ŽIVOT V OBCI
  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
     
  Prosinec  2012                                                                                           Rok 2012 text, foto  Jiřina Tomšová                              
31.12.  Pěkný a veselý  silvestrovský večer  zažily na sále OÚ  téměř čtyři desítky sousedů a přátel. Někteří z přítomných přišli po společné domluvě ve slušivých nočních úborech, košilích i pyžamech. Bylo veselo, všichni se bavili a při hudbě p. Šefčíka tancovali. O půlnoci jsme zazpívali svojkovskou hymnu, připili jsme si a navzájem si popřáli všeho dobrého  do nového roku 2013. Potom všichni sešli ke kostelu podívat se na ohňostroj, pořízený ze společného příspěvku, zazpívali jsme českou hymnu a vrátili se na sál. Zde - nejvtipněji oblečeným párem - byli zvoleni manželé Laďka a Pavel Šorfovi. Zábava pokračovala, zpívalo se a postupně se lidé rozcházeli.
   
 
 

30.12.  V neděli 30. prosince ve 13 hodin se vydala 45 členná skupina  malých i dospělých svojkovských  od rozcestí u Zámečku Modlivým dolem  kolem kaple na Tisový vrch.  U vyhlídky muži založili ohníček, opekli jsme si buřtíky a všichni jsme se dobře bavili.  Počasí nám přálo a v pořádku jsme sešli dolů. Výlet byl vydařený, líbil se i dětem.

 

   

Knihovna - 2012

V obci je činná místní knihovna. Vlastní téměř 2000 svazků. V tomto roce byli zapsáni 24 čtenáři, zapůjčili si 325 výtisků. Z Městské knihovny v České Lípě jsme obdrželi 3 výměnné soubory - celkem 100  knih.  Knihovna uspořádala  fotovýstavku po přivítání občánků a pro tuto akci s dětmi nacvičila pásmo veršů a písní. K zahájení adventu při rozsvícení vánočního stromu děti v knihovně nacvičily koledy. V místní knihovně je zdarma přístupné připojení k internetu. Knihovnu v obci vede od září 1962, tedy 50 let, pí Jiřina Tomšová. V prosinci za přítomnosti p. starosty obdržela na návrh Městské knihovny v České Lípě ocenění od Krajské knihovny v Liberci.
Blahopřání - 2012
V r. 2012 bylo osobně předáno písemné blahopřání a dárkový balíček 16 občanům starším 70 let. Nezapomněli jsme na bývalé občanky Svojkova pí Trčovou , která bydlí u syna v Novém Boru, a pí Potůčkovou v Domově důchodců ve Sloupu. Blahopřání již 38 let organizuje pí  J. Tomšová.  Svojkovským rodičům  se letos narodilo 1 děvčátko a 6 chlapců. Rodiče obdrželi gratulaci a pro děťátko dárek. Manželům Stratílkovým bylo 18.10. k 65 letům společného života předáno přání a dárkový balíček.
Sport - 2012
Celoročně podle rozpisu bylo využíváno naše víceúčelové hřiště - zejména hráčí tenisu. K tréninku i hře sloužilo hráčům nohejbalu a fotbalu. Fotbalové treninky starších žáků v Bukovanech, kam docházejí i chlapci ze Svojkova, vede již 8. rokem p. Pavel Šorf ml. a zúčastňuje se s nimi soutěží v kopané. Svojkovské hřiště je pravidelně udržováno.
22.12.  Dva dny  před Štědrým dnem  v sobotu 22. prosince odpoledne se sešlo v kapli sv. Václava více než 90 lidí, aby si vyslechli vánoční písně a skladby a zazpívali si koledy. Přítomné přivítal  p. Tomeš, zazpívaly svojkovské děti, některé zahrály na flétničky.Velmi pěkně zpívaly členky pěveckého sboru  z České Lípy, zazněly flétny, kytary.  A potom za doprovodu varhan zpívali koledy všichni přítomní. Na závěr p. starosta Pilz poděkoval pí Kejklíčkové za uspořádání této slavnosti, za varhanní doprovod, za výzdobu kostelíčka. Potom  před kostelíkem  p. starosta podával teplý nápoj, lidé si popovídali a s hezkým pocitem odcházeli do svých domovů.

 

   

15.12.  V sobotu 15. prosince od dopoledních hodin probíhal na hřišti v Bukovanech tradiční turnaj v kopané " Zamrzlá kopačka". Zúčastnilo se 5 mužstev, všechna utkání vyhráli svojkovští fotbalisté.

8.12.   Místní dobrovolní hasiči svolali na sobotu 8. prosince brigádu. Uklízeli a upravovali prostor v budově na zámecké zahradě po zednických pracích.
7.12.   Od 19 hodin se konalo na sále mikulášské sousedské posezení při hudbě p. M. Šefčíka. Tentokrát se občané scházeli pomaleji, ale v 21 hodin jich byly na sále téměř čtyři desítky a všem se zábava líbila.
7.12.   V pátek 7. prosince před 17. hodinou přicházely rodiny s dětmi k OÚ. Když byl vyzdobený sál naplněný do posledního místečka, přišli očekávaní - krásný Mikuláš Zdeněk a dva andělé. Pozdravili přítomné a Mikuláš "zatelefonoval" čertům. Tak byly děti připraveny na jejich příchod. Přišli velmi hezcí a hodní čerti Martin a Milan. Děti postupně přednášely a andělé jim podávali nadílku. Balíčky dobrot zajistil OÚ i za příspěvěk od občanů. Díky jim.

 

   

 

   

 

   

5.12.  Jako každým rokem 5. prosince  po setmění prošly vsí  pohádkové  postavy - s lucerničkou  Mikuláš Dan a dva krásní čerti Pavel a Gusta. Po domluvě s rodiči dětí tato skupinka navštívila jejich rodiny, děti zazpívaly nebo přednesly básničku a odměnou dostaly dárečky.

   

1.12.  Po setmění se na zahájení adventu sešla u kaple sv. Václava téměř stovka malých i dospělých Svojkovanů. Pan starosta přítomné přivítal a všem popřál hezký advent. Děti zazpívaly koledy a potom se rozsvítil vánoční smrk. Pro děti i dospělé p. Pilz a p. Šorf připravili teplý nápoj. Krásný slunečný den i sváteční podvečer se vydařil.

 

1.12.  V dopoledních hodinách v sobotu 1. prosince se sešly na sále OÚ svojkovské děti mladšího věku se svými maminkami. Pod vedením pí Pavlíny Štěpánkové a její dcery Elišky děti zdobily perníčky a malbou dotvářely vyřezávané andělíčky, stromečky a jiné tvary. Perníčky předem napekly dvě maminky a čtyři děvčátka. Všichni odcházeli spokojeni a děti si odnášely své výrobky domů.

 

   
 

   

Listopad  2012

V listopadu pokračovaly práce v budově na zámecké zahradě. Pomocných prací se ujali hasiči a někteří dobrovolníci.

 

   

26.11.  Po tři listopadové pondělky se místní děti v knihovně učily a procvičovaly koledy pro adventní zpívání.

13.11.  Měsíc říjen i listopad byl pro některé hasiče časově náročný. Čtyři strojníci a velitel p. Martin Průcha absolvovali o sobotách pětidenní hasičské školení - vždy po 8 hodinách. Závěrečné zkoušky úspěšně vykonali 13.11. Po skončení školení 10.11. byli vyzváni Operačním střediskem hasičského záchranného sboru v České Lípě k výjezdu, aby pomohli zraněnému turistovi ve skalách. Přijeli k němu jako první, ještě před lékařskou ambulancí a hasiči z jiného sboru.
Říjen  2012
Začátkem října OÚ uspěl se svou žádostí u Odboru ochrany památek Krajského úřadu a obdržel povolení k probourání zdiva v JV části hospodářské budovy na zámecké zahradě pro umístění vrat. Prací byla pověřena stavební firma p. Mílana Hány. Pomocné práce o víkendech zde vykonávali zdarma svojkovští hasiči. Když bylo třeba, přišli pomoci i další dobrovolníci. Podmínkou pro povolení této akce jsou úpravy ve stejném stylu, t.j. velká vrata a malá vrata v průčelí budovy. Jmenované zhotoví  p. Zdeněk Štoček ve své firmě.

 

   

Září  2012

29.9.  V sobotu 29. září se u nás konal  2. Václavský jarmark.  Od ranních hodin panoval na zámecké zahradě zvýšený ruch. Hasiči přivezli dvě polní kuchyně, v jedné řezník s pomocníky vařili ovar, v další ohřívali guláš, v kotli zabíjačkovou polévku. Dále se hasiči připravovali  na čepování piva a limonády, ženy na vaření kávy a prodej závinů.  Některé stánky byly postaveny již v pátek navečer a služba z řad hasičů v budově na zámecké zahradě nocovala. V sobotu brzy ráno nastoupili někteří z pořadatelů a pomohli určit přijíždějícím stánkařům a výrobcům vhodné umístění tak, aby byli všichni spokojeni a vzhled jarmarku byl upravený. V letošním roce přijelo ke 40 výrobců se svými stánky, stolky, mnozí se hlásili ještě v týdnu před jarmarkem. V 9 hodin bylo vše připraveno a přicházeli první návštěvníci. Po celý den si prohlíželi a kupovali keramiku, kachle, dřevěné výrobky, perníky, batikovaný textil, hračky, pletené výrobky, loutky, ručně vyráběné šperky, vazby květin i cibule, vitráže, sýry, pečivo, svíčky ze včelího vosku, med, medovinu. Zaujaly i včely ve skleněném úlu. Hostům se líbila tradiční řemesla. Páni Haidlové předváděli sklářské umění, své mistrovství kovář se svým synkem, keramička, košíkářka, perníkářka, cukrář s trdelníky / pro zasmání - ten nepředpokládal takovou návštěvnost, došly suroviny, a proto s ním  pro ně  zajel pořadatel do zdejšího krámku /. Uspěly stánky s bramboráky, klobáskami, haluškami, atd. Jídla a pití bylo dost po celý den. Jarmark nabídl bohatý kulturní program, country hudbu skupiny The Lusatian Grass, nádherný dixieland Ajeto dixieland, zazněla skotská hra na dudy. Své umění předvedlo několik skupin malých mažoretek z Nového Boru. V polední přestávce přijel pozdravit přítomné a oslovit Svojkovany sv. Václav na koni se svou družinou v dobovém oblečení. Bylo to pro všechny milé překvapení. Loutkaři ze Cvikova upoutali děti i dospělé pohádkou Čertův švagr.  Po celý den měly děti zájem o projížďky na koních i o pohyb na nafukovací lodi. Na jarmark do Svojkova se přišlo podívat na tři tisíce návštěvníků. Všichni byli spokojeni s nabídkou, programem, organizací, s hezkým prostředím areálu zámecké zahrady a pěkným počasím. Od rána do odpoledne program natáčela televize MITEL. Děkujeme. Organizátoři 2. Václavského jarmarku - OÚ, hasiči a další dobrovolníci pěkně připravili na odpoledne bohatou tombolu a na večer zábavu při jarmareční muzice Nešlapeto. P. starosta Pilz poděkoval všem, kteří se podíleli na této náročné akci  před a  při jarmarku a za úklid po jeho skončení  - hasičům, všem organizátorům a pořadatelům, zastupitelům OÚ.
Video z jarmarku:  MITEL TV 2. Václavský jarmark
                                                                                         Svojkovští  na 2. Václavském  jarmarku - r. 2012

 

   
 

   

28.9.   V pátek 28. září v 16 hodin sloužil pater Josef Pavlas v naší kapli slavnostní  svatováclavskou  mši. Vzpomněl patrona a ochránce naší země i naší obce knížete Václava. Zmínil se o jeho zbožném a mravním životě, o jeho pokoře a smyslu pro spravedlnost, o jeho vzdělání, o tom, že byl vzorem pro druhé. Děkan Pavlas zdůraznil důležitost radosti z práce, z přátelství a pokoje v rodinách. Mši na varhany doprovázel p. Policer z České Lípy, na závěr zahrál a zazpíval  Václavský  chorál  a přidal dvě koncertní skladby. Mši bylo přítomno 16 občanů.

28.9.  Od ranních do pozdních odpoledních hodin v pátek 28. září na zámecké zahradě asi 30 mužů stavělo velké stany pro návštěvníky jarmarku, vynášeli lavice, hasiči naváželi pivo a limonády, 8 žen připravovalo a peklo  67 jablečných závinů. Dokončoval se úklid v budově. S velkým nasazením 12 lidí připravovalo pro jarmark u Šorfů od časných hodin do noci zabíjačkové hody.

 

   

23.9.  Úpravu zámecké zahrady před 2. Václavským jarmarkem opět organizovali místní hasiči. Pokosili rovné i méně přístupné plochy. Např. v neděli 23. září se úklidu na zahradě, pod hradem a v budově věnovala desítka hasičů a dobrovolníků, v týdnu rozhrnuli navezený písek na příjezdovou cestu.

1.9.  Obecní úřad  uspořádal v sobotu ve 14 hodin na sále v čp. 12  vítání občánků. S 6 dětmi narozenými v letošním roce přišli všichni pozvaní rodiče, dále byly uvítány tři děti narozené dříve. Školní a předškolní děti v knihovně nacvičily pásmo veršů a písní pro maminky a jejich maličké. Program vyslechlo přes 40 dospělých i přítomné starší děti. Po svém projevu p. starosta Pilz předal rodičům nejmladších pamětní listy a jména dětí byla zapsána do pamětní knihy narozených. Děti obdržely od OÚ  ve Svojkově a Poštovní spořitelny vklad na založený účet a plyšovou hračku jako pozornost  České pošty, rodiče převzali blahopřání a maminky také květiny. Byla pozvána profesionální fotografka a každé z maličkých vyfotografovala v zapůjčené kolébce. Celá akce byla zdařilá a velmi srdečná.
Občané si mohou prohlédnout fotografie z vítání občánků ve vestibulu OÚ, potom v knihovně v pondělí odpoledne.

 
 

 

   
Srpen  2012
18.8.  Po pátečních přípravách v areálu zámecké zahrady se konal v sobotu 18. srpna 6. ročník cyklistického závodu Svojkovský pohár Haven  2012. Dopoledne pořadatelé uspořádali závody dětí různých kategorií a odpoledne závody dospělých se startem a cílem zde. Byl zajištěn doprovodný program, občerstvení i hodnotné ceny. Akci řídil p. Zdeněk Arnold.

   

 

   
11.8.  Na zámecké zahradě se dopoledne sešla desítka hasičů a dobrovolníků k další brigádě. Odvezli zbytky pařezů a větví z pokácených stromů, někteří vysekávali křovinořezy méně přístupné plochy.  Hasiči se rovněž starají po celé léto o vysekání rovných ploch v areálu parku.
Červenec  2012
29.7.  V rámci 6. ročníku  Českého varhanního festivalu  se konal 29. července koncert v naší kapli sv. Václava. Tento festival představuje cenné varhany bez ohledu na jejich velikost a region, kde se nacházejí. Díla Mistrů varhanní hudby 16. - 18. st. přednesl p. Adam Viktora, zazpívala sopranistka pí Gabriela Eibenová. Hodnotný koncert vyslechly necelé tři desítky přítomných.
Místní  jednotka dobrovolných hasičů o počtu 14 mužů dostala převodem od skalických kolegů hasičské auto Škoda 706 - MATES. Na vybavení členů jednotky získala Obec od Krajského úřadu dotaci, která pokryla polovinu nákladů na jejich oblečení.

 

 

   
Červen  2012                                                                                                                                                                   Tom.
24.6.  Na nedělní dopoledne 24. června OÚ spolu s hasiči opět zorganizovali brigádu, které se zúčastnilo 20 občanů. Pracovali na zámecké zahradě, kde kosili trávník a upravovali další část terénu. Někteří ze zúčastněných prováděli pískováním údržbu hřiště.
23.6.  Cvičení Zumby v rytmu tanců si přišlo vyzkoušet do areálu zámecké zahrady pod vedením instruktorky pí Petry Tojmarové 14 svojkovských dětí, převážně děvčátek. Lekce, trvající 60 minut v sobotu 23. června dopoledne, se jim líbila.
20.6.  V poledních hodinách ve středu 20. června byl hasičům ohlášen  lesní požár v sedle Tisového vrchu. Svojkovští hasiči p. Průcha, p. Sedlák a p. Fiala - lesník - ve špatně přístupném terénu jako jediní mohli vyjet terénním autem Praga V3S a dopravit vodu až k místu požáru. Akce se ještě zúčastnili hasiči ze sborů z České Lípy, Nového Boru a Sloupu v Č. Požár byl zavčas uhašen.
19.6.  V úterý 19. června po 8. hodině  v rámci exkurzí  v profesionálních i neprofesionálních knihovnách, které pořádá Městská knihovna v České Lípě, navštívilo svojkovskou knihovnu 35 knihovnic z okresu Česká Lípa. Knihovnu si prohlédly, seznámily se s její historií a  zhlédly  výstavky fotografií ze života v obci. Akce byla vydařená.
9.6.  V sobotu 9. června se na zámecké zahradě sešli svojkovští hasiči a další dobrovolníci - 12 lidí - a pokračovali ve stahování a pálení roští a v úpravě terénu.
Květen  2012
26.5.  V 2. polovině měsíce května bylo třeba připravit areál zámecké zahrady pro  Dětský den : sekat trávu, upravit terén, uklidit v budově.
26. května od časných hodin 10 dobrovolníků naložilo a odvezlo 3 valníky pařezů, ještě pokračovali ve stahování větví u cesty vedle zámecké zahrady, urovnávali zde terén. V dopoledních hodinách  hasiči připravovali techniku, p. Průcha opakoval  s dětmi  hasičský zákrok a děti se těšily na odpoledne.
26.5.  Ženy, maminky, dívky pro děti připravily řadu soutěží, např. chytání rybek, skoky v pytlích, chůze na chůdách, na prkénkách, hody kroužků, vytváření bublin a plnění různých úkolů s procházkou kolem hradu a soutěží na jeho nádvoří. Organizace se opět ujala pí Marcela Sedláková, mnohé vedoucí soutěží byly v přestrojení za pohádkové bytosti, což do krásného prostředí zámecké zahrady jakoby patřilo. Hasiči připravili  paintball, tato střelba na cíl lákala především chlapce. Program Dětského dne vyvrcholil hašením hořícího domečku. Pod vedením dospělých ho hasily střídající se děti. Počasí bylo pěkné, jako objednané, a akce pro děti vydařené. Všem organizátorům patří dík.

 

 

 

 

 

 

Večer pokračovala další zábava. Při ohni se povídalo, p. starosta podával dobrý gulášek, hasiči čepovali Gambrinus, došlo na dražbu májky a její pokácení. Postupně do noci se všichni spokojeně rozcházeli.
12.5.  Pozvání na  jarní sousedské posezení,  které bylo v sobotu 12. května na sále OÚ, příjalo 25 občanů. Společně se pobavili a při hudbě p. Šefčíka si zatancovali.
1. 5.  Již před 14. hodinou se začali scházet a sjíždět za velmi teplého počasí návštěvníci  Modlivého dolu. Obec opět zajistila pořadatele pro organizaci parkování aut. Od parkoviště se lidé vydali Modlivým dolem ke skalní kapli, kde od 15 hod. probíhala  mše svatá - letos v pořadí již 16. - k zahájení Mariánského měsíce.  Přítomno bylo několik kněží, hlavním celebrantem byl  generální vikář z Litoměřic Stanislav Přibyl.  Pěkně zazpíval 7 členný sbor polských mnichů. Mše se v krásném prostředí zúčastnilo více než 200 lidí. Mezi prvními přítomnými byli členové štábu České televize, kteří průběh mše nátáčeli. Pořad bude uveden na podzim na ČT 2 v cyklu o významných studánkách.
     

 

   

 

   
Duben  2012
30.4.  Svůj čas v pondělí 30. dubna mnozí svojkovští věnovali  přípravě tradičních " čarodějnic ", v letošním roce již počtvrté na zámecké zahradě. V dopoledních hodinách muži zavěsili figurínu čarodějnice na lano ke sloupu u zámecké zdi. Tuto pěknou čarodějnici vytvořily pí Budská, pí Listíková a pí Průchová, zúčastnily se i jejich dcerky. Odpoledne asi 15 mladších i starších mužů za pomoci traktoru p. Šorfa st. vztyčili ozdobenou májku a upevnili ji. Povzbudit je přišly děti i maminky s kočárky. Počasí nám nebývale přálo, bylo slunečno, tento den teplota dosáhla 27 st.C. Muži připravili lavice a stoly, umístili je na posekaný trávník.
     

 

 
           

 

A večer této významné noci mohl začít. Místní hasiči byli připraveni na čepování piva, p. starosta Pilz a spol. na podávání dobrého guláše, který odpoledne uvařili v obecní polní kuchyni. Dívenky menší i větší a ženy přestrojené za nápadité čarodějnice zdobily celý večer. Jakmile se začalo stmívat, hasiči podpálili hranici  a do plamenů  spustili čarodějnici, sedící na koštěti. Byla to pěkná podívaná pro více než 200 přítomných. Vyhrávala country skupina, oheň hořel, lidé se bavili  přes půlnoc a někteří zůstali  do rána hlídat májku. Letošní pálení čarodějnic se v krásném prostředí zámecké zahrady opět velmi vydařilo.
 
 

       

 

     

 

   

 

   
29.4.  Skupina místních dobrovolných hasičů pod vedením p. Martina Průchy připravila pro děti na nedělní dopoledne 29. dubna hasičskou akci na zámecké zahradě - nácvik hasičského zásahu. Akce se bude ještě opakovat a při oslavě Dětského dne děti předvedou, čemu se naučily.

 

 

   

 

   

 

   
28.4.  Protože bylo nutné v areálu parku na zámecké zahradě posbírat mnoho spadaných větví, sezval sem p. starosta Pilz na sobotní dopoledne 28. dubna větší počet lidí - našich občanů i rekreantů, aby se této práce ujali. Přišlo téměř 30 dobrovolníků a organizovaně postupovali, větve sbírali a odváželi. Odstranění větví byla podmínka pro zdárnou údržbu trávníku. Ještě tento den p. Pilz trávník posekal.
 

   

 

     
Po skončení sběru větví vyjeli místní hasiči do lesa pro označené dřevo na hranici a pro smrkový kmen na májku.
V odpoledních hodinách 7 žen a 2 muži z obce uklidili prostor před skalní kaplí a cestu v Modlivém dole. Spodní část cesty opravily Lesy ČR. Studánku u Strážce - jako každým rokem - vyčistil a okolí upravil p. Josef Kouřil ml.  Tím byl Modlivý důl připraven pro návštěvníky mše svaté, která se vždy uskuteční 1. května v 15 hodin.
     

 

   

 

   
16.4.  V březnu dokončila firma p. Borůvky zednické práce v přízemí budovy OÚ čp. 12. Odstraněním příčky mezi stávající kanceláří a skladem byl zvětšen již nevyhovující malý prostor kanceláře OÚ. Po skončení zednických prací bylo třeba během měsíce března a dubna rozšířit rozvod elektřiny, vody, odpadu a topení. Tyto práce udělali dobrovolníci, zcela zdarma zde odpracovali desítky hodin. Novou kancelář čekají ještě další úpravy, aby mohla být uvedena do plného provozu.
První kancelář byla vybudována v roce 2000, tehdy Česká pošta uvolnila jednu z používaných místností - byla zde umístěna telefonní ústředna. Od r. 1992 do r. 2000 p. starosta úřadoval na sále v 1. patře budovy, což nebylo příliš vhodné.
     

 

   

 

   
15.4.  V neděli 15. dubna dopoledne, jako každý rok zjara, 6 dobrovolných hasičů po předcházejícím oznámení projelo Svojkovem a provedli sběr železného šrotu.
9.4.  Mrazivé, ale slunečné dopolední počasí  o Velikonočním pondělí doprovázelo Svojkovem malé i velké koledníky. Pozdravit a koledovat s pomlázkou jich přišlo opět více než 50. Na velikonoční koledu se vždy malé děti, větší chlapci i jejich tátové i dědové těší.
 

   

 

     
 

   

 

     
7.4.  Hezké dopoledne o velikonoční Bílé sobotě prožily děti na sále OÚ, kde pod vedením paní Štěpánkové a její dcery Elišky a s pomocí svých maminek barvily a zdobily velikonoční vajíčka. Také si vytvořily z připraveného materiálu jarní výzdobu. Své výrobky si s radostí odnášely domů.
 

   

 

     
 

   

 

     
7.4.  Opět na svojkovské hasiče čekala nelehká práce při cestě u zámecké zahrady. Přestože počasí v sobotu 7.4. nebylo příznivé,  p. Šorf st., p. Pilz, p. Fiala a p. Šorf ml. řezali, nakládali a odváželi od ranních hodin do odpoledne vytažené pařezy od pokácených stromů. V tomto týdnu také p. Šorf st. uvláčel celou plochu zahrady.
 

   

 

     
  6.4.  Část obecní cesty k čp. 106 - k p. Liškovi - byla ve špatném stavu. P. Lubomír Macháček cestu opravil, přivezl štěrk, navezl povrchový materiál a svými stroji cestu urovnal. Štěrk i povrchový materiál hradila Obec.  
     
Březen  2012
23.3.  V pátek 23.3. 6 dobrovolných hasičů pokračovalo v odstraňování určených stromů a keřů při cestě vedle zámecké zahrady. Také naložili a odvezli suť z budovy na zahradě.
3.3.  Již potřetí zorganizoval OÚ  sousedské  posezení s hudbou p. Milana Šefčíka u příležitosti Mezinárodního dne žen. Na sál v čp. 12 se přišlo v sobotu 3. března pobavit a zatancovat si asi 50 občanů. Sál byl zcela zaplněn. Brzy po zahájení p. starosta G. Pilz a p. místostarosta P. Šorf ml. předali s osobním popřáním přítomným ženám pěknou kytičku s barevnými fréziemi. Také jsme si připomněli významné datum pro Svojkov - 4. březen 1992, kdy Svojkov opět získal svoji správní samostatnost / po 13 letech nuceného připojení k Novému Boru / - tedy 20 let nové existence Obce Svojkov. Přítomní v sále zazpívali píseň svojkovských a dál se pěkně bavili i tancovali.
                                                        
 

   

 

     
 

 

 

     
Únor  2012
24. 2.  V pátek 24. února v odpoledních hodinách skupina 5 hasičů odčerpávala vodu z tajícího sněhu a po deštivých dnech u dvou rodinných domů.
5.2.  Ani značný mráz neodradil 9 místních hasičů od naplánované akce. Sešli se v neděli 5. února ráno a celé dopoledne likvidovali křoví a  stromy z náletu na kraji zámecké zahrady při cestě pod Jakešovými. Je to nutné pro rozšíření cesty a pro uvolnění místa před stavbou oplocení zahrady.