ŽIVOT V OBCI
  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
     
  Prosinec  2011                                                                                         Rok 2011 zaznamenala Jiřina Tomšová        
31.12.  Velmi pěkný večer spojený se silvestrovskou oslavou  prožily tři desítky svojkovských a jejich přátel na sále OÚ. Všichni se dobře bavili, při hudbě p. Šefčíka si zatančili. Před půlnocí přicházeli další, společně se vyfotografovali, zazpívali svojkovskou hymnu a následoval přípitek k  přivítání nového roku 2012.  Navzájem si přítomní popřáli, aby tento rok byl pohodový, aby dopřál všem stálé zdraví a štěstí.  Po přání oslavující sešli na náves zhlédnout ohňostroj, který si společně zajistili. Po jeho skončení dále na sále hudba vyhrávala a zábava pokračovala. Čas rychle ubíhal a domů se nikomu nechtělo.
   
     
   
     

 

 

 

     
 

 

 

     
Knihovna - 2011
Každé pondělí od 15 do 18 hodin je v budově OÚ otevřena místní knihovna. Půjčují se nejen knihy, také je možné se zdarma připojit na PC k internetu. Knihovna vlastní téměř 2000 svazků, dále nám Městská knihovna Česká Lípa letos zapůjčila ve čtyřech souborech 135 svazků. V knihovně bylo v tomto roce zapsáno 21 čtenářů, zapůjčili si 345 knih.  Knihovnou byly uspořádány dvě fotovýstavy - Dětský den a Jarmark 2011.
Přání k narozeninám - 2011
V roce 2011 byla osobně předána písemná gratulace a dárkový balíček 16 občanům starším 70 let. V obci se narodily 2 děti. Jejich rodiče obdrželi od OÚ blahopřání s kyticí pro maminku a pro děťátko dárek.
24.12.  O Štědrém večeru ve 20 hodin se konala v kapli sv. Václava  vánoční mše, sloužil ji děkan novoborské farnosti pater Josef Pavlas. Vzpomněl zesnulého prezidenta Václava Havla a význam jeho slov pravda a láska v hodnotách  lidského života. Mše se zúčastnilo asi 40 občanů. Společně si i zazpívali koledy za varhanního doprovodu paní  Dany Kejklíčkové, která také velmi vkusně svátečně kapli vyzdobila.
17.12.  Jako každoročně byla na poslední sobotu před Štědrým dnem zorganizována v Bukovanech fotbalová soutěž "Zamrzlá kopačka". Soutěže se za nevlídného deštivého počasí zúčastnilo 6 mužstev. Svojkovští fotbalisté se umístili na 5. místě. Bohužel, pro neuvolnění ze zaměstnání se nemohli někteří zúčastnit.  
Poděkování patří  p. Pavlu Šorfovi ml., který v Bukovanech, kam docházejí i chlapci ze Svojkova, trénuje již 7 let mladší žáky a zúčastňuje se s nimi soutěží v kopané.
5.12.  Také letos 5. prosince, aby byla zachována tradice, v pondělí po setmění  prošli Svojkovem Mikuláš Martin a krásní čerti Jirka a Robert a nadělovali dětem v rodinách, se kterými byli domluveni.
3.12.  V sobotu 3. prosince v 16 hodin byl vyzdobený sál v čp. 12  zcela zaplněn dětmi různého věku, jejich rodiči  i prarodiči. OÚ zajistil pro děti  mikulášskou nadílku a jejich setkání s Mikulášem, dvěma anděly a čerty. Nejmenším dětem předali hračku, větší dostaly za básničku či písničku balíček sladkostí.

 
 

Večer proběhlo mikulášské sousedské posezení. Pobavit se a zatancovat si při hudbě p. Milana Šefčíka přišly téměř tři desítky občanů.

Listopad  2011
27.11.  První adventní neděli v dopoledních hodinách přišly do sálu v budově OÚ děti mladšího věku se svými maminkami, babičkami, některé s oběma rodiči. Zde, pod vedením organizátorek a s pomocí rodičů, se učily z připraveného těsta vykrajovat perníčky, zdobit květináčky a vyrábět svícínky. Všechny děti pracovaly  s velkým zaujetím a báječně se zabavily. Pyšnily se upečenými perníčky i svou vánoční dekorací. Tuto velmi zdařilou akci připravila paní Štěpánková s dcerou Eliškou a kamarádkou paní Hankou, přestože dosud ve Svojkově nebydlí. Díky Vám!

     
           
     

 

   
Po setmění se u kostelíka sešlo asi 30 dospělých i dětí. Zazpívali několik koled a  pan starosta rozsvítil vánoční strom. Všichni tím přivítali advent.
     

 

   

21.11.  Pro děti od čtyř let uspořádala knihovna čtení pohádek K.J.Erbena, výstavku pohádkových knížek a ilustrací k pohádkám.

 

12.11.  Pro snadnější průjezd traktoru se sněžným pluhem bylo třeba odstranit vzrostlé křoviny, zasahující do dolní části cesty pod zámeckou zahradou. Vykácení a odvozu křoví se ujali  čtyři místní hasiči.

Říjen  2011
1.10.  Obecní  úřad  Svojkov pořádal  1. Václavský  jarmark. Od ranních hodin bylo na zámecké zahradě rušno, na místě byli organizátoři ze zastupitelstva obce, hasiči, kteří přivezli dvě polní kuchyně, a další pomocnící. Před 8. hodinou se objevili první výrobci se svými stánky a připravovali si svoje zboží. Na ukázky své práce se chystali skláři z obce páni Haidlové, kovář, řezníci p. Šorf st. a rodina Lapkova z Okrouhlé. Již vařili ovar a další jitrničky. Občerstvení dále připravovali u svých stánků prodejci klobás, bramboráků, zmrzliny. Hasiči se připravili na čepování piva a limonády. Také nafoukli pod hradem loď pro dětské skotačení. V 9 hodin bylo vše připravené a do zámecké zahrady na jarmark přicházeli první návštěvníci. Prohlíželi si a kupovali u stánků keramiku, perníky, šité a pletené zboží, bižuterii, hračky, balónky, loutky, drátkovanou keramiku a u včelařského stánku je zaujaly včely ve skleněném úlu, med, medovina, svíčky. Četné návštěvníky upoutávala práce a umění sklářů, kováře, drátování, práce a výrobky řezníků, jejichž dobroty šly rychle na odbyt. Ke kávě si hosté kupovali chutný závin. V dopoledních hodinách přijeli z mimoňského TV kameraman a reportérka. Natočili část programu a rozhovor s p. starostou Gustavem Pilzem a bývalým starostou p. Miloslavem Tomšem, jehož myšlenka - jarmark ve Svojkově -  se letos za velké podpory ostatních zastupitetelů uskutečnila. Jarmark nabídl i bohatý kulturní program. Své umění předvedly mažoretky ze ZŠ Slovanka z České Lípy. Pro děti byly připraveny dvě pohádky - loutková Čertoviny a s maňásky O kominíku Josífkovi. Předvedli je loutkoherci ze Cvikova a z Nového Boru. V odpoledních hodinách byl mezi dětmi velký zájem o projížďky na koních. Podle programu k poslechu velmi pěkně hrály country styl kapely The Mozols a The Lusatian Grass. V odpoledních hodinách jsme poslouchali krásný dixieland kapely Ajeto Dixieland. Nechyběla ani bohatá tombola a večerní zábava při jarmareční muzice Nešlapeto. Vytrvalci se bavili dlouho do noci. Do Svojkova na jarmark se přišlo podívat přibližně tisíc lidí. Přilákalo je jistě slunečné a teplé počasí, dobrá propagace, pěkné prostředí zámecké zahrady, bohaté atrakce a kvalitní zábava. P. starosta Pilz poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě i průběhu jarmarku, úklidu po jeho ukončení a také všem sponzorům. Akce byla opravdu vydařená.
     
 

Video z jarmarku: MITEL TV 1. Václavský jarmark

 

 

                                                 Svojkovští  na 1. Václavském jarmarku - r. 2011

 

     

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   
Září  2011
30.9.  Poslední dva týdny před chystaným jarmarkem byly značně náročné. Bylo třeba pokosit celý areál zámecké zahrady, trávu shrabat a odvézt, uklidit v okolí hradu, uklidit v budově. Trávu posekali p. Šorf st., p. Slapnička traktory a několik dalších  motorovými kosami. Dalších prací se ujali  místní hasiči a někteří dobrovolníci z řad občanů, vystřídalo se více než 20 lidí. Téměř každý den se na zámecké zahradě pracovalo. Poslední zářijový den svojkovští přivezli stoly s lavicemi, postavili čtyři stany, přivezli vše potřebné. Těmto pracím předcházela celá organizace jarmarku.  Již na jaře byli pozváni výrobci - stánkaři, skláři s pecí, kovář s výhní, byly zajištěny hudby, vystoupení mažoretek, loutková představení pro děti.  Akce řídil OÚ Svojkov, který zajistil i pravou českou zabíjačku u manželů Šorfových a Lapkových. V pátek před jarmarkem měli velmi náročný den, porážku, vaření guláše, ovaru, polévky, výroby a vaření jitrniček, jelítek a tlačenek. O moučník v podobě 50 velkých jablečných závinů se postaraly pí Borůvková, pí Divišová a Dita s Nikolou Konečných. Hasiči přivezli soudky piva a limonády.
     

 

   

 

   

 

   

 

   
28.9.  Ve středu 28. září v odpoledních hodinách sloužil v kapli s. Václava mši děkan Josef Pavlas. Vyzdvihl význam knížete Václava pro české země.
24.9.  V sobotu 24. září se konalo podzimní sousedské posezení. Přišly se pobavit, zatancovat si při hudbě p. Milana Šefčíka necelé tři desítky našich občanů. Všem se posezení líbilo.
Srpen  2011
27.8.  V sobotu odpoledne se v kapli sv. Václava konal 2. varhanní koncert v letošním roce. Na naše opravené varhany přijel opět zahrát p. Jiří Chlum a zazpívala pí Dagmar Čemusová. Přednesli 12 skladeb předních skladatelů 17.- 20. století. Koncertu bylo přítomno 70 posluchačů. Za velmi pěkný zážitek patří poděkování účinkujícím i organizátorům z obce.
20.8.  Svojkovské hřiště využívají zejména hráči tenisu, kteří na kurtech nejen hrají, ale nezapomínají ani na údržbu hřiště.

 

 

   
  Červenec  2011  
     
  29.7.  V pátek odpoledne se sešlo několik svojkovských, aby vybrali vhodné místo pro umístění  informační tabule pod hradem  na zámecké zahradě. Tabuli zajistil OÚ, stojan vyrobil p. Josef Kouřil st.  Příští den místní hasiči tabuli na určené místo zabudovali. Historickými informacemi poslouží četným turistům. Hasiči rovněž zabetonovali  2  panoramatické tabulky s popisem viditelných kopců. Umístili je na  Tisovém vrchu a na  Dědových kamenech. Pořízení těchto laserem vypálených tabulek zajistilo Novoborsko ve spolupráci s přehraničním Sdružením obcí Žitavské hory.  
     

     

 

   
  2.7.  V sobotu 2. července proběhly ve Svojkově cyklistické závody 5. ročníku  Svojkovského poháru HAVEN  se zázemím na zámecké zahradě. Děti v různých věkových kategoriích závodily v dopoledních hodinách. Pořadatelé pro ně měli připravené hodnotné ceny, občerstvení i exhibici mistra světa v cyklotrialu p. Martina Šimůnka. V odpoledních hodinách závodili dospělí, kterým, bohužel, již počasí příliš nepřálo. Přesto však byl Svojkovský pohár vydařený.  
     

     

 

   
  Červen  2011                                                                                                                                                                     Tom.  
     
  25.6.  V sobotu 25. června k večeru se sešli na zámecké zahradě svojkovští občané, členové obecního zastupitelstva, starostové obcí Novoborska, členové rodiny a přátelé p. starosty Gustava Pilze, aby mu popřáli k jeho 50. narozeninám. Večer byl velmi srdečný, proběhl v pohodě s veselou zábavou.  
     

   

 

   

     

 

   
  Květen  2011  
     
  28.5.  V sobotu 28. května za pěkného počasí se konal v areálu zámecké zahrady tradiční  Den dětí. Přišly děti různého věku i mnoho dospělých. Hlavní organizátorka paní Marcela Sedláková přítomné přivítala a prvního bodu programu se ujali svojkovští hasiči. Předvedli, jakým způsobem se zasahuje při požáru. Hořící domeček hasili nejen oni, ale s jejich pomocí i děti. Veškeré soutěže pod vedením dospělých - střelba, hody na terče, lovení rybiček, střílení gólů, skládanky, malování, skoky v pytlích, lovení bublin z mýdlové vody - děti zaujaly a ty se po účasti těšily z věcných odměn. Velký zájem mezi dětmi byl o skotačení na nafukovací lodi i o svezení na koních. Na závěr se opékaly buřtíky. Program Dětského dne v hezkém prostředí zámecké zahrady se všem přítomným líbil.  
     
 

 
     
 

 

     
 

   

 

     
 

 

 

  Večer zábava pokračovala. Sešlo se asi 70 svojkovských a jejich přátel. Pěkně nám vyhrávala country skupina, přítomní se v hloučcích u ohně dobře bavili. Všem chutnal dobrý guláš podávaný p. starostou Pilzem, pivo čepovali hasiči. Někteří z nás jsme se zašli podívat k hradu na nové zábradlí, které v týdnu zabudovali manželé Robert a Marcela Sedlákovi. Hlavním bodem programu byla dražba máje, které se opět vtipně ujal p. Zdeněk Budský. Následovalo pokácení májky. A zábava se protáhla do noci.  
     
 

 
     
 

 

     
  1.5.  V neděli 1. května odpoledne se konala na zahájení  Mariánského měsíce již 15. poutní mše v Modlivém dole. Mši celebroval litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Přivítal ho starosta p. Gustav Pilz a předal mu od obce dárek věnovaný sklářskou firmou    Haidl & syn. Před mší p. Vladimír Bäser daroval obci obraz skalní kaple. Letošní mše se zúčastnilo asi 180 lidí.  
     
 

 

 

     
  Duben  2011  
     
  30.4.  V odpoledních hodinách muži ozdobili a postavili májku, letos asi 23 m vysokou. Krásnou čarodějnici, sedící na saních, vytvořili manželé Budští s paní Sedlákovou a hasiči ji umístili ke sloupu na kladku, aby sjela přímo na hranici. Navečer se sešli dospělí i děti v hojném počtu - ke 200 lidí, mezi nimi krásné malé i velké čarodějnice. P. starosta Pilz všem, kteří se podíleli na akci "čarodějnice", poděkoval a hlavně všem, kteří přiložili ruku k dílu při rekonstrukci sociálního zařízení v budově. Dílo je opravdu povedené. Po zapálení ohně p. Pilz a spol. podávali dobrý gulášek, hasiči čepovali Gambrinus. Při hře country skupiny probíhala pěkná zábava přes půlnoc. Do rána májku i oheň hlídalo několik místních hasičů. "Čarodějnice" byly vydařené, počasí nám přálo.  
     
 

   

 

     
 

 
     
 

 

     
  Velkou dubnovou akcí na zámecké zahradě byly úpravy v budově - zejména rekonstrukce sociálního zařízení. Odborné práce prováděla firma p. Jiřího Borůvky, pomocné práce pod vedením p. starosty vykonávali zdarma četní dobrovolníci, vodoinstalaci p. Petr Strnad, ženy uklízely. Všem patří poděkování.  
 

     
 
     
 
     
 

 

27.4.  Skupina občanů - 4 ženy a 3 muži ve středu 27. dubna odpoledne uklidili cestu v Modlivém dole, prostor před kaplí a okolí pomníku.
     
  26.4.  V posledním dubnovém týdnu 12 členů místních hasičů a další dobrovolníci se dali do přípravy "čarodějnic". Někteří obstarali v lese suché dřevo na hranici, společně ji postavili. Další rozřezávali polena z pokácených stromů v zámecké zahradě, které jsou určeny ke spálení. Také přivezli smrkový kmen na májku a plochu kolem hranice upravili.  
     
 

   

 

     
  25.4.  Tradičně proběhla koleda o Velikonočním pondělí.  S pomlázkou dopoledne přicházely ty nejmenší děti, některé v náručí svých tatínků, hodovali mladší i starší chlapci i dospělí muži,  téměř 60 koledníků. Byli srdečně vítáni, děti si  písničkou vykoledovaly zdobená vajíčka, čokoládové sladkosti, a všichni dostali další mašličku na pomlázku.  
     
 

   

 

     
  24.4.  V neděli 24. dubna děkan novoborské farnosti pater Josef Pavlas sloužil v pěkně vyzdobené kapli sv. Václava velikonoční  mši. Poděkoval OÚ za opravu malých varhan, kterou provedla varhanářská firma - otec a syn Žloutkovi. Mši hudbou doprovázel významný varhaník p. Jiří Chlum. Přítomno bylo asi 60 občanů. Organizací opravy varhan a zajištění koncertu OÚ pověřil p. Miloslava Tomše.  
     
  24.4.  Po malé přestávce p. Chlum zahrál několik skladeb evropských skladatelů 18. a 19. stol. a dvě své variace na daná témata. Varhanní koncert  byl velmi pěkný, vyslechlo jej více než 80 občanů, z nichž někteří na opravu varhan přispěli.  
     
  2.4.  Na velmi hezké jarní sousedské posezení v sobotu 2. dubna se přišlo pobavit 50 přátel pěkné zábavy. Ve skupinkách si vyprávěli, při hudbě si zatancovali i zazpívali. Všichni měli dobrou náladu a spokojeně se rozcházeli.  
     
 

 
     

 

  2.4.  V odpoledních hodinách 2. dubna skupina čtyř místních hasičů opět zasahovala. Tentokrát vzplál a rychle se šířil oheň ve višňovce nedaleko bývalého kravína. Jejich zásah byl úspěšný, pro jistotu přivolali pomoc hasičské jednotky ze Sloupu, přijeli i hasiči z Nového Boru a České Lípy.  
     
  Březen  2011  
     
  26.3. V sobotu 26.3. tři  místní hasiči opravili cestu na rozcestí k Modlivému dolu v místě, kde se pod projíždějícím autem část cesty propadla.  
     
  4.3.  Zastupitelstvo obce pozvalo u příležitosti Dne žen místní občany k setkání na sále v budově OÚ při hudbě p. Milana Šefčíka. Pobavit se, zatancovat i zazpívat si přišlo asi 45 svojkovských i některých jejich přátel. Přítomné maminky, babičky, tetičky potěšila darovaná květina. Pěkné bylo popovídání a pobavení.