ŽIVOT V OBCI
  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
     
  Prosinec  2010                                                                                        Rok 2010 zaznamenala J.Tomšová  
                                                                                              
31.12. S rokem 2010 se přišly v pátek 31.12. rozloučit 4 desítky občanů Svojkova různého věku.Všichni prožili hezký večer na sále OÚ, k poslechu i tanci vyhrávaly klávesy. Mnozí si s radostí i zazpívali, opakovaně zazněla i píseň svojkovských, kterou nás již před časem naučil bývalý starosta p. Miloslav Tomeš. Silvestr probíhal při dobrém domácím občerstvení v pohodě a dobré náladě. O půlnoci přítomní zazpívali státní hymnu, p. starosta  Gustav Pilz jim po společném přípitku popřál  do nového roku 2011 vše nejlepší. Navzájem si všichni  přátelé a sousedé přáli především stálé zdraví, štěstí, lásku, spokojenost v osobním i společenském životě. Po zhlédnutí ohňostroje na návsi zábava pokračovala. Přišla na řadu i kytara,  při níž se hezky zpívaly oblíbené písně. Potom  postupně lidé ve skupinkách mrazivou bílou nocí spokojeně odcházeli.                  
   
 

 
     

 

   
  Knihovna - 2010  
  Každé pondělí mezi 15. a 18. hodinou je otevřena místní knihovna v budově OÚ. Čtenáři mají možnost si zapůjčit knihy podle svého výběru. Knihovna vlastní více než 2000 svazků. Městská knihovna v České Lípě navíc zapůjčila naší knihovně v tomto roce ve 4 oběžných souborech 112 svazků. Také je možné si žádané knihy z českolipské knihovny objednat. V letošním roce jsou zapsáni 24 čtenáři, kterým bylo zapůjčeno 418 knih. V místní knihovně je pro návštěvníky možnost připojení k internetu. V knihovně byly uspořádány výstavy fotografií Zima 2010 ve Svojkově a Čarodějnice.  
     
  Přání k narozeninám - 2010  
  V roce 2010 byla osobně předána písemná gratulace a dárkový balíček od OÚ 12 občanům Svojkova starším 70 let. V tomto roce se v obci narodily tři děti - dvě děvčátka a jeden chlapec. Jejich rodičům bylo také předáno blahopřání, maminkám květiny a pro děti byl dán rodičům dárek. Ve Svojkově gratulujeme našim občanům bez  přestávky od r. 1974.                                                         
  Sousedé a přátelé také nezapomínají na manžele Annu a Josefa Trčovy, kteří se v minulém roce odstěhovali k synovi do Nového Boru.  P.Trč žil ve Svojkově od r. 1945,  pí Trčová od r. 1948. Oba vykonali pro obec a v zemědělství mnoho dobrého.  
     
  24.12. Na vánoční mši do pěkně vyzdobené kaple sv. Václava přišlo i přes větrné a mrazivé počasí více než 50 občanů. Mši celebroval od 20.30 hodin pater Josef Pavlas, děkan novoborské farnosti.  
     
  18.12. Poslední sobotu před  Štědrým dnem se obec Svojkov zúčastnila  fotbalového turnaje "Zamrzlá kopačka" v Bukovanech. V konkurenci šesti týmů naši fotbalisté skončili na 2. místě za vítězným domácím mužstvem. Kopačka byla skutečně zamrzlá, protože  mrzlo celý den a po letech bylo hodně sněhu.  
     
 

 

5.12. Nedělní odpoledne ve Svojkově patřilo dětem - OÚ pro ně uspořádal ve vyzdobeném sále mikulášskou  nadílku. Děti přicházely většinou v doprovodu rodičů, jen ty starší přišly samy. Když byl sál zaplněn do posledního místa, očekávaní se objevili. Byl to Mikuláš Zdeněk, anděl Ivanka, čerti Alan a Milan. Každé dítě za básničku nebo písničku dostalo bohatý balíček. Dětem, které nemohly přijít, byl poslán. Všem přítomným, hlavně malým, se Mikuláš, anděl i čerti velmi líbili. Všichni odcházeli spokojeni. Starosta obce p.Pilz zajistil pro děti 45 balíčků, které byly pořízeny díky místním sponzorům.

 
   
 

&bsp;
     
 

 

   
  3.12. Páteční večer si užilo téměř 40 přítomných na. mikulášském  sousedském  posezení. Ozdobou večera se stala krásná čertice a její dívčí pekelný doprovod.  
     
 

 

 

     
  Listopad  2010  
     
  Svojkovské hřiště využívají místní sportovci prakticky po celý rok - pokud jen počasí dovolí. Děti si trénují a hrají kopanou. Dospělí se zaměřili především na tenis. Pro přehlednou organizaci pobytu na hřišti si hráči několika skupin stanovili časové rozvržení, které je uveřejněné  na webových stránkách.  Ve volných hodinách mohou přijít další místní zájemci zahrát si tenis, volejbal, fotbal. Podmínkou je dodržování pravidel pobytu na hřišti a znalost kódu ke vstupu na hřiště. Poskytne ho starosta obce.  
     
 

 
     
 

 

     
  Říjen  2010  
     
2.10. Téměř tři desítky místních občanů a přátel dobré muziky přišlo na podzimní václavské sousedské posezení. Přítomní si popovídali, pobavili se, zatancovali si i zazpívali. Všichni odcházeli spokojeni.
     
 

 

 

     
Září  2010
     
28.9. V úterý v 16 hodin, v Den české státnosti, se konala v kapli sv. Václava mše, kterou sloužil děkan novoborské farnosti pater Josef Pavlas. Připomněl památku patrona naší země i naší obce nejen jako světce, ale také jako vládce, který respektoval důstojnost a práva druhých. Pater Pavlas znovu poděkoval OÚ a občanům Svojkova za opravu kaple sv. Václava.
     
  Srpen 2010  
     
Vytrvalé deště v pátek 6. a v sobotu 7. srpna způsobily zvednutí hladin i malých potoků v Libereckém a Ústeckém kraji a byly původci nebývale velkých povodní. Za tyto dva dny spadlo ve Svojkově 152 mm srážek. Deště poškodily obecní cesty ve Svojkově - cestu na Nových Domkách, cestu od hřbitova, lesní cestu v Modlivém dole i od Slavíčku. Nejvíce povodeň řádila v nejnižší části obce. Potůček napájející rybníky  se rozlil v lukách, přetékal přes hráz Kachního rybníka a značně zde poškodil obecní cestu. V sobotu i v neděli byli svojkovští hasiči v pohotovosti. Naštěstí hráz rybníka  náporu vody odolala. Ale spojení vody s Dobranovským potokem na hranici Svojkova způsobilo záplavu i soukromého pozemku se zahradou u rekreačního domku čp. 81. Voda dosáhla až k jeho prahu. Velmi zlá situace nastala v níže položených obcích Bukovanech, Pihelu, Písečné. Zde svojkovští hasiči nabídli svoji pomoc. Pavel Šorf ml., Robert Sedlák, Petr Šorf a Míra Vojtíšek pomáhali zaplaveným při stěhování nábytku a při záchraně hospodářských zvířat. Obecní cestu od hřbitova k silnici, cestu na Domkách i cestu na hrázi rybníka nechal OÚ během 14 dní opravit. Škody na těchto cestách byly odhadnuty na 200.000 Kč.
     
 

 
     
 

 

     
  Červen  2010  
     
 

19.6. Setkání žáků po více než 45 letech

 

  Svojkov – Žáci bývalé Národní školy ve Svojkově, kteří školu navštěvovali v letech 1945 – 1965, kdy byla škola zrušena, se po třech letech opět sešli. Setkání započalo v sobotu 19. června ve 14 hodin před obecním úřadem. Všichni se navzájem srdečně zdravili, mnozí se po létech i hůře poznávali, proběhlo společné fotografování. Potom se odebrali do pěkného společenského sálu budovy obecního úřadu, kde bylo připraveno i občerstvení.  
  Zúčastnilo se neuvěřitelných 8 desítek hostů. Někteří bývalí žáci a žákyně školy přijeli se svými partnery, tři i s rodiči, dále dvě učitelky a jeden z učitelů, kteří ve svojkovské škole vyučovali. Přítomné pozdravil starosta obce, přivítala je i poslední z vyučujících, ta povyprávěla o osudu budovy bývalé školy a některých změnách v obci. Společně si prohlédli výstavku dobových fotografií, zhlédli film Hodina tělesné výchovy na jednotřídní škole, který se svojkovskými žáky natočilo v r. 1955 tehdejší Studio populárně vědeckých a naučných filmů. Po 55 letech se bývalí žáci a žákyně na plátně viděli. Potom se všichni  společně i ve skupinkách skvěle bavili, vzpomínali na školní léta, prohlíželi si fotografie i staré učebnice a mohli si posedět možná právě v té své školní lavici, která byla v obci uchována.  
  Většina účastníků přijela z různých míst našeho okresu, další z celé republiky – z Prahy, Ústí nad Labem, Mostu, Plzně, Domažlic, Mladé Boleslavi, Nymburka, z Jablonecka, ba  i ze Slovenska. Téměř všichni přítomní přislíbili, pokud jim zdraví dovolí, svoji účast na srazu příštím a my pořadatelé se budeme snažit tuto akci opakovat.  
 

Před rozloučením a odjezdy měli hosté možnost prohlédnout si nově opravenou kapli sv. Václava, projít se obcí, která se od doby jejich školní docházky hodně změnila a kam se zase rádi podívají. Jistě budou všichni na tento krásný den s bohatými zážitky vzpomínat a rodině i přátelům o setkání spolužáků ve Svojkově vypravovat.                                                                                                                  

 

 

Text zaslaný do redakce Českolipského deníku                  Jiřina Tomšová

 

 

     
 
     
 
     

 

  5.6.  Krásné slunečné počasí přilákalo v sobotu 5.6. odpoledne na zámeckou zahradu velký počet dětí i dospělých k oslavě Dne dětí. V úvodu zatančily dívky z České Lípy z taneční školy Enliven Centre, potom následovala řada soutěží pro děti různého věku. Každé bylo odměněno dárečkem, nějakou dobrotou i limonádou. Velkou atrakcí byla nafukovací loď, kde si děti pod dohledem s chutí zaskotačily.     
  Poděkování patří OÚ, zejména p. starostovi za organizaci příprav, všem, kteří se podíleli na stavbě podia, úpravě plochy a přípravě dřeva na večerní oheň, i těm, kteří připravili občerstvení. Dále organizátorkám a organizátorům soutěží, zejména pí Sedlákové a sponzorům za finanční zajištění akce, p. Arnoldovi za zapůjčení zvukové techniky.  
     
 

 

 

     
 

   

 

     
  Program pokračoval po 19. hodině. P. Pilz s p. Neumannem podávali výborný guláš, veselá taneční vystoupení předvedly pozvané hasičky z Liběšic a p. Budský řídil dražení máje. Přítomní se bavili a pěkně si popovídali.  
     
 

 
     
 

 

     
  Květen  2010  
     
  29.5. V sobotu 29.5. se konaly cyklistické závody 4. ročníku Svojkovského poháru HAVEN. V dopoledních hodinách závodily děti. Trať pro nejmenší byla upravena v areálu zámecké zahrady. Postupně startovali starší - dívky i chlapci, v odpoledních hodinách ženy a muži se startem i cílem na zámecké zahradě, kde bylo zázemí závodů. Pořadatelé připravili i zajímavý doprovodný program a občerstvení. V tomto deštivém měsíci  přítomným přálo i počasí.  
     
 

 
 

 

     
  1.5. Na zahájení Mariánského měsíce se konala v Modlivém dole v sobotu odpoledne mše za účasti asi 150 lidí.  
     
 

 

 

     
  Duben  2010  
     
  30.4. V pátek odpoledne bylo třeba 30timetrový kmen májky ozdobit a posléze vztyčit. Tento nelehký úkol provedlo 20 mužů, všichni měli plné ruce práce, a za pomoci traktoru, řetězu a lan se jim úkol podařil. Pro lano odvážně pomocí stupaček vylezl Milan Mach. Akci sledovala řada zvědavců, včetně krásné čarodějnice stojící na vrcholu hranice. Vytvořila ji pí Budská k potěšení všech. Pálení čarodějnic je starý pohanský, pravděpodobně keltský zvyk. Temné síly se vtělily do podoby čarodějnic a lidé se jich na konci zimy upalováním zbavovali. Zároveň spálili nepotřebné, prostě uklidili své příbytky.  
Ve Svojkově ještě v 70. a  80. letech při pálení ohňů v den čarodějnic sadaři spálili velké hromady větví ze sadů. Nyní je pálení čarodějnic spíše společenskou záležitostí. V letošním roce k hranici přišlo téměř 150 dospělých a dětí, některé dívenky a ženy v přestrojení za čarodějnice, k radosti všech přítomných, zejména dětí. Přítomným před zapálením hranice p. Pilz podával dobrý gulášek, hasiči čepovali chlazený Gambrinus. Všichni se v pěkném prostředí za teplého počasí dobře do noci bavili. Ti, kteří máj hlídali, u ohně přespali..

 

 

 

     
 

   

 

     
  26.4. OÚ a skupina místních hasičů i dobrovolníků v naší obci se domluvili na tradiční společné akci, přípravě "čarodějnic", konané již podruhé na zámecké zahradě. V neděli 24.4. v ranních hodinách se sešlo 10 mladších mužů, vyjeli traktorem na Slavíček porazit a přivézt určený smrk na máj a soušku na přípravu hranice. Tu vzorně stavěli p. Pilz, p. Budský a p. Arnold. Další hoši se věnovali budoucí májce a výkopu jámy pro  její postavení. P. Borůvka zde zabetonoval rozměrnou rouru, která bude sloužit  pro usazení májky i v příštích letech.     Během týdne bylo zapotřebí provést další práce. Úklidu v budově na zámecké zahradě se ujali Kouřilovi z čp. 11,  p. Šorf st. přivezl překlady na zakrytí výkopu, a travní porost po celé ploše zámecké zahrady posekal p. Macháček.  
     
 

 

 

     
 

 

 

     
  17.4. Na jarní sousedské posezení, které se konalo v sále budovy OÚ 17. dubna, se sešly téměř čtyři desítky občanů, sousedů a přátel dobré zábavy.  
     
  5.4. O Velikonočním pondělí v dopoledních hodinách jako každoročně probíhala ve Svojkově tradice pomlázky. Hodování se účastní děti - chlapci i dívky, mladší i starší muži.V letošním roce s pomlázkou obešlo domácnosti téměř 60 koledníků. Hospodyně měly  připravená různě malovaná a ozdobená vajíčka, čokoládové dobroty í ovoce, pro dospělé a neřidiče i malou sklenku na přípitek, mašličku pro pomlázku. Koledníci zarecitují či zazpívají každý tu svoji koledu, něžně vyšlehají paní domu a děvčata. Pomlázka jim má předat posilující sílu stromů a zdraví pro celý rok, paní domu pomladit. Všichni víme, že je to den radosti, sousedských setkání, popovídání. Tradice pomlázky je zvyk již z doby pohanské. Lidé oslavovali jarní slunovrat, odchod zimy, probuzení přírody. V naší obci je tradice pomlázky krásným zvykem již pro třetí generaci svojkovských. Letos bylo počasí sice chladnější, ale Velikonoce vydařené.  
     
 

 

 

     
  4.4. O Velikonoční neděli odpoledne děkan novoborské farnosti  pater Josef Pavlas sloužil za účasti necelých dvou desítek občanů v kapli sv. Václava velikonoční mši.  
     
  Březen  2010  
     
  6.3. V sobotu 6. března od 19 hod.  pořádal OÚ s trochou recese oslavu MDŹ. Celý sál  byl zaplněn do posledního místa, oslavy se zúčastnilo asi 55 občanů. Přítomné s úsměvem přivítalo několik postarších pionýrů. Všem dívkám a ženám popřáli k svátku a předali jim květiny, které zakoupil OÚ. Těm, které přijít nemohly, květinu donesli domů. Oslava se vydařila, hudba pěkně hrála a všichni se dobře bavili.  
 

     
 

 

     
  Únor  2010  
     
V prvním únorovém týdnu několik sportovních nadšenců z řad místních hasičů ve spolupráci s p. Macháčkem sněhovou frézou odstranili poměrně vysokou vrstvu sněhu z plochy nového hřiště. V sobotu 6. 2. se zde konalo fotbalové utkání Svojkov - Bukovany. V neděli 7.2. odpoledne si zahráli fotbalisté místní, o příštích víkendech využili  ke hře nedělních dopolední.
  Účastní se mladší i starší.  
  Svojkovští muži, kteří kopou za Bukovany, trénují zde se svým mužstvem ve čtvrtek a v sobotu. V této zimní době leží na hřišti v Bukovanech sníh a  nejsou podmínky pro trenink.  
  Rovněž žáci oddílu Bukovany, kam docházejí i děti ze Svojkova, nyní trenují na místním hřišti.  
  Tyto žáky má na starost p. Pavel Šorf ml. již 5. rokem.