aaaa

Zámecká zahrada

 
     
 

Městský úřad v Novém Boru - odbor životního prostředí – vyhlásil dne 18.8.1994 park v zámecké zahradě ve Svojkově za významný krajinný prvek (VKP). Jedná se ooanglický zámecký park, založený v polovině 17. století. Předpokládá se, že některé dřeviny jsou původní, dovezené z ciziny, a byly doplněny dřevinami místními.

V roce 2008 po několikaletém jednání získala objekt zámecké zahrady obec Svojkov.

V roce 2009 získala obec Svojkov prostřednictvím Svazku obcí Novoborska dotaci na údržbu veřejné zeleně, kterou použila na zahájení prací v zámecké zahradě. Z těchto finančních prostředků bylo započato odborné ošetřování stromů a likvidace značně rozmnožené křídlatky sachalinské v areálu zahrady. 

Aby bylo možné v zahájených pracích pokračovat a dokončit celkovou obnovu parku, bude nutné na tyto práce získat další dotaci. Proto obec na tuto obnovu musela nechat vypracovat odbornou firmou projekt. 

V současné době je část objektu zámecké zahrady využívána k různým společenským akcím ( Dětský den, pálení čarodějnic, kácení máje a j.).

 
  I  
 
 
 
 Březen-2009
 
 
 
 
 
 

 

 

Říjen-2009

 
I
 
   
 
     
 

Prosinec 2009

 
     
 
 

Únor 2010

 

Březen 2010

     
 
                                                                      Duben 2010                 Duben 2010
     
 
                               Květen 2010  

Červen 2010

     
  Ministerstvo životního prostředí kladně rozhodlo o dotaci ve výši 1 000 400 Kč na obnovu parku v zámecké zahradě. Dne 19.11.2010 proběhlo výběrové řízení na realizaci projektu, kterého se zúčastnilo 5 firem. Byla vybrána firma p. Soukupa z Nového Boru. Obnova parku bude provedena ve třech etapách do konce roku  2012.

Srpen 2010    

   
     
   Únor 2011  
                                                    Únor 2011
     
 
    Březen 2011
     
 

Duben 2011

   
     
 
                                  Květen 2011                                      Červen 2011
     
 

                                                                                              Červenec 2011

                               
     
 

                                Srpen 2011

                                    Září 2011
     
 
                                  Září 2011                                      Říjen 2011
     
 
                                   Listopad 2011                                       Únor 2012
     
 
                                    Březen 2012                                     Duben 2012
     
 
                                    Duben 2012                                    Duben 2012
     
 
                                   Duben 2012                                     Květen 2012
     
 
                                  Červen 2012                                                    Červenec 2012
     
 
                                                          Srpen 2012                                                               Září 2012
     
 
                                                             Září 2012                                                              Říjen 2012
     
 
                                Listopad 2012                                                     Listopad 2012
     
 
V r.  2012 byly provedeny zemní úpravy pozemku zámeckého parku. Byly  vysazeny habry, lípy, okrasné třešně, okrasné jabloně, javory, břízy a keře pěnišníků, ptačího zobu, pustorylu na rovných plochách i svazích zahrady, na nepřístupných plochách břečťany. Udělala se se vertikutace trávníku a na části zahrady obnovení trávníku.
 
Celkové náklady na akci činily 1 335 840 Kč.
85 %   1 135 464 Kč - příspěvek z fondu EU
05 %        66 792 Kč - příspěvek SFŽP ČR
10 %      133 584 Kč - obec Svojkov
                                 Listopad 2012                    Z projektu na revitalizaci zámeckého parku byly vyškrtnuty některé položky - cesty v parku, oplocení zahrady, oprava kašny.
     
V roce 2013  se obci podařilo získat dotaci  na obnovu zdi  parku, která byla řadu let v havarijním stavu.    
     
                                    Části zámecké zdi před opravou    
     
 
     
 
 
I
   
I
                                                       Oprava zdi v r. 2013    
     
                                                                   Duben 2013    
     
                                                                  Květen 2013    
     
                                                                                                                              Květen 2013
     
 
 
 
                                                                 Červen 2013    
     
                                                               Červenec 2013    
     
                                                              Červenec 2013     
Obnova zdi i replika železného plotu musela být prováděna   Celkové náklady na obnovu zdi činily 2 663 605 Kč.
podle směrnic Národního památkového ústavu a práce    1 894 495 Kč - dotace SZIF
byly průběžně kontrolovány územním odborným pracovištěm       769 110 Kč - podíl obce
Libereckého kraje.    
     
                                                                     Září 2013                                                                    Říjen 2013
Železná replika plotu - 580 000 Kč
100 000 Kč - dotace Ministerstva kultury
                       program Podpora obnovy kulturních památek
480 000 Kč - podíl obce