ŽIVOT V OBCI
  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
     
  ROK   2015                                                                                                          Rok 2015 text, foto J. Tomšová
                                                                                                                                                          
Hasiči - 2015
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Svojkov
JSDHO má 11 členů, velitelem je p. Martin Průcha. Všichni absolvovali pravidelné školení odborné způsobilosti v rozsahu 40 hodin. Zúčastnili se 5 praktických nácviků / pomoc osobě po pádu do studny, vyproštění osoby zpod spadlého stromu, zásah na hořící dům, zásah při požáru v komíně a taktické cvičení /.Toto povinné cvičení proběhlo se spřátelenou jednotkou z Grossschönau. Dále společně zasáhli při fingovaném požáru budovy na zámecké zahradě, z níž evakuovali ohrožené osoby a kde hledali tlakové nádoby s propan-butanem. Cvičení při teplotě nad 30° C bylo velmi náročné. Členové jednotky prošli školením o bezpečnosti práce s motorovou pilou, křovinořezem, s traktůrkem a sněhovou frézou. Pro péči o veškeré technické a chemické vybavení jednotky byl proškolen p. Josef Listík. Výcvik také absolvovali nositelé dýchací techniky. Školení jsou vždy zakončena testy. V tomto roce jednotka vyjížděla ke třem skutečným událostem - spadlé túje ze zámecké zahrady na silnici, kouř z lesa od Šidlova, požár v rodinném domě. Hasiči také zlikvidovali havarijní komín v čp. 13 a pokáceli nebezpečné stromy v obci. Jednotka získala solidní zázemí, pořídila si základní nářadí. Rozpočet určený pro jednotku s příspěvkem 10 000 Kč firmy Faureciia Systems s.r.o. byl využit na vybavení zbrojnice, na údržbu, opravy a úpravy techniky a na pohonné hmoty. Modernizování vozidel se ujali především p. Petr Junek a  p. Jaroslav Dörner. Všichni členové JSDHO jsou členy SDH.                      
Sbor dobrovolných hasičů
SDH ve Svojkově má 41 členů - dospělé i děti. Starostou je p. Robert Sedlák. Hlavní činností SDH je protipožární prevence, práce s dětmi a pomoc v obci  při společenských událostech a kulturních akcích. Od 1. ledna tři proškolení hasiči / p. Martin Průcha, p. Jaroslav Fiala a p. Petr Junek / vedli jednou týdně oficiální hasičský kroužek dětí a účastnili se s dětmi i soutěží. V tomto roce SDH uspořádalo 2. pingpongový turnaj, letní hasičskou zábavu a dospělí pomáhali při řadě akcí. V rámci  "Českého dne proti rakovině" prodali 300 květů měsíčků za 6000 Kč - v  okrese Česká Lípa bylo vybráno 21 368 Kč.
Knihovna - 2015
Výpůjční hodiny v místní knihovně jsou každé pondělí od 15 do 18 hodin. Knihovna vlastní 1486 knih. Městská knihovna nám v tomto roce ve třech souborech zapůjčila 160 svazků, z nichž knihovnice uspořádala šest výstavek knih. V letošním roce bylo zapsáno 25 čtenářů, vypůjčili si 358 knih. Knihovnu vede pí J. Tomšová. V květnu zde zorganizovala již 4. setkání bývalých žáků NŠ ve Svojkově s fotovýstavkami dobových i současných fotografií ze Svojkova. V září byla vystavena fota ze dřevosochání. V knihovně si děti poslechly četbu pohádek Františka Hrubína, nacvičily pásmo písní a veršů pro vítání občánků a koledy pro adventní zpívání.
Přání k narozeninám - 2015
V letošním roce jsme popřáli 16 našim občanům, kteří oslavili 70. a vyšší narozeniny. Všichni obdrželi od OÚ písemné blahopřání a dárkový balíček. Po vzájemné dohodě jim určená dvojice dárek osobně předala. 50 let společného života - zlatou svatbu - oslavily dva manželské páry. Gratulace organizuje pí J. Tomšová.
Třem trvale hlášeným maminkám se narodili tři chlapci. Slavnostně byl přivítán 24. října zatím jeden z narozených. Další přivítáme v příštím roce. Vítání občánků organizuje starosta obce p. G. Pilz, kulturní vystoupení dětí místní knihovna.
Sport - 2015
S přihlédnutím na počasí bylo  po celý rok využíváno naše víceúčelové hřiště. Podle rozpisu zde trénovali i hráli tenisté a trénovali fotbalisté z Bukovan, kde jsou i svojkovští členy TJ Družba. 28. března SDH Svojkov uspořádalo 2. pingpongový turnaj. 27. prosince se uskutečnil 4. hromadný výstup na Tisový vrch.
Prosinec  2015
31.12.  Pozvání OÚ k oslavě silvestra v budově na zámecké zahradě přijalo více než 30 občanů. K poslechu a tanci hrál p. Halajčík. Přítomní se dobře bavili a o půlnoci společně přivítali nový rok. Potom zhlédli ohňostroj, pořízený z příspěvků účastníků oslavy.
27.12.  V neděli  27. prosince odpoledne se uskutečnil  4. výstup na Tisový vrch. 6 desítek občanů - dětí i dospělých -  se vydalo Modlivým dolem kolem skalní kaple strmou pěšinou vzhůru k vyhlídce na Tisovém vrchu. Zde místní hasiči s povolením Lesů ČR a odboru životního prostředí rozdělali ohýnek k opečení buřtíků. Bylo slunné a pro konec prosince nezvykle teplé počasí. Všichni se spokojeně rozcházeli.  
     
   
 

   

..

20.12.  Velmi pěkné předvánoční chvíle prožili svojkovští občané a jejich přátelé v neděli 20. prosince vpodvečer při  4. vánočním zpívání. Ve slavnostně vyzdobené kapli sv. Václava, kde je padesát míst k sezení, se sešlo asi 120 lidí. Program zahájily místní děti nacvičenými koledami a vánočními písněmi. Zazpívaly i tři členky pěveckého sboru z České Lípy. Za klavírního, varhanního a kytarového doprovodu pí Dany Kejklíčkové, která byla také hlavní organizátorkou vánočního zpívání, následně zpívali všichni přítomní. Po ukončení si popřáli krásné Vánoce a s hezkými pocity odcházeli.

 

 

 

20.12.  Dopoledne v neděli 20. prosince se sešly maminky s dětmi na sále OÚ. Zde pod vedením pí Pavlíny Štěpánkové a její dcery Elišky děti vytvářely vánoční obrázky, andělíčky, betlémky. Předvánoční atmosféru provoněl ovocný čaj a punč i podávané cukroví.

 

   

..

19..9.  Za účasti 5 mužstev se konal v sobotu 19. prosince fotbalový turnaj  Zamrzlá kopačka. Turnaj byl velmi vyrovnaný. Svojkov získal 5 bodů a skončil na 4. místě.  "Kopačka " nezamrzla, bylo několik stupňů nad nulou.
5.12.  V sobotu 5. prosince navštívili rodiny s dětmi Mikuláš Zdeněk s andělem Věrkou v doprovodu krásných čertů Roberta a Pepy. I zde po dohodě s rodiči dětem nadělovali. Také přišli pozdravit některé ze sousedů.

   

 

4.12.  Více než čtyři desítky dětí přišly v pátek 4. prosince odpoledne v doprovodu dospělých  na mikulášskou nadílku  na sál OÚ. Po vyfotografování si s paní Kejklíčkovou zazpívaly a zacvičily. Potom všichni přítomní přivítali Mikuláše Martina a čerty Milana a Jaroslava. Za přednes básničky či písničky každé z dětí dostalo balíček dobrot, zajištěný představiteli zastupitelstva obce. Podvečer na sále byl rušný a veselý. Děti odcházely domů spokojené.

Večer se konalo na sále OÚ mikulášské sousedské posezení pro dospělé při hudbě Septima p. Milana Šefčíka.

 

 

 
 

 

 

Listopad  2015

28.11.  Adventní čas letošního roku přivítalo v sobotu 28. listopadu vpodvečer u kaple sv. Václava na 60 občanů, malých i velkých. Děti zazpívaly nacvičené koledy a potom všichni sledovali rozsvícení vánočního smrku. Dospělí si popovídali, zahřál je teplý nápoj a děti uvítaly pohyb na čerstvém sněhu.

 

   

..

6.11.  Asi 45 občanů, kteří pomáhali při akci JARMARK, přijalo v pátek 6. listopadu navečer pozvání  místostarosty obce p. P.Šorfa k setkání na zámecké zahradě. Zde všem za práci poděkoval starosta p. Pilz. Všichni poseděli, ochutnali gulášek a pobavili se.
Říjen  2015
31.10.  V sobotu odpoledne 31. října za teplého a slunného počasí se na zámecké zahradě sešlo asi 25 dětí s rodiči k oslavě svátku Halloween. Děti s pomocí dospělých vyřezávaly a dlabaly dýně, vyráběly lampiony, některé omalovávaly sádrové odlitky. Ženy uvařily chutnou dýňovou polévku. Vše probíhalo v srdečné atmosféře. Po společné výstavce svítících dýní a fotografování se všichni společně vydali osvětlenou stezkou odvahy pod hradem, odvážné děti si vzaly od strašidla sladkost. Na konci cesty je čekal ohníček a buřtíky. Hlavní organizátorkou této pěkné akce byla opět paní Marcela Sedláková, které pomáhali rodiče dětí za finančního zajištění OÚ.

 

   

..

24.10.  V neděli odpoledne 24. října za přítomnosti rodičů, příbuzných i známých proběhlo na sále OÚ  přivítání nejmladšího občánka Svojkova. Jeho jméno bylo zapsáno do pamětní knihy narozených, maminka obdržela od p. starosty za obec květinu a pro chlapečka dárek a pamětní list. Pro tuto slavnostní příležitost svojkovské děti nacvičily v knihovně pásmo veršů s písněmi.

 

 

 

Září  2015

27. 9.  V neděli  27. září odpoledne v kapli sv. Václava děkan novoborské farnosti pater Josef Pavlas sloužil za malé účasti občanů svatováclavskou mši.  Připomněl, že sv. Václav je patronem naší obce a celé české země, připomněl myšlenky a zásady Václavovy - je nutné žít moudře a spravedlivě, v pokoji a míru. Zdůraznil význam rodiny a úcty v ní.
26.9.  V sobotu 26. září se konal na zámecké zahradě již  5. Václavský jarmark. Od OÚ a místních vyžadoval velkou přípravu. Po celý páteční den hasiči a četní dobrovolníci stavěli stany, lavice, řezníci s pomocníky připravovali a vařili zabíjačkové výrobky, ženy pekly štrůdly, hasiči dovezli sudy s pitím. Kdo mohl a chtěl, přiložil ruku k dílu. Již v pátek navečer několik prodejců stavělo své stánky, další přijížděli v sobotu po půl sedmé, aby v 9 hodin mohl být jarmark zahájen.
Bohatým celodenním programem nás provázeli 3 veselí klauni a vyhrávala skupina MK 3- band. Své umění předvedlo několik skupin krásných mažoretek z Nového Boru, odpoledne vystoupili hudebníci kapely Ajeto Dixieland, večer hrála multižánrová hudba Abc.  Pro děti OÚ zajistil loutkovou pohádku Čertoviny, tvůrčí dílničky, skákací loď, projížďky na koních. V poledne přijel na koni kníže Václav se svou družinou a ke shromážděným promluvil. Návštěvníci viděli při práci skláře p. Jiřího a Jakuba Haidlovy, kováře p. Romana Kotrče, keramiky, drátenici, košíkářku. Stánkaři vystavovali a prodávali své zboží -  perníky, textilní výrobky, hračky, různou keramiku, bižuterii, proutěné zboží, pečivo, med, květinové vazby. Na celý den bylo pro přijíždějící připraveno bohaté občerstvení, zabíjačkové výrobky, klobásy, bramboráky, štrůdly, káva, pivo, limo, zmrzlina. Většinu pohoštění prodávali svojkovští. Rovněž zajišťovali výběr vstupného u pokladen / dospělí 30 Kč, děti zdarma / a další činnosti. Počasí bylo příjemné, i když k večeru bylo chladněji, ale bez deště. Na letošní Václavský jarmark se přišlo podívat více než 2000 lidí.
O úklid se postarali v neděli dopoledne hasiči a dobrovolníci. Všem, kteří při akci jarmark pomáhali, patří poděkování..
                                                                                  5. Václavský jarmark - r. 2015                   

 

   

..

 

   

..

 

   

..

Srpen  2015
29.8.  Sbor dobrovolných hasičů  uspořádal v sobotu 29. srpna v zámecké zahradě  hasičskou zábavu  s živou hudbou k tanci a poslechu. Bylo zajištěno občerstvení i bohatá tombola. Zábava se za pěkného počasí vydařila.
16.8.  V neděli 16. srpna proběhly na zámecké zahradě cyklistické závody -  9. ročník Svojkovského poháru,  který je součástí seriálu HAVEN MTB Series 2015. V dopoledních hodinách jely dětské kategorie, starší dívky a starší chlapci, odpoledne kategorie dospělých. Pro pobavení zajeli po poledni nový štafetový závod PIVO biker místní hasiči a hasičky. Všechny závody se vydařily, i když mírně zapršelo. Na předních místech se umístili závodníci ze Svojkova. Hlavními organizátory byli manželé Arnoldovi.

 

   

..

15.8.  V sobotu 15. srpna vpodvečer přišlo na sál OÚ 35 občanů na  besedu s vyprávěním plukovníka v.v. p. Karla Šeráka.  Dnes 92 letý bývalý velitel tanku 1. čs.samostatné tankové brigády vyprávěl o svém raném mládí, o svém životě vojáka za 2. sv. války v čs. jednotce, o bojích proti německým okupačním vojskům při cestě tankem přes Duklu na podzim r. 1944, přes Polsko, Moravu do Prahy až k Hradu. Přítomní si prohlédli archivní fotografie i vyznamenání našeho hosta. Znovu jsme si připomněli 70. výročí osvobození naší vlasti. Děkujeme manželům Koderovým za pozvání p. Šeráka.

 

 

 

8.8.  V tropických vedrech 8. srpna se konalo na zámecké zahradě již  3. dřevosochání.  Mistři motorových pil z Podkrkonoší vystavili svá hotová díla a předváděli dřevosochařské umění. P. Pavel Holec vyřezával z ulomené túje u vstupu do zahrady krásnou sovu, sedící na několika knihách - budoucí strážkyni zámecké zahrady. Pracoval i z malého lešení, které předem připravili hasiči. Prácí všech sledovali přicházející návštěvníci, mnozí si výtvory sochařů kupovali. Navečer se sešli občané k poslechu hudby 63 Company. O přestávce p. starosta dražil neprodané výrobky a přítomní se bavili.

 

   

..

 

   

..

Červenec  2015
11.7.  Za přítomnosti více než 300 posluchačů se uskutečnil 11. července v areálu zámecké zahrady  2. folkový večer  Svojkovská zahrada. Vystoupil uznávaný písničkář René Souček, hudebník Slávek Janoušek s Lubošem Vondrákem a oblíbený moravský zpěvák, skladatel a textař Vlasta Redl a jeho přátelé. Folkový festival se přítomným líbil, počasí přálo. O zajištění a zdárný průběh večera se postaral OÚ, místní hasiči a dobrovolníci - muži, ženy. Předem postavili stany, připravili  podium, přivezli zapůjčené lavice a postarali se o přípravu a podávání občerstvení. Všem, kteří pomohli, také i  při úklidu, patří poděkování.

 

   

..

4.7.  V sobotu 4. července v horkém odpoledni proběhlo na zámecké zahradě  společné taktické cvičení  výjezdové jednotky  Sboru dobrovolných hasičů Svojkov s kolegy s Grossschónau a Waltersdorfu. Cílem nácviku byla likvidace fiktivního požáru střechy na budově v zámecké zahradě, vyproštění několika osob ze zakouřené budovy a vynesení nebezpečného uskladněného materiálu. Cvičení se zúčastnilo 30 hasičů se sedmi zásahovými vozidly. Jízdu se světelným a zvukovým zařízením povolila HZS Česká Lípa. Úspěšné akci hasičů přihlíželo asi 25  dětí a dospělých.  

 

 

 
 

 

 

Červen  2015

13.6.  V rámci čtyř koncertů  Zpěvavý čtyřlístek pod širým nebem  vystoupil v sobotu 13. června v Modlivém dole pěvecký sbor Zpěvandule  z Mimoně s pražským ženským sborem Arytmie. Poslední vystoupení se pro silný déšť na hradě nekonalo, sbory si zazpívaly na sále OÚ v čp. 12. Všechny koncerty byly velmi pěkné a proběhly v srdečné atmosféře.

 

 

 

6.6.  Hezké odpoledne 6. června prožily děti v krásném prostředí zámecké zahrady, kde oslavily v přítomnosti dospělých  Den dětí. Maminky, starší děti, dobrovolníci měli pro děti připravené různé soutěže, hry, výtvarné činnosti, děti se projely na koních, dováděly na nafukovací lodi, hasiči pro ně zajistili střelbu na cíl. Hlavní organizátorkou byla opět pí Marcela Sedláková. Díky sponzorům i OÚ získaly děti četné odměny. Druhé poloviny programu se ujali hasiči. Pod vedením p. Martina Průchy děti z hasičského kroužku předvedly perfektně nacvičený hasičský zásah při požáru připraveného domečku. Byla radost se na tyto malé hasiče a hasičky dívat - z auta sjeli po skluzavce, roztočili a napojili hadice a začali s hašením.

.
Ve večerních hodinách přibylo na zámecké zahradě dospělých. P. starosta Gustav Pilz podával dobrý guláš, p. Zdeněk Budský se ujal dražby máje a její nový majitel ji pokácel. Lidé se bavili a hudba pěkně vyhrávala. Celý den byl vydařený s velmi teplým počasím.

 

   

..

 

   

..

Květen  2015
23.5.  V sobotu 23. května odpoledne se sešli v budově OÚ již počtvrté bývalí žáci Národní školy ve Svojkově. Nejstarší, kteří do zdejší školy nastoupili v r. 1945, se setkali po 70 letech, nejmladší, kteří školu opouštěli při jejím zrušení v r. 1965, po 50 letech. Na sraz přijelo více než 50 lidí z blízkých i vzdálenějších míst, včetně dvou učitelů. Bohužel, mnozí již přijet nemohli. Setkání bylo velmi srdečné, všichni si zavzpomínali, společně prohlíželi dobové fotografie i staré učebnice, zhlédli film " Hodina tělesné výchovy na jednotřídní škole ", který v roce 1955 se svojkovskými žáky natočilo Studio populárně vědeckých a naučných filmů Praha. Všichni se dobře bavili a také se mnohé dozvěděli o současném Svojkově. Pokud nám zdraví dovolí, sejdeme se opět za dva roky.
Děkuji místním ženám za přinesené pohoštění a dalším za podávání občerstvení, za půjčení promítacího zařízení a promítnutí filmu.  J.Tomšová

 

 

 

16.5.  Hodnotný  koncert v kapli sv. Václava  vyslechlo v sobotu 16. května  41 přítomných. Na varhany zahrála pí Dita Eiseltová, na klavír doprovodila i sopránový zpěv sl. Šárky Neprašové, sólo na housle přednesl p. David Singer. Zazněla díla známých skladatelů převážně 18. století. O pěknou květinovou výzdobu v kostelíku se postarala pí Dana Kejklíčková. Koncert v kapli sv. Václava se konal již pošesté.

 

   

..

1.5.  Poutní mše v Modlivém dole 1. května odpoledne - letos již po 20. - se zúčastnilo téměř 200 lidí z různých míst severních Čech.  Celebroval biskup litoměřické diecéze Mns. Jan Baxant. Organizaci parkování  aut opět převzali naši hasiči.

 

   

..

Duben  2015
30.4.  Odpoledne 30. dubna hasiči i dobrovolníci dokončili přípravy k pálení čarodějnic. Za pomoci výsuvného zařízení traktoru vztyčili ozdobenou májku a proběhla zkouška letu čarodějnice, kterou opět vytvořila pí Petra Budská. Navečer přicházející přítomní zhlédli výstavku dětských výtvarných prací s námětem "Nejkrásnější čarodějnice", porota soutěž vyhodnotila a děti získaly ceny. Tuto akci připravila pí Pavlína Štěpánková. V nápaditých kostýmech se předvedly malé i velké čarodějnice, p. starosta Pilz podával výborný guláš, hasiči čepovali pivo, limo. Následovalo podpálení hranice, na kterou slétla hlavní čarodějnice a přítomní se do noci bavili.

 

   

..

 

   

..

26.4.  Poslední dubnovou neděli se skupina hasičů ujala  přípravy "čarodějnic" již po 7. na zámecké zahradě. Přivezli kmen smrku na máj, dřevo a postavili hranici.
25.4.  V sobotu 25. dubna od 9 do 11 hodin cca 35 keškařů pod vedením manželů Hanykýřových uklízelo  v Dlouhém dole u vodopádu  a jeho okolí. Přístupovou stezku k vodopádu upravili a vybudovali zde schody. Členové SDH Svojkov a obec zajistili na schody dubové dřevo, nářadí (lopaty, rýče, krumpáče, hrábě, nůžky, sekyry, pily), rukavice, kbelíky a pytle na odpad, přistavili valník. Udělali velký kus práce. Díky!

 

   

..

6.4.  Chladné počasí s občasným sněžením provázelo o  Velikonočním pondělí  asi 65 koledníků - malých dětí, starších chlapců i dospělých. Hodování a setkání v rodinách byla tradičně srdečná.

 

   

..

2.4.  Na Zelený čtvrtek 2. dubna se sešly svojkovské děti na sále OÚ, některé s maminkami.  Pod vedením pí Štěpánkové a Elišky si připravily těsto na velikonoční muffiny, jejich upečení zajistila pí Dvořáčková. Děti se střídaly, další  tvořily velikonoční výzdobu, barvily a zdobily vajíčka. Odpoledne bylo vydařené, muffinky chutnaly, děti si své výrobky odnášely domů. .

 

   

..

Březen  2015
13.3.   Hezkou  oslavu Mezinárodního dne žen  prožilo na sále v pátek 13. března na 50 přítomných. Ve 20 hodin p. starosta G. Pilz a p. místostarosta P. Šorf pogratulovali ženám a každá od nich dostala pěkné květy orchidejí.. K dobré pohodě vyhrávala  SEPTIMA  p. Milana Šefčíka. Zábava se opravdu vydařila.

 

   

..

Únor  2015
28.2.  Sdružení dobrovolných hasičů Svojkov uspořádal 28. února od 9 do 14 hodin v budově na zámecké zahradě  2. pingpongový turnaj.  U dvou stolů se odehrálo na dva vítězné sety 56 zápasů, zúčastnilo se 18 hráčů ve třech kategoriích - muži, ženy, mládež do 18 let. Program utkání byl velmi dobře připraven, přítomní měli okamžitý přehled o výsledcích. Utkání proběhla v přátelském duchu. Pro hráče i diváky bylo připraveno občerstvení. Vítězové obdrželi diplom, skleněnou cenu a potlesk asi 30 přítomných. Hlavními organizátory byli p. Martin Průcha a p. Robert Sedlák. Patří jim poděkování za přípravu i průběh turnaje.

 

 

 
 

 

 

Leden  2015

11.1.  Silný vítr v sobotu 10. ledna způsobil  četné škody. Také JSDHO Svojkov byl hlášen z Krajského operačního střediska oficiální poplach - silnice u brány do zámecké zahrady byla neprůjezdná. Svojkovští hasiči  okamžitě vyjeli - ve 20.10 hod. - k větrem poražené túji. Její tři kmeny padly ze zahrady na silnici, při pádu poškodily vstupní branku. Hasiči kmeny ze silnice večer odstranili a v neděli dopoledne túji rozřezali a odvezli. Na zahradě byly vichrem poškozeny další stromy a pádem túje keř lísky. Práce hasičů bude pokračovat.