Přehled majitelů zámku

 
 
       
1591-1595   Barbora z Vartemberka
1595-1612   Václav Berka z Dubé (manžel)
1612   Alena Berková z Dubé (dcera)
1614-1640   Zdeněk Lev Libštejnský z Kolovrat (manžel), ke Svojkovu připojil majetek sloupský
1640-1647   Kateřina z Vrtby (2. manželka)
     
1647-1670   Adam František z Knoblochů, kupuje svojkovské panství
1650-1664   začal stavět nový barokní zámek
1670   Anna Kateřina z Putzharrtu (dědí - sestra)
1670-1687   Žofie Kateřina z Nickelu
1687-1725   Mechtela (dcera) provdaná za Josefa Ferdinanda z Golče
1725-1750   Jan František (syn)
     
 
1750   Jan Josef Maxmilián Kinský, kupuje a připojuje ke Sloupu
1754   svěřeno baronu Cervelliovi
do r. 1945   Kinští
1945-1958   domov důchodců
22.3.1957   první požár, oprava
15.9.1958   druhý požár, následně zámek zbořen
 
  Zámek v roce 1924