ŽIVOT V OBCI
     
  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
 
  Významné události v roce 2019  
     
Vítání občánků
Hezkou slavnostní hodinku v sobotu 9. února odpoledne při vítání občánků prožili rodiče dvou dětí narozených v roce 2018. Pásmo veršů přednesly svojkovské děti, proslov k rodičům p. starosta Gustav Pilz.