ŽIVOT V OBCI
     
    2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
 
  Významné události v roce 2018  
     
Oslavy 100. výročí vzniku Československé republiky
První část oslav 100. výročí vzniku Československé republiky proběhla ve Svojkově v neděli 21. října v místní knihovně. Na zahájení vystoupilo devět místních dětí s pásmem veršů o vlasti a národních písní. Následovalo promítání s vyprávěním o událostech před 100 lety, o vzniku naší republiky a o životě v ní. Druhá část oslav se uskutečnila v sobotu 27. října v odpoledních hodinách. Občané, celé rodiny i jednotlivci v prvorepublikovém oblečení se shromáždili ve středu obce a společně přihlíželi slavnostnímu uložení poselství dalším generacím a zasazení lípy nedaleko kaple sv. Václava. Přítomní vyslechli projev pana starosty a přednes dětí, v závěru zazpívali státní hymnu. Seřadil se průvod a vydal se, vpředu s hasičským autem a vlajkonoši, k obnovenému pomníku, kde byly položeny květiny. Nedaleko místní za účasti mnoha občanů vysadili druhou lípu. Zde si vyslechli vyprávění bývalého starosty o památných lípách, dětský přednes a všichni tentokrát zazpívali státní hymnu Československa. Na závěr dne bylo pro přítomné připraveno pohoštění, ohňostroj a večerní zábava. Oslavy 100. výročí naší republiky byly důstojné i veselé.
/Text a foto pro Českolipský deník  Jiřina Tomšová/
 

   
 

   
 

   
14.10. Turistický oddíl SK Svojkov spolu se členy SDH a dobrovolníky uspořádal v neděli 14. října významnou akci - Svojkovský charitativní pochod - v  délce 10 km se startem na zámecké zahradě. Výtěžek z příspěvků účastníků 66 700 Kč byl předán rodičům vážně nemocné Aničky ze Sloupu v Č. Všem zúčastněným patří velké poděkování.
8. Václavský jarmark
Tradičním způsobem a za velmi pěkného počasí probíhal  29. září 2018  na zámecké zahradě 8. Václavský jarmark. Na jeho zdárném průběhu  se podílelo na 40 místních občanů. Na jarmark do Svojkova se přišlo podívat více než 3 500 návštěvníků. Pořadatelé i hosté byli velmi spokojeni.
Václavský jarmark 2018 - Mitel TV