ŽIVOT V OBCI
  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
ROK  2017                                                                                Stručné zprávy o životě v obci s foty od r. 2009 do r. 2017
                                                                                                                                  zapisovala Jiřina Tomšová, kronikářka
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce  - 2017
Jednotka má 11 členů. Všichni i v letošním roce absolvovali pravidelné školení odborné způsobilosti v rozsahu 40 hodin teorie. Prošli 5 praktickými nácviky : vyproštění vozidla mimo vozovku, prořez a kácení nebezpečných stromů, požár zemědělské usedlosti, polygon dýchací techniky, třídenní taktické cvičení na letišti v Hradčanech, určené ochraně obyvatelstva / naše jednotka se aktivně zúčastnila hromadné evakuace osob z hořící budovy, dálkové dopravy vody hadicovým systémem, pátrací akce v terénu po nezvěstné osobě, pálení uhynulého skotu /. V roce 2017 4 strojníci úspěšně absolvovali povinné přezkoušení znalostí na stanici HZS LK v České Lípě. Hasiči, kteří pracují s motorovou pilou v čele s p. Jaroslavem Fialou, prošli pravidelným 8 hodinovým školením. Nositelé dýchací techniky se účastní 1 krát za 3 měsíce výcviku v DT. Závěry školení jsou vždy zakončeny testy. Jednotka vyjížděla k 5 událostem : v dubnu k odstranění spadlého stromu na střechu rekreačního objektu, v květnu poskytla první pomoc zraněnému na skalách, v červnu pomohla při otevření domu pro zásah zdravotní služby, v říjnu při orkánu HERWART zasáhla u 10 událostí na obecním i soukromém majetku / poškozené střechy, kácení stromů, odstraňování spadlých stromů, zajišťování dopravy /. Zde místní jednotka zasahovala okamžitě a předešla větším škodám. Hasiči měli přehled o situaci v celé obci. Také evidují tzv. činnost, např. mají přehled o stromech, které mohou v případě pádu, způsobit škodu. V rámci této činnosti provedli potřebný prořez cest a kácení několika stromů. V zimě pomohli odstranit sněhové převisy a rampouchy na obecních budovách a školce. Po celý rok v rámci hasičských střed probíhaly práce na technice - při opravách a úpravách vozidel. V prosinci dokončilo několik členů JSDHO náročnou generální opravu karoserie na vozidle Š 706 RTHP -  výměna dveří, svařování, kytování, broušení a následné lakování celého vozu. 1. 11. oslavila JSDHO 6 let své novodobé existence.
Sbor dobrovolných hasičů - 2017
Sbor dobrovolných hasičů má 64 členů, včetně 10 členů JSDHO Svojkov a 20 dětí. Starostou sboru je p. Robert Sedlák, jednatelem p. Petr Junek, velitelem SDH a zároveň velitelem JSDHO Svojkov p. Martin Průcha. Členové SDH organizovali brigádnickou činnost, např. káceli nebezpečné stromy v obci, prořezali okolí cest, odstranili náletové dřeviny ze svojkovského hradu, pomohli obci se zimním úklidem i posypem a při úklidu příkopů. Ve spolupráci s obcí nebo samostatně řídili práce při společenských a některých kulturních akcích, např. při přípravě zázemí, obstarání občerstvení, při organizaci parkování, při úklidu. Zajistili 2 sportovní akce. Sbor zajišťuje práci s mládeží. Každou středu probíhá hasičský kroužek s vedoucími p. Martinem Průchou, p. Jaroslavem Fialou a pí Marcelou Sedlákovou. Kroužek navštěvuje 15 dětí. Učí se zábavnou formou základům hasičské dovednosti, získávají fyzickou zdatnost, účastní se soutěží. 29. 4. se malí hasiči zúčastnili vybraných disciplin hry Plamen v Zákupech, 2. 9. 15ti minutové hasičské fontány na koupališti v Novém Boru. V okresním kole soutěže požárnické všestrannosti, které proběhlo 14.10. na zámecké zahradě, družstvo mladších vyhrálo svou kategorii a i ostatní děti si vedly výborně. Hry Plamen se zúčastnilo více než 200 mladých hasičů z Českolipska. Zázemí této akci poskytla obec Svojkov a místní SDH pomoc při organizaci a podávání občerstvení. Kroužek navštívil hasičské muzeum v Novém Oldřichově, bazén v České Lípě a několik hasičských slavností.
Místní knihovna - 2017
Knihovna vlastní 1328 svazků, z toho 1146 pro dospělé čtenáře a 182 pro děti. Městská knihovna Česká Lípa nám ve 3 výměnných souborech souborech zapůjčila 170 knih v ceně 42 000 Kč. Během roku byly v naší knihovně půjčeny 303 knihy, dospělým 224, dětem 79 knih. V knihovně se 20.5. uskutečnilo 5. setkání bývalých žáků Národní školy s promítáním a výstavkami dobových i současných fotografií. Dále pohádkové čtení a kreslení výjevů z pohádek křídou na návsi. Knihovnice uspořádala 3 výstavky knih pro dospělé, 3 výstavky knih s besedou pro děti a fotovýstavku 7. Václavský jarmark. Děti v knihovně nacvičovaly koledy pro zahájení adventu a pro vánoční sousedské zpívání v kapli sv. Václava. Také si vytvářely vánoční dekorace a vymalovávaly vánoční omalovánky. Knihovnu vede pí J. Tomšová.
Přání k narozeninám a výročím - 2017
V roce 2017 oslavilo 18 našich občanů 70. a vyšší narozeniny. Všichni obdrželi od obce osobně předané přání a dárkový balíček. Vzácných 60 let společného života - diamantovou svatbu oslavil 1 manželský pár a další manželé 50 let společného života - zlatou svatbu. I těmto oslavencům členové ZO s p. starostou a místostarostou pogratulovali.
V obci se narodila jedna holčička. Blahopřejeme rodičům.
Sport - 2017
Na hřišti trénovali a hráli tenisté i fotbalisté. Přes zimu zde trénovali mladší i starší fotbalisté z SK Bukovany, kde jsou členy i svojkovští. Na sále v čp. 12 cvičila skupina místních žen jógu pod vedením lektorky pí Martiny Koderové. 11.3. SDH zorganizoval 4. pingpongový turnaj. 6.8. zapsaný spolek Cycling for fun uspořádal na zámecké zahradě cyklistické závody horských kol - Svojkovský pohár, který je součástí seriálu HAVEN. 30.12. se konal již 6. výstup na Tisový vrch. 31.12. SDH zorganizoval silvestrovský fotbálek.
Prosinec  2017
31.12.  Pěknou oslavu silvestra prožilo téměř 40 občanů v budově na zámecké zahradě. K dobré náladě vyhrávala místní skupina Artroza. Přítomní se po celý večer dobře bavili. Hymnou, přípitkem, přáním všeho nejlepšího a ohňostrojem přivítali nový rok 2018.
31.12.  Členové SDH uspořádali v neděli 31.12. odpoledne silvestrovský fotbálek. Hrálo se jedno utkání, na každé straně se hráči - děti i dospělí průběžně střídali. Zahrálo si 20 fotbalistů ze Svojkova, Pihelu a Bukovan. Přihlíželo 25 diváků. SDH pro přítomné zajistil teplý čaj a svařáček.
30.12.  Na 6. výstup na Tisový vrch  se vydala 30. prosince ve 13 hodin téměř stovka lidí - dětí, dospělých, místních i jejich přátel. Byl mírně mrazivý, mlhavý den bez sněhu. Odpoledne se opět vydařilo.
 

   
..
17.12.  Hezkou hodinku plnou hudby a vánočního zpívání prožilo v neděli 17. prosince v kapli sv. Václava 5 desítek občanů. Kapli svátečně vyzdobila a program organizovala pí Dana Kejklíčková. Zazněla její hra na varhany, klávesy i kytaru, zněly housle p. Milana Janeckého. Zazpívaly i svojkovské děti a dívčí duo z českolipského sboru. Dívky doprovázely i zpěv přítomných.  6. vánoční zpívání bylo opět pěkné a srdečné.
 

   
..
9. 12. V sobotu 9. prosince dopoledne prožily děti příjemné adventní chvíle na zámecké zahradě při pečení a zdobení perníčků, při tvoření přírodních ozdob i při přípravě pečených čajů. V této hezké atmosféře si přítomní také poslechli vánoční koledy. Pěknou předvánoční akci zajistily svojkovské ženy, které mladším dětem pomáhaly. Paní Iva Hollanová z Mimoně představila královské zdobení perníčků.
 

   
..
5.12.  Na přání rodičů i dětí tradičně procházely obcí v úterý 5. prosince po 17. hodině pohádkové bytosti. Mikuláš Petr, anděl Lenka a krásní čerti Jirka a Robert v rodinách dětem za přednes básničky nebo písničky předávali nadílku.
 

 

 
3.12.  V neděli v podvečer 3. prosince jsme ve Svojkově přivítali advent. V osvětlené a vyzdobené kapli sv. Václava za přítomnosti rodičů i prarodičů přednesly svůj pěkný program děti z MŠ skřítka Ostružinky spolu s několika dětmi staršími. Slavnostní písně zazpívaly členky ženského pěveckého sboru ze Sloupu, ve kterém účinkují i tři ženy z naší obce. Tradiční české koledy, nacvičované v místní knihovně, zazpívalo 15 svojkovských dětí u kostela. Mezi vystoupeními přítomné uvítal p. starosta Gustav Pilz. Potom už následovalo očekávané rozsvícení vánočního stromu. V mírně mrazivém večeru se slavnosti zúčastnilo na 100 lidí. V závěru se přítomní mohli ohřát teplým nápojem.
 

   
..
1.12.  Večer 1. prosince přišlo na pozvání OÚ do sálu asi 40 občanů, aby se pobavili a zatančili si na mikulášském sousedském posezení  při hudbě Septima p. Milana Šefčíka. Místní hasiči zde čepovali pivo, zábava se vydařila.
1.12.  OÚ uspořádal v pátek 1. prosince odpoledne ve vyzdobeném sále v čp.12 pro děti mikulášskou nadílku. Nejprve si děti zazpívaly a zacvičily  s šikovnou čerticí Danou, dospělí přihlíželi. Potom už přišli Mikuláš Martin, anděl Kristýnka a čerti jako z pekla Jaroslav a Milan. Děti přednášely básničky a odnášely si balíčky dobrot.
 

 

 
Říjen 2017
29.10.  V neděli 29. října od časných hodin se proháněla několika kraji republiky silná vichřice. Neminula ani Liberecký kraj, ani naši obec a okolí. Také členové JSDHO Svojkov vyhlásili pohotovost. Extrémně silný vítr poškodil několik střech u rodinných domů, ze střechy obecního čp. 62 padaly tašky, z kůlen vítr odnášel plechové a lepenkové krytiny. Odnesl krytí nového bazénu, vyrazil okénko pod věží kostela. Padaly stromy na silnici, na cesty, vzrostlé stromy na zahradách, u domků na oplocení. Od rána jezdili naši hasiči, a kde bylo třeba, zabezpečovali střechy a pomáhali. Prořezávali a odstraňovali z cest a kolem domů spadlé stromy a ty, kterým hrozil pád, pokáceli. Zajišťovali bezpečnost a měli přehled o situaci v celé obci. Naštěstí větší škody na majetku nevznikly a nikdo nebyl zraněn. Všem hasičům děkujeme.
 

   
..
 

   
..
26.10. Hezké odpoledne a podvečer prožilo na 30 dětí ve čtvrtek 26. října na zámecké zahradě. U stolů si na připravené dýně nakreslily strašidelné obličeje a s pomocí rodičů i prarodičů dýně vydlabaly. V budově si vytvářely malá strašidýlka. Ženy v kuchyni uvařily výbornou dýňovou polévku, děti posvačily i lívance a mufínky přinesené z domova. Tátové se staršími chlapci mezitím připravili stezku odvahy, tentokrát v Modlivém dole. Hasiči zapůjčili a umístili v lese reproduktory s hlasy hejkalů. Po výstavce rozsvícených dýní a po fotografování se děti s lampiony za doprovodu dospělých vydaly do Modlivého dolu. Vystrašil je vodník i hejkalové. Po návratu na zámeckou zahradu se opékaly buřtíky. Tuto pěknou a náročnou akci připravila hlavně pí Marcela Sedláková. Počasí se také vydařilo.
 

   
..
 

   
..
22.10.  Ve dnech 20.- 22. října se uskutečnilo na zámecké zahradě soustředění malých záchranářů Červeného kříže ze Šluknova.
14.10.  V sobotu 14. října proběhlo na zámecké zahradě okresní kolo závodů požárnické všestrannosti - Hra Plamen. Akce se zúčastnilo více než 200 soutěžících mladých hasičů z Českolipska v různých věkových kategoriích. Svojkovský tým se skládal ze 3 starších, 6 mladších a 4 nejmladších hasičů. V soutěži starších požárních hlídek obsadili 7. místo, v soutěži mladších 1. místo! Obojí  je velkým úspěchem pro děti i pro vedoucí hasičského kroužku p. Martina Průchu a p. Jaroslava Fialu, kteří každou středu s dětmi pracují. Gratulujeme! Hře Plamen poskytla zázemí obec Svojkov a SDH pomoc při organizaci a přípravě občerstvení.
 

   
..
 

   
..
6.10.  V pátek 6. října navečer se na pozvání OÚ sešlo v budově na zámecké zahradě na 50 občanů. Zde jim starosta obce p. Gustav Pilz poděkoval za vykonané práce při zdárném 7. Václavském jarmarku. Podával se gulášek, vařený p. starostou s pomocníky, ženy připravily pohoštění. Zlatým hřebem večera bylo vystoupení nové hudební svojkovské skupiny Artroza / Umění růže / se členy p. Janeckým, pí Kejklíčkovou, p. Slapničkou, p. Štěpánkem a dívčím pěveckým triem. V úvodu přítomní zazpívali svojkovskou hymnu s další slokou od p. Tomše. A hudba vyhrávala, přítomní zpívali. Po letech je ve Svojkově nová kapela. Muzikanti té bývalé p. Jiří Listík a p. Mil. Tomeš hudebníkům vřele pogratulovali.
 

 

 
Září 2017
29.9.  V pátek 29. září proběhl v kapli sv. Václava folkový koncert kytaristy a zpěváka René Součka, který zde pokřtil své nové CD Sto tisíc slov. Jako jeho host vystoupila  Adéla Jonášová a část skupiny Zhasni. Koncert si přišlo poslechnout 30 lidí.
28.9.  Ve státní svátek 28. září odpoledne se konala v kapli sv. Václava za účasti pěti osob svatováclavská mše. Sloužil ji nový farář novoborské farnosti pater Pavel Morávek, který zde působí od 1.7.2017. Vysvětlil význam motlitby ke sv. Václavovi pro náš národ, zdůraznil důležitost vzdělání, znalost historie a kultury, nutnost morálky a dobra v našem životě. Děkan farnosti pater Josef Pavlas odešel na zasloužený odpočinek.
23.9.  Od časných hodin v sobotu 23. září byli na zámecké zahradě naši organizátoři a určovali přijíždějícím stánkařům místa k postavení stánků - většinou s vlastnoručními výrobky. Někteří si místo vybrali už v pátek navečer. Také se připravovali svojkovští k prodávání pokrmů, občerstvení a pití.   Hasiči organizovali řazení vozidel na parkovišti. Služby u obou pokladen byly připraveny. V 9 hodin starosta obce p. Gustav Pilz 7. Václavský jarmark zahájil a všem popřál hezký den. Návštěvníci obdivovali umění pánů Haidlů u sklářské pícky, práci kováře, dráteníka, výrobců štípaného šindele. Viděli různou keramiku, výrobky ze dřeva, kovu, proutí, látek, vlny, papíru, kůže, z přírodnin, bižuterii, cukrářské i sýrové dobroty. Svůj hezký stánek s výrobky předvedla i MŠ skřítka Ostružinky. OÚ zajistil na celý den bohatý program, kterým provázel veselý klaun. Hrála hudební skupina MK3-band, s písněmi o řemeslech vystoupily svojkovské děti, zahrál hudebník na fujaru. Také cvičilo několik skupin úspěšných mažoretek z Nového Boru. V poledne přijel na koni kníže Václav s rytířským doprovodem a k přítomným promluvil. Patrona obce představoval náš občan p. Martin Průcha na vlastním koni. Pro děti byla připravena pohádka cvikovských loutkoherců strašidla ze Strašilberku, tvůrčí dílničky, jízdy na koních, skákací hrad, šerm členů kmene Askété. Návštěvníci i prodejci byli spokojeni s atmosférou jarmarku, s krásným prostředím, dobrou organizací i občerstvením. Zabíjačkových výrobků mohlo být více, šly na odbyt. Počasí jarmarku přálo do 16. hodiny. Potom se mírně rozpršelo a Ajeto Dixieland už hrál za deště. Stánkaři balili své zboží a odjížděli. V 18 hodin byl letošní jarmark ukončen. Na zámecké zahradě stálo 59 stánků, obsluhovalo je 78 lidí. 7. Václavský jarmark  navštívilo 1480 platících dospělých, se stánkaři a dětmi asi 2250 lidí.
V neděli dopoledne se 20 občanů ujalo úklidu. Všem, kteří při akci "jarmark" pomáhali, patří poděkování.
 

   
..
 

   
..
 

   
..
 

   
..
22.9.  V pátek 22. září už od ranních hodin bylo na zámecké zahradě rušno. Pracovalo zde více než 20 svojkovských. Muži stavěli stany, podium pro hudebníky, přístřešek pro prodej občerstvení, hasiči se připravovali na čepování piva a limonády. Řezníci za pomoci žen i mužů chystali zabíjačkové výrobky. Pověření nakoupili potřebné potraviny. Čtyři ženy připravily a upekly 54 štrůdlů s náplní ze 25 kg jablek, další nachystaly těsto na bramboráky z 50 kg brambor a těsto na palačinky, jiní škvařili domácí sádlo. Některé maminky si  promýšlely a chystaly pro děti dílničky. Odpoledne přišli další pomocníci. Vše se připravovalo pro 7. Václavský jarmark.
 

 

 
 

 

 
Srpen  2017
26.8.  Sbor dobrovolných hasičů uspořádal v sobotu 26. srpna na zámecké zahradě hasičskou zábavu. K tanci i poslechu hrála skupina Noční můry. Pro četné  přítomné bylo zajištěno občerstvení a bohatá soutěž o ceny. Zábava se vydařila, probíhala při pěkném letním počasí.
6.8.  V neděli 6. srpna proběhly už poosmé na zámecké zahradě cyklistické závody horských kol. Svojkovský pohár / v pořadí 11./  je součástí seriálu Haven MTB Series 2017. Pořadatelem je Cycling for fun, z.s. V dopoledních hodinách se závodů zúčastnily děti různých věkových kategorií a mládež, odpoledne závodili dospělí. Organizátoři zajistili v doprovodném programu vystoupení mistra světa Martina Šimůnka a projížďky dětí na koních. Řediteli a hlavními organizátory byli opět manželé Zdeněk a Andrea Arnoldovi. Vydařeným závodům přálo i počasí.
 

   
..
Červenec  2017
29.7.  V sobotu večer 29. července v pořadu Na stojáka vystoupila na zámecké zahradě zpěvačka, textařka a moderátorka Ester Kočičková, moderátoři a baviči Jakub Žáček, Vojtěch "Vojtaano" Záveský a Dominik Heřman Lev. Obec poskytla akci zázemí a místní členové SDH a dobrovolníci své služby - již tradiční přípravu areálu, pohoštění pro návštěvníky, výběr vstupného. Hasiči také zajistili parkování přijíždějících aut. Program a teplé počasí přilákalo 400 diváků.
15.7.  Rušno bylo na zámecké zahradě v sobotu 15. července od 13 hodin. Více než 20 mužů a žen - členů SDH a dobrovolníci - stavěli stany, rozestavovali lavice a dělali poslední přípravy na ploše i v budově pro 4. folkový večer "Svojkovská zahrada". Pokladny byly otevřeny od 16 hodin. Hudební večer zahájili při mírném dešti v 18 hodin kytaristé Milan Sova a Jakub Sláma. Déšť ustal, diváci se přemístili k podiu a poslechli si písně známého trampského písničkáře Mikiho Ryvoly. Společně si také zahrál s dvojicí Stráníci. Folkový večer navštívilo 160 posluchačů, atmosféra zde byla velmi srdečná. Pro přítomné po celý večer měli svojkovští připravené již tradičně bohaté občerstvení.
V neděli dopoledne se téměř 20 občanů pustilo do úklidu. Všem, kdo při této akci pomohli, patří poděkování.
 

   
..
 

   
..
 

   
..
14.7.  Odpoledne 14. července přivezli muži zapůjčené lavice a stoly ze Sloupu a z Radvance, zajistil starosta obce p. Gustav Pilz.
10.7.  Na pozvání představitelů obce se sešli na zámecké zahradě 10. července navečer 24 občané, aby si upřesnili své úkoly při zajišťování letních kulturních akcí i při nich samých - folkovém večeru Zámecká zahrada, pořadu Na stojáka a při 7. Václavském jarmarku. Vedení porady se ujal místostarosta obce p. Pavel Šorf.
8.7.  V hezkém prostředí zámecké zahrady byli starostou obce p. Gustavem Pilzem v sobotu 8. července odpoledne oddáni - nyní již manželé - Květa a Roman Divišovi. Se svými svatebními hosty se zde po obřadu pěkně pobavili.
Červen  2017
19. 6.  Místní knihovna pozvala 19. června mladší děti k letnímu čtení pohádek a k pohádkovému kreslení křídami na návsi.
 

   
..
3.6.  Krásné počasí v sobotu 3. června odpoledne přálo oslavě Dne dětí. Na zámecké zahradě se konaly pod vedením místních žen a hasičů tradiční soutěže pro děti. Ty si také vyzkoušely lezeckou dovednost, střelbu z luku i z pušky. Malí hasiči předvedli zásah k záchraně člověka z hořícího domu a uhašení objektu. Děti ukázaly, čemu se naučily v hasičském kroužku, a zasahovaly téměř samostatně. Oslava končila dováděním dětí v jarové pěně.
Od 19 hodin se konala dražba a kácení máje.
 

   
..
 

   
..
 

   
..
Květen  2017
29.5.  V pondělí 29. května 15 místních občanů zhlédlo metodický film natočený se svojkovskými školáky v roce 1955. ,
20.5.  V sobotu 20. května odpoledne se uskutečnilo na sále OÚ již  5. setkání bývalých žáků Národní školy ve Svojkově.  Na sraz přijelo téměř 60 lidí nejen z blízkého okolí, ale i ze vzdálenějších míst, např. z Mladé Boleslavi, Nymburka, Prahy, Domažlic, Přerova. Společně si zavzpomínali na školní léta 1945 - 1965, kdy školu ve Svojkově navštěvovali. Prohlédli si dobové fotografie, fota z minulých setkání i učebnice, podle nichž se učili. Všichni s radostí zhlédli film natočený v roce 1955 se žáky školy a učitelem školy p. Zdeňkem Vlkem. Přítomní se také mnohé dozvěděli o současném životě v naší obci.
Děkuji všem, kteří mi při této pěkné a náročné akci pomáhali.                          J. Tomšová
 

   
..
6.5.  Hasičský poplach v sobotu 6. května dopoledne svolal hasiče k zákroku na skalách. Poblíž sedátek se zranil turista, nesoucí malé dítě. K Modlivému dolu přijeli svojkovští hasiči, za nimi profesionální hasiči z České Lípy. Místní členové JSDH byli pochváleni za pohotovost a za vybavení speciálními nosítky. Vzhledem k závažnosti zranění, z přivolané helikoptéry slanili záchranáři, muže ošetřili, a po snesení ho sanita odvezla do nemocnice.
1.5.  V pondělí  1. května se konala v Modlivém dole za přítomnosti asi 160 lidí  tradiční poutní mše, v novodobé historii již 22. Hlavním celebrantem byl vikář litoměřického biskupství.
Poděkování patří našim hasičům za organizaci parkování přijíždějících aut.
 

   
..
Duben  2017
30.4.  Před 19. hodinou se již scházeli na zámecké zahradě místní i pozvaní návštěvníci v počtu  asi 150 lidí. Průvodem přišly krásné malé i velké čarodějnice a po vyfotografování  předvedly svůj  tanec s košťaty a rej kolem hranice. Sklidily velký potlesk. Pan starosta Pilz podával chutný gulášek. Hasiči podpálili hranici a od hradu nad ni slétla velká čarodějnice a oheň se rozhořel. Čepovalo se pivo, lidé se bavili. Celý den byl slunný, večer se ochladilo. Druhý den ráno se členové SDH pustili do úklidu.
 

   
..
 

   
..
30.4.  V neděli 30. dubna dopoledne bylo třeba ještě májku ozdobit. Potom téměř 20 hasičů a dobrovolníků ji za pomoci traktoru a V3Sky vztyčili. Akci přihlíželi četní pozorovatelé. Hasiči také připravili k letu čarodějnici a zbývalo zajistit vše potřebné na večer. Pěknou velkou čarodějnici vytvořila opět paní Budská.
 

 

 
 

 

 
27.4.  Jako každým rokem připravovali hasiči letošní  pálení čarodějnic. Ve čtvrtek 27. dubna vyjeli ke Slavíčku pro dřevo, z kterého na zámecké zahradě postavili hranici a oloupali kmen smrku, dovezený Šorfovými, na májku - letos měří přes 21 m.
17.4.  O Velikonočním pondělí 17. dubna v chladném a mírně deštivém dopoledni v obci hodovalo již tradičně více než 60 malých koledníků, starších chlapců a mužů. Setkání v rodinách byla opět srdečná.
 

   
..
14.4.  Odpoledne 14. dubna na koncertě v kapli sv. Václava za přítomnosti asi 55 občanů zazpívaly pod vedením pí učitelky Elišky Eflerové svojkovské děti, následně vystoupil ženský pěvecký sbor ze Sloupu a v druhé polovině s hudebním doprovodem zpěvačka Luciana Tomášová.
 

   
..
14.4.  Ve státní svátek na Velký pátek 14. dubna dopoledne se sešlo na zámecké zahradě přes 20 dětí, některé s rodiči, k velikonočnímu tvoření. Také z předem udělaného těsta připravily k pečení jidáše a další perníčkové tvary. Pěknou akci zorganizovala pí Pavlína Štěpánková.
 

   
..
5.4.  Během měsíce března členové JSDHO Svojkov provedli  rizikové kácení  několika starých a okolí ohrožujících stromů. Např. lípu u čp. 67, břízu u Zámečku čp. 77, dále stromy za pomníkem, na Nových Domkách a stromy bránící výhledu řidičů při cestě u hřiště. V dubnu hasiči vyčistili hrad od náletových rostlin.
1.4.  Mikroregion Podralsko vyzval obce Českolipska  k zapojení do celorepublikové akce "Ukliďme svět, ukliďme Česko".  Představitelé naší obce zorganizovali tuto akci na sobotní dopoledne 1. dubna. Úklidu se zúčastnilo 40 občanů, včetně rodin s dětmi. Dobrovolníci sbírali odpadky podél silnice, podél místních cest i na okrajích lesa. Všichni - i organizátoři odvedli velmi dobrou práci. Společně potom poseděli na zámecké zahradě při opékání buřtíků.
 

   
..
Březen  2017
25.3.  U příležitosti 25. výročí osamostatnění Svojkova  se v sobotu 25. března od 17: 30 konalo čtení z obecní kroniky. Kronikářka  pí Jiřina Tomšová přiblížila 20 přítomným život v obci  v letech 1980 - 1992. Zájemci se mohou seznámit se zápisy v kronice v místní knihovně po tři následující pondělní odpoledne dle oznámení ve Svojkovských listech.
25.3.  Někteří členové JSDHO Svojkov a několik členů SDH i s dětmi se v sobotu 25. března zúčastnili hasičské slavnosti v Grossschonau. Tato akce se konala u příležitosti  50. výročí česko-německého přátelství hasičů. V tento den a oproti tehdy platným zákonům varnsdorfští hasiči prorazili závoru státní hranice, aby zachránili malého chlapce z hořícího domu na německé straně. Dnes, za přítomnosti představitelů měst, podepsali zástupci dobrovolných hasičů smlouvu o prodloužení vzájemné spolupráce na další roky. Následně provedly tři české a dvě německé jednotky rekonstrukci události. Přihlížel i muž, který byl jako malý chlapec před 50 lety zachráněn.
 

   
..
11.3. V sobotu 11.3. proběhl na zámecké zahradě v soutěživé atmosféře 4. pingpongový turnaj. Pořadatelem byl SDH,  hlavním organizátotem p. Martin Průcha. Stolní tenisté odehráli 43 zápasy ve dvou kategoriích. Z 10 hrajících mužů se stal vítězem Pavel Šorf nejml., z 5 žen pí Sunková.
10.3.  Mezinárodní den žen  při hudbě p. Milana Šefčíka oslavilo na sále v pátek 10. března přes 40 občanů. Přítomné ženy obdržely pěkné květiny a všichni se dobře pobavili.
 

 

Leden  2017
14.1.  V sobotu 14. ledna se konala na zámecké zahradě výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů za přítomnosti hostů, dospělých i malých členů sboru. Byl zvolen výkonný výbor, jednotliví funkcionáři přednesli zprávy o činnosti za rok 2016, nastínili program na tento rok. Následovalo pohoštění.