ŽIVOT V OBCI
     
  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
 
  Významné události v roce 2019                                                                     Text, foto J. Tomšová  
     
Vítání občánků
Hezkou slavnostní hodinku v sobotu 9. února odpoledne při vítání občánků prožili rodiče dvou dětí narozených v roce 2018. Pásmo veršů přednesly svojkovské děti, proslov k rodičům p. starosta Gustav Pilz.
 

   
..
     
Charitativní koncert v kapli sv. Václava
  V neděli 21. dubna se konal v kapli sv. Václava charitativní koncert pro okrášlení kaple. Před jeho zahájením jsme byli svědky slavnostního rozsvícení nových světel, které vyrobili skláři pí Vlasta Voborníková a p. Milan Janecký a dřevěné části světel p. Zdeněk Štoček. Potom asi 70 lidí, včetně 20 místních vyslechlo velmi pěkný koncert. Zazpívalo nám 15 dívek z Českolipského pěveckého sboru pod vedením sbormistra Petra Nováka s klavírním doprovodem pí Evy Navrátilové. Zahrála nám i na varhany a tento náš nástroj velmi kladně hodnotila. Vystoupení v kapli sv. Václava bylo hezkým závěrem velikonoční neděle.  
 

 

 
 

 

 
     
  Velikonoční koleda  
  O Velikonočním pondělí 22. dubna tradičně, jako každým rokem, procházeli Svojkovem malí i velcí koledníci, aby se pozdravili se sousedy, vykoledovali si vajíčko a nějakou sladkost. Za pěkného počasí  hodovalo v obci 70 až 80 koledníků.  
 

   
..
     
  Pálení čarodějnic  
  Poslední dubnový den patřil už pojedenácté pálení čarodějnic na zámecké zahradě. Dobrovolní hasiči věnovali přípravě hodně času už v pátek 26.4. při obstarání dřeva, májky, stavění hranice. V den pálení pomoci traktorů vztyčili máj, umístili čarodějnici, vyrobenou manželi Budskými, na lano od hradu, rozestavili lavice a stoly a připravili se na prodej pití. Večer pan starosta Pilz s pomocníky podával dobrý guláš. Malé i velké čarodějnice jsme vyfotografovali, tentokrát jich přilétlo méně. Po přání hezkého večera a zapálení hranice, slétla nad hranici velká čarodějnice,  místní i četní další hosté přihlíželi a bavili se. Počasí bylo chladnější, bez deště.  
 

   
..
 

   
..
     
  Mariánská poutní mše  
  Do Modlivého dolu přišlo 1. května  na mši více než 150 lidí. Dobrovolní hasiči organizovali parkování aut.  
 

   
..
     
  Den dětí  
  Krásný slunný den 1. června opět patřil dětem. Den dětí se konal na zámecké zahradě již pojedenácté. Mladší i starší děti si mohly vybrat hry, soutěže i zábavu podle svých přání, např. drobnější sportovní výkony, hody na cíl, lukostřelbu, stromolezectví, kreslení, malování, jízdu na koních, atd. Poděkování patří všem vedoucím na stanovištích a zejména hlavní organizátorce pí Marcele Sedlákové. V druhé části Dne dětí nám předvedli malí hasiči své umění, kterému se učí pod vedením dospělých hasičů. I jim patří dík. Ve večerních hodinách proběhla dražba a kácení máje.  
 

   
..
 

   
..
     
  Soutěž o titul Vesnice roku 2019  
  Zastupitelstvo obce přihlásilo naši obec do soutěže o titul Vesnice roku 2019. Tato soutěž je každoročně vyhlašována Ministerstvem pro místní rozvoj. Přihláška byla v pořádku podána do 30. dubna 2019 se všemi povinnými přílohami. Všechny podklady zpracovali členové kulturního výboru (požadované texty, fotografie, atd.). Spolu se členy zastupitelstva obce chtěli předvést to nejzajímavější v obci. Přípravy byly značně náročné.  
  Krajská hodnotitelská komise navštívila Svojkov ve středu dopoledne 12. června.  Nejprve se její členové představili zastupitelům obce i divákům. Svojkov se chystal ukázat mnohé, čím se může pochlubit. Kanceláří OÚ je provedli starosta obce p. Gustav Pilz a místostarosta p. Pavel Šorf ml. Knihovnu představila pí Jiřina Tomšová, rovněž i obecní kroniku. V kapli sv. Václava zahrála na varhany pí Dana Kejklíčková, na housle p. Milan Janecký, o historii kaple promluvil p. Miloslav Tomeš. O novém osvětlení vyprávěli sklářští autoři pí Vlasta Voborníková a p. Milan Janecký. Na třetím stanovišti předvedli své mistrovství skláři otec a syn Jiří a Jakub Haidlovi. Mateřskou školku skřítka Ostružinky představila pí Pavlína Štěpánková, sportovní hřiště p. Robert Sedlák. Hosté obdivovali i krásnou přírodu s výhledy do kraje. Modlivým dolem provedl hosty p. Jaroslav Fiala, u skalní kaple zazpívaly místní děti a ženy. Tři muži s p. Pavlem Šorfem st. ukázali horolezecké umění na Přeskokové věži. Dětští cyklisté se pochlubili pumptrackovou dráhou. Na zámecké zahradě pod hradem přivítaly členy hodnotitelské komise děti v historickém převlečení a p. Petr Junek pohovořil o zámecké zahradě a o svojkovských hasičích. Překvapením byla akce malých hasičů - hašení požáru - pod vedením dospělých. Starostky a starostové Novoborska sehráli scénku o loupežnících na Svojkově. Pro všechny přítomné místní ženy připravily pohoštění. V závěru programu svojkovští zazpívali místní hymnu a komise se rozloučila.  
  Za okres Česká Lípa se do soutěže přihlásily obce Kravaře, Svojkov, Polevsko a Stráž pod Ralskem, z celého Libereckého kraje 16 obcí.  
     
  Svojkovská zahrada  
  V sobotu 15. června se uskutečnil na zámecké zahradě folkový večer Svojkovská zahrada. Vystoupili Brontosauři Revival a skupina Neřež. Z vážných důvodů nepřijel p. René Souček. Hudebníky si přišlo poslechnout asi 120 návštěvníků, bohužel méně než v jiných letech.  
     
  Soutěž o titul Vesnice roku 2019  
  27. června 2019 předseda  krajské hodnotitelské komise  oznámil starostovi p. Gustavu Pilzovi, rozhodnutí komise :

 

 
  Vítězem krajského kola soutěže o titul Vesnice roku 2019 se stává Svojkov!  
  Po dvou letech se titul vrátil na Českolipsko. Svojkov získá Zlatou stuhu, finanční odměnu 1 milion korun z Ministerstva pro místní rozvoj a dále  získá možnost čerpat dotaci půl milionu korun z Programu obnovy venkova a Svojkov bude reprezentovat Liberecký kraj v celostátním finále.  
  13. srpna se ve Svojkově na zámecké zahradě uskuteční slavnostní vyhlášení výsledků krajské soutěže.  
  Začátkem září Svojkov navštíví celostátní komise soutěže, která ze 13 vítězů z jednotlivých krajů vybere letošního nositele titulu Vesnice roku 2019. Výsledky budou vyhlášeny 14. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích .  
     
  TV-Mitel-Vesnice roku_2019  
 

 

 
     
  Hasičská zábava  
  Sbor dobrovolných hasičů uspořádal v sobotu 24. srpna na zámecké zahradě již tradiční hasičskou zábavu, které se zúčastnilo asi 75 lidí. K tanci a poslechu hrála Septima p. Milana Šefčíka. Pro přítomné bylo zajištěno občerstvení i soutěž o ceny. Zábava se vydařila, probíhala při pěkném letním počasí.  
     
  Celostátní soutěž o titul Vesnice roku 2019  
  V úterý 3. září od 13 do 17 hodin proběhlo ve Svojkově celostátní kolo soutěže o titul Vesnice roku 2019. Celostátní hodnotitelská komise procházela obcí ve stopách soutěže krajské s dvojnásobným časovým zastavením. Opět se po představení seznámila se zastupiteli obce a místem obecního úřadu, s prací knihovny, s obecní kronikou, kaplí sv. Václava - tentokrát již bez lešení s novou omítkou po opravě. Členové komise navštívili sklárnu, kde pozorovali i si vyzkoušeli sklářskou práci. Seznámili se se zemědělstvím v naší obci, s prací v mateřské školce i se sportovní aktivitou v obci. Komise navštívila Modlivý důl a při posledním zastavení v zámecké zahradě ji místní děti stručně pověděly o historií naší obce. Zde se rovněž představili místní hasiči, v závěru děti předvedly hasičský zákrok - hašení spadlého letadla. Starostové Novoborska sehráli krátkou scénku a naši občané společně zazpívali svojkovskou hymnu. Následovalo bohaté pohoštění, připravené místními ženami.  
  Příprava této akce byla opravdu náročná a všem občanům, kteří této soutěži věnovali čas a námahu patří poděkování.  
     
  Výsledky celostátního kola soutěže  
  Na jarmarku venkova v Luhačovicích byly v sobotu 14. září vyhlášeny výsledky soutěže o titul Vesnice roku 2019. Prvenství získala obec Lipová z Ústeckého kraje. Druhé místo patří obci Ratiboř ze Zlínského kraje a na třetím místě se umístila obec Libovice ze Sředočeského kraje. Do letošního 25. ročníku Vesnice roku se přihlásilo 206 obcí. Finalisty byly tyto obce: Čejetice, Morkůvky, Hazlov, Nový Hrádek, Svojkov, Otice, Bělotín, Lozice, Pačejov, Libovice, Lipová, Sobíňov a Ratiboř. Slavnostního vyhlášení se zúčastnili i zástupci naší obce.  
     
  Cyklistické závody horských kol  
  V neděli 22. září se konaly po 10. na zámecké zahradě cyklistické závody horských kol. Tento Svojkovský pohár je součástí seriálu HAVEN MTB Series 2019 a jeho pořadatelem je v letošním roce už podruhé SK Svojkov. V dopoledních hodinách se závodů zúčastnily děti různých věkových kategorií a mládež, odpoledne závodili dospělí. Ve všech kategoriích přední místa získali místní cyklisté. Hlavními organizátory byli opět manželé Zdeněk a Andrea Arnoldovi. Vydařeným závodům přálo i počasí.  
     
  9. Václavský jarmark  
  Pátek 27. září byl pro některé naše občany velmi náročný. Připravoval se 9. Václavský jarmark. Na zámecké zahradě se stavěly stany, rozestavovaly se stoly a lavice. Ve dvou polních kuchyních se vařilo 420 kg vepřového masa na zabíjačkové výrobky. Pod dohledem řezníků ze Cvikova pracovali svojkovští i někteří rekreanti. Odpoledne se špejlovaly a vařily jitrničky, jelítka, tlačenky, ovar. Ženy pekly jablečné štrůdly asi z 20 kg jablek Hasiči se chystali k točení piva a limonád. Již v pátek přijížděli se svými stánky někteří prodejci.  
  V sobotu 28. září od časných hodin byli na zámecké zahradě naši organizátoři a určovali dalším stánkařům jejich místa při hlavní cestě na zahradě, podél aleje a v místě pod hradem. Služby u obou pokladen byly připraveny a v 9 hodin starosta obce p. Gustav Pilz zahájil letošní už 9. Václavský jarmark. Naši hasiči po celý den řídili parkování na hlavním parkovišti, u hřiště a při vjezdech na zámeckou zahradu. Četní návštěvníci obdivovali při práci skláře otce a syna Haidlovy, drátenici, krajkářku i výrobce štípaného šindele. Procházeli v uličkách mezi stánky, kde byly vystaveny výrobky z proutí, látek, vlny, kůže, papíru, drátu, dřeva, také různá keramika, bižuterie, hračky. U stánků si mohli přítomní zboží zakoupit, rovněž i cukrářské výrobky, sýry, med, jablka a další. Kdo chtěl, šel si prohlédnout naše ptačí dravce.  
  Na celý den byl připraven bohatý program. Svojkovské děti vystoupily na hradě s pěkným představením "Kdysi za starých časů". Cvikovští loutkoherci předvedli pohádku "Muzikanti". Několik skupin mažoretek z Nového Boru ukázalo své umění. Také přijel kníže Václav, patron naší obce, se svou družinou a k přítomným promluvil. Průvodcem programu byl veselý klaun. Pro děti místní ženy připravily tvůrčí dílničky, lužičtí rytíři středověké hry. Děti se mohly projet i na koních. Hrála hudební skupina Nešlapeto a odpoledne Ajeto Dixieland.  
  Naši občané po celý den prodávali zabíjačkové výrobky, pivo, limonády, kávu, štrůdly, bramboráky, grilované klobásy, chléb se sádlem, párek v rohlíku, palačinky.  
  Počasí jarmarku přálo, pouze v odpoledních hodinách sprchlo. Na zámecké zahradě stálo více než 50 stánků, obsluhovalo je 73 lidí. 9. Václavský jarmark navštívilo 2 340 platících dospělých i se stánkaři. S dětmi, účinkujícími a místními prodávajícími asi 4 000 lidí. Návštěvníci i prodejci byli opět spokojeni.  
  V neděli 29. září dopoledne uklízelo na zámecké zahradě více než 20 našich občanů.  
 

   
..
     
 

   
..
 

   
..
 

   
..
     
  Svojkovský charitativní pochod  
  Turistický oddíl SK Svojkov uspořádal v neděli 6. října v dopoledních hodinách "Svojkovský charitativní pochod pro Péťu" v délce do 8 km se startem i cílem na zámecké zahradě. Pochodu se zúčastnilo 350 lidí, pro které bylo zajištěno i občerstvení. Spolupořadateli akce byl SDH Svojkov a obec Svojkov. Výtěžek téměř 50 000 Kč z příspěvků účastníků bude předán rodičům vážně nemocného Péti ze Sloupu. Účastníkům i organizátorům patří poděkování.  
     
  Svojkovské dýňování  
  V pondělí 28. října proběhlo na zámecké zahradě tradičním způsobem tzv. dýňování. Děti podle nákresu za pomoci dospělých vydlabávaly dýně, vytvořily si tak osvětlená strašidýlka. Prošly se s lampiony stezkou odvahy kolem hradu, kde je přivítala bílá paní Markétka. Na závěr se opékaly buřtíky. Hlavní organizátorkou byla opět paní Marcela Sedláková a členové SDH.  
     
  6. mezinárodní taktické cvičení dobrovolných hasičů  
  V sobotu 2. listopadu v dopoledních hodinách se konalo v katastru naší obce už 6. společné cvičení dobrovolných hasičů. Organizátorem akce byla Jednotka SDHO Svojkov. Hasiči nacvičovali praktickou spolupráci s dobrovolnými hasiči ze Sloupu, s německými dobrovolnými hasiči obcí Grossschonau a Waltersdorfu a členy záchranářského týmu šluknovského Červeného kříže. Společně dohlíželi u úložiště větví při jejich "požáru" a  po "výbuchu kanistru benzinu zasahovali u zraněných osob". V katastru obce se pohybovalo 8 aut integrovaného záchranného systému a sanitní vozidlo.  
     
  Pocta Sametové revoluci  
  17. listopadu 2019 se konal v kapli sv. Václava slavnostní koncert "Pocta Sametu". Na počest 30. výročí Sametové revoluce se kaple rozezněla zvonem v 17 hodin 11 minut. Zazněly melodie swingové a jazzové, písně Karla Kryla a Tomáše Kluse v podání Tří koťat. Modlitbu pro Martu zazpívala Anett Kolková za doprovodu klavíristy Davida Maška. Dále vystoupily sbory Gaudí a Matyldy z Liberce. Jednou z členek tohoto sboru je paní Růženka Haidlová, maminka našeho skláře p. Jiřího Haidla. Pořad doprovázela prezentace fotografií z událostí roků 1948-1968-1989 a komentář k životu v totalitní době přednesly dívky Adélka Sedláková, Anička Šorfová a Nina Jeřábková. Výtvarné práce připravili žáci ZŠ Sloup v Č. a ZŠ Klíč Česká Lípa. V kapli sv. Václava i s účinkujícími bylo přítomno více než 100 lidí. Tímto programem se naše obec připojila k dalším městům a vesnicím, aby připomněla toto významné výročí.  
 

   
..
                                                                                                                                                                               foto Jiří Haidl  
  Rozsvěcení vánočního stromu  
 

V neděli 1. prosince jsme se sešli v kapličce sv. Václava, abychom zapálili první adventní svíčku. Starosta nás přivítal a také vyřídil pozdravy od paní Jiřinky Tomšové, která je nemocná, ale moc na nás myslí. Toto setkání zpestřily svojkovské děti malým pásmem vánočních koled a recitací. Eliška Švecová je doprovodila na pianino. Než jsme se odebrali k vánočnímu stromku,  zazpíval nám ještě ženský pěvecký sbor Gaudí pásmo vánočních písní a rozloučil se s námi dvěma americkými gosply. Kaplička byla krásně vyzdobena a všichni obdivovali vyřezávaný betlém. Před stromečkem už se za vůně svařáku a ovocného čaje scházeli lidé ze Svojkova, ale i z jeho okolí. Tři koťata zazpívala svou novou píseň "Zima", kterou si holky samy složily. Pak doprovodily na kytaru sbor všech lidiček při zpěvu vánočních koled. Strom se rozzářil a začal ten nejkrásnější čas roku, kdy lidé k sobě mají blíž, než kdykoliv jindy.                                                                           Text  pí Pavlína Štěpánková

                                                                                                                     
 
  Mikulášské nadílení v rodinách  
  Na přání rodičů i dětí přicházely do rodin ve čtvrtek 5. prosince v pozdním odpolední krásné pohádkové bytosti Mikuláš Petr s andělem Lenkou a dvěma čerty Robertem a Petrem. Mikuláš a anděl za přednes básničky či písničky podarovali 18 dětí různými dobrůtkami, čerti děti trochu postrašili.  
 

 

 
     
  Mikulášská nadílka  
  Více než 20 dětí, většina  v doprovodu dospělých, přijalo pozvání OÚ na pátek 6. prosince od 16 hodin. Sál byl zaplněn a programu se opět ujala krásná čertice Dana, se kterou děti zpívaly i tancovaly. Nakonec se dočkaly Mikuláše a dvou čertů i jejich nadílky.  
  Večer se konalo mikulášské sousedské posezení pro dospělé s hudbou Septima, bohužel za velmi malé účasti.  
     
  Vánoční dílnička pro děti  
  Už poněkolikáté připravila pí Pavlína Štěpánková tvořivou dílničku pro děti. Tato vánoční se uskutečnila v sobotu 7. prosince od 14 hodin v budově na zámecké zahradě. 19 dětí s pomocí svých maminek a dvou tatínků připravovalo tentokrát nepečené kokosové kuličky a dortík tiramisu. Děti si také vyrobily pěkné vánoční svícny. Své výrobky si pyšně odnesly domů, jistě byly pochváleny. Pěkně a tvořivě strávily sobotní adventní odpoledne.  
     
  Vánoční sousedské zpívání  
  V neděli 15. prosince od 16:30 hodin se konalo v pěkně vyzdobené kapli sv. Václava už poosmé tradiční vánoční sousedské zpívání. Sešli se svojkovští i hosté a společně vyslechli vánoční písně a zazpívali si koledy. Tuto pěknou akci opět řídila pí Dana Kejklíčková.  
     
  Výstup na Tisový vrch  
  Poslední neděli tohoto roku 29. prosince od 13 hodin se uskutečnil již poosmé výstup na Tisový vrch. Výstupu se zúčastnili místní a v hojném počtu přespolní, kolem stovky lidí. Parkoviště bylo zaplněno auty. Nahoře nedaleko vyhlídky měli turisté možnost opéci si špekáčky, přítomni byli naši hasiči. Bylo pěkné počasí, bez mrazu i sněhu.