Posledními vlastníky starého hradu ve Svojkově byli Rodewitzové. Jindřich nebyl špatným hospodářem, ale jeho syn Bedřich majetek zadlužil a v roce 1590 po požáru nechal dřevěnou část hradu strhnout a panství prodal.

 

Majetek koupil urozený pán Jan z Vartenberka pro sestru Barboru, provdanou za Lobkovice.

Ta se znovu v roce 1595 provdala za Václava Berku st. z Dubé. Výměnou majetku získala svojkovské panství Alena Berková z Dubé spolu s manželem Zdeňkem Lvem Libštejnským z Kolovrat. Ti zde zřejmě  nechali po roce 1632 postavit malé panské obydlí, o němž mnoho nevíme.

 

V době stavovského povstání v letech 1618 –1620 stáli Libštejnští na habsburské straně a  Svojkov tedy po Bílé hoře skonfiskován nebyl. Libštejnští naopak svůj majetek rozšířili o výnosnější sousední Sloup. Třicetiletá válka obojímu majetku značně uškodila.

 

Zdeněk Lev  se dožil se svou druhou ženou Kateřinou z Vrtby  roku 1640 a  v roce 1647    pro velké zadlužení došlo k prodeji obou původních panství různým zájemcům. Svojkov připadl Adamu Františkovi z Knoblochů. Panské obydlí nebylo zřejmě důstojným sídlem,  a tak nový majitel nechal v letech 1650 –1664 vystavět malý zámek podle vkusu poloviny 17. století. Byl typickou barokní stavbou o dvou podlažích se zkráceným druhým poschodím. Stál v průčelí parku, do něhož byla architektonicky včleněna i bývalá zřícenina hrádku.

 

V roce 1670 zámeček zdědila Adamova sestra Anna Kateřina z Putzharrdtu, zanedlouho Žofie Kateřina z Nickelů a v roce 1687 její sestra Mechtela, provdaná za rytíře Goltze. Následně byl majitelem jejich syn František.

 

V roce 1750 svojkovské panství odkoupil hrabě Josef Jan Maxmilián Kinský a definitivně jej připojil ke Sloupu (10.10.1750.za.37.600.zlatých).

 

Od roku 1754 se zámeček stal dlouhodobým sídlem barona Cervelliho, jemuž hrabě svěřil rozsáhlé pravomoci podnikatelské ve Svojkově ( výroba skleněných perel a zrcadel, výroba voskovaného plátna a tapet s vývozem do celé Evropy, malý pivovárek, mlýn na mletí sladu).

 

Po smrti hraběte Josefa Jana Maxmiliána Kinského v roce 1780 se stali vlastníky celého panství Kinští z linie chlumecké, kteří ve Svojkově nepobývali.

 

Poslední hrabě Kinský August František zemřel v roce 1940 v 86 letech bez mužského potomka. Dcera Marie byla provdána za Viléma Emanuela Preysinga a byli majiteli panství do května roku 1945 se sídlem ve Sloupu.

 

V době okupace byl zámeček ve Svojkově osídlen německou organizací „Hitler Jugend“.

 

Po skončení války v roce 1945 zámek získal Svaz válečných poškozenců. Celý majetek byl zestátněn.