Vyjádření k návrhu obecních symbolů

Vážení občané a přátelé Svojkova!

Na svém zasedání dne 11.12.2006  ZO odhlasovalo vytvoření znaku a vlajky obce Svojkov a pověřilo starostu k jednání s p. Mgr. Janem Tejkalem z kanceláře HERALDICKÉ TVORBY, Ostrava.

Pan Mgr. Jan  Tejkal nám v současné době předložil 10 návrhů znaku a vlajky obce, vycházejících z historických záznamů a podkladů především erbu pánů ze Svojkova,pozdějších pánů z Chlumu, jenž tvořil modro-stříbrně dělený štít s červeným lvem, a na základě původního erbu Kapounů ze Svojkova, jejichž přítomnost ve Svojkově sice není spolehlivě doložena, avšak kteří se také po Svojkovu psávali a jejichž erbem byl stříbrně-černě polcený štít.

Bližší informace o návrzích znaku a vlajky naleznete v přiloženém souboru a další podrobnosti  a dokumenty na obecním úřadu.

Zastupitelstvo obce Vám tímto předkládá návrhy k nahlédnutí, popřípadě diskusi,

Děkujeme.

Termín k vyjádření: 10. května 2007
Návrhy č. 1 až 10 odstraněny

Návrh znaku a vlajky pro obec komentář PDF (55 KB)