M o d l i v ý  d ů l je hluboké zalesněné údolí a zajímavé místo v duchovních dějinách našeho kraje. Nachází se v krásném romantickém prostředí v lesích za skalním masivem ve Svojkově pod Slavíčkem. Po obou stranách úžlabiny se tyčí strmé pískovcové skály. Původně se nazýval Smolný důl, pálilo se zde dřevěné uhlí a získávala smola.

V r. 1680, podle pověsti, žil v myslivně na pokraji dolu fořt se svou krásnou dcerou Annemarií. Dívka si oblíbila dva nápadníky, bohatého selského syna a studenta, syna nájemce pihelského pivovaru. Mladý sedlák ze žárlivosti zabil svého soka a tělo nebohého odvlekl do skal na místo nynější kaple. Zločin nikdy vyšetřen nebyl.

V r. 1704 čeledín ze statku zavěsil na místo smrti obrázek Panny Marie.

V r. 1750 sládek Metzer, který tudy docházel ze Záhořína do svojkovského pivovaru, zde umístil nový, vysvěcený mariánský obrázek pro klid duše zavražděného.

V r. 1772 baronka Cervelliová na tomto místě nechala vybudovat dřevěnou kapli. V témže roce bylo z České Lípy vypraveno první procesí, aby vyprosilo odvrácení morové a cholerové epidemie, které sužovaly okolí.

Od r.1800 do Modlivého dolu směřovaly časté poutě pro odvrácení řady epidemií.

V r. 1836 sochař Antonín Wagner ze Sloupu vytesal v pískovci kapličku s gotickými oblouky a do výklenku byl zavěšen mariánsky obraz od Eugenie Hauptmannové – Sommerové.

V letech 1840-1850 sem občas přicházel rozjímat a modlit se poslední korunovaný český král Ferdinand V. Dobrotivý při zdravotních projížďkách ze Zákup.

V r. 1903 na popud hraběnky Kinské byla skalní kapli dána podoba lourdské jeskyně i se sochou Panny Marie Lourdské. Zde končila i křížová cesta s prvním zastavením u tehdejší myslivny. Mariánské poutní místo v  Modlivém dole ve Svojkově má více než dvousetletou tradici a ještě před 2..svět. válkou bylo poutníky hojně navštěvováno. Konaly se zde významné církevní události okresního i krajského významu. V současné době tradice navštěvování tohoto poutního místa pokračuje. Od r. 1996 každoročně 1..května je zde zahajován mší svatou Mariánský měsíc.

Do Modlivého dolu celoročně přicházejí věřící a turisté, aby viděli krásný kout naší přírody a zavzpomínali na doby minulé.