ŽIVOT V OBCI
  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
     
  Prosinec 2013                                                                                  Rok 2013 zaznamenala Jiřina Tomšová
31.12.  Téměř 4 desítky občanů se přišly na pozvání OÚ pobavit  o silvestrovském večeru  na sál v čp. 12, po domluvě tentokrát v oblečení s proužky. K poslechu i tanci hrála hudba p. Baumgartnera. O půlnoci všichni přivítali  nový rok 2014  a popřáli si navzájem stálé zdraví, štěstí, spokojenost. Venku jsme zhlédli ohňostroj, pořízený ze společného příspěvku a v kostelíčku jsme zazpívali státní hymnu. A zábava na sále dále pokračovala.
     
 
 

 

 
 

 

 

Hasiči - 2013

Jednotka požární ochrany obce má 12 členů, velitelem je p. Martin Průcha, jeho zástupcem p. Pavel Šorf ml. V r. 2013 prošli členové 40 hodinami odborné přípravy zakončené testem, velitelé a strojníci 2 denní cyklickou přípravou. 6 členů absolvovalo školení pro obsluhu motorových pil a školení pro práci s pilou k hasičským zákrokům u HZSCL. Při brigádách v obci odpracovali členové jednotky zejména na zámecké zahradě a v budově 219 hodin, při akcích na zámecké zahradě 403 hodiny a při údržbě techniky 150 hodin. Během roku byli zavoláni ke 3 záchranným akcím. Pomocí dotací rozšířili vybavení jednotky. ( Bližší informace ve výroční zprávě.)
Knihovna - 2013
V obci je činná knihovna, vlastní 1887 svazků, 4 soubory v počtu 190 knih jí byly zapůjčeny v oběžných souborech od Městské knihovny v České Lípě. Jsou přihlášeni 24 čtenáři a zapůjčili si 308 knih. Knihovna zorganizovala na 12. dubna přednášku významného historika p. PhDr. Vladislava Jindry z Nového Boru o historii Svojkova. Hodnotnou přednášku s promítáním vyslechlo 64 občanů. V knihovně byly uspořádány 3 fotovýstavky : jarní - Zámecká zahrada v letech 2009 - 2012, letní - Setkání bývalých žáků Národní školy ve Svojkově v r. 2013,  podzimní - Jarmark 2013. V listopadu děti v knihovně procvičovaly koledy pro zpívání na zahájení adventu a pro zpívání v rámci projektu Česko zpívá koledy.
Přání k narozeninám - 2013
V letošním roce jsme byli gratulovat 17 občanům, kteří jsou starší 70ti let. Všichni obdrželi od OÚ osobně předané písemné přání a dárkový balíček. Nezapomněli jsme na pí Annu Trčovou, dnes bydlící u syna v Novém Boru, ve Svojkově žila od r. 1948 do r. 2010, a pí Marii Potůčkovou, která je v domově důchodců ve Sloupu v Č. V obci se narodily 3 děti - dva chlapci a jedna holčička. Rodičům narozených dětí blahopřejeme.  Pro děti OÚ připraví vítání občánků.
Sport - 2013
Víceúčelové hřiště bylo s přihlédnutím na počasí využíváno po celý rok. Podle rozpisu hráli tenisté, v zimě až březnu zde trénovali bukovanští fotbalisté, za které kopou i svojkovští. Několik treninků tu měl p. Pavel Šorf i se žáky, které trénuje již 9. rokem - letos tým starších žáků a starší přípravky.
29.12.  V neděli 29. prosince před 13. hodinou se začali scházet svojkovští a jejich přátelé na rozcestí k Modlivému dolu. Po společném fotografování se děti i dospělí vydali Modlivým dolem a stezkou k vyhlídce na Tisovém vrchu. Sem dorazilo všech 80 účastníků, na ohníčku se opekly buřtíky, povídalo se. Počasí na dnešní datum nebývale přálo, i slunce hřálo. Po uhašení ohýnku výletníci po skupinkách sestupovali. Odpoledne bylo vydařené.

 

   

22.12.  V kapli sv. Václava se v neděli 22. prosince odpoledne uskutečnilo  2. vánoční sousedské zpívání,  které opět zorganizovala, kostelík svátečně vyzdobila a na kytaru a varhany doprovázela pí Dana Kejklíčková. Koledy zazpívaly svojkovské děti, několik skladeb i koled tři studentky, členky českolipského pěveckého sboru, jako host vystoupila operní zpěvačka a režisérka z Brna slečna Renata Fraisová. V jejím podání zaznělo několik písní, i slavná Tichá noc. Po programu zpívali koledy všichni, kteří náš kostelík navštívili - 85 malých i dospělých. Pěkné bylo, že jsme se v předvánočním čase sešli a po programu si i popovídali při čaji a svařeném víně, které vždy pí Laďka Šorfová doma připraví.

 

 

 
 

 

 

15.12.  Pěkné nedělní dopoledne 15. prosince  při kolovrátku  pí Antošové a její dcery Kateřiny ze Sosnové prožilo 20 dětí a jejich maminky i někteří tatínkové na sále v čp. 12. Vyprávělo se o ovečkách, o zpracování vlny a všichni si mohli vyzkoušet  předení na kolovrátku - replice kolovrátku z 2. pol. 18. století. Povedenou akci zajistila pí Pavlína Štěpánková. Ta rovněž s pěti děvčátky předem doma napekla perníčky, které si děti na sále zdobily, zatímco další vyráběly z vlny náušničky.

 

   
 

   

14.12.  V sobotu 14. prosince proběhl v Bukovanech fotbalový turnaj  Zamrzlá kopačka. Probíhal o 6 hráčích v každém týmu. Svojkovští se umístili na 1. místě, vyhráli všechny zápasy. Blahopřejeme.

11.12.  V rámci projektu  Česko zpívá koledy  svojkovské děti doprovázené rodiči i prarodiči zpívaly 11. prosince od 18 hodin ve vánočně vyzdobené knihovně na sále OÚ koledy. Zúčastnilo se více než 30 občanů.
                                                                                      

 

   

6.12.  Ve vyzdobeném sále v čp. 12 se konala v pátek 6. prosince odpoledne  mikulášská nadílka pro děti,  kterou zorganizoval OÚ. Naděloval Mikuláš Zdeněk s andělem Ivankou. Doprovázeli je čerti Milan a Míra. Zúčastnilo se téměř 30 dětí, další přítomní byli jejich rodiče. Děti Mikulášovi zazpívaly, přednesly básničku a s nadílkou odcházely mrazivým a silně větrným večerem do svých domovů.

Večerní  mikulášské sousedské posezení  při hudbě p. Milana Ševčíka bylo tentokráte málo navštívené.

 

   

5.12.  Ve čtvrtek navečer - jako vždy 5. prosince - procházel Svojkovem sv. Mikuláš, tentokrát Petr, se svým doprovodem - půvabným andělem Eliškou a krásnými čerty Jirkou a Robertem. Společně navštívili rodiny s dětmi, kde za přednes veršíků nebo zazpívání předávali dětem nadílku dobrot.

 

 

Listopad  2013

30.11.  Ve Svojkově jsme přivítali  adventní čas  v sobotu 30. listopadu. Před setměním se u kostelíčka scházeli svojkovští - 25 dětí a na 40 dospělých. Své zpívání zahájily děti písní Půlnoční, kterou se naučily ve škole ve Sloupu. Potom přišly na řadu koledy, které po tři listopadové pondělky děti procvičovaly v místní knihovně. Zpívání se líbilo a následovalo rozsvícení vánočního smrku. Pro děti byl připraven teplý čaj, pro dospělé svařáček. I přes mírný deštík se zahájení adventu vydařilo.

 

   

Říjen  2013

28.10.  Velmi hezký podvečer za pěkného počasí zažily děti se svými rodiči, některé i s prarodiči v pondělí 28. října na zámecké zahradě. Zde je v podhradí čekala světýlky lemovaná  stezka odvahy, kterou připravili někteří tatínkové a starší chlapci. Děti postupně stezkou procházely, setkávaly se strašidly, za nimi šli dospělí. Následoval  lampionový průvod - s cílem vyhledat poklad u strašidla ve skále. Každé z více než 30 přítomných dětí obdrželo odměnu a diplom o své odvaze. Následovalo opékání buřtíků. Všem, kteří pomohli, zejména hlavním organizátorkám pí Dáše Šorfové a pí Marcele Sedlákové za dobrý nápad a přípravu  byla odměnou radost a spokojenost dětí a poděkování  dospělých.

 

   

17.10.  Ve čtvrtek 17. října se konal v kapli sv. Václava  folkový koncert.  V 1. části koncertu vystoupila skupina ZHASNI, nominovaná na hudební cenu Anděl 2012, v 2. části vystoupil s kytarou i ukulele písničkář p. René Souček s nejlepším folkovým albem tohoto roku . Koncertu bylo přítomno více než 5 desítek posluchačů.

 

11.10.  Všichni, kteří pomáhali při akci  " jarmark ", byli pozváni na pátek 11. října na posezení v budově na zámecké zahradě. Ochutnali výborný guláš, pobavili se a při kytarách a harmonice si zazpívali. Místní hasiči se postarali o dřevo i topení v krbu a o provoz v kuchyni. Pro 50 přítomných to byl hezký večer.

Září  2013
30.9.   Obecní úřad děkuje místním dobrovolným hasičům, organizátorům a všem pomocníkům za práci před i při jarmarku, za úklid stanů, stolů, kuchyně i prostoru v budově o následující neděli. Také poděkování patří 6členné komisi za organizaci jarmarku, která se několik týdnů pravidelně scházela a zajišťovala celou akci.
28.9.  Již tradičně probíhal v sobotu 28. září na zámecké zahradě  3. Václavský jarmark.  Od časného rána organizátoři pomáhali přijíždějícím stánkařům s výběrem míst. Ti přijížděli většinou se svými výrobky, které zde nabízeli : keramika různého druhu, krásné perníky, látkové hračky, polštářky, výrobky pletené, háčkované, proutěné, četná bižuterie, dřevěné i umělé hračky, kožené výrobky, výrobky z kamene, ze skla, med, svíčky ze včelího vosku, koláče, zákusky, atd. Při práci jsme sledovali skláře p. Jiřího a Jakuba Haidlovy, uměleckého kováře p. Romana Kotrče, drátenici i keramičku s hrnčířským kruhem. Pěkný program byl zajištěn na celý den. Střídavě vyhrávalo pět kapel : country The Lusatian Grass, Ajeto Dixieland, Jumbo, Septima Milana Šefčíka, Nešlapeto. V několika skupinkách vystoupily dívenky - mažoretky z Nového Boru, své cvičení předvedly žákyně 5. r. ze ZŠ Sloup. Pro děti byla připravena dopolední pantomima Fortisimo. Odpoledne na nádvoří hradu sledovalo na 50 dětí se svými rodiči i prarodiči maňáskovou pohádku Zubejda princezna solimánská v podání loutkoherců ze Cvikova s kytarovou mezihrou. Přítomní měli pěkný zážitek. Menší děti se rády povozily na malém dřevěném kolotoči. Místní maminky připravily pro děti na celý den tvořivé dílničky. U stánku s perníky si mohly samy děti perníčky zdobit. Po poledni přijel přítomné pozdravit patron naší obce kníže Václav se svou družinou.
I občerstvení bylo bohaté. Místní se ujali prodeje výborných zabíjačkových výrobků, piva, limonády, závinů, kávy. Soukromníci nabízeli bramboráky, klobásy, grilované maso, medovinu, trdelníky, zmrzlinu a další dobroty. Slunné dopoledne i poměrně teplý den přilákal jistě 2700  návštěvníků. Po několik hodin probíhala bohatá tombola. Kolem 18. hodiny výrobci uklízeli své stánky. Večer, i když bylo chladněji, si občané přišli popovídat a poslechnout jarmareční muziku Nešlapeto a kapelu Jambo.
Video z jarmarku:  MITEL TV 3. Václavský jarmark
                                                                                             Svojkovští  na 3. Václavském jarmarku  - r. 2013

 

   
 

   
 

   

27.9.  Po téměř 14 dnech nepěkného počasí se v pátek 27. září vyjasnilo a přálo pracím na zámecké zahradě. Ještě bylo třeba dosekat trávu a okopat nové stromky. Od ranních hodin  dobrovolníci z obce i někteří rekreanti a hasiči,  kteří měli dovolenou, přinášeli lavice, stavěli stany, připravovali se na provoz v kuchyni. Ženy zde připravily a upekly 66 jablečných závinů. U Šorfů 10 lidí do pozdních večerních hodin provádělo náročné řeznické práce - ovar, polévku, jitrničky, jelítka, tlačenku.

 

   
 

   

22.9.  Od ranních do odpoledních hodin v neděli 22. září  pracovalo na zámecké zahradě více než 20 dobrovolníků. Místní hasiči, další občané Svojkova i rekreanti se podíleli na úklidových pracích před jarmarkem. Vysekávali křovinořezy méně přístupné plochy, vyhrabávali trávu, čistili zaplevelená místa pod hradem, prořezávali křoviny, odklízeli větve a připravovali dřevo pro provoz kuchyně. Někteří připravili beton a zabudovali  novou lavičku, dřevěnou sochu a zvoničku.  Další pracovali v prostoru za zdí u parkoviště. Všem, kteří přišli pomoci, patří poděkování.

 

   

Srpen  2013

21.8.  V týdnu od 18. do 24. srpna povolil Obecní úřad Svojkov na zámecké zahradě letní tábor dětí z hasičské jednotky Rožmitálu pod Třemšínem. Ve středu 21. srpna si děti zmíněné jednotky a svojkovské děti pod vedením p. Martina Průchy a dalších dobrovolných hasičů vyzkoušely  společný hasičský útok.  Vydařené akce se zúčastnilo téměř 30 dětí.
17.8.  V sobotu 17.8. od 9 hodin se konaly na zámecké zahradě za pěkného počasí cyklistické závody  Svojkovský pohár Haven 7. ročník  MTB XC. V dopoledních hodinách proběhly dětské závody, odpoledne následovaly věkové kategorie mužů a žen. Organizátoři zajistili pro četné diváky i závodníky bohaté občerstvení a doprovodné programy - cvičení na posilovacích strojích, exhibici mistra světa v cyklotrialu p. Martina Šimůnka, pro závodníky hodnotné ceny. Ředitelem závodu byl p. Zdeněk Arnold.

 

   

10.8.  V sobotu ráno se  muži s motorovými pilami  pustili do díla. Přicházející návštěvníci - dospělí i děti - si prohlíželi jejich vystavené výrobky a pozorovali mistry při práci. Hotová díla si přítomní mohli zakoupit a podle katalogu i objednat. OÚ zajistil prodej vstupenek, prodej občerstvení, hasiči čepovali pivo a limonádu, ženy podávaly jídlo. Pro děti byly připraveny krátké jízdy na koních. Den byl vydařený, slunečný. V pozdním odpoledni před krátkým deštěm se všichni sesedli ke stolům pod velký stan. Pod druhým přístřeškem již vyhrávali hudebníci skupiny 63 COMPANY, hráli do pozdního večera. V neděli dopoledne dřevosochaři dokončili poslední výrobky a svojkovští se postarali o rozebrání a úklid stanů a o uložení  výrobků, které sochaři věnovali obci.

9.8.  V pátek 9. srpna v deštivém odpoledni se sešlo na zámecké zahradě asi 10 lidí - hasičů i dobrovolníků, aby připravili vše potřebné   pro sobotní dřevosochání, které pořádal OÚ. Také postavili dva velké stany a přívítali mezi sebou 3 dřevosochaře z Podkrkonoší.

 

   
 

   

3.8.  Pěkný zážitek mělo 46 účastníků  4. varhanního koncertu v kapli  sv. Václava.  Varhaník p. Jiří Chlum přednesl v 1. části koncertu chorálové předehry Johanna Sebastiana Bacha, v 2. části skladby českých skladatelů 18. - 20. století.

                                                                                                                                                                                                    Tom.
Červenec  2013
27.7.  Po více než 45 letech se konal přímo ve Svojkově  svatební obřad našich občanů.  Nevěsta Tereza Kovařčíková a ženich Jan Kouřil si zvolili pro své  ANO  prostor hradu v areálu zámecké zahrady. Oddávajícím byl p. starosta Gustav Pilz. Za přítomnosti členů rodiny, svojkovských diváků a místních hasičů hezky promluvil k budoucím manželům a oddal je. Po skončení obřadu přítomní novomanželům popřáli do společného života vše nejlepší a místní hasíči je nechali pro štěstí projít pod vodním obloukem.
Červen  2013
15.6.  V sobotu 15. června v odpoledních hodinách se uskutečnilo na sále v budově OÚ  velmi srdečné  setkání bývalých žáků Národní školy ve Svojkově z let 1945 -1965.  Sraz se konal za přítomnosti téměř 60 lidí i dvou vyučujících. Přítomní zhlédli výstavky starých i nových fotografií z obce, film Hodina tělesné výchovy na jednotřídní škole, který se svojkovskými žáky natočilo v r. 1955 Studio populárních a vědeckých filmů. Organizátorka děkuje všem, kteří při  této akci pomohli. Fota ze setkání bude možné si prohlédnout ve vestibulu OÚ od 24. června.

 

   

8.6.  V sobotu 6. června se konal na zámecké zahradě  tradiční Den dětí. Soutěží se zúčastnily děti menší i větší, přihlíželi jejich rodiče i prarodiče. Hlavní organizátorkou byla opět paní Marcela Sedláková, soutěže vedlo asi deset maminek a dívek, střelbu na cíl paintball  p. Jan Kouřil. Díky sponzorům si děti odnášely pěkné ceny. Muži připravili dřevo na oheň pro opékání buřtíků.

Druhou polovinu odpoledne již řídili místní hasiči. Děti ukázaly, čemu se při nácvicích naučily a celá akce hašení zdárně probíhala, jen ke konci se přidal déšť.

 

   
 

   

8.6.  Kolem 19. hodiny se již scházeli účastníci večera, při ohni si povídali, hasiči čepovali Gambrinus. Po setmění se p. starosta Gustav Pilz ujal vedení  dražby májky i jejího pokácení.  Bylo chladněji, ale jasno, bez deště.

4.6.  Další dětské hasičské nácviky proběhly v prvním červnovém týdnu - v úterý a ve čtvrtek.
Květen  2013
16.5.  Místní hasiči uspořádali 16. května v odpoledních hodinách v areálu zámecké zahrady pro malé i starší děti  nácvik hasičského zásahu.  Pod vedením p. Martina Průchy roznášely hadice, učily se je spojovat a připravovat k hašení, mířit proudem vody na cíl a po skončení akce pomohly dospělým vše uklídit.

 

   

1.5.  Od r. 1996 se každoročně koná 1. května v 15 hodin v lesní kapli v Modlivém dole mše svatá na zahájení Mariánského měsíce. Letošní mši celebroval Mns. Jan Baxant, biskup litoměřické diecéze  za přítomnosti asi 150 účastníků.

Pro bezpečnost silničního provozu 3 místní muži organizovali parkování přijíždějících aut.
Duben  2013
30.4.  V úterý odpoledne hasiči za pomoci dalších dobrovolníků a výsuvného zařízení traktoru  ozdobenou májku vztyčili a na lano ke sloupu  zavěsili krásnou čarodějnici,  kterou opět připravili manželé Budští.
Po 18. hodině na zámeckou zahradu začali přicházet svojkovští a jejich přátelé - dospělí i těšící se děti. P. starosta Pilz s pomocníky podávali výborný guláš, který opět vařili v obecní polní kuchyni, hasiči čepovali pivo. Potom hasiči za pozornosti všech podpálili hranici a v ohni shořela čarodějnice. I přes chladné počasí a mírný deštík se všichni dobře bavili. Zábava pokračovala v budově u krbu při kytaře p. Haidla a p. Vláška, přítomní si s chutí zazpívali. O půlnoci jsme popřáli k narozeninám p. Jiřímu Listíkovi, který žije ve  Svojkově od r. 1945. Letošní pálení čarodějnic  bylo vydařené hlavně díky všem hasičům a OÚ.

 

   
 

   

26.4.  V pátek 26. dubna členové svojkovské hasičské jednotky započali  s přípravou tradičních čarodějnic. Přivezli dřevo, postavili hranici, očistili kmen smrku určený na máj. V letošním roce se pálení čarodějnic konalo již popáté v areálu zámecké zahrady.

12.4.  Více než 60 občanů si přišlo v pátek 12. dubna poslechnout na sál OÚ velmi pěknou přednášku p. Phdr. Vladislava Jindry z Nového Boru o historii Svojkova spojenou s promítáním historických fotografií. Akci organizovala Místní knihovna Svojkov.
6.4.  Hezké aktivní dopoledne v sobotu 6. dubna prožilo na sále OÚ 21 dětí za přítomnosti svých maminek. Děti přišly přivítat jaro, po delší době se i sluníčko na chvíli ukázalo. V rámci muzikoterapie děti poslouchaly hru na různé hudební nástroje, na některé si zahrály, snažily se hudbu vyjádřit pohybem - vše pod vedením muzikoterapeuta p. Petra Broniše z České Lípy. Program se všem dětem i rodičům velmi líbil. Tuto zdařilou akci zajistila pí Pavlína Štěpánková.

 

   

1.4.  Zimní počasí 1. dubna  o Velikonočním pondělí  neodradilo téměř 60 koledníků od tradičního hodování. Menší děti, starší chlapci i dospělí muži ve skupinkách přicházeli do rodin, za symbolické vyšlehání dívek a žen dostali na pomlázku mašličku, malované vajíčko, nějakou dobrotu, ovoce. Všichni si popřáli dobré zdraví a brzké jaro. Byla to hezká setkání.

 
 

Březen  2013

8.3.  Na pátek 8. března OÚ zajistil  sousedské posezení s oslavou Dne žen - v pořadí již čtvrté. Pozvání přijalo asi 40 občanů. P. starosta Gustav Pilz obstaral hezké květiny, které spolu s p. místostarostou Pavlem Šorfem ml. předali ženám. Všem přítomným se večer líbil, pěkně se bavili a tančili i zpívali při hudbě p. Šefčíka.