ŽIVOT V OBCI
  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
     
  ROK  2016                                                                                Stručné zprávy o životě v obci s fotografiemi od r. 2009 do r. 2016
                                                                                                                                                zapsala Jiřina Tomšová, kronikářka.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce - 2016
Všech 11 členů absolvovalo 40 hodinové školení odborné způsobilosti, velitelé družstev a strojníci povinná školení v HZS ČL, členové způsobilí pro práci s motorovou pilou prošli 8 hodinovým školením, rovněž i nositelé dýchací techniky a 4 členové se zúčastnili dvoudenního kurzu "Technik chemicko- technické služby" a převzali díl zodpovědnosti za vybavení jednotky. Jednotka se zúčastnila 9 interních a 1 mezinárodního nácviku. Vedle těchto nácviků hasiči hasili s PV3S na úbočí Tisového vrchu skutečný lesní požár. Zásobení vodou provedli Š706 RTHP s pomocí dalších 4 jednotek. Během letních měsíců jednotka 10krát pomohla občanům při likvidaci vosích a sršních hnízd a v zimě s údržbou místních komunikací. Určení členové jednotky odpracovali středeční osmihodinové pracovní směny při údržbě a vylepšení techniky. OZ schválilo návrh zařazení JSDHO Svojkov mezi jednotky PO předurčené na civilní ochranu obyvatelstva. Zařazením může jednotka mimořádně zasahovat i mimo katastr obce a může získat z fondů ČR i EU dotace. V rámci předurčenosti se jednotka zúčastnila dvou taktických cvičení a do programu byla oficiálně zařazena.
Sbor dobrovolných hasičů - 2016
SDH má 56 členů, včetně 11 členů JSDHO Svojkov a 22 dětí. Starostou sboru je p. Robert Sedlák, jednatelem p. Petr Junek, velitelem SDH a zároveň velitelem JSDHO  p. Martin Průcha. Členové SDH pomáhali obci při řadě akcí, např. při kácení nebezpečných stromů, při úklidu v Dlouhém dole, podíleli se na odvozu nebezpečného a velkokapacitního odpadu a sběru železa, vyčistili studánku v Modlivém dole a pod skalami u čp. 6. Svou prací se podíleli na většině společenských a některých kulturních akcích, zorganizovali dvě akce sportovní. Sbor zajišťuje práci s mládeží. Hasičský kroužek vede p. Martin Průcha a p. Jaroslav Fiala. Na zámecké zahradě se konal dvoudenní česko-německý hasičský tábor se 30 dětmi a 14 dospělými a okresní kolo soutěže hasičské všestrannosti, kde v 6 disciplinách soutěžilo 100 dětí a svojkovské obsadily pěkné 4. místo. SDH prostřednictvím obce požádalo o dotaci na dopravní automobil pro JSDHO. V rámci akce Český den proti rakovině SDH prodal 300 ks květů měsíčku a obdržel poděkování od OSH Česká Lípa.
Místní knihovna - 2016
V místní knihovně jsou výpůjční hodiny každé pondělí od 15 do 18 hodin. Knihovna vlastní 1438 svazků. Městská knihovna Česká Lípa nám ve 3 souborech zapůjčila 210 knih /v ceně 52000Kč/, z nichž knihovnice uspořádala 6 výstavek. Každý soubor má naše knihovna půjčen na 1 rok. V letošním roce bylo zapsáno 32 čtenářů, z toho je 18 dětí. Všichni si celkem půjčili 310 knih. Na 9. duben knihovna zorganizovala hodnotnou přednášku p. PhDr. Vladislava Jindry z Nového Boru o historii Svojkova s promítáním. Tuto přednášku si vyslechlo 55 občanů. V knihovně si děti poslechly četbu pohádek O pejskovi a kočičce - spojenou s omalovánkami, četbu Mach a Šebestová jeli na školní výlet - s kreslením křídami na návsi a čertí pohádky s kreslením podle své fantazie. V knihovně děti nacvičily pásmo k vítání občánků a procvičily si koledy pro adventní zpívání. Knihovnu vede pí Jiřina Tomšová. Uspořádala  fotovýstavku "Čarodějnice 2016" a fotovýstavku věnovanou obnově cesty v Modlivém dole a navrácení křížové cesty.
Přání k narozeninám a výročím- 2016
V tomto roce jsme popřáli 20 našim občanům, kteří oslavili 70. a vyšší narozeniny. Všichni obdrželi dárkový balíček a přání podepsané OÚ. Po dohodě s nimi jim byl určenou dvojicí dárek vždy předán. Gratulace dobrovolně organizuje pí J. Tomšová. 10. dubna proběhlo slavnostní přivítání jednoho občánka, narozeného v předcházejícím roce. V r. 2016 se žádné miminko nenarodilo. Vítání občánků zařizuje p. starosta, účinkují svojkovské děti.
Sport - 2016
Naše víceúčelové hřiště bylo podle počasí využíváno po celý rok. Trénovali a zahráli si zde místní tenisté i fotbalisté. Rovněž zde trénovali 1 krát týdně přes zimu mladší a starší fotbalisté z SK Družba Bukovany, kde jsou členy i někteří občané Svojkova. 27.2. SDH Svojkov uspořádalo v budově na zámecké zahradě 3. pingpongový turnaj. 7.8. proběhl v zámecké zahradě 10. ročník závodu horských kol Svojkovský pohár, který je součástí seriálu HAVEN. Pořadateli byli opět manželé Arnoldovi. 30.12. se uskutečnil už 5. hromadný výstup na Tisový vrch  a 31.12. se konal na hřišti silvestrovský fotbálek, zorganizovaný SDH Svojkov.
Prosinec  2016
31.12.  Oslavu silvestra zorganizovala obec v budově na zámecké zahradě. Této oslavy se zúčastnilo asi 30 občanů, bavili se při harmonice p. Lepka a při kytaře p. Vláška. Nový rok 2017 přivítali přípitkem s přáním všeho nejlepšího a zhlédnutím ohňostroje.
31.12.  S fotbalem se poslední den v roce rozloučilo 18 hráčů ze Svojkova, Bukovan a Pihelu na našem hřišti. Hráli 9 proti 9 za přítomnosti 15 diváků, kteří se mohli zahřát čajem nebo svařáčkem. Fotbalové setkání zorganizovalo SDH Svojkov.
30.12.  V pátek 30. prosince odpoledne za mlhavého počasí se uskutečnil již  5. výstup na Tisový vrch.  Na turistický výšlap se vydalo přes 50 lidí, včetně dětí.
   
           
 

 

 

17.12.  V pozdním odpoledni v sobotu 17. prosince se konalo ve svátečně vyzdobené kapli sv. Václava hezké už 5. vánoční sousedské zpívání. Asi 70 účastníků si poslechlo koledy v podání svojkovských dětí a písně dvou dívek z českolipského pěveckého sboru. Následně všichni přítomní za doprovodu kytary, varhan a klavíru pí Dany Kejklíčkové - hlavní organizátorky -  společně zazpívali koledy a vánoční písně.

 

   

..

10.12.  V sobotu 10. prosince se na hřišti SK Družba Bukovany hrál fotbalový turnaj "Zamrzlá kopačka". Této sportovní akce se zúčastnilo 6 mužstev, včetně svojkovského.
9.12.  K celorepublikové akci " Pošta Ježíškovi " se zapojilo i Rádio Impuls. Jeho výzvu k účasti na této akci přijalo také SDH Svojkov. V pátek 9. prosince přes nepěkné mlhavé počasí se před 15. hodinou sešla řada dětí i dospělých na zámecké zahradě a společně vypustili  téměř 80 balónků se svými přáními Ježíškovi.

 

 

 

5.12.  V pondělí 5. prosince za mrazivého podvečera prošli obcí Mikuláš Petr, anděl Věrka a krásní čerti Robert a Jaroslav. Na přání rodičů navštívili rodiny s dětmi.  Za přednes básničky či písničky předali dětem nadílku.

 

 

 

3.12.  Téměř 30 dětí přišlo i s dospělými 3. prosince po setmění do vyzdobeného sálu OÚ na mikulášskou nadílku. V úvodní časti hezká čertice Dana s kytarou s dětmi zpívala, tančila, děti vystoupení také doprovázely rytmickými nástroji. Společně vymodelovaly i nového čertíka. Potom již všichni přítomní čekali na krásné pohádkové bytosti - Mikuláše Míru, anděla Káťu a velké čerty Jardu a Milana. Byli hodní, ale přesto trošku strachu bylo. Děti jim ale statečně zazpívaly, přednesly básničku a odnášely si nadílku dobrot, kterou zajistila obec.

 

   

..

Večer se konalo mikulášské sousedské posezení s hudbou Septima p. Milana Šefčíka.
Listopad  2016
28.11.  V pondělí 28. listopadu prožilo v knihovně 12 dětí čertovskou hodinku - čtení o českých čertech a jejich malování.

 

   

..

27.11.  O první adventní neděli 27. listopadu odpoledne se konalo v Modlivém dole  slavnostní otevření zrekonstruované turistické stezky a navrácení křížové cesty  na původní místo za účasti asi 200 přítomných. Splnilo se společné přání z minulých let p. Josefu Kouřilovi ml. a Tomšovým a jistě i dalším. Na jaře r. 2015 p. Kouřil navrhl podobu stojanů, pí Jiřina Tomšová pořídila fotokopie původních obrazů zastavení zavěšených v kapli sv. Václava a tím doložila, že mohou být kopie k použití, a slíbila pomoci při organizování akce. Revírník p. Jaroslav Fiala zajistil účast Lesů ČR, s.p. Krajské ředitelství Liberec. Ty společně s NPÚ Územní odborné pracoviště v Liberci plán s drobnými změnami odsouhlasily a převzaly. Projekt pojaly velkoryse. Zrekonstruovaly celou cestu a podle dodaných dobových fotografií obnovily schodiště k oratoři. P. Kouřil zhotovil a usadil kříž, poutač a stojany a vsadil obrazy do kapliček. Pomáhali mu členové rodiny. Hodnota celého díla v Modlivém dole, které financovaly Lesy ČR, je téměř milion korun. Dílo je povedené a dne 27. listopadu za účasti řady hostů a kněží jednotlivá zastavení posvětil generální vikář litoměřického biskupství.
Po ukončení slavnosti svojkovští a někteří z hostů poseděli v budově na zámecké zahradě, kde jim místní ženy připravily pohoštění.

 

   

..

 

   

..

 

   

..

25.11.  Ve Svojkově jsme slavnostně přivítali advent v pátek 25. listopadu v 17 hodin za přítomnosti mnoha občanů. V kapli sv. Václava zazpíval ženský pěvecký sbor ze Sloupu a s hudebním doprovodem vystoupily děti s písněmi nacvičenými v MŠ skřítka Ostružinky. České tradiční koledy procvičované v knihovně zazpívaly děti před kaplí. Potom p. místostarosta rozsvítil vánoční strom s krásným řetězem svíček. Následovalo zahřátí čajem nebo svařáčkem, který připravila pí Laďka Šorfová.

 

   

..

5.11.  V sobotu 5. listopadu proběhlo v naší obci  taktické cvičení požární ochrany. Pod vedením JSDHO Svojkov nacvičovali vzájemnou spolupráci němečtí dobrovolní hasiči z Grossschoenau a Waltersdorfu a čeští hasiči z Varnsdorfu. Odbornou zdravotní pomoc zajišťovali členové ČČK ze Šluknova. Cílem cvičení byla likvidace fiktivního požáru v budově OÚ, evakuace osob pomocí žebříku, dálková doprava vody a zajištění nebezpečných látek. / fota na stránkách SDH /
Říjen  2016
27.10.  Odpoledne v sobotu 27. října za pěkného počasí proběhla na zámecké zahradě akce nazvaná dýňování. Přišlo hodně dětí s rodiči i prarodiči. Děti s jejich pomocí u venkovních stolů dlabaly a vyřezávaly dýně, uvnitř budovy vytvářely různá strašidýlka. Ženy uvařily výbornou dýňovou polévku, připravily z dýní pomazánku, nabídly dýňová semínka. Následovala výstavka svítících dýní a pro děti svačinka - lívanečky se šlehačkou. Předem je doma u Sedláků pomohly smažit starší dívky. Po setmění se děti s lampiony vydaly lucerničkami označenou stezkou odvahy kolem hradu. Cestu takto připravili tatínkové se staršími chlapci. Děti byly statečné, i když je postrašily ukryté pohádkové bytosti. Posledním bodem této velmi hezké akce bylo opékání buřtů. Hlavní organizátorkou tohoto odpoledne byla opět paní Marcela Sedláková.

 

   

..

22.10.  V sobotu 22. října navečer se sešlo na zámecké zahradě více než 50 občanů, kteří se v tomto roce podíleli prací při akcích pořádaných obcí. Starosta a místostarosta všem přítomným poděkovali, následovalo pohoštění a volná zábava.
15.10.  Okresní sdružení hasičů Česká Lípa uspořádalo 15. října po dohodě s OÚ Svojkov na zámecké zahradě celostátní hru PLAMEN, které se zúčastnilo v několika věkových kategoriích 150 dětí. Z 15 družstev mladších žáků se naše děti pod vedením p. Průchy a p. Fialy umístily na pěkném 4. místě. Za možnost uspořádání závodů OÚ obdržel od předsedy OSH Česká Lípa děkovný dopis.
1.10.  6. Václavský jarmark  se konal v sobotu 1. října za teplého a slunného počasí. Od časných ranních hodin přijížděli řemeslníci a tradiční stánkaři se svými výrobky - někteří stavěli své stánky již v pátek vpodvečer. Na místě je čekali naši organizátoři. Parkování přijíždějících aut zajišťovali hasiči. Návštěvníci jarmarku viděli ukázky tradičních řemesel, prohlíželi si a kupovali výrobky ze skla, keramiky, dřeva, látek, vlny, papíru, přírodnin, kůže, výrobky cukrářské, sýry, atd. Tentokrát bylo méně perníkářů a prodejců bižuterie. Do prodeje se zapojily i děti z MŠ Ostružinka se svým hezkým stánkem. Pro děti obec zajistila bohatý program - pohádku cvikovských loutkoherců Giňol, projížďky na koních, skákací hrad, šermování organizované členy kmene Askété, malování na obličeje, tvůrčí dílničky, které připravily většinou místní ženy. Programem dne provázel veselý klaun, hrála hudební skupina MK 3-band. Baletní představení na motivy Labutího jezera velmi hezky předvedly místní děti. Vystoupilo několik skupin krásných, úspěšných mažoretek z Nového Boru. V poledne přijel se svým doprovodem patron obce kníže Václav a promluvil ke svojkovským. Odpoledne vyhrávala hudba Ajeto Dixieland. Přítomné také lákala bohatá tombola. Po celý den se prodávalo občerstvení, o které byl z řad návštěvníků velký zájem. Organizátoři ještě přikupovali klobásky, chleba i nealko pivo. Hosté si pochvalovali atmosféru na jarmarku, jeho organizaci, přátelská setkání i krásné počasí. Na 6.  Václavský jarmark se přišlo podívat asi 3500 dospělých a dětí, nejvíce ze všech těchto akcí. Večer pokračovala jarmareční zábava.
V neděli dopoledne pomáhalo s úklidem asi 20 dobrovolníků z obce.
                
                                                                                     6. Václavský jarmark - r. 2016 .

 

   

..

 

   

..

 

   

..

 

   

..

Září  2016
30.9.  Po celý den v pátek 30. září  probíhala na zámecké zahradě náročná  příprava 6. Václavského jarmarku. Pracovalo zde téměř 40 občanů. Muži přivezli lavice, stavěli stany, podium, stan pro podávání občerstvení.  Řezníci s místními pomocnicemi zajišťovali staročeskou zabíjačku s veškerými výrobky. Ženy připravovaly a pekly štrůdly s náplní ze 25 kg jablek. Také oloupaly 50 kg brambor na těsto na bramboráky. Další výrobci dodali doma vyškvařené sádlo. Pověření dobrovolníci přivezli klobásy na opékání a další potřebné potraviny. Hasiči obstarali piva a limonády k čepování. K dispozici kuchařům byla nově zařízená kuchyně.

 

   

..

28.9.  Na pozvání OÚ  a místních hasičů přišlo v 18 hodin na zámeckou zahradu asi 25 občanů. P. místostarosta si ověřil, zda jsou splněny úkoly, určené jednotlivcům v předcházejících schůzkách "jarmarkové " komise.
28.9. Ve středu 28. září odpoledne sloužil děkan novoborské farnosti pater Josef Pavlas v kapli sv. Václava za přítomnosti osmi občanů svatováclavskou bohoslužbu. Připomněl život knížete Václava, jeho význam pro naši zem, Václavovy zásady, podle nichž je třeba žít v pokoji a míru, spravedlivě a moudře. Moudrost není v získávání bohatství, moudrost je v lásce, dobrotě a pomoci druhým. Také zdůraznil význam křesťanské kultury, která dala základ evropské kultuře. Mši doprovázela na varhany profesorka varhanní hry. V závěru  pater Pavlas občanům obce požehnal.
Srpen  2016
27.8.  Sdružení dobrovolných hasičů Svojkov uspořádalo v sobotu 27. srpna večer na zámecké zahradě hasičskou zábavu s bohatou tombolou i občerstvením. K tanci i poslechu hrála hudba Diesell. Zábava za pěkného počasí se vydařila.
26.8.  Den 26. srpen je svatebním dnem našich občanů paní Kateřiny a pana Zdeňka Čežíkových. Byli oddáni v kapli sv. Václava.starostou obce p. Gustavem Pilzem za varhanního a klavírního doprovodu pí Dany Kejklíčkové.
20.8.  V sobotu 20. srpna se uskutečnilo na zámecké zahradě již  4. dřevosochání. Práci s motorovými pilami opět předvedli p. Pavel Holec a další dřevosochaři z Podkrkonoší. Jejich díla si přišlo prohlédnout přes 150 platících dospělých. Večer proběhla dražba neprodaných výrobků. Pro tuto akci obce hasiči připravili dřevo a občerstvení.  

 

 

 
 

 

 

14.8.  Ve dnech 12.-14. srpna místní hasiči uspořádali na zámecké zahradě pro malé členy SDH  mezinárodní hasičský tábor. Účastníky byly děti svojkovské a děti z Grossschonau. V pátek odpoledne se utábořily a seznamovaly se. V sobotu, kromě činností tábornických, viděly hasičskou techniku obou jednotek a vyzkoušely si discipliny hasičského sportu. Odpoledne společně se členy jednotek všichni odjeli do Brniště, kde se konal první Den dobrovolných hasičů. Několik sborů zde představilo svou práci - hasičské zásahy. Pěkný den si prodloužili výletem do Pustých kostelů v Lindavě a prošli bývalým náhonem Svitávky. V neděli dopoledne se ještě podívali do Modlivého dolu a tábor byl  ukončen. Dospělí členové SDH pro děti připravili dobré zázemí, včetně přípravy jídel. Hasičský tábor byl pro děti významnou událostí.

7.8.  Na zámecké zahradě proběhl 7. srpna 10. ročník závodu horských kol Svojkovský pohár. Závod je součástí seriálu Haven MTB Series 2016. V dopoledních hodinách závodily děti, následovali mladší chlapci a dívky, starší chlapci a dívky, juniorky a ženy, junioři a muži ( trasa HOBBY a kategorie ELITE ). Pořadateli a hlavními organizátory byli opět manželé Andrea a Zdeněk Arnoldovi.
Červenec  2016
30.7.  Na zámecké zahradě v sobotu 30. července účinkovali ve svém pořadu Na stojáka herci Lukáš Pavlásek, Daniel Čech, Karel Hynek a Arnošt Frauenberg. Obec poskytla organizátorovi akce zázemí, místní hasiči i dobrovolníci své služby - přípravu areálu, pohoštění pro návštěvníky, výběr vstupného. Hasiči také zajišťovali parkování přijíždějících aut. Této show se zúčastnilo 500 diváků.
23.7  Svůj svatební den prožili 23. července naši občané - nyní již manželé- Ivanka a Milan Vláškovi. V odpoledních hodinách byli oddáni starostou obce p. Gustavem Pilzem na zámecké zahradě. Po slavnostním obřadu se při hudbě pobavili se svatebčany a svými četnými přáteli.
9.7.  Na 250 přátel folkové hudby se 9. července zúčastnilo  3. folkového večera Svojkovská zahrada 2016.  Poslechli si písně herce a skvělého textaře Arnošta Frauenberga, písně skupiny "Žamboši" v čele s výborným kytaristou Janem Žambochem. V poslední třetině hudební produkce vystoupil Jaroslav Samson Lenk, legenda trampské a folkové hudby. Místní hasiči a dobrovolníci zajistili vše potřebné ke zdárnému průběhu celé akce - lavice, podium, stany a občerstvení po celou dobu večera. Atmosféra na zámecké zahradě byla příjemná, počasí se vydařilo.

 

   

..

 

   

..

Červen  2016
6.6.  Pěkné chvíle prožilo deset děti v pondělí 6. června v místní knihovně. Nejprve si poslechly čtení z knihy Mach a Šebestová, potom kreslily křídami na návsi, jak se těší na léto a prázdniny.

 

   

..

Květen  2016
28.5.  V sobotu odpoledne 28. května byl pro děti na zámecké zahradě připraven  Den dětí  s velmi bohatým programem. V jeho první části předvedly děti z hasičského kroužku vynesení spící osoby z místnosti, kde od zapálené svíčky vznikl požár. Další dětští hasiči s pomocí dospělých již napojovali hadice a ze dvou směrů plameny hasili. Děti si počínaly jako praví záchranáři. Hasičský kroužek pod vedením p. Martina Průchy a p. Jaroslava Fialy navštěvují každou středu. V druhé části Dne dětí se konaly tradiční soutěže se sportovním zaměřením, činnostmi zručnosti i projevy výtvarnými. U soutěží asistovaly místní ženy, děti si odnášely odměny. Hlavní organizátorkou byla opět paní Marcela Sedláková. Ve volném čase se děti proběhly v nafukovací lodi. Následovala přestávka, způsobená prudkým lijákem. Po něm program pokračoval. Cvičení se dvěma psy - dogdancing - předvedla sportovkyně z Vrchlabí. Na závěr Dětského dne novoborští hasiči nastříkali na část trávníku velké množství jarové pěny a děti si ji patřičně užívaly. K večeru se svojkovští opět sešli, pobavili se, proběhla dražba máje a p. Pavel Šorf ml. za pozornosti přítomných máj pokácel.

 

   

..

 

   

..

 

   

..

1.5.  V Modlivém dole se na zahájení Mariánského měsíce konala 1. května od 15 hodin již 21. poutní mše. Hlavním celebrantem byl biskup litoměřické diecéze Mns. Jan Baxant. Mše se za pěkného počasí zúčastnilo asi 180 lidí, včetně rodičů s dětmi. Někteří přijeli i ze vzdálenějších míst. Organizaci parkování aut účastníků mše zajistili naši hasiči.

 

   

..

Duben  2016
30.4.  Dopoledne 30. dubna pokračovaly přípravy na večerní pálení čarodějnic. Hasiči a další muži z obce se pustili do stavění máje Její vrchní část předem ozdobily děti a ženy. Pomoci žebříků a lana od V3Sky májku vztyčili. A chystalo se vše na večer. Manželé Budští přivezli doma vytvořenou čarodějnici - tentokrát ve sportovním oblečení. P. Martin Průcha ji s hasiči připevnili na ukotvené lano na lípě pod hradem. P. starosta s pomocníky doma v polní kuchyni připravovali guláš, chystalo se občerstvení. Před 19. hodinou se na zámecké zahradě scházeli malí i dospělí. Po fotografování krásných čarodějnic hasiči hranici podpálili a po chvíli na ni od hradu slétla velká čarodějnice. P. starosta podával chutný gulášek, hasiči čepovali pivo, limo. Svojkovští i hosté se bavili. Přikládání dřeva na oheň se ujal p. Petr Šorf. Čarodějnice letošního roku se opět v krásném prostředí vydařily díky dobré organizaci a vzájemné spolupráci i díky pěknému, i když chladnějšímu počasí.

 

   

..

 

   

..

23.4.  V sobotu 23. dubna v dopoledních hodinách proběhly ve Svojkově dvě velké pracovní akce. Hasiči s dobrovolníky se pustili do přípravy čarodějnic. Z lesa přivezli dřevo, postavili hranici a oloupali více než 20 m dlouhý smrkový kmen na májku. Zde pracovalo téměř 30 lidí.
V Dlouhém dole u vodopádu třetím rokem na jaře pod vedením p. Františka Hanykýře pracovali  dobrovolníci - nadšení kešeři. Přijeli  nejen z Českolipska, ale i ze vzdálenějších míst. V prostoru rokle je pod nánosy hlíny stará skládka a každým rokem kešeři část vyklidili. Letos také pročistili celé údolí při potůčku a vytvořili další část přírodního schodiště. Na svahu rokle kameny upravili výtok vody z meliorační šachty. Keškaři spolupracují s obcí a s hasiči. Ti jim přistavili na odpad valník a zapůjčili nářadí. Prací v Dlouhém dole se zúčastnilo ke 40 dobrovolníků. Všem patří velký dík.

 

   

..

16. 4.  V kapli sv. Václava se v sobotu 16. dubna odpoledne uskutečnil již  7. varhanní koncert. 35 přítomných si vyslechlo díla skladatelů převážně 18. století. Tentokrát nám zahrál varhaník v kostele obce Seifennesdorf p. Gerd Brandler, bývalý pedagog. S ovládáním varhan mu pomáhal amatérský hudebník p. Dieter Schaaf, který obracel i partesy. Koncert se konal díky spolupráci našich hasičů s hasiči z Grossschoenau a hlavně díky p. Petru Junkovi, který vše zorganizoval. Kapli velmi pěkně jarními květy vyzdobila pí Dana Kejklíčková. Koncert byl pěkný a němečtí varhaníci naše varhany chválili.

 

 

 

10.4.  V neděli 10. dubna dopoledne při svém pracovním výjezdu navštívil naši obec hejtman Libereckého kraje p. Martin Půta. Zúčastnil se slavnostního  přivítání nejmladšího občánka  Svojkova. Na sále přivítal hejtmana starosta p. Gustav Pilz, přivítal i všechny přítomné. Místní  děti přednesly pásmo písní a veršů. K rodičům vítaného chlapečka i jejich hostům pronesl hejtman slavnostní projev a byl přítomný zapsání dítěte do knihy narozených. Obřad byl důstojný a velmi srdečný.

 

   

..

 9.4.  V sobotu 9. dubna v 17 hodin se konala na sále v čp. 12 velmi pěkná a hodnotná přednáška s promítáním fotografií. O minulosti naší obce  nám poutavě vyprávěl známý historik p. PhDr. Vladislav Jindra z Nového Boru. Přednášku si pozorně vyslechlo více než 50 přítomných. Akci zorganizovala místní knihovnice.
Březen  2016
28.3.  Teplé slunné dopoledne na Velikonoční pondělí  28. března koledníkům přálo. K tradičnímu hodování se jich vypravilo téměř 70 - malých dětí, starších chlapců i mužů. Setkání v rodinách byla jako vždy srdečná.

 

   

..

19.7.  V sobotu 19.března  připravily na sále svojkovské maminky s hlavní organizátorkou pí Pavlínou Štěpánkovou  jarní dílničky. Děti si vyráběly z vajíček zajíčky, papírová kuřátka a pekly se z kynutého těsta jidáše. Děti se seznámily  s další velikonoční tradicí  - kdo ráno na Zelený čtvrtek sní jidáše, bude zdravý po celý rok.

 

   

..

7.3.  Děti v knihovně s omalovánkami po čtení pohádek.

 

   

..

5.3.  Hezké chvíle při hudbě ABC z České Lípy, spojené s oslavou Dne žen,  prožilo na 30 občanů 5. března večer na sále OÚ. Každé z žen p. starosta Gustav Pilz a p.místostarosta Pavel Šorf popřáli a předali krásnou orchidej. Přítomní se dobře bavili.

 

   

..

Únor  2016
27.2.  SDH uspořádalo 27. února v budově na zámecké zahradě  3. pingpongový turnaj,  kterého se zúčastnilo 20 hráčů a 8 hráček. U dvou stolů ženy sehrály 18 zápasů, muži 48 zápasů.