 fotbalistů a naši se umístili na 4. místě.
14.12.  Pan starosta Pilz zorganizoval na nedělní odpoledne 14. prosince vítání dvou narozených občánků. Jména chlapců byla zapsána do knihy narozených. Obdrželi pamětní list a dárek, maminky květinu. Svojkovské děti nacvičily pro tuto příležitost v knihovně pásmo veršů a písní. Vítání občánků proběhlo v pohodové atmosféře.
 

 

 
13.12.  Svojkovské maminky si se svými dětmi vyrobily krásné andělíčky, vánoční ozdoby a betlémy. Kouzelnou vánoční atmosféru dokreslily koledy a vůně domácího punče. Akci 13. prosince zajistila pí Pavlína Štěpánková. Motto : " Na svátek sv. Lucie zavítali do Svojkova andělé. Když andělé roztáhnou křídla a vzlétnou výš, můžeš je poprosit o pomoc, pak budeš jim stále blíž."
 

   
..
6.12.  Obecní úřad uspořádal v sobotu 6. prosince odpoledne na sále v čp. 12 pro děti  mikulášskou nadílku. Téměř 40 dětí s rodiči očekávalo příchod Mikuláše. Nejprve se objevily dvě krásné, šikovné čertice, malá Zuzka a velká Dana. Přítomné děti si při její kytaře zazpívaly i zacvičily. A vstoupil Mikuláš Zdeněk, čerti Milan a Jaroslav s milým andělem Eliškou. Dětem za přednes básničky či písničky předávali balíčky dobrot. Bylo veselo a celá akce, díky účinkujícím, povedená.
Večer se konalo mikulášské sousedské posezení, tentokrát méně navštívené. Reprodukční hudbu zajišťoval p. Martin Průcha.
 

 

 
 

 

 
5.12.  V předvečer  svátku sv. Mikuláše 5. prosince již tradičně prošli Svojkovem Mikuláš Zdeněk, krásní čerti Jirka a Robert a anděl Věrka. Po dohodě s rodiči navštívili děti v rodinách.
 

 

 
1.12.  Navečer v pondělí 1. prosince svojkovští v hojném počtu přivítali u kaple sv. Václava adventní čas. 14 dětí zazpívalo koledy, p. J. Janouch rozsvítil vánoční smrk, p. místostarosta podával čaj a svařené víno. Koledy děti nacvičily v knihovně, nápoje připravila pí L. Šorfová. I přes chladné počasí bylo zahájení adventu vydařené. 
 

 

 
Listopad  2014
15.11.  Pěkné sobotní odpoledne 18. listopadu prožily děti na sále OÚ díky paní Pavlíně Štěpánkové a Elišce, které akci zorganizovaly. V 1. polovině odpoledne 12 dětí, některé s pomocí maminek, z předem zadělaného těsta a náplní šikovně připravily k pečení  martinské rohlíčky. V 2. polovině odpoledne přítomní vyslechli  koncert bubenic  z Dětského domu Smetanka v Novém Boru. Do hry se s chutí zapojily i děti.
 

   
..
2.11.  V neděli 2. listopadu si 30 občanů přišlo na sál OÚ poslechnout koncert 2 folkových skupin - skupiny brněnského písničkáře  Ivo Cicvárka   a skupiny  Zhasni .
Říjen  2014
26.10.  Velmi pěkná akce se konala v neděli 26. října odpoledne na zámecké zahradě. Sešlo se na 25 dětí, které si v budově s pomocí rodičů  vytvářely z dýní strašidelná svítidla. Po setmění se děti vydaly s lampióny po zámecké zahradě a nakonec prošly i lucerničkami osvětlenou stezkou odvahy s vykukujícími strašidly za houkání hradního hejkala. Všechny děti byly statečné a odměnou jim byly opečené buřtíky. Hlavní  organizátorkou této zdařilé akce byla paní Marcela Sedláková, pomohli tatínkové i starší chlapci. Přítomní si připomněli keltský svátek začátku zimy a svátek duchů Halloween.
 

   
28.9.  V neděli 28. září odpoledne za přítomnosti 11 lidí sloužil v kapli sv. Václava  svatováclavskou mši  děkan novoborské farnosti pater Josef Pavlas. Připomněl význam knížete Václava pro lid českých zemí v minulosti i přítomnosti. Zdůraznil jeho touhu po míru, smysl pro spravedlnost i Václavovo sociální cítění. V závěru mše p. farář poděkoval obci za péči o kapli, požehnal všem svojkovským a přítomní zazpívali Svatováclavský chorál. Po skončení mše jsme vyslechli krátký varhanní koncert - skladbu J.S.Bacha, W.A.Mozarta a Schubertovo Ave Maria.
27.9.  Václavský jarmark  od ranních sobotních hodin probíhal tradičně, vyjasnilo se a po celý den bylo krásné počasí. Téměř 60 stánkářů vystavili a prodávali svá díla, další své umění předváděli  - skláři, kovář, drátenice, kovotepec. Na odbyt šly zabíjačkové výrobky, prodávalo se občerstvení. Škola ve Sloupu nacvičila s dětmi pohádku Sněhurka, odehrála se na nádvoří hradu. Cvikovští loutkoherci předvedli pohádku Švec Dratvička, vyhrávaly hudby The Lusatian Grass, Ajeto Dixieland, 63 Company. Přítomní zhlédli krásná vystoupení mladších i starších mažoretek z Nového Boru. Do zámecké zahrady zavítal i kníže Václav s doprovodem a promluvil k našim občanům. Pro děti byly připraveny nápadité tvůrčí dílničky, jízdy na koních, skákací loď. Na  4. Václavský jarmark  se přišlo podívat téměř 2600 návštěvníků, mnozí tu pobyli celý den a všichni byli v pěkném prostředí zámecké zahrady spokojeni, rovněž tak prodávající.
V neděli se více než 30 dobrovolníků věnovalo úklidu. Všem, kteří se přičinili, patří poděkování.
                                                                                  Svojkovští na 4. Václavském jarmarku - r. 2014
 

   
 

   
 

   
26.9.  Týden před 4. Václavským jarmarkem byl náročný pro pořadatele i pro pracovníky. Ke smontování připravili desky na stupínky pro hudebníky, připravovaly se stoly, lavice, uklízelo se v budově, zajišťovalo se vše pro provoz. Deštivé počasí ještě v pátek ztížilo přípravu, které se zúčastnilo na 20 lidí - hasiči, dobrovolníci muži i ženy. Stavěli podium, stany, přinášeli lavice, ženy pekly záviny, vařily se zabíjačkové výrobky.
 

   
5.9.  Noční závod keškařů  se startem a cílem na zámecké zahradě se konal v pátek 5. září ve Svojkově. Závodu se zúčastnilo 5 desítek lidí, včetně dětí. Závodníci na trase asi 3,5 km v terénu měli za úkol splnit 10 úkolů zaměřených především na historii naší obce.
Geokešing  je hra, která kombinuje turistiku s hledáním pokladů pomocí navigačního systému GPS. Skryté schránky - keše -  jsou umísťovány na zajímavých místech, často bez turistického značení. Schránky obsahují drobnosti a nálezce si může část "pokladu" vzít a vložit sem předmět jiný. Do přiloženého notýsku může zapsat svoji poznámku. Tato zajímavá hra přispívá k poznávání přírody, historie, prospívá zdraví a utužuje vzájemné vztahy.
Srpen  2014
30.8.  Sbor dobrovolných hasičů uspořádal v sobotu 30. srpna na zámecké zahradě  hasičskou zábavu  s občerstvením a bohatou tombolou. K tanci i poslechu hrála živá hudba.
17.8.  V neděli 17. srpna se konal na zámecké zahradě 8. ročník cyklistických závodů  Svojkovský pohár,  který je součástí seriálu Haven MTB.  Dopoledne závodily nejmenší děti, následovaly kategorie mladších i starších chlapců a dívek. Odpoledne patřilo mužům, ženám, veteránům. V každé z dětských soutěží na stupních vítězů stály svojkovské děti.
9.8.  V sobotu odpoledne potřeboval pomoc turista, který se během výletu při prohlídce skal zranil poblíž kaple v Modlivém dole. Na dostupné místo přijela rychlá záchranná služba, profesionální hasiči z České Lípy a pohotově skupina svojkovských dobrovolných hasičů, kteří měli službu při dřevosochání na zámecké zahradě. Zraněný byl na nosítkách přenesen do sanity.
9.8.  Na sobotu 9. srpna zorganizoval OÚ  2. svojkovské dřevosochání,  které se opět konalo v pěkném prostředí zámecké zahrady. Práci motorovými pilami předvedli za krásného počasí p. Pavel Holec se svými dvěma kolegy z Podkrkonoší. Na jejich umění se přišlo podívat asi 600 lidí z okolí i z obce.Všechny zaujalo tvoření různých dřevěných předmětů, zvoniček, kapliček, sošek i dokončená díla. Nejvíce obdivována byla socha knížete Václava, řezaná z vysokého pařezu túje, kterou na jaře rozzlomil silný vítr. Pamětníci pamatují dvojí zasažení tohoto stromu bleskem. Přítomní si výrobky prohlíželi, kupovali. Hasiči podávali občerstvení, k večeru zahrála skupina 63 Company a proběhla dražba čtyř výrobků. Díky všem, kteří pomáhali tuto zdárnou akci zajistit - hasičům, službám u pokladen, u občerstvení, při úklidu.
 

   
 

   
20.7.  V neděli 20. července v odpoledních hodinách byl hlášen lesní požár na skalách ve Svojkově hasičským jednotkám Svojkov, Sloup, Nový Bor a Česká Lípa. Doutnala a hořela lesní hrabanka na Tisovém vrchu na ploše 10 krát 6 m. Velitel zásahu profesionální hasič z České Lípy rozhodl, že svojkovská Praga V3S vyjede k místu a požár zlikviduje. Po spotřebování vody byly ostatní jednotky odvolány, svojkovští převzali velení a požár dohasili dvěma nádržemi vody, kterou doplňovali z Trambusu v sadě pod Tisovým vrchem. Místo požáru bylo předáno pracovníkovi lesů ČR. Po skončení akce ještě svojkovští pomocí navijáku auta V3S z nepřístupného terénu vytáhli auto Policie ČR. Úspěšného zásahu se zúčastnilo 10 hasičů z naší obce.
 

 

 
Oslavu svých kulatých narozenin na zámecké zahradě prožili manželé Laďka a Pavel Šorfovi se členy rodiny a svými přáteli.
V měsíci červenci byli na zámecké zahradě p. starostou Gustavem Pilzem oddáni manželé Fialovi v kruhu rodiny za přítomnosti svých známých a přátel i místních hasičů. Obřad byl důstojný a srdečný. Blahopřejeme.
6.7.  V neděli 6. července dopoledne více než 10 mužů skládalo stany, uklízeli lavice, stany a 4 muži v pondělí dopoledne vypůjčené odváželi.
Pořadatelé a všichni, kteří přiložili ruku k dílu, mohou mít z celé akce dobrý pocit. Všem patří poděkování.
5.7.  V sobotu 5. července dopoledne se sešlo na zámecké zahradě na 20 místních hasičů a dobrovolníků, postavili stany, lavice uspořádali na travnaté ploše a stoly s lavicemi ve velkém stanu. Pro hudebníky upravili plochu stanu a zavedli elektřinu pro jejich aparaturu. Odpoledne  před 15. hodinou se začali scházet prodávající, aby si připravili svá místa ve stanu u budovy. Prodával se bramborák, guláš, grilovaná uzenina, velký ohlas měl chléb s domácím sádlem a škvarky, točilo se pivo a limonáda. Další prodej probíhal u okénka budovy - pití, káva, sladkosti. Hasiči organizovali vjezd aut na parkoviště a  v 16 hodin se otevřely u vchodů na zahradu obě pokladny.
Po 18. hodině zahájila hudební vystoupení svým programem  novoborská skupina Zhasni,  následoval oblíbený  písničkář a kytarista Pavel Dobeš a kytarista Tomáš Kotrba. V poslední třetině zahrála známá skupina  AG Flek. Pěkný program přilákal více než 500 návštěvníků. Svojkovští i účastníci ze širšího okolí i muzikanti byli spokojeni a překvapeni četnou návštěvou.
Folkový večer "Svojkovská zahrada" v krásném  prostředí za pěkného počasí byl opravdu zdařilý.
 

   
 

   
 

   
4.7.  V pátek 4. července v dopoledních hodinách 6 mužů přivezlo zapůjčené lavice z Radvance a ze Sloupu a z České Lípy stupínky pro hudebníky. Uložili je na zámecké zahradě.
Červen  2014
V červnu se několikrát sešli místní pořadatelé folkového festivalu Svojkovská zahrada, aby si rozdělili úkoly pro přípravu i průběh akce.
29.6.  V neděli 29. června odpoledne se konalo ve vyzdobeném sále OÚ vítání nových občánků Svojkova. Pro tuto příležitost starší děti v knihovně nacvičily pásmo veršů a písniček. K rodičům promluvil p. starosta Gustav Pilz a odevzdal jim pro děti pamětní knížku s finančním dárkem od Obecního úřadu Svojkov. Jména dětí byla zapsána do knihy narozených. Vítány byly 4 děti - dva chlapci a dvě děvčátka. Profesionální fotografka maličké i celé rodiny s dětmi vyfotografovala.
 

 

 
Večer po 19. hodině byla všechna místa sezení obsazena, p. starosta Pilz podával moc dobrý guláš. Přítomní se bavili a se zájmem sledovali dražbu máje, kterou opět vedl p. Zdeněk Budský. Vítěz dražby s pomocníky májku pokáceli a zábava pokračovala přes půlnoc.
 

   
 

   
10.5.  Velitel JSHDO p. Martin Průcha a další hasiči zorganizovali na zámecké zahradě 10. května akci pro děti -  nácvik dětského hasičského zásahu.  Další nácviky proběhnou 19. a 31. května. Děti se procvičí pro zdárný průběh zásahu na Dni dětí.
 

   
1.5.  Od r. 1996, tedy již  po 19.  se na zahájení Mariánského měsíce za přítomnosti 200 lidí konala u skalní kaple v Modlivém dole mše. Hlavním celebrantem byl bývalý generální vikář litoměřické diecéze Karel Havelka, dnes farář v Žitenicích a děkan Katedrální kapituly v Litoměřicích. Organizaci parkování aut na zámecké zahradě opět zajistili hasiči.
 

   
Duben  2014                                                 
30.4.  Ve středu 30. dubna odpoledne děti a ženy ozdobily na zámecké zahradě májku a asi 15 mužů se postaralo o její vztyčení. Proběhla zkouška letu čarodějnice, kterou opět vyrobila pí Petra Budská. Akci řídil p. Martin Průcha. Před 20. hodinou již byla na zámecké zahradě velká sešlost občanů, hasiči podpálili hranici,  z lípy od hradu slétla čarodějnice  přímo nad hořící hranici. Potom pan starosta podával výborný gulášek - 3 muži odpoledne připravili maso, hasiči čepovali Gambrinus a přítomní se bavili. Dva členové SDH areál hlídali do ranních hodin.
 

 

 
 

 

 
27.4.  Na zámecké zahradě se konala v neděli 27. dubna od ranních hodin  velká pracovní akce  asi 20 hasičů a dobrovolníků ze vsi. Jedna skupina dokončovala montáž polní kuchyně, další nakládali chvojí ze spadlé túje, 3 sekáči svými křovinořezy kosili méně přístupná místa. Někteří přivezli z lesa dřevo na hranici a kmen pro májku, potom hranici postavili a oloupali kmen májky. Nakonec rozebrali prohnilé podium a vše  uklidili. P. Josef Kouřil opět uklidil studánku u Strážce Modlivého dolu.
 

 

 
 

 

 
26.4.  Záslužnou činnost vykonalo 40 lidí pod vedením p. Františka Hanykýře a p. Pavla Šorfa ml. v sobotu 26. dubna  v Dlouhém dole. Zde odpracovali 120 hodin při úklidu potůčku u vodopádu a pod vodopádem. Odklidili odpadky a popadané větve a koryto potůčku vyčistili.
 

   
26.4.  4 brigádníci v sobotu 24. dubna uklízeli a upravovali terén v centru obce za plynovou regulační stanicí.
23.4.  Celý týden pracovali na zámecké zahradě manželé Gregorovi z Nových Domků. Pan Milan Gregor posekal traktůrkem celou plochu areálu a paní Gregorová vyplela a okopala všechny vysázené stromy. Děkujeme Vám.
21.4.  Jako každoročně o Velikonočním pondělí  dopoledne, letos 21. dubna, k našim občanům přicházely skupinky koledníků. Malí koledníci - chlapci a děvčátka - starši hoši i dospělí muži za hodování a vyšlehání dostali od paní domu malovaná vajíčka, sladkosti, ovoce, mašličku na pomlázku, neřidiči i něco ostřejšího. Byla to tradičně srdečná setkání, zprvu za slunečného i když chladnějšího počasí, kvetly ovocné stromy a koledníků bylo na 60.
 

   
5.4.  Jaro přivítaly děti  na sále OÚ v sobotu dopoledne 5. dubna. Vyrobily si papírového čápa i s peřím a ozdobily vajíčka pod vedením paní Pavlíny Štěpánkové a Elišky. Dětem pomáhaly i maminky. S paní Reginou Krchňákovou, učitelkou mimoňské ZuŠ si zazpívaly, zacvičily i zatancovaly. Pěkné akce se zúčastnilo 20 dětí.
 

   
Březen  2014
Členové místní jednotky hasičského sboru v katastru obce v březnu pokáceli a rozřezali několik narušených stromů, které svým stavem ohrožovaly okolí. U čp. 18  prořezali velkou vrbu.
7.3.  Více než 40 občanů přijalo pozvání OÚ  k posezení a zároveň k oslavě Mezinárodního dne žen  při hudbě Septima p. Šefčíka. Květiny od OÚ a reflexní pásku na rukáv přítomným ženám roztomile předávaly Verunka, Terezka a Kristýnka. Večer byl pěkný, všichni se dobře bavili.
 

   
1.3.2014  V sobotu 1. března  od 9 do 15 hodin se v budově na zámecké zahradě konala první velká akce  Spolku dobrovolných hasičů Svojkov - turnaj ve stolním tenise. U dvou stolů se odehrály 94 zápasy, jichž se zúčastnilo 27 hráčů - mládež, ženy, muži. Hlavní organizátor akce p. Martin Průcha, velitel Spolku, pečlivě vypracoval program utkání. Všichni přítomní měli okamžitý přehled o průběžných výsledcích. V kategorii mužů se na 1. místě umístil p. David Valdhans, 2. místo obsadil p. Robert Sedlák a 3. junior Heřman Dinda. Poděkování patří všem, kteří při této úspěšné akci pomáhali.
 

 

 
Leden  2014
10.1.  Pěkný večer v pátek 10. ledna prožilo asi 30 přítomných na sále OÚ v čp. 12, kam si přišli poslechnout hudbu v podání dvou skupin. V 1. části večera vystoupila folk-rocková skupina  Disneyband, která se opírá o tvorbu Martina Kadlece, jednoho z nejlepších autorů a textařů tohoto žánru. Pokračovala folková skupina  Žamboši - držitelé hudební ceny Anděl - harmonika, kytara a bicí. Předvedli vlastní tvorbu, hudbu příjemnou, melodickou ve velmi dobrém podání. Frontman Jan Žamboch je držitelem ceny Nejlepší kytarista Slovenska 2011.
Prosinec  2013                                                                                                Rok 2013 zaznamenala Jiřina Tomšová
31.12.  Téměř 4 desítky občanů se přišly na pozvání OÚ pobavit  o silvestrovském večeru  na sál v čp. 12, po domluvě tentokrát v oblečení s proužky. K poslechu i tanci hrála hudba p. Baumgartnera. O půlnoci všichni přivítali  nový rok 2014  a popřáli si navzájem stálé zdraví, štěstí, spokojenost. Venku jsme zhlédli ohňostroj, pořízený ze společného příspěvku a v kostelíčku jsme zazpívali státní hymnu. A zábava na sále dále pokračovala.
 

 

 
 

 

 
Hasiči - 2013
Jednotka požární ochrany obce má 12 členů, velitelem je p. Martin Průcha, jeho zástupcem p. Pavel Šorf ml. V r. 2013 prošli členové 40 hodinami odborné přípravy zakončené testem, velitelé a strojníci 2 denní cyklickou přípravou. 6 členů absolvovalo školení pro obsluhu motorových pil a školení pro práci s pilou k hasičským zákrokům u HZSCL. Při brigádách v obci odpracovali členové jednotky zejména na zámecké zahradě a v budově 219 hodin, při akcích na zámecké zahradě 403 hodiny a při údržbě techniky 150 hodin. Během roku byli zavoláni ke 3 záchranným akcím. Pomocí dotací rozšířili vybavení jednotky. ( Bližší informace ve výroční zprávě.)
Knihovna - 2013
V obci je činná knihovna, vlastní 1887 svazků, 4 soubory v počtu 190 knih jí byly zapůjčeny v oběžných souborech od Městské knihovny v České Lípě. Jsou přihlášeni 24 čtenáři a zapůjčili si 308 knih. Knihovna zorganizovala na 12. dubna přednášku významného historika p. PhDr. Vladislava Jindry z Nového Boru o historii Svojkova. Hodnotnou přednášku s promítáním vyslechlo 64 občanů. V knihovně byly uspořádány 3 fotovýstavky : jarní - Zámecká zahrada v letech 2009 - 2012, letní - Setkání bývalých žáků Národní školy ve Svojkově v r. 2013,  podzimní - Jarmark 2013. V listopadu děti v knihovně procvičovaly koledy pro zpívání na zahájení adventu a pro zpívání v rámci projektu Česko zpívá koledy.
Přání k narozeninám - 2013
V letošním roce jsme byli gratulovat 17 občanům, kteří jsou starší 70ti let. Všichni obdrželi od OÚ osobně předané písemné přání a dárkový balíček. Nezapomněli jsme na pí Annu Trčovou, dnes bydlící u syna v Novém Boru, ve Svojkově žila od r. 1948 do r. 2010, a pí Marii Potůčkovou, která je v domově důchodců ve Sloupu v Č. V obci se narodily 3 děti - dva chlapci a jedna holčička. Rodičům narozených dětí blahopřejeme.  Pro děti OÚ připraví vítání občánků.
Sport - 2013
Víceúčelové hřiště bylo s přihlédnutím na počasí využíváno po celý rok. Podle rozpisu hráli tenisté, v zimě až březnu zde trénovali bukovanští fotbalisté, za které kopou i svojkovští. Několik treninků tu měl p. Pavel Šorf i se žáky, které trénuje již 9. rokem - letos tým starších žáků a starší přípravky.
29.12.  V neděli 29. prosince před 13. hodinou se začali scházet svojkovští a jejich přátelé na rozcestí k Modlivému dolu. Po společném fotografování se děti i dospělí vydali Modlivým dolem a stezkou k vyhlídce na Tisovém vrchu. Sem dorazilo všech 80 účastníků, na ohníčku se opekly buřtíky, povídalo se. Počasí na dnešní datum nebývale přálo, i slunce hřálo. Po uhašení ohýnku výletníci po skupinkách sestupovali. Odpoledne bylo vydařené.
 

   
22.12.  V kapli sv. Václava se v neděli 22. prosince odpoledne uskutečnilo  2. vánoční sousedské zpívání,  které opět zorganizovala, kostelík svátečně vyzdobila a na kytaru a varhany doprovázela pí Dana Kejklíčková. Koledy zazpívaly svojkovské děti, několik skladeb i koled tři studentky, členky českolipského pěveckého sboru, jako host vystoupila operní zpěvačka a režisérka z Brna slečna Renata Fraisová. V jejím podání zaznělo několik písní, i slavná Tichá noc. Po programu zpívali koledy všichni, kteří náš kostelík navštívili - 85 malých i dospělých. Pěkné bylo, že jsme se v předvánočním čase sešli a po programu si i popovídali při čaji a svařeném víně, které vždy pí Laďka Šorfová doma připraví.
 

 

 
 

 

 
15.12.  Pěkné nedělní dopoledne 15. prosince  při kolovrátku  pí Antošové a její dcery Kateřiny ze Sosnové prožilo 20 dětí a jejich maminky i někteří tatínkové na sále v čp. 12. Vyprávělo se o ovečkách, o zpracování vlny a všichni si mohli vyzkoušet  předení na kolovrátku - replice kolovrátku z 2. pol. 18. století. Povedenou akci zajistila pí Pavlína Štěpánková. Ta rovněž s pěti děvčátky předem doma napekla perníčky, které si děti na sále zdobily, zatímco další vyráběly z vlny náušničky.
 

   
 

   
14.12.  V sobotu 14. prosince proběhl v Bukovanech fotbalový turnaj  Zamrzlá kopačka. Probíhal o 6 hráčích v každém týmu. Svojkovští se umístili na 1. místě, vyhráli všechny zápasy. Blahopřejeme.
11.12.  V rámci projektu  Česko zpívá koledy  svojkovské děti doprovázené rodiči i prarodiči zpívaly 11. prosince od 18 hodin ve vánočně vyzdobené knihovně na sále OÚ koledy. Zúčastnilo se více než 30 občanů.
                                                                                      
 

   
6.12.  Ve vyzdobeném sále v čp. 12 se konala v pátek 6. prosince odpoledne  mikulášská nadílka pro děti,  kterou zorganizoval OÚ. Naděloval Mikuláš Zdeněk s andělem Ivankou. Doprovázeli je čerti Milan a Míra. Zúčastnilo se téměř 30 dětí, další přítomní byli jejich rodiče. Děti Mikulášovi zazpívaly, přednesly básničku a s nadílkou odcházely mrazivým a silně větrným večerem do svých domovů.
Večerní  mikulášské sousedské posezení  při hudbě p. Milana Ševčíka bylo tentokráte málo navštívené.
 

   
5.12.  Ve čtvrtek navečer - jako vždy 5. prosince - procházel Svojkovem sv. Mikuláš, tentokrát Petr, se svým doprovodem - půvabným andělem Eliškou a krásnými čerty Jirkou a Robertem. Společně navštívili rodiny s dětmi, kde za přednes veršíků nebo zazpívání předávali dětem nadílku dobrot.
 

 

Listopad  2013
30.11.  Ve Svojkově jsme přivítali  adventní čas  v sobotu 30. listopadu. Před setměním se u kostelíčka scházeli svojkovští - 25 dětí a na 40 dospělých. Své zpívání zahájily děti písní Půlnoční, kterou se naučily ve škole ve Sloupu. Potom přišly na řadu koledy, které po tři listopadové pondělky děti procvičovaly v místní knihovně. Zpívání se líbilo a následovalo rozsvícení vánočního smrku. Pro děti byl připraven teplý čaj, pro dospělé svařáček. I přes mírný deštík se zahájení adventu vydařilo.
 

   
Říjen  2013
28.10.  Velmi hezký podvečer za pěkného počasí zažily děti se svými rodiči, některé i s prarodiči v pondělí 28. října na zámecké zahradě. Zde je v podhradí čekala světýlky lemovaná  stezka odvahy, kterou připravili někteří tatínkové a starší chlapci. Děti postupně stezkou procházely, setkávaly se strašidly, za nimi šli dospělí. Následoval  lampionový průvod - s cílem vyhledat poklad u strašidla ve skále. Každé z více než 30 přítomných dětí obdrželo odměnu a diplom o své odvaze. Následovalo opékání buřtíků. Všem, kteří pomohli, zejména hlavním organizátorkám pí Dáše Šorfové a pí Marcele Sedlákové za dobrý nápad a přípravu  byla odměnou radost a spokojenost dětí a poděkování  dospělých.
 

   
17.10.  Ve čtvrtek 17. října se konal v kapli sv. Václava  folkový koncert.  V 1. části koncertu vystoupila skupina ZHASNI, nominovaná na hudební cenu Anděl 2012, v 2. části vystoupil s kytarou i ukulele písničkář p. René Souček s nejlepším folkovým albem tohoto roku . Koncertu bylo přítomno více než 5 desítek posluchačů.
 
11.10.  Všichni, kteří pomáhali při akci  " jarmark ", byli pozváni na pátek 11. října na posezení v budově na zámecké zahradě. Ochutnali výborný guláš, pobavili se a při kytarách a harmonice si zazpívali. Místní hasiči se postarali o dřevo i topení v krbu a o provoz v kuchyni. Pro 50 přítomných to byl hezký večer.
Září  2013
30.9.   Obecní úřad děkuje místním dobrovolným hasičům, organizátorům a všem pomocníkům za práci před i při jarmarku, za úklid stanů, stolů, kuchyně i prostoru v budově o následující neděli. Také poděkování patří 6členné komisi za organizaci jarmarku, která se několik týdnů pravidelně scházela a zajišťovala celou akci.
28.9.  Již tradičně probíhal v sobotu 28. září na zámecké zahradě  3. Václavský jarmark.  Od časného rána organizátoři pomáhali přijíždějícím stánkařům s výběrem míst. Ti přijížděli většinou se svými výrobky, které zde nabízeli : keramika různého druhu, krásné perníky, látkové hračky, polštářky, výrobky pletené, háčkované, proutěné, četná bižuterie, dřevěné i umělé hračky, kožené výrobky, výrobky z kamene, ze skla, med, svíčky ze včelího vosku, koláče, zákusky, atd. Při práci jsme sledovali skláře p. Jiřího a Jakuba Haidlovy, uměleckého kováře p. Romana Kotrče, drátenici i keramičku s hrnčířským kruhem. Pěkný program byl zajištěn na celý den. Střídavě vyhrávalo pět kapel : country The Lusatian Grass, Ajeto Dixieland, Jumbo, Septima Milana Šefčíka, Nešlapeto. V několika skupinkách vystoupily dívenky - mažoretky z Nového Boru, své cvičení předvedly žákyně 5. r. ze ZŠ Sloup. Pro děti byla připravena dopolední pantomima Fortisimo. Odpoledne na nádvoří hradu sledovalo na 50 dětí se svými rodiči i prarodiči maňáskovou pohádku Zubejda princezna solimánská v podání loutkoherců ze Cvikova s kytarovou mezihrou. Přítomní měli pěkný zážitek. Menší děti se rády povozily na malém dřevěném kolotoči. Místní maminky připravily pro děti na celý den tvořivé dílničky. U stánku s perníky si mohly samy děti perníčky zdobit. Po poledni přijel přítomné pozdravit patron naší obce kníže Václav se svou družinou.
I občerstvení bylo bohaté. Místní se ujali prodeje výborných zabíjačkových výrobků, piva, limonády, závinů, kávy. Soukromníci nabízeli bramboráky, klobásy, grilované maso, medovinu, trdelníky, zmrzlinu a další dobroty. Slunné dopoledne i poměrně teplý den přilákal jistě 2700  návštěvníků. Po několik hodin probíhala bohatá tombola. Kolem 18. hodiny výrobci uklízeli své stánky. Večer, i když bylo chladněji, si občané přišli popovídat a poslechnout jarmareční muziku Nešlapeto a kapelu Jambo.
Video z jarmarku:  MITEL TV 3. Václavský jarmark
                                                                                             Svojkovští  na 3. Václavském jarmarku  - r. 2013
 

   
 

   
 

   
27.9.  Po téměř 14 dnech nepěkného počasí se v pátek 27. září vyjasnilo a přálo pracím na zámecké zahradě. Ještě bylo třeba dosekat trávu a okopat nové stromky. Od ranních hodin  dobrovolníci z obce i někteří rekreanti a hasiči,  kteří měli dovolenou, přinášeli lavice, stavěli stany, připravovali se na provoz v kuchyni. Ženy zde připravily a upekly 66 jablečných závinů. U Šorfů 10 lidí do pozdních večerních hodin provádělo náročné řeznické práce - ovar, polévku, jitrničky, jelítka, tlačenku.
 

   
 

   
22.9.  Od ranních do odpoledních hodin v neděli 22. září  pracovalo na zámecké zahradě více než 20 dobrovolníků. Místní hasiči, další občané Svojkova i rekreanti se podíleli na úklidových pracích před jarmarkem. Vysekávali křovinořezy méně přístupné plochy, vyhrabávali trávu, čistili zaplevelená místa pod hradem, prořezávali křoviny, odklízeli větve a připravovali dřevo pro provoz kuchyně. Někteří připravili beton a zabudovali  novou lavičku, dřevěnou sochu a zvoničku.  Další pracovali v prostoru za zdí u parkoviště. Všem, kteří přišli pomoci, patří poděkování.
 

   
Srpen  2013
21.8.  V týdnu od 18. do 24. srpna povolil Obecní úřad Svojkov na zámecké zahradě letní tábor dětí z hasičské jednotky Rožmitálu pod Třemšínem. Ve středu 21. srpna si děti zmíněné jednotky a svojkovské děti pod vedením p. Martina Průchy a dalších dobrovolných hasičů vyzkoušely  společný hasičský útok.  Vydařené akce se zúčastnilo téměř 30 dětí.
17.8.  V sobotu 17.8. od 9 hodin se konaly na zámecké zahradě za pěkného počasí cyklistické závody  Svojkovský pohár Haven 7. ročník  MTB XC. V dopoledních hodinách proběhly dětské závody, odpoledne následovaly věkové kategorie mužů a žen. Organizátoři zajistili pro četné diváky i závodníky bohaté občerstvení a doprovodné programy - cvičení na posilovacích strojích, exhibici mistra světa v cyklotrialu p. Martina Šimůnka, pro závodníky hodnotné ceny. Ředitelem závodu byl p. Zdeněk Arnold.
 

   
10.8.  V sobotu ráno se  muži s motorovými pilami  pustili do díla. Přicházející návštěvníci - dospělí i děti - si prohlíželi jejich vystavené výrobky a pozorovali mistry při práci. Hotová díla si přítomní mohli zakoupit a podle katalogu i objednat. OÚ zajistil prodej vstupenek, prodej občerstvení, hasiči čepovali pivo a limonádu, ženy podávaly jídlo. Pro děti byly připraveny krátké jízdy na koních. Den byl vydařený, slunečný. V pozdním odpoledni před krátkým deštěm se všichni sesedli ke stolům pod velký stan. Pod druhým přístřeškem již vyhrávali hudebníci skupiny 63 COMPANY, hráli do pozdního večera. V neděli dopoledne dřevosochaři dokončili poslední výrobky a svojkovští se postarali o rozebrání a úklid stanů a o uložení  výrobků, které sochaři věnovali obci.
9.8.  V pátek 9. srpna v deštivém odpoledni se sešlo na zámecké zahradě asi 10 lidí - hasičů i dobrovolníků, aby připravili vše potřebné   pro sobotní dřevosochání, které pořádal OÚ. Také postavili dva velké stany a přívítali mezi sebou 3 dřevosochaře z Podkrkonoší.
 

   
 

   
3.8.  Pěkný zážitek mělo 46 účastníků  4. varhanního koncertu v kapli  sv. Václava.  Varhaník p. Jiří Chlum přednesl v 1. části koncertu chorálové předehry Johanna Sebastiana Bacha, v 2. části skladby českých skladatelů 18. - 20. století.
                                                                                                                                                                                                    Tom.
Červenec  2013
27.7.  Po více než 45 letech se konal přímo ve Svojkově  svatební obřad našich občanů.  Nevěsta Tereza Kovařčíková a ženich Jan Kouřil si zvolili pro své  ANO  prostor hradu v areálu zámecké zahrady. Oddávajícím byl p. starosta Gustav Pilz. Za přítomnosti členů rodiny, svojkovských diváků a místních hasičů hezky promluvil k budoucím manželům a oddal je. Po skončení obřadu přítomní novomanželům popřáli do společného života vše nejlepší a místní hasíči je nechali pro štěstí projít pod vodním obloukem.
Červen  2013
15.6.  V sobotu 15. června v odpoledních hodinách se uskutečnilo na sále v budově OÚ  velmi srdečné  setkání bývalých žáků Národní školy ve Svojkově z let 1945 -1965.  Sraz se konal za přítomnosti téměř 60 lidí i dvou vyučujících. Přítomní zhlédli výstavky starých i nových fotografií z obce, film Hodina tělesné výchovy na jednotřídní škole, který se svojkovskými žáky natočilo v r. 1955 Studio populárních a vědeckých filmů. Organizátorka děkuje všem, kteří při  této akci pomohli. Fota ze setkání bude možné si prohlédnout ve vestibulu OÚ od 24. června.
 

   
8.6.  V sobotu 6. června se konal na zámecké zahradě  tradiční Den dětí. Soutěží se zúčastnily děti menší i větší, přihlíželi jejich rodiče i prarodiče. Hlavní organizátorkou byla opět paní Marcela Sedláková, soutěže vedlo asi deset maminek a dívek, střelbu na cíl paintball  p. Jan Kouřil. Díky sponzorům si děti odnášely pěkné ceny. Muži připravili dřevo na oheň pro opékání buřtíků.
Druhou polovinu odpoledne již řídili místní hasiči. Děti ukázaly, čemu se při nácvicích naučily a celá akce hašení zdárně probíhala, jen ke konci se přidal déšť.
 

   
 

   
8.6.  Kolem 19. hodiny se již scházeli účastníci večera, při ohni si povídali, hasiči čepovali Gambrinus. Po setmění se p. starosta Gustav Pilz ujal vedení  dražby májky i jejího pokácení.  Bylo chladněji, ale jasno, bez deště.
4.6.  Další dětské hasičské nácviky proběhly v prvním červnovém týdnu - v úterý a ve čtvrtek.
Květen  2013
16.5.  Místní hasiči uspořádali 16. května v odpoledních hodinách v areálu zámecké zahrady pro malé i starší děti  nácvik hasičského zásahu.  Pod vedením p. Martina Průchy roznášely hadice, učily se je spojovat a připravovat k hašení, mířit proudem vody na cíl a po skončení akce pomohly dospělým vše uklídit.
 

   
1.5.  Od r. 1996 se každoročně koná 1. května v 15 hodin v lesní kapli v Modlivém dole mše svatá na zahájení Mariánského měsíce. Letošní mši celebroval Mns. Jan Baxant, biskup litoměřické diecéze  za přítomnosti asi 150 účastníků.
Pro bezpečnost silničního provozu 3 místní muži organizovali parkování přijíždějících aut.
Duben  2013
30.4.  V úterý odpoledne hasiči za pomoci dalších dobrovolníků a výsuvného zařízení traktoru  ozdobenou májku vztyčili a na lano ke sloupu  zavěsili krásnou čarodějnici,  kterou opět připravili manželé Budští.
Po 18. hodině na zámeckou zahradu začali přicházet svojkovští a jejich přátelé - dospělí i těšící se děti. P. starosta Pilz s pomocníky podávali výborný guláš, který opět vařili v obecní polní kuchyni, hasiči čepovali pivo. Potom hasiči za pozornosti všech podpálili hranici a v ohni shořela čarodějnice. I přes chladné počasí a mírný deštík se všichni dobře bavili. Zábava pokračovala v budově u krbu při kytaře p. Haidla a p. Vláška, přítomní si s chutí zazpívali. O půlnoci jsme popřáli k narozeninám p. Jiřímu Listíkovi, který žije ve  Svojkově od r. 1945. Letošní pálení čarodějnic  bylo vydařené hlavně díky všem hasičům a OÚ.
 

   
 

   
26.4.  V pátek 26. dubna členové svojkovské hasičské jednotky započali  s přípravou tradičních čarodějnic. Přivezli dřevo, postavili hranici, očistili kmen smrku určený na máj. V letošním roce se pálení čarodějnic konalo již popáté v areálu zámecké zahrady.
12.4.  Více než 60 občanů si přišlo v pátek 12. dubna poslechnout na sál OÚ velmi pěknou přednášku p. Phdr. Vladislava Jindry z Nového Boru o historii Svojkova spojenou s promítáním historických fotografií. Akci organizovala Místní knihovna Svojkov.
6.4.  Hezké aktivní dopoledne v sobotu 6. dubna prožilo na sále OÚ 21 dětí za přítomnosti svých maminek. Děti přišly přivítat jaro, po delší době se i sluníčko na chvíli ukázalo. V rámci muzikoterapie děti poslouchaly hru na různé hudební nástroje, na některé si zahrály, snažily se hudbu vyjádřit pohybem - vše pod vedením muzikoterapeuta p. Petra Broniše z České Lípy. Program se všem dětem i rodičům velmi líbil. Tuto zdařilou akci zajistila pí Pavlína Štěpánková.
 

   
1.4.  Zimní počasí 1. dubna  o Velikonočním pondělí  neodradilo téměř 60 koledníků od tradičního hodování. Menší děti, starší chlapci i dospělí muži ve skupinkách přicházeli do rodin, za symbolické vyšlehání dívek a žen dostali na pomlázku mašličku, malované vajíčko, nějakou dobrotu, ovoce. Všichni si popřáli dobré zdraví a brzké jaro. Byla to hezká setkání.
 
 
Březen  2013
8.3.  Na pátek 8. března OÚ zajistil  sousedské posezení s oslavou Dne žen - v pořadí již čtvrté. Pozvání přijalo asi 40 občanů. P. starosta Gustav Pilz obstaral hezké květiny, které spolu s p. místostarostou Pavlem Šorfem ml. předali ženám. Všem přítomným se večer líbil, pěkně se bavili a tančili i zpívali při hudbě p. Šefčíka.
 

   
Prosinec  2012                                                            Rok 2012 zaznamenala  Jiřina Tomšová                              
31.12.  Pěkný a veselý  silvestrovský večer  zažily na sále OÚ  téměř čtyři desítky sousedů a přátel. Někteří z přítomných přišli po společné domluvě ve slušivých nočních úborech, košilích i pyžamech. Bylo veselo, všichni se bavili a při hudbě p. Šefčíka tancovali. O půlnoci jsme zazpívali svojkovskou hymnu, připili jsme si a navzájem si popřáli všeho dobrého  do nového roku 2013. Potom všichni sešli ke kostelu podívat se na ohňostroj, pořízený ze společného příspěvku, zazpívali jsme českou hymnu a vrátili se na sál. Zde - nejvtipněji oblečeným párem - byli zvoleni manželé Laďka a Pavel Šorfovi. Zábava pokračovala, zpívalo se a postupně se lidé rozcházeli.
 
 
30.12.  V neděli 30. prosince ve 13 hodin se vydala 45 členná skupina  malých i dospělých svojkovských  od rozcestí u Zámečku Modlivým dolem  kolem kaple na Tisový vrch.  U vyhlídky muži založili ohníček, opekli jsme si buřtíky a všichni jsme se dobře bavili.  Počasí nám přálo a v pořádku jsme sešli dolů. Výlet byl vydařený, líbil se i dětem.
 

   

Knihovna - 2012
V obci je činná místní knihovna. Vlastní téměř 2000 svazků. V tomto roce byli zapsáni 24 čtenáři, zapůjčili si 325 výtisků. Z Městské knihovny v České Lípě jsme obdrželi 3 výměnné soubory - celkem 100  knih.  Knihovna uspořádala  fotovýstavku po přivítání občánků a pro tuto akci s dětmi nacvičila pásmo veršů a písní. K zahájení adventu při rozsvícení vánočního stromu děti v knihovně nacvičily koledy. V místní knihovně je zdarma přístupné připojení k internetu. Knihovnu v obci vede od září 1962, tedy 50 let, pí Jiřina Tomšová. V prosinci za přítomnosti p. starosty obdržela na návrh Městské knihovny v České Lípě ocenění od Krajské knihovny v Liberci.
Blahopřání - 2012
V r. 2012 bylo osobně předáno písemné blahopřání a dárkový balíček 16 občanům starším 70 let. Nezapomněli jsme na bývalé občanky Svojkova pí Trčovou , která bydlí u syna v Novém Boru, a pí Potůčkovou v Domově důchodců ve Sloupu. Blahopřání již 38 let organizuje pí  J. Tomšová.  Svojkovským rodičům  se letos narodilo 1 děvčátko a 6 chlapců. Rodiče obdrželi gratulaci a pro děťátko dárek. Manželům Stratílkovým bylo 18.10. k 65 letům společného života předáno přání a dárkový balíček.
Sport - 2012
Celoročně podle rozpisu bylo využíváno naše víceúčelové hřiště - zejména hráčí tenisu. K tréninku i hře sloužilo hráčům nohejbalu a fotbalu. Fotbalové treninky starších žáků v Bukovanech, kam docházejí i chlapci ze Svojkova, vede již 8. rokem p. Pavel Šorf ml. a zúčastňuje se s nimi soutěží v kopané. Svojkovské hřiště je pravidelně udržováno.
22.12.  Dva dny  před Štědrým dnem  v sobotu 22. prosince odpoledne se sešlo v kapli sv. Václava více než 90 lidí, aby si vyslechli vánoční písně a skladby a zazpívali si koledy. Přítomné přivítal  p. Tomeš, zazpívaly svojkovské děti, některé zahrály na flétničky.Velmi pěkně zpívaly členky pěveckého sboru  z České Lípy, zazněly flétny, kytary.  A potom za doprovodu varhan zpívali koledy všichni přítomní. Na závěr p. starosta Pilz poděkoval pí Kejklíčkové za uspořádání této slavnosti, za varhanní doprovod, za výzdobu kostelíčka. Potom  před kostelíkem  p. starosta podával teplý nápoj, lidé si popovídali a s hezkým pocitem odcházeli do svých domovů.
 

   
15.12.  V sobotu 15. prosince od dopoledních hodin probíhal na hřišti v Bukovanech tradiční turnaj v kopané " Zamrzlá kopačka". Zúčastnilo se 5 mužstev, všechna utkání vyhráli svojkovští fotbalisté.
8.12.   Místní dobrovolní hasiči svolali na sobotu 8. prosince brigádu. Uklízeli a upravovali prostor v budově na zámecké zahradě po zednických pracích.
7.12.   Od 19 hodin se konalo na sále mikulášské sousedské posezení při hudbě p. M. Šefčíka. Tentokrát se občané scházeli pomaleji, ale v 21 hodin jich byly na sále téměř čtyři desítky a všem se zábava líbila.
7.12.   V pátek 7. prosince před 17. hodinou přicházely rodiny s dětmi k OÚ. Když byl vyzdobený sál naplněný do posledního místečka, přišli očekávaní - krásný Mikuláš Zdeněk a dva andělé. Pozdravili přítomné a Mikuláš "zatelefonoval" čertům. Tak byly děti připraveny na jejich příchod. Přišli velmi hezcí a hodní čerti Martin a Milan. Děti postupně přednášely a andělé jim podávali nadílku. Balíčky dobrot zajistil OÚ i za příspěvěk od občanů. Díky jim.
 

   
     
 

   
5.12.  Jako každým rokem 5. prosince  po setmění prošly vsí  pohádkové  postavy - s lucerničkou  Mikuláš Dan a dva krásní čerti Pavel a Gusta. Po domluvě s rodiči dětí tato skupinka navštívila jejich rodiny, děti zazpívaly nebo přednesly básničku a odměnou dostaly dárečky.
   
1.12.  Po setmění se na zahájení adventu sešla u kaple sv. Václava téměř stovka malých i dospělých Svojkovanů. Pan starosta přítomné přivítal a všem popřál hezký advent. Děti zazpívaly koledy a potom se rozsvítil vánoční smrk. Pro děti i dospělé p. Pilz a p. Šorf připravili teplý nápoj. Krásný slunečný den i sváteční podvečer se vydařil.
 
1.12.  V dopoledních hodinách v sobotu 1. prosince se sešly na sále OÚ svojkovské děti mladšího věku se svými maminkami. Pod vedením pí Pavlíny Štěpánkové a její dcery Elišky děti zdobily perníčky a malbou dotvářely vyřezávané andělíčky, stromečky a jiné tvary. Perníčky předem napekly dvě maminky a čtyři děvčátka. Všichni odcházeli spokojeni a děti si odnášely své výrobky domů.
 

   
 

   
Listopad  2012
V listopadu pokračovaly práce v budově na zámecké zahradě. Pomocných prací se ujali hasiči a někteří dobrovolníci.
 

   
26.11.  Po tři listopadové pondělky se místní děti v knihovně učily a procvičovaly koledy pro adventní zpívání.
13.11.  Měsíc říjen i listopad byl pro některé hasiče časově náročný. Čtyři strojníci a velitel p. Martin Průcha absolvovali o sobotách pětidenní hasičské školení - vždy po 8 hodinách. Závěrečné zkoušky úspěšně vykonali 13.11. Po skončení školení 10.11. byli vyzváni Operačním střediskem hasičského záchranného sboru v České Lípě k výjezdu, aby pomohli zraněnému turistovi ve skalách. Přijeli k němu jako první, ještě před lékařskou ambulancí a hasiči z jiného sboru.
Říjen  2012
Začátkem října OÚ uspěl se svou žádostí u Odboru ochrany památek Krajského úřadu a obdržel povolení k probourání zdiva v JV části hospodářské budovy na zámecké zahradě pro umístění vrat. Prací byla pověřena stavební firma p. Mílana Hány. Pomocné práce o víkendech zde vykonávali zdarma svojkovští hasiči. Když bylo třeba, přišli pomoci i další dobrovolníci. Podmínkou pro povolení této akce jsou úpravy ve stejném stylu, t.j. velká vrata a malá vrata v průčelí budovy. Jmenované zhotoví  p. Zdeněk Štoček ve své firmě.
 

   
Září  2012
29.9.  V sobotu 29. září se u nás konal  2. Václavský jarmark.  Od ranních hodin panoval na zámecké zahradě zvýšený ruch. Hasiči přivezli dvě polní kuchyně, v jedné řezník s pomocníky vařili ovar, v další ohřívali guláš, v kotli zabíjačkovou polévku. Dále se hasiči připravovali  na čepování piva a limonády, ženy na vaření kávy a prodej závinů.  Některé stánky byly postaveny již v pátek navečer a služba z řad hasičů v budově na zámecké zahradě nocovala. V sobotu brzy ráno nastoupili někteří z pořadatelů a pomohli určit přijíždějícím stánkařům a výrobcům vhodné umístění tak, aby byli všichni spokojeni a vzhled jarmarku byl upravený. V letošním roce přijelo ke 40 výrobců se svými stánky, stolky, mnozí se hlásili ještě v týdnu před jarmarkem. V 9 hodin bylo vše připraveno a přicházeli první návštěvníci. Po celý den si prohlíželi a kupovali keramiku, kachle, dřevěné výrobky, perníky, batikovaný textil, hračky, pletené výrobky, loutky, ručně vyráběné šperky, vazby květin i cibule, vitráže, sýry, pečivo, svíčky ze včelího vosku, med, medovinu. Zaujaly i včely ve skleněném úlu. Hostům se líbila tradiční řemesla. Páni Haidlové předváděli sklářské umění, své mistrovství kovář se svým synkem, keramička, košíkářka, perníkářka, cukrář s trdelníky / pro zasmání - ten nepředpokládal takovou návštěvnost, došly suroviny, a proto s ním  pro ně  zajel pořadatel do zdejšího krámku /. Uspěly stánky s bramboráky, klobáskami, haluškami, atd. Jídla a pití bylo dost po celý den. Jarmark nabídl bohatý kulturní program, country hudbu skupiny The Lusatian Grass, nádherný dixieland Ajeto dixieland, zazněla skotská hra na dudy. Své umění předvedlo několik skupin malých mažoretek z Nového Boru. V polední přestávce přijel pozdravit přítomné a oslovit Svojkovany sv. Václav na koni se svou družinou v dobovém oblečení. Bylo to pro všechny milé překvapení. Loutkaři ze Cvikova upoutali děti i dospělé pohádkou Čertův švagr.  Po celý den měly děti zájem o projížďky na koních i o pohyb na nafukovací lodi. Na jarmark do Svojkova se přišlo podívat na tři tisíce návštěvníků. Všichni byli spokojeni s nabídkou, programem, organizací, s hezkým prostředím areálu zámecké zahrady a pěkným počasím. Od rána do odpoledne program natáčela televize MITEL. Děkujeme. Organizátoři 2. Václavského jarmarku - OÚ, hasiči a další dobrovolníci pěkně připravili na odpoledne bohatou tombolu a na večer zábavu při jarmareční muzice Nešlapeto. P. starosta Pilz poděkoval všem, kteří se podíleli na této náročné akci  před a  při jarmarku a za úklid po jeho skončení  - hasičům, všem organizátorům a pořadatelům, zastupitelům OÚ.
Video z jarmarku:  MITEL TV 2. Václavský jarmark
                                                                                         Svojkovští  na 2. Václavském  jarmarku - r. 2012
 

   
 

   
28.9.   V pátek 28. září v 16 hodin sloužil pater Josef Pavlas v naší kapli slavnostní  svatováclavskou  mši. Vzpomněl patrona a ochránce naší země i naší obce knížete Václava. Zmínil se o jeho zbožném a mravním životě, o jeho pokoře a smyslu pro spravedlnost, o jeho vzdělání, o tom, že byl vzorem pro druhé. Děkan Pavlas zdůraznil důležitost radosti z práce, z přátelství a pokoje v rodinách. Mši na varhany doprovázel p. Policer z České Lípy, na závěr zahrál a zazpíval  Václavský  chorál  a přidal dvě koncertní skladby. Mši bylo přítomno 16 občanů.
28.9.  Od ranních do pozdních odpoledních hodin v pátek 28. září na zámecké zahradě asi 30 mužů stavělo velké stany pro návštěvníky jarmarku, vynášeli lavice, hasiči naváželi pivo a limonády, 8 žen připravovalo a peklo  67 jablečných závinů. Dokončoval se úklid v budově. S velkým nasazením 12 lidí připravovalo pro jarmark u Šorfů od časných hodin do noci zabíjačkové hody.
 

   
23.9.  Úpravu zámecké zahrady před 2. Václavským jarmarkem opět organizovali místní hasiči. Pokosili rovné i méně přístupné plochy. Např. v neděli 23. září se úklidu na zahradě, pod hradem a v budově věnovala desítka hasičů a dobrovolníků, v týdnu rozhrnuli navezený písek na příjezdovou cestu.
1.9.  Obecní úřad  uspořádal v sobotu ve 14 hodin na sále v čp. 12  vítání občánků. S 6 dětmi narozenými v letošním roce přišli všichni pozvaní rodiče, dále byly uvítány tři děti narozené dříve. Školní a předškolní děti v knihovně nacvičily pásmo veršů a písní pro maminky a jejich maličké. Program vyslechlo přes 40 dospělých i přítomné starší děti. Po svém projevu p. starosta Pilz předal rodičům nejmladších pamětní listy a jména dětí byla zapsána do pamětní knihy narozených. Děti obdržely od OÚ  ve Svojkově a Poštovní spořitelny vklad na založený účet a plyšovou hračku jako pozornost  České pošty, rodiče převzali blahopřání a maminky také květiny. Byla pozvána profesionální fotografka a každé z maličkých vyfotografovala v zapůjčené kolébce. Celá akce byla zdařilá a velmi srdečná.
Občané si mohou prohlédnout fotografie z vítání občánků ve vestibulu OÚ, potom v knihovně v pondělí odpoledne.
 
 
     
Srpen  2012
18.8.  Po pátečních přípravách v areálu zámecké zahrady se konal v sobotu 18. srpna 6. ročník cyklistického závodu Svojkovský pohár Haven  2012. Dopoledne pořadatelé uspořádali závody dětí různých kategorií a odpoledne závody dospělých se startem a cílem zde. Byl zajištěn doprovodný program, občerstvení i hodnotné ceny. Akci řídil p. Zdeněk Arnold.
   
     
11.8.  Na zámecké zahradě se dopoledne sešla desítka hasičů a dobrovolníků k další brigádě. Odvezli zbytky pařezů a větví z pokácených stromů, někteří vysekávali křovinořezy méně přístupné plochy.  Hasiči se rovněž starají po celé léto o vysekání rovných ploch v areálu parku.
Červenec  2012
29.7.  V rámci 6. ročníku  Českého varhanního festivalu  se konal 29. července koncert v naší kapli sv. Václava. Tento festival představuje cenné varhany bez ohledu na jejich velikost a region, kde se nacházejí. Díla Mistrů varhanní hudby 16. - 18. st. přednesl p. Adam Viktora, zazpívala sopranistka pí Gabriela Eibenová. Hodnotný koncert vyslechly necelé tři desítky přítomných.
Místní  jednotka dobrovolných hasičů o počtu 14 mužů dostala převodem od skalických kolegů hasičské auto Škoda 706 - MATES. Na vybavení členů jednotky získala Obec od Krajského úřadu dotaci, která pokryla polovinu nákladů na jejich oblečení.
 
     
Červen  2012                                                                                                                                                                   Tom.
24.6.  Na nedělní dopoledne 24. června OÚ spolu s hasiči opět zorganizovali brigádu, které se zúčastnilo 20 občanů. Pracovali na zámecké zahradě, kde kosili trávník a upravovali další část terénu. Někteří ze zúčastněných prováděli pískováním údržbu hřiště.
23.6.  Cvičení Zumby v rytmu tanců si přišlo vyzkoušet do areálu zámecké zahrady pod vedením instruktorky pí Petry Tojmarové 14 svojkovských dětí, převážně děvčátek. Lekce, trvající 60 minut v sobotu 23. června dopoledne, se jim líbila.
20.6.  V poledních hodinách ve středu 20. června byl hasičům ohlášen  lesní požár v sedle Tisového vrchu. Svojkovští hasiči p. Průcha, p. Sedlák a p. Fiala - lesník - ve špatně přístupném terénu jako jediní mohli vyjet terénním autem Praga V3S a dopravit vodu až k místu požáru. Akce se ještě zúčastnili hasiči ze sborů z České Lípy, Nového Boru a Sloupu v Č. Požár byl zavčas uhašen.
19.6.  V úterý 19. června po 8. hodině  v rámci exkurzí  v profesionálních i neprofesionálních knihovnách, které pořádá Městská knihovna v České Lípě, navštívilo svojkovskou knihovnu 35 knihovnic z okresu Česká Lípa. Knihovnu si prohlédly, seznámily se s její historií a  zhlédly  výstavky fotografií ze života v obci. Akce byla vydařená.
9.6.  V sobotu 9. června se na zámecké zahradě sešli svojkovští hasiči a další dobrovolníci - 12 lidí - a pokračovali ve stahování a pálení roští a v úpravě terénu.
Květen  2012
26.5.  V 2. polovině měsíce května bylo třeba připravit areál zámecké zahrady pro  Dětský den : sekat trávu, upravit terén, uklidit v budově.
26. května od časných hodin 10 dobrovolníků naložilo a odvezlo 3 valníky pařezů, ještě pokračovali ve stahování větví u cesty vedle zámecké zahrady, urovnávali zde terén. V dopoledních hodinách  hasiči připravovali techniku, p. Průcha opakoval  s dětmi  hasičský zákrok a děti se těšily na odpoledne.
26.5.  Ženy, maminky, dívky pro děti připravily řadu soutěží, např. chytání rybek, skoky v pytlích, chůze na chůdách, na prkénkách, hody kroužků, vytváření bublin a plnění různých úkolů s procházkou kolem hradu a soutěží na jeho nádvoří. Organizace se opět ujala pí Marcela Sedláková, mnohé vedoucí soutěží byly v přestrojení za pohádkové bytosti, což do krásného prostředí zámecké zahrady jakoby patřilo. Hasiči připravili  paintball, tato střelba na cíl lákala především chlapce. Program Dětského dne vyvrcholil hašením hořícího domečku. Pod vedením dospělých ho hasily střídající se děti. Počasí bylo pěkné, jako objednané, a akce pro děti vydařené. Všem organizátorům patří dík.
 

 
 
 

 
 
Večer pokračovala další zábava. Při ohni se povídalo, p. starosta podával dobrý gulášek, hasiči čepovali Gambrinus, došlo na dražbu májky a její pokácení. Postupně do noci se všichni spokojeně rozcházeli.
12.5.  Pozvání na  jarní sousedské posezení,  které bylo v sobotu 12. května na sále OÚ, příjalo 25 občanů. Společně se pobavili a při hudbě p. Šefčíka si zatancovali.
1. 5.  Již před 14. hodinou se začali scházet a sjíždět za velmi teplého počasí návštěvníci  Modlivého dolu. Obec opět zajistila pořadatele pro organizaci parkování aut. Od parkoviště se lidé vydali Modlivým dolem ke skalní kapli, kde od 15 hod. probíhala  mše svatá - letos v pořadí již 16. - k zahájení Mariánského měsíce.  Přítomno bylo několik kněží, hlavním celebrantem byl  generální vikář z Litoměřic Stanislav Přibyl.  Pěkně zazpíval 7 členný sbor polských mnichů. Mše se v krásném prostředí zúčastnilo více než 200 lidí. Mezi prvními přítomnými byli členové štábu České televize, kteří průběh mše nátáčeli. Pořad bude uveden na podzim na ČT 2 v cyklu o významných studánkách.
     
 

   
     
Duben  2012
30.4.  Svůj čas v pondělí 30. dubna mnozí svojkovští věnovali  přípravě tradičních " čarodějnic ", v letošním roce již počtvrté na zámecké zahradě. V dopoledních hodinách muži zavěsili figurínu čarodějnice na lano ke sloupu u zámecké zdi. Tuto pěknou čarodějnici vytvořily pí Budská, pí Listíková a pí Průchová, zúčastnily se i jejich dcerky. Odpoledne asi 15 mladších i starších mužů za pomoci traktoru p. Šorfa st. vztyčili ozdobenou májku a upevnili ji. Povzbudit je přišly děti i maminky s kočárky. Počasí nám nebývale přálo, bylo slunečno, tento den teplota dosáhla 27 st.C. Muži připravili lavice a stoly, umístili je na posekaný trávník.
     
 

 
           
 
A večer této významné noci mohl začít. Místní hasiči byli připraveni na čepování piva, p. starosta Pilz a spol. na podávání dobrého guláše, který odpoledne uvařili v obecní polní kuchyni. Dívenky menší i větší a ženy přestrojené za nápadité čarodějnice zdobily celý večer. Jakmile se začalo stmívat, hasiči podpálili hranici  a do plamenů  spustili čarodějnici, sedící na koštěti. Byla to pěkná podívaná pro více než 200 přítomných. Vyhrávala country skupina, oheň hořel, lidé se bavili  přes půlnoc a někteří zůstali  do rána hlídat májku. Letošní pálení čarodějnic se v krásném prostředí zámecké zahrady opět velmi vydařilo.
 
 
       
 
     
 

   
     
29.4.  Skupina místních dobrovolných hasičů pod vedením p. Martina Průchy připravila pro děti na nedělní dopoledne 29. dubna hasičskou akci na zámecké zahradě - nácvik hasičského zásahu. Akce se bude ještě opakovat a při oslavě Dětského dne děti předvedou, čemu se naučily.

 

     
 

   
     
28.4.  Protože bylo nutné v areálu parku na zámecké zahradě posbírat mnoho spadaných větví, sezval sem p. starosta Pilz na sobotní dopoledne 28. dubna větší počet lidí - našich občanů i rekreantů, aby se této práce ujali. Přišlo téměř 30 dobrovolníků a organizovaně postupovali, větve sbírali a odváželi. Odstranění větví byla podmínka pro zdárnou údržbu trávníku. Ještě tento den p. Pilz trávník posekal.
 
   
 
     
Po skončení sběru větví vyjeli místní hasiči do lesa pro označené dřevo na hranici a pro smrkový kmen na májku.
V odpoledních hodinách 7 žen a 2 muži z obce uklidili prostor před skalní kaplí a cestu v Modlivém dole. Spodní část cesty opravily Lesy ČR. Studánku u Strážce - jako každým rokem - vyčistil a okolí upravil p. Josef Kouřil ml.  Tím byl Modlivý důl připraven pro návštěvníky mše svaté, která se vždy uskuteční 1. května v 15 hodin.
     
 

   
     
16.4.  V březnu dokončila firma p. Borůvky zednické práce v přízemí budovy OÚ čp. 12. Odstraněním příčky mezi stávající kanceláří a skladem byl zvětšen již nevyhovující malý prostor kanceláře OÚ. Po skončení zednických prací bylo třeba během měsíce března a dubna rozšířit rozvod elektřiny, vody, odpadu a topení. Tyto práce udělali dobrovolníci, zcela zdarma zde odpracovali desítky hodin. Novou kancelář čekají ještě další úpravy, aby mohla být uvedena do plného provozu.
První kancelář byla vybudována v roce 2000, tehdy Česká pošta uvolnila jednu z používaných místností - byla zde umístěna telefonní ústředna. Od r. 1992 do r. 2000 p. starosta úřadoval na sále v 1. patře budovy, což nebylo příliš vhodné.
     
 

   
     
15.4.  V neděli 15. dubna dopoledne, jako každý rok zjara, 6 dobrovolných hasičů po předcházejícím oznámení projelo Svojkovem a provedli sběr železného šrotu.
9.4.  Mrazivé, ale slunečné dopolední počasí  o Velikonočním pondělí doprovázelo Svojkovem malé i velké koledníky. Pozdravit a koledovat s pomlázkou jich přišlo opět více než 50. Na velikonoční koledu se vždy malé děti, větší chlapci i jejich tátové i dědové těší.
 
   
 
     
 
   
 
     
7.4.  Hezké dopoledne o velikonoční Bílé sobotě prožily děti na sále OÚ, kde pod vedením paní Štěpánkové a její dcery Elišky a s pomocí svých maminek barvily a zdobily velikonoční vajíčka. Také si vytvořily z připraveného materiálu jarní výzdobu. Své výrobky si s radostí odnášely domů.
 
   
 
     
 
   
 
     
7.4.  Opět na svojkovské hasiče čekala nelehká práce při cestě u zámecké zahrady. Přestože počasí v sobotu 7.4. nebylo příznivé,  p. Šorf st., p. Pilz, p. Fiala a p. Šorf ml. řezali, nakládali a odváželi od ranních hodin do odpoledne vytažené pařezy od pokácených stromů. V tomto týdnu také p. Šorf st. uvláčel celou plochu zahrady.
 
   
 
     
  6.4.  Část obecní cesty k čp. 106 - k p. Liškovi - byla ve špatném stavu. P. Lubomír Macháček cestu opravil, přivezl štěrk, navezl povrchový materiál a svými stroji cestu urovnal. Štěrk i povrchový materiál hradila Obec.  
     
Březen  2012
23.3.  V pátek 23.3. 6 dobrovolných hasičů pokračovalo v odstraňování určených stromů a keřů při cestě vedle zámecké zahrady. Také naložili a odvezli suť z budovy na zahradě.
3.3.  Již potřetí zorganizoval OÚ  sousedské  posezení s hudbou p. Milana Šefčíka u příležitosti Mezinárodního dne žen. Na sál v čp. 12 se přišlo v sobotu 3. března pobavit a zatancovat si asi 50 občanů. Sál byl zcela zaplněn. Brzy po zahájení p. starosta G. Pilz a p. místostarosta P. Šorf ml. předali s osobním popřáním přítomným ženám pěknou kytičku s barevnými fréziemi. Také jsme si připomněli významné datum pro Svojkov - 4. březen 1992, kdy Svojkov opět získal svoji správní samostatnost / po 13 letech nuceného připojení k Novému Boru / - tedy 20 let nové existence Obce Svojkov. Přítomní v sále zazpívali píseň svojkovských a dál se pěkně bavili i tancovali.
                                                        
 
   
 
     
 
 
 
     
Únor  2012
24. 2.  V pátek 24. února v odpoledních hodinách skupina 5 hasičů odčerpávala vodu z tajícího sněhu a po deštivých dnech u dvou rodinných domů.
5.2.  Ani značný mráz neodradil 9 místních hasičů od naplánované akce. Sešli se v neděli 5. února ráno a celé dopoledne likvidovali křoví a  stromy z náletu na kraji zámecké zahrady při cestě pod Jakešovými. Je to nutné pro rozšíření cesty a pro uvolnění místa před stavbou oplocení zahrady.
     
   
     
                                                                                            
Prosinec  2011                                                                              Rok 2011 zaznamenala Jiřina Tomšová        
31.12.  Velmi pěkný večer spojený se silvestrovskou oslavou  prožily tři desítky svojkovských a jejich přátel na sále OÚ. Všichni se dobře bavili, při hudbě p. Šefčíka si zatančili. Před půlnocí přicházeli další, společně se vyfotografovali, zazpívali svojkovskou hymnu a následoval přípitek k  přivítání nového roku 2012.  Navzájem si přítomní popřáli, aby tento rok byl pohodový, aby dopřál všem stálé zdraví a štěstí.  Po přání oslavující sešli na náves zhlédnout ohňostroj, který si společně zajistili. Po jeho skončení dále na sále hudba vyhrávala a zábava pokračovala. Čas rychle ubíhal a domů se nikomu nechtělo.
     
   
     
 
 
 
     
 
 
 
     
Knihovna - 2011
Každé pondělí od 15 do 18 hodin je v budově OÚ otevřena místní knihovna. Půjčují se nejen knihy, také je možné se zdarma připojit na PC k internetu. Knihovna vlastní téměř 2000 svazků, dále nám Městská knihovna Česká Lípa letos zapůjčila ve čtyřech souborech 135 svazků. V knihovně bylo v tomto roce zapsáno 21 čtenářů, zapůjčili si 345 knih.  Knihovnou byly uspořádány dvě fotovýstavy - Dětský den a Jarmark 2011.
Přání k narozeninám - 2011
V roce 2011 byla osobně předána písemná gratulace a dárkový balíček 16 občanům starším 70 let. V obci se narodily 2 děti. Jejich rodiče obdrželi od OÚ blahopřání s kyticí pro maminku a pro děťátko dárek.
24.12.  O Štědrém večeru ve 20 hodin se konala v kapli sv. Václava  vánoční mše, sloužil ji děkan novoborské farnosti pater Josef Pavlas. Vzpomněl zesnulého prezidenta Václava Havla a význam jeho slov pravda a láska v hodnotách  lidského života. Mše se zúčastnilo asi 40 občanů. Společně si i zazpívali koledy za varhanního doprovodu paní  Dany Kejklíčkové, která také velmi vkusně svátečně kapli vyzdobila.
17.12.  Jako každoročně byla na poslední sobotu před Štědrým dnem zorganizována v Bukovanech fotbalová soutěž "Zamrzlá kopačka". Soutěže se za nevlídného deštivého počasí zúčastnilo 6 mužstev. Svojkovští fotbalisté se umístili na 5. místě. Bohužel, pro neuvolnění ze zaměstnání se nemohli někteří zúčastnit.  
Poděkování patří  p. Pavlu Šorfovi ml., který v Bukovanech, kam docházejí i chlapci ze Svojkova, trénuje již 7 let mladší žáky a zúčastňuje se s nimi soutěží v kopané.
5.12.  Také letos 5. prosince, aby byla zachována tradice, v pondělí po setmění  prošli Svojkovem Mikuláš Martin a krásní čerti Jirka a Robert a nadělovali dětem v rodinách, se kterými byli domluveni.
3.12.  V sobotu 3. prosince v 16 hodin byl vyzdobený sál v čp. 12  zcela zaplněn dětmi různého věku, jejich rodiči  i prarodiči. OÚ zajistil pro děti  mikulášskou nadílku a jejich setkání s Mikulášem, dvěma anděly a čerty. Nejmenším dětem předali hračku, větší dostaly za básničku či písničku balíček sladkostí.
 
 
Večer proběhlo mikulášské sousedské posezení. Pobavit se a zatancovat si při hudbě p. Milana Šefčíka přišly téměř tři desítky občanů.
Listopad  2011
27.11.  První adventní neděli v dopoledních hodinách přišly do sálu v budově OÚ děti mladšího věku se svými maminkami, babičkami, některé s oběma rodiči. Zde, pod vedením organizátorek a s pomocí rodičů, se učily z připraveného těsta vykrajovat perníčky, zdobit květináčky a vyrábět svícínky. Všechny děti pracovaly  s velkým zaujetím a báječně se zabavily. Pyšnily se upečenými perníčky i svou vánoční dekorací. Tuto velmi zdařilou akci připravila paní Štěpánková s dcerou Eliškou a kamarádkou paní Hankou, přestože dosud ve Svojkově nebydlí. Díky Vám!
     
           
     
     
Po setmění se u kostelíka sešlo asi 30 dospělých i dětí. Zazpívali několik koled a  pan starosta rozsvítil vánoční strom. Všichni tím přivítali advent.
     
 

   
21.11.  Pro děti od čtyř let uspořádala knihovna čtení pohádek K.J.Erbena, výstavku pohádkových knížek a ilustrací k pohádkám.
 
12.11.  Pro snadnější průjezd traktoru se sněžným pluhem bylo třeba odstranit vzrostlé křoviny, zasahující do dolní části cesty pod zámeckou zahradou. Vykácení a odvozu křoví se ujali  čtyři místní hasiči.
Říjen  2011
1.10.  Obecní  úřad  Svojkov pořádal  1. Václavský  jarmark. Od ranních hodin bylo na zámecké zahradě rušno, na místě byli organizátoři ze zastupitelstva obce, hasiči, kteří přivezli dvě polní kuchyně, a další pomocnící. Před 8. hodinou se objevili první výrobci se svými stánky a připravovali si svoje zboží. Na ukázky své práce se chystali skláři z obce páni Haidlové, kovář, řezníci p. Šorf st. a rodina Lapkova z Okrouhlé. Již vařili ovar a další jitrničky. Občerstvení dále připravovali u svých stánků prodejci klobás, bramboráků, zmrzliny. Hasiči se připravili na čepování piva a limonády. Také nafoukli pod hradem loď pro dětské skotačení. V 9 hodin bylo vše připravené a do zámecké zahrady na jarmark přicházeli první návštěvníci. Prohlíželi si a kupovali u stánků keramiku, perníky, šité a pletené zboží, bižuterii, hračky, balónky, loutky, drátkovanou keramiku a u včelařského stánku je zaujaly včely ve skleněném úlu, med, medovina, svíčky. Četné návštěvníky upoutávala práce a umění sklářů, kováře, drátování, práce a výrobky řezníků, jejichž dobroty šly rychle na odbyt. Ke kávě si hosté kupovali chutný závin. V dopoledních hodinách přijeli z mimoňského TV kameraman a reportérka. Natočili část programu a rozhovor s p. starostou Gustavem Pilzem a bývalým starostou p. Miloslavem Tomšem, jehož myšlenka - jarmark ve Svojkově -  se letos za velké podpory ostatních zastupitetelů uskutečnila. Jarmark nabídl i bohatý kulturní program. Své umění předvedly mažoretky ze ZŠ Slovanka z České Lípy. Pro děti byly připraveny dvě pohádky - loutková Čertoviny a s maňásky O kominíku Josífkovi. Předvedli je loutkoherci ze Cvikova a z Nového Boru. V odpoledních hodinách byl mezi dětmi velký zájem o projížďky na koních. Podle programu k poslechu velmi pěkně hrály country styl kapely The Mozols a The Lusatian Grass. V odpoledních hodinách jsme poslouchali krásný dixieland kapely Ajeto Dixieland. Nechyběla ani bohatá tombola a večerní zábava při jarmareční muzice Nešlapeto. Vytrvalci se bavili dlouho do noci. Do Svojkova na jarmark se přišlo podívat přibližně tisíc lidí. Přilákalo je jistě slunečné a teplé počasí, dobrá propagace, pěkné prostředí zámecké zahrady, bohaté atrakce a kvalitní zábava. P. starosta Pilz poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě i průběhu jarmarku, úklidu po jeho ukončení a také všem sponzorům. Akce byla opravdu vydařená.
     
 

Video z jarmarku: MITEL TV 1. Václavský jarmark

 
 

                                                 Svojkovští  na 1. Václavském jarmarku - r. 2011

 
     
 

   
     
 

   
     
 

   
     
Září  2011
30.9.  Poslední dva týdny před chystaným jarmarkem byly značně náročné. Bylo třeba pokosit celý areál zámecké zahrady, trávu shrabat a odvézt, uklidit v okolí hradu, uklidit v budově. Trávu posekali p. Šorf st., p. Slapnička traktory a několik dalších  motorovými kosami. Dalších prací se ujali  místní hasiči a někteří dobrovolníci z řad občanů, vystřídalo se více než 20 lidí. Téměř každý den se na zámecké zahradě pracovalo. Poslední zářijový den svojkovští přivezli stoly s lavicemi, postavili čtyři stany, přivezli vše potřebné. Těmto pracím předcházela celá organizace jarmarku.  Již na jaře byli pozváni výrobci - stánkaři, skláři s pecí, kovář s výhní, byly zajištěny hudby, vystoupení mažoretek, loutková představení pro děti.  Akce řídil OÚ Svojkov, který zajistil i pravou českou zabíjačku u manželů Šorfových a Lapkových. V pátek před jarmarkem měli velmi náročný den, porážku, vaření guláše, ovaru, polévky, výroby a vaření jitrniček, jelítek a tlačenek. O moučník v podobě 50 velkých jablečných závinů se postaraly pí Borůvková, pí Divišová a Dita s Nikolou Konečných. Hasiči přivezli soudky piva a limonády.
     
 

   
     
 

   
     
28.9.  Ve středu 28. září v odpoledních hodinách sloužil v kapli s. Václava mši děkan Josef Pavlas. Vyzdvihl význam knížete Václava pro české země.
24.9.  V sobotu 24. září se konalo podzimní sousedské posezení. Přišly se pobavit, zatancovat si při hudbě p. Milana Šefčíka necelé tři desítky našich občanů. Všem se posezení líbilo.
Srpen  2011
27.8.  V sobotu odpoledne se v kapli sv. Václava konal 2. varhanní koncert v letošním roce. Na naše opravené varhany přijel opět zahrát p. Jiří Chlum a zazpívala pí Dagmar Čemusová. Přednesli 12 skladeb předních skladatelů 17.- 20. století. Koncertu bylo přítomno 70 posluchačů. Za velmi pěkný zážitek patří poděkování účinkujícím i organizátorům z obce.
20.8.  Svojkovské hřiště využívají zejména hráči tenisu, kteří na kurtech nejen hrají, ale nezapomínají ani na údržbu hřiště.
 
     
  Červenec  2011  
     
  29.7.  V pátek odpoledne se sešlo několik svojkovských, aby vybrali vhodné místo pro umístění  informační tabule pod hradem  na zámecké zahradě. Tabuli zajistil OÚ, stojan vyrobil p. Josef Kouřil st.  Příští den místní hasiči tabuli na určené místo zabudovali. Historickými informacemi poslouží četným turistům. Hasiči rovněž zabetonovali  2  panoramatické tabulky s popisem viditelných kopců. Umístili je na  Tisovém vrchu a na  Dědových kamenech. Pořízení těchto laserem vypálených tabulek zajistilo Novoborsko ve spolupráci s přehraničním Sdružením obcí Žitavské hory.  
     
     
     
  2.7.  V sobotu 2. července proběhly ve Svojkově cyklistické závody 5. ročníku  Svojkovského poháru HAVEN  se zázemím na zámecké zahradě. Děti v různých věkových kategoriích závodily v dopoledních hodinách. Pořadatelé pro ně měli připravené hodnotné ceny, občerstvení i exhibici mistra světa v cyklotrialu p. Martina Šimůnka. V odpoledních hodinách závodili dospělí, kterým, bohužel, již počasí příliš nepřálo. Přesto však byl Svojkovský pohár vydařený.  
     
     
     
  Červen  2011                                                                                                                                                                     Tom.  
     
  25.6.  V sobotu 25. června k večeru se sešli na zámecké zahradě svojkovští občané, členové obecního zastupitelstva, starostové obcí Novoborska, členové rodiny a přátelé p. starosty Gustava Pilze, aby mu popřáli k jeho 50. narozeninám. Večer byl velmi srdečný, proběhl v pohodě s veselou zábavou.  
     
   
     
     
     
  Květen  2011  
     
  28.5.  V sobotu 28. května za pěkného počasí se konal v areálu zámecké zahrady tradiční  Den dětí. Přišly děti různého věku i mnoho dospělých. Hlavní organizátorka paní Marcela Sedláková přítomné přivítala a prvního bodu programu se ujali svojkovští hasiči. Předvedli, jakým způsobem se zasahuje při požáru. Hořící domeček hasili nejen oni, ale s jejich pomocí i děti. Veškeré soutěže pod vedením dospělých - střelba, hody na terče, lovení rybiček, střílení gólů, skládanky, malování, skoky v pytlích, lovení bublin z mýdlové vody - děti zaujaly a ty se po účasti těšily z věcných odměn. Velký zájem mezi dětmi byl o skotačení na nafukovací lodi i o svezení na koních. Na závěr se opékaly buřtíky. Program Dětského dne v hezkém prostředí zámecké zahrady se všem přítomným líbil.  
     
 
 
     
 
 
     
 
   
 
     
 
 
 
  Večer zábava pokračovala. Sešlo se asi 70 svojkovských a jejich přátel. Pěkně nám vyhrávala country skupina, přítomní se v hloučcích u ohně dobře bavili. Všem chutnal dobrý guláš podávaný p. starostou Pilzem, pivo čepovali hasiči. Někteří z nás jsme se zašli podívat k hradu na nové zábradlí, které v týdnu zabudovali manželé Robert a Marcela Sedlákovi. Hlavním bodem programu byla dražba máje, které se opět vtipně ujal p. Zdeněk Budský. Následovalo pokácení májky. A zábava se protáhla do noci.  
     
 
 
     
 
 
     
  1.5.  V neděli 1. května odpoledne se konala na zahájení  Mariánského měsíce již 15. poutní mše v Modlivém dole. Mši celebroval litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Přivítal ho starosta p. Gustav Pilz a předal mu od obce dárek věnovaný sklářskou firmou    Haidl & syn. Před mší p. Vladimír Bäser daroval obci obraz skalní kaple. Letošní mše se zúčastnilo asi 180 lidí.  
     
 
 
 
     
  Duben  2011  
     
  30.4.  V odpoledních hodinách muži ozdobili a postavili májku, letos asi 23 m vysokou. Krásnou čarodějnici, sedící na saních, vytvořili manželé Budští s paní Sedlákovou a hasiči ji umístili ke sloupu na kladku, aby sjela přímo na hranici. Navečer se sešli dospělí i děti v hojném počtu - ke 200 lidí, mezi nimi krásné malé i velké čarodějnice. P. starosta Pilz všem, kteří se podíleli na akci "čarodějnice", poděkoval a hlavně všem, kteří přiložili ruku k dílu při rekonstrukci sociálního zařízení v budově. Dílo je opravdu povedené. Po zapálení ohně p. Pilz a spol. podávali dobrý gulášek, hasiči čepovali Gambrinus. Při hře country skupiny probíhala pěkná zábava přes půlnoc. Do rána májku i oheň hlídalo několik místních hasičů. "Čarodějnice" byly vydařené, počasí nám přálo.  
     
 
   

 
     
 
 
     
 
 
     
  Velkou dubnovou akcí na zámecké zahradě byly úpravy v budově - zejména rekonstrukce sociálního zařízení. Odborné práce prováděla firma p. Jiřího Borůvky, pomocné práce pod vedením p. starosty vykonávali zdarma četní dobrovolníci, vodoinstalaci p. Petr Strnad, ženy uklízely. Všem patří poděkování.  
 
     
 
     
 
     
 
 
27.4.  Skupina občanů - 4 ženy a 3 muži ve středu 27. dubna odpoledne uklidili cestu v Modlivém dole, prostor před kaplí a okolí pomníku.
     
  26.4.  V posledním dubnovém týdnu 12 členů místních hasičů a další dobrovolníci se dali do přípravy "čarodějnic". Někteří obstarali v lese suché dřevo na hranici, společně ji postavili. Další rozřezávali polena z pokácených stromů v zámecké zahradě, které jsou určeny ke spálení. Také přivezli smrkový kmen na májku a plochu kolem hranice upravili.  
     
 
   
 
     
  25.4.  Tradičně proběhla koleda o Velikonočním pondělí.  S pomlázkou dopoledne přicházely ty nejmenší děti, některé v náručí svých tatínků, hodovali mladší i starší chlapci i dospělí muži,  téměř 60 koledníků. Byli srdečně vítáni, děti si  písničkou vykoledovaly zdobená vajíčka, čokoládové sladkosti, a všichni dostali další mašličku na pomlázku.  
     
 
   
 
     
  24.4.  V neděli 24. dubna děkan novoborské farnosti pater Josef Pavlas sloužil v pěkně vyzdobené kapli sv. Václava velikonoční  mši. Poděkoval OÚ za opravu malých varhan, kterou provedla varhanářská firma - otec a syn Žloutkovi. Mši hudbou doprovázel významný varhaník p. Jiří Chlum. Přítomno bylo asi 60 občanů. Organizací opravy varhan a zajištění koncertu OÚ pověřil p. Miloslava Tomše.  
     
  24.4.  Po malé přestávce p. Chlum zahrál několik skladeb evropských skladatelů 18. a 19. stol. a dvě své variace na daná témata. Varhanní koncert  byl velmi pěkný, vyslechlo jej více než 80 občanů, z nichž někteří na opravu varhan přispěli.  
     
  2.4.  Na velmi hezké jarní sousedské posezení v sobotu 2. dubna se přišlo pobavit 50 přátel pěkné zábavy. Ve skupinkách si vyprávěli, při hudbě si zatancovali i zazpívali. Všichni měli dobrou náladu a spokojeně se rozcházeli.  
     
 
 
     
 
  2.4.  V odpoledních hodinách 2. dubna skupina čtyř místních hasičů opět zasahovala. Tentokrát vzplál a rychle se šířil oheň ve višňovce nedaleko bývalého kravína. Jejich zásah byl úspěšný, pro jistotu přivolali pomoc hasičské jednotky ze Sloupu, přijeli i hasiči z Nového Boru a České Lípy.  
     
  Březen  2011  
     
  26.3. V sobotu 26.3. tři  místní hasiči opravili cestu na rozcestí k Modlivému dolu v místě, kde se pod projíždějícím autem část cesty propadla.  
     
  4.3.  Zastupitelstvo obce pozvalo u příležitosti Dne žen místní občany k setkání na sále v budově OÚ při hudbě p. Milana Šefčíka. Pobavit se, zatancovat i zazpívat si přišlo asi 45 svojkovských i některých jejich přátel. Přítomné maminky, babičky, tetičky potěšila darovaná květina. Pěkné bylo popovídání a pobavení.  
     
 
 
 
  Prosinec  2010                                                                                                                   Rok 2010 zaznamenala J.Tomšová  
                                                                                              
31.12. S rokem 2010 se přišly v pátek 31.12. rozloučit 4 desítky občanů Svojkova různého věku.Všichni prožili hezký večer na sále OÚ, k poslechu i tanci vyhrávaly klávesy. Mnozí si s radostí i zazpívali, opakovaně zazněla i píseň svojkovských, kterou nás již před časem naučil bývalý starosta p. Miloslav Tomeš. Silvestr probíhal při dobrém domácím občerstvení v pohodě a dobré náladě. O půlnoci přítomní zazpívali státní hymnu, p. starosta  Gustav Pilz jim po společném přípitku popřál  do nového roku 2011 vše nejlepší. Navzájem si všichni  přátelé a sousedé přáli především stálé zdraví, štěstí, lásku, spokojenost v osobním i společenském životě. Po zhlédnutí ohňostroje na návsi zábava pokračovala. Přišla na řadu i kytara,  při níž se hezky zpívaly oblíbené písně. Potom  postupně lidé ve skupinkách mrazivou bílou nocí spokojeně odcházeli.                      
 

 
     
     
  Knihovna - 2010  
  Každé pondělí mezi 15. a 18. hodinou je otevřena místní knihovna v budově OÚ. Čtenáři mají možnost si zapůjčit knihy podle svého výběru. Knihovna vlastní více než 2000 svazků. Městská knihovna v České Lípě navíc zapůjčila naší knihovně v tomto roce ve 4 oběžných souborech 112 svazků. Také je možné si žádané knihy z českolipské knihovny objednat. V letošním roce jsou zapsáni 24 čtenáři, kterým bylo zapůjčeno 418 knih. V místní knihovně je pro návštěvníky možnost připojení k internetu. V knihovně byly uspořádány výstavy fotografií Zima 2010 ve Svojkově a Čarodějnice.  
     
  Přání k narozeninám - 2010  
  V roce 2010 byla osobně předána písemná gratulace a dárkový balíček od OÚ 12 občanům Svojkova starším 70 let. V tomto roce se v obci narodily tři děti - dvě děvčátka a jeden chlapec. Jejich rodičům bylo také předáno blahopřání, maminkám květiny a pro děti byl dán rodičům dárek. Ve Svojkově gratulujeme našim občanům bez  přestávky od r. 1974.                                                         
  Sousedé a přátelé také nezapomínají na manžele Annu a Josefa Trčovy, kteří se v minulém roce odstěhovali k synovi do Nového Boru.  P.Trč žil ve Svojkově od r. 1945,  pí Trčová od r. 1948. Oba vykonali pro obec a v zemědělství mnoho dobrého.  
     
  24.12. Na vánoční mši do pěkně vyzdobené kaple sv. Václava přišlo i přes větrné a mrazivé počasí více než 50 občanů. Mši celebroval od 20.30 hodin pater Josef Pavlas, děkan novoborské farnosti.  
     
  18.12. Poslední sobotu před  Štědrým dnem se obec Svojkov zúčastnila  fotbalového turnaje "Zamrzlá kopačka" v Bukovanech. V konkurenci šesti týmů naši fotbalisté skončili na 2. místě za vítězným domácím mužstvem. Kopačka byla skutečně zamrzlá, protože  mrzlo celý den a po letech bylo hodně sněhu.  
     
 

 

5.12. Nedělní odpoledne ve Svojkově patřilo dětem - OÚ pro ně uspořádal ve vyzdobeném sále mikulášskou  nadílku. Děti přicházely většinou v doprovodu rodičů, jen ty starší přišly samy. Když byl sál zaplněn do posledního místa, očekávaní se objevili. Byl to Mikuláš Zdeněk, anděl Ivanka, čerti Alan a Milan. Každé dítě za básničku nebo písničku dostalo bohatý balíček. Dětem, které nemohly přijít, byl poslán. Všem přítomným, hlavně malým, se Mikuláš, anděl i čerti velmi líbili. Všichni odcházeli spokojeni. Starosta obce p.Pilz zajistil pro děti 45 balíčků, které byly pořízeny díky místním sponzorům.  
   
 
&bsp;
     
 
     
  3.12. Páteční večer si užilo téměř 40 přítomných na. mikulášském  sousedském  posezení. Ozdobou večera se stala krásná čertice a její dívčí pekelný doprovod.  
     
 
 
 
     
  Listopad  2010  
     
  Svojkovské hřiště využívají místní sportovci prakticky po celý rok - pokud jen počasí dovolí. Děti si trénují a hrají kopanou. Dospělí se zaměřili především na tenis. Pro přehlednou organizaci pobytu na hřišti si hráči několika skupin stanovili časové rozvržení, které je uveřejněné  na webových stránkách.  Ve volných hodinách mohou přijít další místní zájemci zahrát si tenis, volejbal, fotbal. Podmínkou je dodržování pravidel pobytu na hřišti a znalost kódu ke vstupu na hřiště. Poskytne ho starosta obce.  
     
 
 
     
 
 
     
  Říjen  2010  
     
2.10. Téměř tři desítky místních občanů a přátel dobré muziky přišlo na podzimní václavské sousedské posezení. Přítomní si popovídali, pobavili se, zatancovali si i zazpívali. Všichni odcházeli spokojeni.
     
 
 
 
     
Září  2010
     
28.9. V úterý v 16 hodin, v Den české státnosti, se konala v kapli sv. Václava mše, kterou sloužil děkan novoborské farnosti pater Josef Pavlas. Připomněl památku patrona naší země i naší obce nejen jako světce, ale také jako vládce, který respektoval důstojnost a práva druhých. Pater Pavlas znovu poděkoval OÚ a občanům Svojkova za opravu kaple sv. Václava.
     
  Srpen 2010  
     
Vytrvalé deště v pátek 6. a v sobotu 7. srpna způsobily zvednutí hladin i malých potoků v Libereckém a Ústeckém kraji a byly původci nebývale velkých povodní. Za tyto dva dny spadlo ve Svojkově 152 mm srážek. Deště poškodily obecní cesty ve Svojkově - cestu na Nových Domkách, cestu od hřbitova, lesní cestu v Modlivém dole i od Slavíčku. Nejvíce povodeň řádila v nejnižší části obce. Potůček napájející rybníky  se rozlil v lukách, přetékal přes hráz Kachního rybníka a značně zde poškodil obecní cestu. V sobotu i v neděli byli svojkovští hasiči v pohotovosti. Naštěstí hráz rybníka  náporu vody odolala. Ale spojení vody s Dobranovským potokem na hranici Svojkova způsobilo záplavu i soukromého pozemku se zahradou u rekreačního domku čp. 81. Voda dosáhla až k jeho prahu. Velmi zlá situace nastala v níže položených obcích Bukovanech, Pihelu, Písečné. Zde svojkovští hasiči nabídli svoji pomoc. Pavel Šorf ml., Robert Sedlák, Petr Šorf a Míra Vojtíšek pomáhali zaplaveným při stěhování nábytku a při záchraně hospodářských zvířat. Obecní cestu od hřbitova k silnici, cestu na Domkách i cestu na hrázi rybníka nechal OÚ během 14 dní opravit. Škody na těchto cestách byly odhadnuty na 200.000 Kč.
     
 
 
     
 
 
     
  Červen  2010  
     
 

19.6. Setkání žáků po více než 45 letech

 
  Svojkov – Žáci bývalé Národní školy ve Svojkově, kteří školu navštěvovali v letech 1945 – 1965, kdy byla škola zrušena, se po třech letech opět sešli. Setkání započalo v sobotu 19. června ve 14 hodin před obecním úřadem. Všichni se navzájem srdečně zdravili, mnozí se po létech i hůře poznávali, proběhlo společné fotografování. Potom se odebrali do pěkného společenského sálu budovy obecního úřadu, kde bylo připraveno i občerstvení.  
  Zúčastnilo se neuvěřitelných 8 desítek hostů. Někteří bývalí žáci a žákyně školy přijeli se svými partnery, tři i s rodiči, dále dvě učitelky a jeden z učitelů, kteří ve svojkovské škole vyučovali. Přítomné pozdravil starosta obce, přivítala je i poslední z vyučujících, ta povyprávěla o osudu budovy bývalé školy a některých změnách v obci. Společně si prohlédli výstavku dobových fotografií, zhlédli film Hodina tělesné výchovy na jednotřídní škole, který se svojkovskými žáky natočilo v r. 1955 tehdejší Studio populárně vědeckých a naučných filmů. Po 55 letech se bývalí žáci a žákyně na plátně viděli. Potom se všichni  společně i ve skupinkách skvěle bavili, vzpomínali na školní léta, prohlíželi si fotografie i staré učebnice a mohli si posedět možná právě v té své školní lavici, která byla v obci uchována.  
  Většina účastníků přijela z různých míst našeho okresu, další z celé republiky – z Prahy, Ústí nad Labem, Mostu, Plzně, Domažlic, Mladé Boleslavi, Nymburka, z Jablonecka, ba  i ze Slovenska. Téměř všichni přítomní přislíbili, pokud jim zdraví dovolí, svoji účast na srazu příštím a my pořadatelé se budeme snažit tuto akci opakovat.  
 

Před rozloučením a odjezdy měli hosté možnost prohlédnout si nově opravenou kapli sv. Václava, projít se obcí, která se od doby jejich školní docházky hodně změnila a kam se zase rádi podívají. Jistě budou všichni na tento krásný den s bohatými zážitky vzpomínat a rodině i přátelům o setkání spolužáků ve Svojkově vypravovat.                                                                                                                  

 
 

Text zaslaný do redakce Českolipského deníku                  Jiřina Tomšová

 
 
     
 
     
 
     
 
  5.6.  Krásné slunečné počasí přilákalo v sobotu 5.6. odpoledne na zámeckou zahradu velký počet dětí i dospělých k oslavě Dne dětí. V úvodu zatančily dívky z České Lípy z taneční školy Enliven Centre, potom následovala řada soutěží pro děti různého věku. Každé bylo odměněno dárečkem, nějakou dobrotou i limonádou. Velkou atrakcí byla nafukovací loď, kde si děti pod dohledem s chutí zaskotačily.     
  Poděkování patří OÚ, zejména p. starostovi za organizaci příprav, všem, kteří se podíleli na stavbě podia, úpravě plochy a přípravě dřeva na večerní oheň, i těm, kteří připravili občerstvení. Dále organizátorkám a organizátorům soutěží, zejména pí Sedlákové a sponzorům za finanční zajištění akce, p. Arnoldovi za zapůjčení zvukové techniky.  
     
 
 
 
     
 
   
 
     
  Program pokračoval po 19. hodině. P. Pilz s p. Neumannem podávali výborný guláš, veselá taneční vystoupení předvedly pozvané hasičky z Liběšic a p. Budský řídil dražení máje. Přítomní se bavili a pěkně si popovídali.  
     
 
 
     
 
 
     
  Květen  2010  
     
  29.5. V sobotu 29.5. se konaly cyklistické závody 4. ročníku Svojkovského poháru HAVEN. V dopoledních hodinách závodily děti. Trať pro nejmenší byla upravena v areálu zámecké zahrady. Postupně startovali starší - dívky i chlapci, v odpoledních hodinách ženy a muži se startem i cílem na zámecké zahradě, kde bylo zázemí závodů. Pořadatelé připravili i zajímavý doprovodný program a občerstvení. V tomto deštivém měsíci  přítomným přálo i počasí.  
     
 
 
 
 
     
     
     
  1.5. Na zahájení Mariánského měsíce se konala v Modlivém dole v sobotu odpoledne mše za účasti asi 150 lidí.  
     
 
 
 
     
  Duben  2010  
     
  30.4. V pátek odpoledne bylo třeba 30timetrový kmen májky ozdobit a posléze vztyčit. Tento nelehký úkol provedlo 20 mužů, všichni měli plné ruce práce, a za pomoci traktoru, řetězu a lan se jim úkol podařil. Pro lano odvážně pomocí stupaček vylezl Milan Mach. Akci sledovala řada zvědavců, včetně krásné čarodějnice stojící na vrcholu hranice. Vytvořila ji pí Budská k potěšení všech. Pálení čarodějnic je starý pohanský, pravděpodobně keltský zvyk. Temné síly se vtělily do podoby čarodějnic a lidé se jich na konci zimy upalováním zbavovali. Zároveň spálili nepotřebné, prostě uklidili své příbytky.  
Ve Svojkově ještě v 70. a  80. letech při pálení ohňů v den čarodějnic sadaři spálili velké hromady větví ze sadů. Nyní je pálení čarodějnic spíše společenskou záležitostí. V letošním roce k hranici přišlo téměř 150 dospělých a dětí, některé dívenky a ženy v přestrojení za čarodějnice, k radosti všech přítomných, zejména dětí. Přítomným před zapálením hranice p. Pilz podával dobrý gulášek, hasiči čepovali chlazený Gambrinus. Všichni se v pěkném prostředí za teplého počasí dobře do noci bavili. Ti, kteří máj hlídali, u ohně přespali..
 
 
 
     
 
   
 
     
  26.4. OÚ a skupina místních hasičů i dobrovolníků v naší obci se domluvili na tradiční společné akci, přípravě "čarodějnic", konané již podruhé na zámecké zahradě. V neděli 24.4. v ranních hodinách se sešlo 10 mladších mužů, vyjeli traktorem na Slavíček porazit a přivézt určený smrk na máj a soušku na přípravu hranice. Tu vzorně stavěli p. Pilz, p. Budský a p. Arnold. Další hoši se věnovali budoucí májce a výkopu jámy pro  její postavení. P. Borůvka zde zabetonoval rozměrnou rouru, která bude sloužit  pro usazení májky i v příštích letech.     Během týdne bylo zapotřebí provést další práce. Úklidu v budově na zámecké zahradě se ujali Kouřilovi z čp. 11,  p. Šorf st. přivezl překlady na zakrytí výkopu, a travní porost po celé ploše zámecké zahrady posekal p. Macháček.  
     
 
 
 
     
 
 
 
     
  17.4. Na jarní sousedské posezení, které se konalo v sále budovy OÚ 17. dubna, se sešly téměř čtyři desítky občanů, sousedů a přátel dobré zábavy.  
     
  5.4. O Velikonočním pondělí v dopoledních hodinách jako každoročně probíhala ve Svojkově tradice pomlázky. Hodování se účastní děti - chlapci i dívky, mladší i starší muži.V letošním roce s pomlázkou obešlo domácnosti téměř 60 koledníků. Hospodyně měly  připravená různě malovaná a ozdobená vajíčka, čokoládové dobroty í ovoce, pro dospělé a neřidiče i malou sklenku na přípitek, mašličku pro pomlázku. Koledníci zarecitují či zazpívají každý tu svoji koledu, něžně vyšlehají paní domu a děvčata. Pomlázka jim má předat posilující sílu stromů a zdraví pro celý rok, paní domu pomladit. Všichni víme, že je to den radosti, sousedských setkání, popovídání. Tradice pomlázky je zvyk již z doby pohanské. Lidé oslavovali jarní slunovrat, odchod zimy, probuzení přírody. V naší obci je tradice pomlázky krásným zvykem již pro třetí generaci svojkovských. Letos bylo počasí sice chladnější, ale Velikonoce vydařené.  
     
 
 
 
     
  4.4. O Velikonoční neděli odpoledne děkan novoborské farnosti  pater Josef Pavlas sloužil za účasti necelých dvou desítek občanů v kapli sv. Václava velikonoční mši.  
     
  Březen  2010  
     
  6.3. V sobotu 6. března od 19 hod.  pořádal OÚ s trochou recese oslavu MDŹ. Celý sál  byl zaplněn do posledního místa, oslavy se zúčastnilo asi 55 občanů. Přítomné s úsměvem přivítalo několik postarších pionýrů. Všem dívkám a ženám popřáli k svátku a předali jim květiny, které zakoupil OÚ. Těm, které přijít nemohly, květinu donesli domů. Oslava se vydařila, hudba pěkně hrála a všichni se dobře bavili.  
 
     
 
 
     
  Únor  2010  
     
V prvním únorovém týdnu několik sportovních nadšenců z řad místních hasičů ve spolupráci s p. Macháčkem sněhovou frézou odstranili poměrně vysokou vrstvu sněhu z plochy nového hřiště. V sobotu 6. 2. se zde konalo fotbalové utkání Svojkov - Bukovany. V neděli 7.2. odpoledne si zahráli fotbalisté místní, o příštích víkendech využili  ke hře nedělních dopolední.
  Účastní se mladší i starší.  
  Svojkovští muži, kteří kopou za Bukovany, trénují zde se svým mužstvem ve čtvrtek a v sobotu. V této zimní době leží na hřišti v Bukovanech sníh a  nejsou podmínky pro trenink.  
  Rovněž žáci oddílu Bukovany, kam docházejí i děti ze Svojkova, nyní trenují na místním hřišti.  
  Tyto žáky má na starost p. Pavel Šorf ml. již 5. rokem.  
 
     
 
     
 
     
 
                                                                                                                          
  Prosinec  2009                                                                                               Rok 2009 zaznamenala Jiřina Tomšová  
     
31.12. Téměř 50 občanů využilo nabídku OÚ ke společné silvestrovské oslavě. Sousedé a přátelé se přišli  rozloučit s rokem 2009 a přivítat nový rok 2010. Z domova si přinesli bohaté občerstvení a  p. starosta Pilz a spol. podávali chutný guláš. K poslechu i tanci hrála, díky místním sponzorům,  hudba  p. M. Šefčíka. Na závěr končícího roku přítomní odpočítali čas, o půlnoci zazpívali českou hymnu a starosta obce  popřál do nového roku vše nejlepší. Po přípitku  a vzájemném přání všichni  sešli na náves, odkud sledovali ohňostroj.  Zábava se protáhla, vytrvalci si ještě s chutí zazpívali při harmonice a kytaře. Konec starého i začátek nového roku proběhl v pohodě.
                                                                                                                            

 

 
     
 
 
 
     
 

 
     
Činnost knihovny - 2009
Každé pondělí mezi 15. a 18. hod. mají občané možnost navštívit v budově OÚ v čp.12  místní knihovnu a vypůjčit si podle svého výběru knihy nebo se na PC připojit k internetu. Knihovna vlastní více než 2000 svazků a Městská knihovna v České Lípě zapůjčuje v tzv. oběžných souborech naší knihovně 4 - 5 souborů knih ročně /25 - 30 knih v souboru /. V tomto roce je v knihovně evidováno 22 čtenářů, zapůjčili si 320 knih.
Přání k narozeninám
V roce 2009 byl osobně předán dárkový balíček s písemnou gratulací 11 občanům Svojkova starším 70 let. V obci se narodily dvě děti, jejich rodičům bylo rovněž předáno blahopřání, maminkám květiny a pro děti byl rodičům dán dárek.
 
Tuto zvyklost zavedla již v roce 1975 místní organizace Červeného kříže. Do roku 1991 ji zařizovala a částečně spolu s MěNV finančně zajišťovala. Od osamostatnění obce v r. 1992 tuto akci zajišťuje OÚ ve Svojkově. Tradice tedy trvá bez přestávky 35 let !

24.12. O Štědrém večeru ve 20.30 hod. proběhla v nově opravené a pěkně vyzdobené kapli sv. Václava vánoční mše za účasti šesti desítek občanů. Mši sloužil pater Josef Pavlas, děkan novoborské farnosti.

     
  19.12. Fotbalový turnaj v Bukovanech "Zamrzlá kopačka", který se koná vždy poslední sobotu před Vánocemi, letos proběhl v sobotu 19.12. za účasti šesti mužstev. Tým Svojkova nenašel tento rok žádného přemožitele a díky lepšímu skóre předstihl tak Bukovany, které měly stejný počet bodů. A dosáhl tak třetího vítězství v řadě na tomto turnaji.

 

 
     
 
 
 
     
5.12. v předvečer svátku sv. Mikuláše se konala za velké účasti dětí různého věku, rodičů,  prarodičů  i sousedů mikulášská nadílka v sále budovy OÚ. Všechny mile uvítal velmi pěkně a vkusně vyzdobený sál, který pro přítomné připravili manželé Budští. Hosté, zejména děti, některé v náruči rodičů, očekávali příchod pohádkových bytostí. Sv. Mikuláše alias Zdeňka doprovázeli dva opravdoví čerti Robert a Alan, jejich kolega Jirka měl letos jiné poslání. Děti se trochu polekaly, ale anděl Ivanka je uklidňoval, ostatně čerti byli hodní, pouze tři starší hochy chtěli strčit do pytle. Každému z dětí za písničku nebo přednes básničky Mikuláš s andělem předali nadílku dobrot. Děti se radovaly a  domů všichni odcházeli spokojeni. Akci zorganizoval OÚ ve Svojkově, nechal pro děti připravit 50 balíčků, které byly pořízeny z příspěvků místních sponzorů.

Večer se sešli  v hojném počtu dospělí ke své mikulášské zábavě. I mezi ně zavítali sv. Mikuláš s čerty, kteři si přivedli z pekla ještě čtyři čertice. Všem přítomným se večer velmi líbil.

     
   
     
 
 
     
 
 
     
  Listopad  2009  
     
  Pěkných dní během měsíce srpna, září, října a listopadu si užili místní svojkovští sportovci. Na novém hřišti děti školního věku hrávaly kopanou, místní dívky a ženy volejbal. Na tenisovém  
  kurtu se konala častá, zejména víkendová, utkání několika skupin místních hráčů a hráček tenisu.  
  Mladší děti s maminkami navštěvovaly koutek s pískovištěm, skluzavkou a prolézačkami.  
     
  Několik dívek a mladších žen se již třetím rokem 2 krát týdně věnují sportu - cvičení na sále v čp.12, při pěkném počasí pohybu v přírodě a nyní i míčovým hrám na novém hřišti.  
                                        
 
     
 
aaaa                                        
  Říjen  2009  
     
 

3.10. se konalo václavské sousedské posezení. Tato akce se ve Svojkově již stala tradicí. Posezení bývá dvakrát do roka, na jaře a na podzim. Sejdou se sousedé, obyvatelé obce. Společně si popovídají, pobaví se, zatancují si, zazpívají, zkrátka užijí si večera. Sousedská posezení se konají v pěkném sále v budově OÚ. Pohoštění bývá bohaté, doma připravené.

 
     
 

První sousedské posezení se uskutečnilo 31.3.1990, tedy ještě  před  osamostatněním obce. Na letošní václavské posezení  přišli i starší, kteří byli původci tradice. Během let se přidávali mladší a nyní i noví obyvatelé Svojkova. Přítomných bylo 35 a bez ohledu na roky, které v obci žijí, se pěkně po sousedsku pobavili. Jen ti dříve narození si dodatečně uvědomili, že toto posezení bylo již čtyřicáté.

 
     
 
 
 
     
  Září  2009  
     
  28.9. V pondělí  28. září v 16 hodin děkan novoborské farnosti pater Josef Pavlas sloužil v kapli sv.Václava mši.  
     
  Text  uveřejněný v Českolipském deníku dne 6. října 2009.  
     
   
     
  Po dokončení nového hřiště bylo třeba zaplotit část plochy. Tyto práce vykonali dobrovolníci z obce během měsíce září.  
     
  Červenec  2009  
     
  11.7. se konalo slavnostní otevření nového hřiště za účasti občanů, zastupitelů Svojkova a několika starostů Novoborska.  
     
 
 
     
 
 
     
  11.7. proběhly v sousedství nového hřiště veřejné závody horských kol tzv. Svojkovský pohár Pekla severu.         
     
 
 
 
     
  Červen  2009  
     
 

6.6.  V sobotu 6. června odpoledne za velké účasti dětí i rodičů a chladného a deštivého počasí proběhl v areálu zámecké zahrady Dětský den.  OÚ zapůjčil nafukovací hrad, pozval k představení šermíře a zajistil řadu soutěží.

 
     
  Večer se podával výborný guláš, dražila se a kácela máj.  
     
   
     
  Květen  2009  
     
  1.5. se konala v Modlivém dole  mše na zahájení Mariánského měsíce.  
     
 
 
 
     
  Duben  2009  
     
  30.4.  Poprvé v areálu zámecké zahrady byla 30. dubna  vztyčena májka a postavena hranice  k pálení čarodějnic. Akci  jako vždy zorganizovali členové místních hasičů. Starosta obce p.Pilz a spol. podával výborný guláš.  
     
 
 
 
     
  18.4.  V sobotu 18.dubna se konalo na sále v budově OÚ  jarní aprílové sousedské posezení.