ŽIVOT V OBCI
     
  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
 
  Významné události v roce 2018  
                                                                                                                                             Text, foto Jiřina Tomšová  
  Přání k narozeninám a výročím -  2018  
  V letošním roce jsme blahopřáli k 70. a vyšším narozeninám 22 našim občanům. Všichni obdrželi písemnou gratulaci a dárkový balíček. Tato tradice trvá od roku 1975. Zlatou svatbu - 50 let společného života oslavily v tomto roce tři manželské páry, rovněž jim byly předány gratulace a dárkový balíček. Všem ještě jednou blahopřejeme.  
     
  Místní knihovna - 2018  
  V obci je činná knihovna, vlastní 1252 svazků. I v tomto roce jí Městská knihovna Česká Lípa zapůjčila ve 3 souborech 200 knih v ceně 48 600 Kč na dobu 1 roku. V knihovně je zapsáno 29 čtenářů, kteří si zapůjčili 306 knih. Knihovnu navštívili 166 krát. Knihovnice uspořádala pro děti několik akcí : Výstavku nových knih, děti v knihovně nacvičily pásmo veršů a písní pro vítání občánků 12. května. V červnu vyslechly vyprávění o domově, pohádku a verše na téma Domov, následně kreslily křídou na návsi podle fotografií "Co se mi ve Svojkově líbí". Ke 100. výročí vzniku Československé republiky zde děti nacvičily pod vedením knihovnice pí J. Tomšové a pí D. Kejklíčkové pásmo veršů a národních písní. Pro zahájení adventu si děti v knihovně procvičily české koledy. Ke 100. výročí vzniku ČSR připravila knihovnice pro dospělé a starší děti kulturní a vzpomínkový pořad s promítáním "Vznik republiky a život v ní". Knihovnice uspořádala výstavku starých fotografií a fotovýstavku oslav 100 let republiky ve Svojkově. Na návrh Městské knihovny Česká Lípa získala Místní knihovna Svojkov ocenění pro nejlepší knihovnu Libereckého kraje roku 2018 za okres Česká Lípa a finanční částku 10 000 Kč.  
     
  Prosinec 2018  
     
  Zahájení adventu  
  Ve Svojkově jsme zahájili advent v neděli 2. prosince odpoledne. V kapli sv. Václava zazpívaly svojkovské děti a ženský pěvecký sbor Gaudi ze Sloupu v Č. Kapli vkusně vyzdobila pí Kejklíčková. Před rozsvícením vánočního stromu zazpívalo 16 dětí české lidové koledy.  
 

   
     
  Mikulášská nadílka  
   OÚ uspořádal pro děti v pátek 30. listopadu tradiční mikulášskou nadílku. Sál byl zcela zaplněn dětmi i dospělými. Programu se ujala krásná a šikovná čertice Dana. Děti pod jejím vedení si hrály, zpívaly, tancovaly i kreslily. Nadílku za přednesenou básničku dostaly děti od Mikuláše Martina a anděla Káti. Tyto pohádkové bytosti doprovázeli krásní čerti Jaroslav a Milan.  
  Večer se konalo mikulášské posezení pro dospělé s hudbou Septima.  
 

   
     
     
Oslavy 100. výročí vzniku Československé republiky
První část oslav 100. výročí vzniku Československé republiky proběhla ve Svojkově v neděli 21. října v místní knihovně. Na zahájení vystoupilo devět místních dětí s pásmem veršů o vlasti a národních písní. Následovalo promítání s vyprávěním o událostech před 100 lety, o vzniku naší republiky a o životě v ní. Druhá část oslav se uskutečnila v sobotu 27. října v odpoledních hodinách. Občané, celé rodiny i jednotlivci v prvorepublikovém oblečení se shromáždili ve středu obce a společně přihlíželi slavnostnímu uložení poselství dalším generacím a zasazení lípy nedaleko kaple sv. Václava. Přítomní vyslechli projev pana starosty a přednes dětí, v závěru zazpívali státní hymnu. Seřadil se průvod a vydal se, vpředu s hasičským autem a vlajkonoši, k obnovenému pomníku, kde byly položeny květiny. Nedaleko místní za účasti mnoha občanů vysadili druhou lípu. Zde si vyslechli vyprávění bývalého starosty o památných lípách, dětský přednes a všichni tentokrát zazpívali státní hymnu Československa. Na závěr dne bylo pro přítomné připraveno pohoštění, ohňostroj a večerní zábava. Oslavy 100. výročí naší republiky byly důstojné i veselé.
/Text a foto pro Českolipský deník  Jiřina Tomšová/
 

   
 

   
 

   
Říjen 2018
14.10. Turistický oddíl SK Svojkov spolu se členy SDH a dobrovolníky uspořádal v neděli 14. října významnou akci - Svojkovský charitativní pochod - v  délce 10 km se startem na zámecké zahradě. Výtěžek z příspěvků účastníků 66 700 Kč byl předán rodičům vážně nemocné Aničky ze Sloupu v Č. Všem zúčastněným patří velké poděkování.
Září 2018
8. Václavský jarmark
Tradičním způsobem a za velmi pěkného počasí probíhal  29. září 2018  na zámecké zahradě 8. Václavský jarmark. Na jeho zdárném průběhu  se podílelo na 40 místních občanů. Na jarmark do Svojkova se přišlo podívat více než 3 500 návštěvníků. Pořadatelé i hosté byli velmi spokojeni.
Václavský jarmark 2018 - Mitel TV