Turistika
Okolí Svojkova nabízí mnoho zajímavých turistických tras a míst. Přes obec Svojkov
procházejí tři turistické značené cesty a jedna cyklostezka.

 
E–10 dálková evropská trasa, jedna ze tří a zároveň nejdelší z tras procházejících
Českou republikou, která vede ze severu z Německa na jih do Rakouska (osa Varnsdorf –
Česká Lípa – Mělník – Praha - Příbram – Písek – České Budějovice – Český Krumlov –
Vyšší Brod). Tato EUROTRASA je na trase Nový Bor – Svojkov - Česká Lípa shodná
s červeně značenou turistickou cestou.
 

Červená turistická cesta vede z Nového Boru – původně malá osada, vzniklá
na přelomu 17. a 18. stol., v roce 1757 povýšena Marií Terezií na město – HAIDA a majitelem
sloupského panství hrabětem M. Kinským udělena privilegia na obchod s českým sklem,
manufakrury a dekoraci skla.
 

V roce 1870 zde byla založena odborná sklářská škola. Velký rozvoj sklářské tovární
výroby nastal po 1.světové válce. Po roce 1945 byly znárodněné firmy soustředěny
pod n.p. BORSKÉ SKLO. V letech 1965 - 67 byl postaven sklářský kombinát a v roce 1974
vznikl o.p. CRYSTALEX.

V Novém Boru je dům č.101,který připomíná významného borského občana Bedřicha Egermenna
(1777 – 1864), sklářského technologa, vynálezce červené lazury.

Sklářské MUZEUM je celoročně přístupné.

Lesní hřbitov připomíná tragické ukončení Rumburské vzpoury v roce 1918 – popravu 7 účastníků.

Z Nového Boru do Sloupu v Čechách (4 km) – obec zmiňovaná již v roce 1324. Byla zde známá výroba zrcadel a textilu. Je zde skalní hrad z konce 13. století, který patřil Berkům z Dubé. Bylo to také sídlo loupeživého rytíře Pancíře ze Smojna. Zámek z let 1730 – 35 má barokní, empírovou úpravu, špitál. výzdoba je z dílny M.B.Brauna.

Najdeme zde barokní kostel sv. Kateřiny (1707 – 19), sochy od Ant. Maxe, sousoší Kalvárie (1740) od Ant. Brauna.

Ze Sloupu dojdeme na Slavíček v katastru obce Svojkov (2 km) – čedičový suk (535 mn), na vrcholu najdeme hřbítek čedičových skalek s rozpadem ve sloupce. V okolí jsou také pískovcové stěny a věže, které jsou výbornými horolezeckými terény. Dále dojdeme do Modlivého dolu (1 km), rokle lemované pískovcovými útvary se známou skalní kaplí.

Dále pokračujeme do Svojkova ke skalnímu hradu a pensionu ZÁMEČEK – bývalý panský hostinec z r. v roce 2001 byl nově rekonstruován. Zřícenina skalního hradu stojí na osamoceném pískovcovém suku.

V okolí hradu je velká zámecká zahrada, ve které stával zámek, který v roce 1958 vyhořel.

Od zříceniny hradu dále pokračujeme do středu obce, kde najdeme Obecní úřad, poštu, je zde také kaple sv. Václava.

Červeně značená cesta dále pokračuje ze Svojkova přes Bukovany, Písečnou do České Lípy (9,5 km).

Česká Lípa je zatím ještě okresní město, ze 13. století, je zde částečně zachován vodní hrad, středověké půdorysy domů, šatlava, zbytky z hradeb. V České Lípě můžeme také vidět výstavné kostely, secesní domy, rozlehlý park, vlastivědné muzeum v bývalém augustiánském klášteře, loretu a svaté schody.

Zelená turistická cesta – vede ze Zákup od stanice ČD do Svojkova (8 km), přes Modlivý důl k Záhořínské kapli, odkud můžeme díle pokračovat do Velenic nebo po žlutě značené turistické cestě do Sloupu.

Cyklostezka – která vede od 7. trpaslíků (zde je napojena na cyklostezku procházející přes Pihel dále na Sloup) přes Svojkov, dále na Svitavu, odtud můžeme dále pokračovat směrem na Radvanec nebo Lindavu či do Velenic.